Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1927

19.6 1927. november 3. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1477 - 1478 - 1479 - 1480

1927. november 2-iki közgyűlés. 1480 szám. 511 Az elnöki széket ismét dr. Buzáth János alpolgármester veszi át, aki dr. Kiss Menyhért bizottsági tag felszólalása után az idő előrehaladott­ságára való tekintettel a tárgyalást megszakítja és annak folytatását november hó 3-án délután 4 órára tűzve ki, a közgyűlést este 10 órakor berekeszti. Dr. Gallina Frigyes s. főjegyző. k., Dr. Sipőcz Jenő s. k., polgármester-elnök. Hitelesítik: Dr. Lamotte Károly s. k., tanácsnok-főjegyző. Deutsch Mór s. k., Koréin Dezső s. k., Matos Jenő Géza s. k., Pakányi Ferenc s. k., törvényhatósági bizottsági tagok. Perczel Béla s. k., Dr. Weiller Ernő s. k., i

Next

/
Oldalképek
Tartalom