Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

9. 1922. junius 14. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

306 1922. június 14-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, elnök s végül Rényi Dezső alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok helyett Liber Endre főjegyző, Csupor József dr. tanácsnok helyett Lindl Zsigmond tanácsjegyző, Édes Endre, Lobmayer Jenő dr. tanácsnokok, Orczy Gyula tanácsnok helyett Mihályik István műszaki főtanácsos, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskyné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik Lajos Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ernszt Sándor dr. Faludy István Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hegedűs József dr. Heltai Béla Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Hutyra Ferenc dr. Uovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. MSrz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerrich Elemér Rosenák Miksa dr. Rotter Zsigmond Rózsavölgyi Gyula Sagmüller József Schmidkunz Lajos Stadler Nándor Stern József dr. Stern Sándor Stumpf Károly Szabó József

Next

/
Oldalképek
Tartalom