Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

8. 1920. október 7. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1920. ÉVI OKTÓBER 7-ÉN TARTOTT 8-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE. AAA AAA I TÁRGYSOROZAT. Az általános tisztújítás folytán betöltendő: 1. a) a 12 jogi minősítésű tanácsnoki állásnak, b) a 2 műszaki minősítésű tanácsnoki állásnak, 2. az árvaszéki elnöki állásnak, 3. a tiszti főügyészi állásnak, 4. a tiszti főorvosi állásnak, 5. a főszámvevői állásnak, 6. az üresedésben levő kerületi elüljárói állásnak titkos szavazás útján való betöltése; 7. indítványok, 8. interpellációk. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése melleit Folkusházy Lajos, Rényi Dezső alpolgármesterek, Buzáth János dr. c. alpolgármester, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Alpár Ignác Ambruss Gyula dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bartók Béla Bauknecht Tamás Bárczy István dr. Bársony Elemér Becsey Antal Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Borin József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor Faludy István Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Frey Kálmán Frühwirth Mátyás Gaár Vilmos dr. Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Hikádé József Hubert Vilmos Hoizer Sándor Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly h. álltitk. Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Hoszu István Huíyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Köncs Géza Körmöczi Zoltán dr. Kramer József dr. Kreisler Jenő Kricsfajussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Léder József Ede Liedemann Frigyes dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Magyar István dr. Mahunka Imre Maródy József Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Márkus Miksa Marz Károly Mettelka Frigyes (id.) 62

Next

/
Oldalképek
Tartalom