Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

14. 1923. október 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipöcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Buzáth János dr. alpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Zilahi-Kiss Jenő alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede tanácsnok h. Solti Lajos műszaki főtanácsos, Csupor József dr. tanácsnok h. Némethy Béla főjegyző, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Czebe Jenő dr. tanácsjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, továbbá: Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Bakody Aurél dr. Balázs Hugó Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czajlik Lajos Czájlik László Csilléry András dr. Csóka Lajos Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Gallauner Károly Gyalokay Imre Gyulay János Hamar István Hikádé József Homonnay Tivadar dr. Horváth János dr. csepregi Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Kazay László dr. Kirchner Béláné Kontra Aladár Korányi Márton Kossalka János dr. Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Maródy József Márz Károly Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Platthy György dr. Popelka Béla Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Reiner Ferenc Rerrich Elemér Resch József Rose Henrik dr. Ruszter Béla Sagmüller József Sajó Sándor Sóváry Emil Stadler Nándor Stumpf Károly Schmidkunz Lajos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Székely János Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Urbán János Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vasek Ernő dr. Verebély Jenő dr. Vida Istvánné Vogel Gyula Wayand Miklós Weigand Mihály Weiss Konrád dr. Wolff Károly dr. Záborszky István dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom