Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1910

22. 1910. november 3. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1739

602 1910. november 3-iki közgyfllés. 1738—1739. szám. jóváhagyásának megsürgetése ügyében előterjesztett interpellációjára válaszolván, előadja, hogy a polgármester ur ebben az ügyben eljárt a kormányhatóságnál, ahol is azt a biztató értesülést nyerte, hogy az ügy tárgyalás alatt áll és a kormányhatóság elhatározását a közel jövőben a főváros közgyűlésével közölni fogja. A bizottsági tag urnák az volt a kérése, hogy a polgármester ur a kormányható­ságnál járjon közbe, a polgármester ur közbenjárt és ezt a választ kapta. Kéri válaszát tudomásul venni. A választ ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul veszi. !1739. Olvastatott a szavazatszedő küldöttség jelentése az üre­sedésben levő kerületi orvosi állásnak, a IV. ker. városbírói állásnak, továbbá egy fizetéstelen árvaszéki ülnöki állásnak, valamint a fő­városi közmunkák tanácsában megüresedett négy s végül a közle­kedésügyi bizottmányban megüresedett egy tagsági helynek betöltése céljából megtartott választás eredményéről. Ezen jelentés szerint beadatott összesen 196 érvényes szavazat, i melyből esett /. a kerületi orvosi állásnál: dr. Barta Gábor orvosra 172 szavazat dr. Várkonyi Jenő „ 22 „ dr. Kovács József „ 1 „ //. a IV. ker. városbírói állásnál: Melkó Bertalanra 195 szavazat Szakmándy Jánosra — ///. a fizetéstelen árvaszéki ülnöki állásnál: Polgár Károlyra 194 szavazat; v IV. a fővárosi közmunkák tanácsában megüresedett négy tagsági helynél: dr. Bárczy Istvánra 194 szavazat Preund Vilmosra 191 „ dr. Morzsányi Károlyra 193 „ dr. Preyer Hugóra 193 „ Ullmann Gyulára 2 „ V. a közlekedésügyi bizottságban megüresedett egy tagsági helynél: Krammer Károlyra 192 szavazat. A szavazás ezen eredményéhez képest elnöklő főpolgármester úr a kerületi orvosi állásra: a IV. ker. városbírói állásra: dr. Barta Gábor urat, Melkó Bertalan urat, a fizetéstelen árvaszéki ülnöki állásra: Polgár Károly törvényhatósági bizottsági tag urat, a fővárosi közmunkák tanácsában megüresedett négy tagsági helyre: dr. Bárczy István, Freund Vilmos, dr. Morzsányi Károly és dr. Preyer Hugó törvényhatósági bizottsági tag urakat, s végül

Next

/
Oldalképek
Tartalom