Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

Név- és tárgymutató

645 Joanovich Pál dr. Petőfi házról 1094, 1198, 1314 — Gárdonyi Gézáról .... 1595 — kiküldése 1560 Johann Béla dr. szabadsága . . 1578 Jogügyi bizottsági helyek betöltése . 573, 1650 Joó Ferenc dr. pályázata . . . 953, 983 Joó Jánosné szülésznői oklevele . . 548 Jóvátétel fizetése elleni tiltakozás .315, 317 József főherceg születésnapja . . . 1343 József-fiárvaház alapítványa ... 549 József-kőrúton gyógyszertár felállítása . 1149 Józsefvárosi templom tatarozása 1723, 1724 Józsefvárosi ingatlan r.-t. telekszabályozás 1939 Juhász István dr. kimentése . . . 314 Juranics-utcai kislakásos telep csatornázása 1262, 1817 Jurányi-utcai iskola villanyvilágítása 131, 956 K Kacser Rezső dr. orvosi oklevele . .196 Kaczián János kiküldése .... 498 Kaich János lemondása .... 952 Kail Viktor Alfréd honossága ... 67 Kájlinger Mihály szerződése . . 622, 1806 Kalap- és kalaptompgyártók alapszabálya 933, 1843 Kaiazantinus Kongregáció segélye . 464, 1412 Kalocsay Kálmán dr. orvosi oklevele . 1501 Kalvária-tér kavicsolása . . • . . 1726 Kamaraerdei- és Erzsébet-szegényház pót­hitele . ' . . 136, 782 Kamaraerdei-szegényház számadásai . 605 — tatarozása 1890 Kamerle Györgyné kegydíja . . 774 Kapisztrán szobrának elhelyezése . . 1887 Kapossy József né korengedélye . 642, 1144 Kaptafakészítők alapszabálya . 546, 1928 Karczag Vilmos tankönyvkiadásról . 215 — költségvetéshez .... 334, 353 — dunai uszodáról 567 — közvilágításról 597 — díszebéd ügyében . . .1618 Kartotékák beszerzése a könyvtárhoz . 1309 Kaszinói kártyapénzekről .... 1028 Katholikus patronage egyes, segélye 459, 1383 Katona Mihály bérlete . . .1258 Katonaügyi bizottsági helyek betöltése . 573 Katonai igénybevétel alul felszabadult iskolák tatarozása .... 769 Katonai közig, függőkérdések rendezése . 809 Katonai terhektől való mentesítés . 366 — ruharaktár telekcseréje 282, 310, 312, 885 — terhektől való mentesítés . . 1289 Katonatiszti beszállásolások rendezése . 1895 Kautsch Jenő dr. orvosi oklevele 548 Kazay László dr. szabadsága . . .179 — költségvetéshez 344 — h. é. v. viteldíjszabása 366 — interpelláció törlése .... 568 — özvegyek foglalkoztatása . . 1196 — Kemál basa díszkardja . .1621 — kenyérárakról 1623 Kádár Mihály dr. orvosi oklevele . 1501 Kádár ipartestület alapszabálya . 546, 1928 Kálmánczhelyi Béla pályázat . .114, 144 Káinoki Gyula és Tsa bérlete . . 563 Kályhák átalakítása a váci-úti iskolánál . 2^6 Kamerle Györgyné kegydíja ... 73 Kántorok, lelkészek stb. lakbérpótléka 253 Káplántartási illetékek emelése 1779, 1883 Kápka Jánosné szülésznői oklevele • 24 Kápolna építése a Zugligetben . 1680 Káposztásmegyeri vízmű kazánbefalazás 913, 1470 Károly király halála .... 357, 576 Kárpitosok stb. alapszabálya . 839, 1483 Kávémérő ipartestület alapszabálya . 211, 795 Kecse Nagy Sándor bérlete . . . 487 Kefekötők ipart, alapszabálya . . 546, 1928 Kegyúri bizottsági helyek betöltése . . 620 — plébániák új beosztása . 1779, 1882 — épületek tatarozása . . 1283, 1703 — ingatlanok rendezése . . .1221 Kelemen István kegydíja . . . . 1547 Kelemen Márton telekszabályozása . . 1610 Kelenföldön gyógyszertár felállítása . . 1151 — templom részére telek . . 1067 — barakk-iskola építése . 1329, 1709 — levő katonai ruharaktár 282, 310, 312, 885 — áramfejlesztő kölcsöne . , 556, 182y — plébánia elhelyezése .... 1691 Keleti gazd. központ segélye . . . 964 Keler Napóleon alapítvány . .195 Kelmefestők alapszabálya . . . 836, 972 Kemál basának díszkard . . . .1621 Kemény Lajos és Zoltán bérlete . .158 Kenyérárak szabályozása .... 1623 Kenyérliszt kiutalása' . . 280, 284, 288 Kerekes György dr. orvosi oklevele . 1501 Kerekes Jenő bérlete 1244 Kerekes Lajos bérlete .... 1057 Kerékpárpálya építése .... 1753 Kerepesi-úti villamos megálló . . 927 — temető útkiépítése .... 508 .— temetőben parcellák rendezése ./ . * 509 — „ kertészeteinek bővítése 510, 1084, 1693 — „ portásfülke építése . 682, 1440 160, 1571 1572 775 167 1839 81 1325, 1840 sírboltok átalakítása „ növényárusító építése Kerese Gáborné korengedélye ." Kereseti adók eltörlése Kereskedelmi csarnok alapszabálya — egyesület alapszabálya — kamara alapszabálya . — társulat alapszabálya . . .193 — kikötő építése . . .118, 221 — szaktanfolyam felállítása 709, 1107, 1819 — „ átszervezése .710, 1750 Keresztény fatermelők szöv. bérlete . . 1232 — húsiparosok alapszabálya . . 515 — ifjúmunkások szöv. segélye . 458, 1410 — iparosok szöv. segélye . .481, 969 — piaci árusok alapszabálya . . . 1489 — szocialista keresk. alk. segélye 117, 478, 835, 967, 1441 Kertesi Elek dr. orvosi oklevele 24 Kertészeti telep üvegházának fűtője . 1058 — helyreállítása 1509 Kerületi vál. tagok jogköre 270 — orvosi állások .... 759, 830 Keszthelyi Zsigmond dr. orvosi oklevele 798 Kéményseprési dijak megállapítása 339, 341, 890, 1859 — ipar gyakorlásáról szab.-rend. . 1486 Kényszervágóhíd építése . . 826, 1465 Kép Ferenc alapítvány . 547, 805, 1844 Képesített kelmefestők alapszabálya . 836 Képzőművészeti alkotások felülvizsgálata 77 — bizottsági helyek betöltése 573 Kéve egyesület segélye . 454, 1408 Kézműipari üzemek megszüntetése . 366

Next

/
Oldalképek
Tartalom