Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

19.1 1921. december 14. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

490 1921. december 14-iki közgyűlés. H. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester, h. elnök elnöklése mellett Rényi Dezső alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bayer Antal Bársony Elemér Becsey Antal Berzeviczy Albert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Halász Manó Haller István Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Ilovszky János Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Maródy József Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom