Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1892

Tartalom

c <?ZÍÍ9*lj «a / &2^Í3> J&ly?2t6£l>L, 4f -7 \<£&t»Z /-J ép­s / ^yKyy, <^íks S^^??.****? ?s ~*f£X2-'>*z /ás- <ff<r\ J # \ J~<& J > JJ '-& ? / J /s áí-A7/ /J f. ^SM^e^^^^S^~/í^\ P(T£-/#? 4 lUt^lA^ /£? /<?£ ~/fj f Jt? //• Jf ~fj/y s <#. /p-J^J J/ J/ &c &7-é'y&L y^ó fM-^/J s< á 9 <?J3~Jf4 J Z ?9 Y s JJ / <%?-&£ jt J3 s stiSiAxJu & ~ V '3JJ-3</A <& Jt \??<&ife<m&<<!4j /? * f2-/S/é A /? £/ ^T-/^ A <&& <g W^-jZV / , ^'J/' 3SS-*é3 áí AT SS S/ s/Jr~//)& /<? 4 7?/tS* 4s#- s/'y ff Jé * ^r-jé y&-/jft • 4 // S//-SW cfá * " JP *&&-/£& -6 a /J /* ss: /é # // f t-UsrL&uS // £t/-jfa J# \sé/-*f/ / \S<fZ- át // ?/• /<?/ f/ f/ /<?, V? 4 J/7 <~4 ^Ü^S<Í^<;^?z^e*, — /f SS Jf V&*-/&Á-t. túU42y> Tsztc&A > JA //S

Next

/
Oldalképek
Tartalom