Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.5 1922. március 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

102 1922. március 11-iki közgyűlés. VI. JEGYZŐKÖNYV. ÖTÖDIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos h. polgármester, elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zllahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Albert Ferenc Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bayer Antal Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bosnyák .Izsó Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Freund Dezső Frey Kálmán Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Grünfeld Miksa Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hamar István Hegedűs József dr. Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József » Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Hovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Karczag Vilmos Kirchner Béláné Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kőrmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léderer József Ede Lédermann Mór Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Mettelka Frigyes Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Németh József Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom