Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.14 1922. március 29. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

126 1922. március 29-iki közgyűlés. XV. JEGYZŐKÖNYV. TIZENNEGYEDIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök elnöklése mellett: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, Rényi Dezső alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sailay Árpád dr., Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bayer Antal Bársony Elemér Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik Lajos Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Faludy István Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fóthi Vilmos Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Hajdú Marcell dr. Haller István Hann Arnold Hegedűs József dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Lédermann Mór Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes Milbich Tamás Minké Béla dr. Miiller Antal Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Pakányi Ferenc Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Sajó Sándor Schmidkunz Lajos Sorg Antal Stumpf Károly Szabó József Szakái Géza Szalay Gyula Szentgáli Antal né Szémann Mihály Szőke Gyula dr. Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wéber József Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr, Zala Zsigmond Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom