Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1877

12. 1877. május 30-án és június 1-jén folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 406. A várbeli 70. számú házban egy lakás kiadása - 407. A várbeli 85. sz. házban egy lakás bérbeadása - 408. A Háromnyúl laktanyában a 4. sz. bolt kiadása - 409. Névszerinti szavazás az országgyűlési képviselőválasztó kerületeknek a fővárosi országos képviselők számának kettővel történt szaporítása és új beosztása tárgyában

130 országgyűlési képviselőválasztói kerületté alakíttassák, a bizotts. tagok névsorának felolvasása mellett "igen"-nel szavazott: Andaházy László, dr. Apaticzky Sándor, Augenstein Samu. Balajthy Imre, Beér Berthold, Bobula János, Bognár Antal, Clauser Vitályos, Kristofóli Fortunató, dr. Darányi Ignác, Éles Henrik, Érczhegyi Ferenc, Franki Albert, dr. Gombár Tivadar, Gradl I. F., Granatér László, Gschwindt Mihály, Harrer Pál, Házmán Ferenc, Heinrich Ödön, dr. Hegedűs János, Hoffer Károly, dr. Hoffmann Pál, Holzspach Jakab, Huszár Jakab, Ivánka Imre, Iványi János, Iványi Mihály, dr. Jankovich Antal, Jekelfalussy Lajos, Kaschnitz Gyula, Keleti Károly, Kerntler Ferenc, Kölber Károly, Könyvey József, Kralovánszky István, Kuklay János, Landauer Ignác, Lechner Lajos, Lindenbach János, Magyarevics Jeremiás, Mandl Ferenc, Máry Gyula, Máttyus Arisztid, Mérő János, Mészner József, dr. Morzsányi Károly, Naszluhácz Lajos, Oefner Ferenc, dr. Ország Sándor, Osztoits Mihály, Paulovics László, Piatrik Ferenc, Prokesch Antal, Prosz József, Pillmayer Károly, Ráth József, Rátknecht János, Ribáry Ferenc, Rostaházy Kálmán, dr. Say Mór, Schedl István, Scheich Károly, dr. Schwartzer Ferenc, Sebestyén Géza, Stangl János, Szeiffert Károly, Szemler Mór, Szumrák Pál, Takácsy Miklós, dr. Tatay Adolf, Thaller Jakab, Tenczer Pál, Varga András, Varasdy Lipót, Végh János, Véninger Ferenc, Weisz Károly, Weisskircher Károly, Vlassek Ede, Zboray Bertalan, Gerlóczy Károly alpolgármester, Alkér Gusztáv, Havas Pál és Rupp Imre tanácsnokok, összesen 85. "nem"-mel szavazott: Atlass Samu, Auspitz Róbert, Becker Károly, Cséry Lajos, dr. Dulácska Géza, Egert József, Egenhoffer Péter, Forgó István, Frey József, dr. Gebhardt Lajos, Gieszriegel Károly, dr. Glück Ignác, Győry Elek, dr. Gebhardt József, dr. Halász Géza, Havas Ignác, Hegedűs Sándor, Heger György, Kármán Lajos, Királyi Pál, Kiss Péter, Kléh István, Kleineisel József, Kölber Alajos, Kokesch Sándor, Krausz Lajos, dr. Kelen József, dr. Ladányi István, Márkus Ignác, Maszák Hugó, Miksits Károly, Morlin Imre, Molnár Endre, Nasztl Mór, Oppody Alajos, Pecz Ármin, Radocsay Lajos, Ráth Károly gyáros, Röser Miklós, Schmidlechner Károly, dr. Schwimmer Ernő, Steiger Gyula, dr. Szabóky Adolf, dr. Szabó Alajos, Szedenics János, Szilvásy László, Szkalla Antal, Sztupa György, Thaisz Elek, Toperczer János, Vidéky János, Zmeskál István és Kamermayer Károly polgármester, összesen 53. A szavazás ezen eredményéhez képest a tanácsi előterjesztés ezen része is határozatképp kimondatik, végre elhatározza a közgyűlés, megfelelőleg a tanácsi előterjesztésnek, hogy a X­ik közigazgatási kerület országgyűlési választás dolgában a Ferencvároshoz, vagyis a IX. közigazgatási kerülethez csatoltatván, e két közigazgatási kerület együttvéve, egy országgyűlési választókerületet képezzen. Mindezek alapján az 1848: V. te. és 1877: XI. te. rendelkezéseihez képest Budapest főváros területén az országgyűlési képviselők választására szolgáló 9 kerület következőképp alaki ttatik I. országgyűlési képviselő választói kerületet az I. közigazgatási kerület, vagyis: Vár, Tabán, Krisztinaváros eddigi belterületeikkel s hozzá tartozott külsőségeikkel. II. a 2-ik közigazgatási kerület, vagyis Víziváros Halászvárossal együtt, az Országút eddigi kerületével és a hozzá tartozó külsőségekkel. a Ill-at a 3-ik közigazgatási kerület, vagyis Újlak, beleértve a Császár fürdőt és Óbuda a hozzá tartozó külsőségekkel, a IV-et a 4-ik közigazgatási kerület, vagyis a Belváros,

Next

/
Oldalképek
Tartalom