Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

8. 1920. október 7. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 468 - 469 - 470

246 1920. október 7-iki rendkívüli közgyűlés. 468—470. szám. Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Petrovics Elek Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Pőser István Raffay Sándor dr. Rassay Károly dr. Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rejtő Sándor Rerich Elemér Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Sajó János Sajó Sándor Sándor Béla Schlachta Margit Schlosser Károly Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Simonovics Viktor Stadler Nándor Stern József dr. Stern Sándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szekrényessy Károly Szentgáli Antal Székely Ferenc Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi György Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Takaró Géza Takács István dr. Teles Béla dr. K.Törökné Kovács Hermin Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. K. Virágh Andor Vikár Béla Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösváry Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wéber József (ifj.) Wilheim Adolf dr. Wofff Károly dr. Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zeőke Antal dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Béla dr. Zimmermann Dezső Zipernovszky Károly Zlinszky János dr. törvényhatósági bizottsági tagok. !468. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a mai napra egybehívott rendkívüli közgyűlést délután 4 órakor megnyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklése mellett leendő hitelesítésére Bieber Jenő, bibithi Horváth János, Kaich János, Nagy Ferenc, Simonovics Viktor és Zimmermann Dezső törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János c. alpolgármestert kéri föl. !469. Elnök jelenti, hogy dr. Marinovich Imre törvényhatósági bizottsági tag a mai ülésen nem jelenhetvén meg, kéri távolmaradását igazoltnak tekinteni. Tudomásul szolgál. !470. Elnök jelenti, hogy — amint az a meghívón is látható — a mai ülést a múlt hó 22-én és 23-án tartott folytatólagos rendes közgyűlés határozata sze­rint az általános tisztújítás folytán betöltendő 12 jogi minősítésű és 2 műszaki minősítésű tanácsnoki állás­nak, az árvaszéki elnöki, a tiszti főügyészi, a tiszti főorvosi és a főszámvevői állásnak titkos szavazás útján leendő betöltése céljából hívta össze. A meg­hívón közölt egy kerületi elüljárói állás betöltését a mai ülés napirendjéről a meghívó kibocsájtása után beérkezett felebbezés miatt leveszi, miért is a szavazás csupán az előbb felsorolt főtisztviselői állá­sok jelöltjeire történik. Az üresedésben levő kerületi elüljárói állásnak betöltése iránt annak idején fog a közgyűlésnek javaslatot tenni. A kijelölő választmány folyó hó 1-én tartott ülésében az előbb felsorolt, ma betöltendő állásokra a következőket jelölte és pedig: a 12 jogi minősítésű tanácsnoki állásra I. helyen: Márher Aladár, dr. Csupor József, dr. Berezel Jenő, Sztankovits Szilárd, -dr. Sallay Árpád tanácsnokokat,

Next

/
Oldalképek
Tartalom