Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.15 1922. március 30. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

128 1922. március 30-iki közgyűlés. XVI. JEGYZŐKÖNYV, TIZENÖTÖDIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök, elnöklése mellett: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, Rényi Dezső alpolgármester, Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr. tanácsnokok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Liber Endre főjegyző, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Thirring Gusztáv dr. statisztikai hivatali igazgató, továbbá: Avarffy Elek dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bayer Antal Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bohn József Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Deér Endre dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ereky Károly Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr, Fertsek Gyula dr, Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glucksthal Samu dr. Günther Béla Hikádé József Hlatky Lajos Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kaczián János Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Marinovich Imre dr. Marz Károly Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Muller Antal Mttller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerich Elemér Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Károly Szakái Géza Szakmándy János Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom