Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

Név- és tárgymutató

646 Kiállítási "csarnok építése . 1838 Kikötő építése ... 118, 221, 1388 — útjának szabályozása . 221 Kincstári ingatlanok szabályozása 745 Kintzl Mihályné szülésznői oklevele 1501 Kintzl Pál dr. pályázat 114, 144 Király halála .... 357, 575 — pavillon bérlete . 126 Kirchner Béláné kijelölése . 219 — indítvány törlése . 753 — tanszem, fizetésrendezése . 849 — templomszolgák fizetése . 1623 Kimer Vilmos dr. pályázat 7, 248 Kirschdorfer Mátyásné kegydíja 1081, 1748 Kis Ede dr. orvosi oklevele 1197 — József halála 6 — Mihályné kegydíja 7Í, 783 — Vilmos dr. orvosi oklevele 24 — és középmalmok alapszabálya 1930 Kisajátítási alap póthitele 263, 743, 847 942, 1454, 1461, 1526 1688 Kisdedóvók gyermekmunkáinak értékf ;sítés ; 87 Kisegítő iskolák gyermekvéd. biz. se gélye 401, 409, 883 1393 Kisfaludy-színház segélye . 473, 963 Kisipari hitelszöv. segélye 366, 475, 901 965 1479 — hitelösszeg felemelése . 898 902 Kislakásos telepek adómentessége 366 — csatornázása 1818 — villanyvilágítása . 1914 Kiticsán Miklós tanácsjegyző állása 147 Kizárt vas- és fémmunkásokról 321, 323 Kleineisel Jakab dr. halála Klein Sándor honossága . 950, 1122 Kleineisel Jakab dr. halála Klein Sándor honossága . 67 Klotild-szeretetház segélye 395, 422, 937, 1378, 1646, 1810 Knezits-utcai intézet segélye . 391, 1367 Kóboráramok megszüntetése 366 Kollár Lajos villamos megváltáshoz 1764 Kolos .János "dr. orvosi oklevele 895 Komárom vm. a hadsereg tisztjeiről '810 Komlós Emil dr. orvosi oklevele 1501 Komornyik Jánosné kegydíja 92 Komzsik Jánosné kegydíja . 866 Kondor Ferenc dr. póttag behívása 1872 — Márton bérlete . 489 Kontra Aladár Róbert bácsiról . 5 8, 59 , 99 — közp. vál. tagsága 297 Korcsmárosok stb. szakiskolai segél ye . 396 Kórházi altiszti állások szervezése 1831 — anyagraktár zárszámadása . 127 — ápolási díjak és élelmezési eller őrzés 366 997 — orvostársulat segélye . 776 — költségvetések . . . ­1496 — és katonai terhektől való ment< :sítés 366 Kormányzó leányának esküvője 351 495 — névnapi üdvözlése 1793, 1851 Kossalka János dr. tankönyvkiadásr ól . 215 — közp. vál. tagsága 297 — költségvetéshez . 305 — iskolai segélyekről 938 — műegyetem segélye 1219 Kosárfonó ipartest, alapszabály 546 1928 Kossuth-mauzóleum víztelenítése 507 Kovács Andor rendreutasítása . 284 — Pedlov kapitányról 1033 — Andorné alapítványa . 1608 — Gábor vendéglő bérlete 558 — István dr. orvosi oklevele . 1501 — Jánosné kegydíja . 638 1194 114, . 651, . 297, .634, 1848, 886, Kovács Józsefné szülésznői oklevele — Károly korengedélye . .721, — László kegydíja . — Miklós dr. pályázat . — Sándor dr. orvosi oklevél . Kótai László dr. orvosi oklevele Kozma András korengedélye — Jenő dr. kczp. vál. tagsága — Józsefné kegydíja Kölcsönök (külföldi) rendezése 893, Költségvetés határidejének kitolása — tárgyalása . . 246, 279, 283, — jóváhagyása 500, — póthitelek 273, 1265, 1269, 1527, 1528, 1676, 1754, Könyvtár felállítása . — póthitele .... Könyvbeszerzések költsége Könyvtári kartótékák beszerzése Körmöczi Zoltán dr. tankönyvkiadásról . — Haller megjegyzésére .... — költségvetéshez . . 305, 344, — és Ereky személyes ügye . — kvarclámpák beszerzése •. — alorvosi és gondozói állások szerve­zése — Röntgen-laboratórium felállítása — Pauler-u. szanatóriumról . — mentők segélyéről . . — orvosi állások átszervezése 798 1431 1548 144 196 798 1169 573 1183 1876 1888 366 1636 1833 1308 , 690, 1665 1308, 1732 1309 215 1857 353 347 366 366 366 366 997 997 ügyrendhez 1004 573. — iskolaigazgatókról Körvasút építése 366, Kövezetbér és területhasználat . Közalkalmazottak kedvezményes villamos­jegye Közegészség-csoport póthitele 202, 678, 834, 877, 958, — és bakter, intézet költség fedezete — bizottsági helyek.betöltése Közélel mezes javítása . Közélelmezési miniszter leirata — bizottsági hely betöltése Középiskolai fölvételi és vizsgadijak Középítési bizotts. helyek betöltése Közérdekű élelmezési r.-t. bérlete Közgazdasági biz. helyek betöltése Közgyűlési beszédek kinyomatása — kívánságok teljesítése . Közigazgatás egyszerűsítése Közigazgatási alk. rendkívüli segélye 139 • • 812 ' 884 > ,068 > 147 3! Közjótékonysági egyesület segélye — bizotts. helyek betöltése Közkórházak költségelőirányzata . 997 — altiszti állások szervezése — költségeihez állami hozzájárulás — első fölszerelési póthitele Közkórházi orvostársulat segélye 437 Közlekedési bizottsági helyek betöltésé 573 — hálózat kiépítése . Közmunkatanácsi helyek betöltése 573 Közoktatási személyzetről kimutatás Központi választmány megalakítása 281 295, 297, 302, 303,' — csatornaszivattyútelep póthitele *— vásárcsarnok víztelenítése *~ * « hűtőberendezése 1671 — városház villamosberendezése — „ tatarozása 1064 1026 928 366 850 1082 1805 573 . 366 3 573, 1560 . 85 1560 1249 573 815 366 366 1898 1185 1560 1496 1071 1121 1570 1421 1560 366 1007 366 987 1884 1835 1729 911 1529

Next

/
Oldalképek
Tartalom