Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1918

13. 1918. július 17. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 919 - 920 - 921 - 922 Szabályrendelet a közlekedési adóról

1918. július 17-iki közgyűlés. 922. szám. 465 Beiméi Sándor Benedek Dezső Berger Rezső dr. Berger Simon Bogdányi Mór Bozóky Ádám dr. Brodesser János Brust Dávid Csukássy Jenő dr. "Czettel Gyula Ehrlich G. Gusztáv Eisler Samu Ember Károly Epstein Manó dr. Erős Sándor dr. Eulenberg Salamon dr. Faludi Ágoston Farkas Gyula Feleki Béla dr. Forbáth Imre dr. Freudiger Károly Friedrich Vilmos dr. Füredi Gyula Gerber Béla dr. Gerlei Lajos Girardi József Glass Viktor ­Glücksthal Samu dr. Grecsák Károly Grünfeld Miksa Hainiss Géza dr. Halász Frigyes dr. Havass Rezső dr. Heuthaler Frigyes Hermán Ödön Holzer Sándor Horváth A. János Hudetz János Junker Pál dr. Kann Lajos Kauser Gyula Kertész József Kertscher István Kis J. Jenő Klassohn Gyula Kléh László dr. Klopfer Jakab Kovács Károly Kozma Jenő dr. Krammer-Kászonyi Károly Márkus Miksa Meisels Vilmos dr. Melkó Bertalan Minké Béla Morbitzer Nándor Müller József Miiller Rezső Neruda Nándor Nessi Gyula Nigrinyi György dr. Nóvák Nándor dr. Okányi Imre Okolicsányi Gyula Oláh Dezső dr. Ott Ádám dr. Perczel Béla Perlesz Dezső Radocza János Reiner Ede dr. Reisz Mór dr. Révész Sámuel Ripka Ferenc dr. Róna Márk Rónay Károly dr, Róth Mór Rózsavölgyi Gyula Rust József Sagmüller József Sajó János Schlanger Mór Schmiedlechner Károly dr. Schunda V. József Stern József dr. Stern Károly Stern Sándor ifj. Strasser Imre dr. "Szabó Gyula Szálai Mihály dr. Szekula Gyula Szende Alajos Szepesi Ágoston Székely Ferenc Szúk Géza Thék Endre Ullmann Gyula Végh Károly Vikár Béla Vladár Tivadar dr. Walla József Wellisch Alfréd Wenhardt János dr. Willinger Ferenc Wodianer Artúr Wodianer Hugó Zboray Gyula Zipernovszky Károly tőrvényhatósági bizottsági tagok; továbbá: Bódy Tivadar dr. polgármester, Harrer Ferenc dr. alpolgármester, Buzay Károly, Buzáth János dr., Csupor József dr., Krátky János, Rényi Dezső, Sallay Árpád dr., Stankovits Szilárd,' Városy Gyula dr., Vita Emil dr. tanácsnokok, Kemény Géza dr. tanácsnok-íőjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Szimély Árpád főszámvevő, összesen 127-en; B nem"-mel, vagyis az előterjesztés ellen nem szavazott senki. Minthogy ez a határozat adóemelést és szabály­rendelet módosítást foglal magában, meghirdetendő és szabályszerű kihirdetés után kormányhatósági jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez fel­terjesztendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom