Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Szobafestők, mázolók. Mály és Dadi, VI, Hungária-krt 81/a. Mann Vilmos, VII, kertész-u. 21. Mandel Adolf, VI, Székely Bertalan­utcza 20. — Antal, VI, Szondi-u. 72., Márer Henrik, VII, Peterdy-u. 10. Margitta Ignácz, VII, Elemér-u. 38. Tel. J 14—29. Markreiter József ifj., VI, Szondi­utcza 19. Marton János, VIII, szigetvári u. 21. Märtz Antal, III, kórház-u. 18. Máthé Ferencz, I, márvány-u. 11. Máté István, I, Krisztina-krt 30. Mathcser Miklós, VII, Elemér-u. 18. Mayer Károly, VII, lstván-út 41/43. Meavay Kálmán, VIII, nap-u. 30. Megadja Péter, VII, nagydiófa-u. 22. Meglics János, VIII, prater-u. 66. Mendly Gyula, IX, Lónyay-u. 7. — Gyula, IV, Veres Pálné-u. 7. Mérő László, VII, Wesselényi-u. 20. Mersic Konstantin, II, mecset-u. 15. Mészáros Gvörgy, VII, Csengery-u. 20. Meyer R. W, Székely Bertalan-u. 2/c. Mihálszky Károly, IX, viola-u. 42. Miklós Gusztáv, IX, liliom-u. 52. Milánkovics Sándor, VII, Grassal­kovich-u. 45. Móosz Rezső, VIII, Baross-u. 79. Moravcsik Sándor, I, Krisztina-tér 1. Móser Dezső, VIII, óriás-u. 13. Moskovitz Mór, V, berzenczei u. 22. Müller Mihály, III, pacsirtamcző­utcza 32. Munkácsi Lipót, VIII, szigetvári u. 20. Muzika Sándor, II, török-u. 6. Nagy Ignácz, VI, Hungária-körút 91. — István és társa, VII, Betheln-u. 39. — János, VIII, Magdolna-u. 29. — János, V, váczi út 100. — J. és Csepregi, V, szabadság-tér 5. — S. Károly, IX, Márton-u. 8/a. — Sándor, VIII, örömvölgy-u. 18. Naxner Ferencz, VIII, tömő-u. 46. Némák Sándor, X, szt László-tér 21. Némecky és társa, VII, hajtsár-út 26. Németh András, VII, Hernád-u. 12. — Géza, X, vezér-u. 5. Nott Károly, VII, mexikói út 3. Neubrand J. III, raktár-u« 46. Neumann Márton, VII, Hungária­körút 155. Nikolsburger Sándor, IX, Tompa­utcza 30. Obermeyer István, II, lövőház-u. 17. Orlovácz András, IX, liliom-u. 52. Ott Ferencz, I, csurgói-út 34. Ökrös Ferencz, IX, bokréta-u. 15. Pálinkás András, VII, Rottenbiller­utcza 5/c. Papp Béla, VI, Szabolcs-u. 15. — Emil, VI. angyalföldi út 17. Tel. L 915—11. — Emil, V, Pannonia-u. 27. — Ernő, VI, Bajza-u. 46. Paszternak Lajos, III, kisdiófa-u. 5. Pásztor Hermann, VII, Dembinski­uteza 30. Patonay Kálmán, VI, szív-u. 17. Paulista József, VIII, Baross-u. 111. „PAX" szobafestő és mázoló vállalat VI., VILMOS OSÁSZÁR-ÚT 17. Telefon: Teréz 261—06. Pecht Vilmos, VIII, kálvária-tér 23. Pernes János, II, kis Rókus-u. 3. — János, I, bors-u. 3. Pick Mór, VII, szövetség-u. 13. Pilár Lajos, I, aranykakas-u. 15. — Rezső, I, palota-tér 2. Plasinka Ferencz, VIII, fhg Sándor­utcza 15. Plattner István, I, Gellérthegy-u. 5. Pollák Béla, VII, Wesselényi-u. 24. — S., VII, Izabella-u. 27/6. Polatsek Jenő, VIII, nagyfuvaros-u. 2/6. Populáo Mihály, IX, kén-u. 3. Porgesz Albert, III, Lajos-u. 104. Czim-jegyzék. Postera Ferencz, II, csalogány-u. 53. Poth Antal, VII, Damjanich-u. 41. Potholiczky János, VIII, Illés-u. 3. Pozsga János, VII, nefelejts-u. 22. Predmarszky Béla, VI, Szinyei Mersc­utcza 37. Preiszler János, I, Attila-krt 48. Prindelmaier Lőrincz, VIII, csobáncz­utcza 8. Prohászka Imre, I, Maros-u. 22. Raáb József, IX, illatos-út 9642. Rácz Márton, X, állomás-u. 15. Rechnitzer József, VII, Kazinczy-u. utcza 54. Reinhardt András, IX,Ferencz-krt 34 Reiszman Márkus, VIII, gólya-u. 35. Reitzer Ferencz és Fiai R.T. festőipari- és festőiparművészeti vállalat VII., RÓZSA-UTCZA 32. Telefon: József 311—81. REMSEY E. szobafestő, mázoló, czimfestő IV., Kaplony-utcza 9. Telefonliívó : József 338—01. Richter István, VII, Dembinski-u. 11. — és Papp, VII, Thököly-út 25. Ricza József, VII, Damjanich-u. 46. Riczek Lőrincz, VIII, Hunyadi-u. 30. Robovics Jakab, VII, Hernád-u. 30. Róna Károly, VIII, Csokonai-u. 10. Rosenberg Izidor, VII, dohány-u 45. — S. VIII, Rákóczi-út 47. Rosenfeld József, VIII, József-krt 71/73. Rosenthál Hermann, VII, Elemér­utcza 24. Roszner Imre, I, Attila-u. 23. Róth Albert, VII, Elemér-u. 6. — Ferencz, I, bors-u. 17. — Hermann, VI, Vasváry Pál-u. 9. Rucker Antal, II, retek-u. 23. Rusnák Jakab, VII, Thököly-út 31. — Henrik, VIII, Baross-u. 127. Ruttkay Róbert, VII, Izabella-u. 23. Sarkadi Henrik, VI, szív-u. 53. Sattler Adolf, VIII, Madách-u. 30­Schál Lajos, VI, Alpár-u. 3. Scheiber és Bálint, VII, Izabella-tér 5. Scliermann Adolf, VII, Dembinski­utcza 41. — Oszkár, VIII, Mátyás-tér 17. Schifka Márkus, VII, dob-u. 39. Schiller Vilmos, IX, viola-u. 32. Schindler István, X, alkér-u. 30. Schinogl István, I, Attila-u. 9. Schlaffer Károly, VII, répási-u. 9. Schmercz és Pifkó, VIII, aggteleki utcza 2. Schmidt Nándor, VI,. Eötvös-u. 44. Schmolka Sándor,VIII, Rákóczi-út47. Schneller Mór, VIII, Madách-u. 38. Schöfer Ernő, VIII, Horánszky-u. 25. Tel. J 78—92. Schreiber József, VII, alsóerdősor 20. — József, VII, Hernád-u. 30. Schrödi és Sklárcsik, II, szegényház­utcza 29. Schuller János, I, alkotás-u. 18. — József, VIII, fhg Sándor-u. 38. Schuszlik Ágoston, II, tölgyfa-u. 8. Schwarcz Márton, VI, Szinyei Merse­utcza 38. — Rezső, III, Lajos-u. 21. — Rezső, III, bécsi út 44. Schweitzer Ármin, VII, dob-u. 10. Silberstein Mór, VIII, Lujza-u. 38. Simon Mendel Miksa, VII, Erzsébet­körút 36. — Sámuel, VI, Vörösmartv-u. 23/a. — Vilmos, VII, dob-u. 82" Sinkó Aladár, VI, Dessewffy-u. 6. Soltész és társa, VII, Rottenbiller-u. 4/a. Sorger Lipót, VII, nefelejts-u. 15. Spitzer Mihály, VIII, Baross-u. 96. Czim-jegyzék. A legjobb POLOSKAIRTÓ CYANGÁZZAL, EGÉR- ÉS PATKÄNYIRT0, lakástakarító STANDARB IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 17. FÉLEM. Telefon: József 428—20. Steckbauer János, IX, Ráday-u. 54. Steiner Izidor, VIII, futó-u. 52. — József, VII, Klauzál-u. 15. — és Szimper, IX, üllői út 57. Steinberger Ármin, VI, rózsa-u. 105. Stelnliausl és Kölber festők és mázolók. IX., Tűzoltó-utcza 3. Telefon: József 308—24. Sterk Jakab, VII, szövetség-u. 38. Stern Náthán, VII, kertész-u. 20. — Vilmos, VII, Vörösmarty-u. 18ja. Stitz Ferencz, VII, Erzsébet-krt 51. Stockinger Ferencz, I, alkotás-u. 12. Strausz Henrik, VIII, Erdélyi-u. 1. — Jakab, VII, alsóerdősor 32. — József, VII, murányi-u. 61. Streda Károly, I, Maros-u. 29. Strenger Rezső, IX, Mátyás-u. 18. Strommayer Ágostonné, özv., VII, Kazinczy-u. 28. Süveges Gyula, VII, nefelejts-u. 51. Szaitz János, VIII, Berzsenyi-u. 6. Szaitz János, VIII, Conti-u. 37. Szabadi János, V, Vilmos cs.-iit 6. Szabó Gyula és társa,VII, Damjanich­utcza 49. Tel. J 131—43. — Márton, VI, Szinyei Merse-u. 7. — Sándor és fia, II, Krisztina-krt 25. Szada Gyula, II, mcdve-u. 4. Tel. 182—53. Szakolczay Sándor, VIII, kisstáció­utcza 13. Szántó Adolf, VI, szív-u. 35. — Sándor, VI, Podmaniczky-u. 73. — Sándor, VI, országbíró-u. 8. Szarvas István, V, Dráva-u. 8. Szatmári István, VIII, Magdolna­utcza 20. Szatyin testvérek, VIII, Mária Terézia­tér 7. Szebellédy József, VI, Podmaniczky­utcza 11. Szécsén Ferencz, VI, ó-u. 14. Szekeres Ferencz, VIII, szigetvári­utcza 20. Szemes és társa, VII, István-út 36. Szepesy Sándor, VIII, József-u. 39. Szieber Imre, II, Batthyány-u. 61. Szilágyi Lajos, VIII, golya-u. 28. Szimper József, ifj., VIII, Baross­tér 3. Szloboda László, VII, Péterffy S.-u. 41. Szlobodnik István, VI, Szondy-u. 18. Szmetanovszky- András, III, vörös­vári u. 3. Szmolárik Kálmán, VI, Horn Ede-u. 20. Szörény József, II, fő-u. 47. Takács József, VII, nefelejts-u. 30. — László, VII, kisdiófa-u. 14. — Sándor, VI, Lehel-u. 33. Tauner János, III, vörösvári u. 66. Tauzer János, VII, Bethlen-u. 7. Tófejy József, II, lövőház-u. 21. Toldi N. VIII, kálvária-tér 16. — Béla, X, óhegy-u. 5. Tomi Lajos, IX, üllői út 101. Totis Albert, VIIT* Dobozi-u. 41. Trebits Májer, VII, Bethlen-u. 11. Trenka János, VIII, Dobozi-u. 31. Trepper J., V, Arany János-u. 34. Treuhaft Farkas, VII, Cserhát-u. 24. Tscheligi Emil, I, Maros-u. 17. Turcsányi Ferencz, VI, Horn E.-u. 4. Turczer András, VII, kerepesi út 30. Turóczi Károly, VII, Thököly-út 114. Tury János, V, Vág-u. 19. Ungurán Miklós, IV, molnár-u. 3. Unterberger Jenő, VII, Wesselényi­utcza 49. Szobrászok. Vacuum és Sulfid rt.,VI, bajnok-u. 27 Vajda Kálmán, VII, rózsa-u. 7. Vincze János, VI, Szabolcs-u. 24. Viola Lajos, VIII, József-krt 27. Vogel Izidor, VII, Elemér-u. 4. Volosin Gusztáv, I, országház-u. 21. Vörös Lajos, II, retek-u. 25. Vozik János, VII, szövetség-u. 12. Wagner József, IX, Mihálkovits-u. 14. Wanderstein Mátyás, VII, hársfa-u. 10/c. Waska-Pothárn István, I, Lenkei­úti barakk I. csop. 68. Wechselmann Vilmos, VI, gr. Zichv Jenő-u. 22. Weiner Miksa, VI, Jókai-u. 8. Weisz András, VII, Wesselényi-u. 46. — Jakab, VII, Rottenbiller-u. 37/3. — M. Samu, III, Lajos-u. 141. Weissler Lajos, VII, Csengery-u. 22. Widiszki Rezső, VIII, nagytemplom­utcza 21. Wikidál Béla, III, Zsigmond-tér 5. Winter Mór, VII, dob-u. 10. Wirth József, III, timár-u. 5. Würczinger Ignácz, I, Horthy M.-út 14. • Zauner Ágoston, I, csap-u. 6. Zaupper Antal, II, szegényház-u. 33. Zelnitsky Dezső, VIII, tavaszmező­utcza 1. Zöldy Jenő, VII, Izabella-u. 29. Zsadányi János, VI, Székely Berta ­lan-utcza 9. Zsellér Lipót, VI, aréna-út 124. Zsembera Jenő, VII, Thököly-út 31. — József, VIII, örömvölgy-u. 44/«. Zsiga és Kalocsai, VI, Vörösmarty­utcza 58/a. Zúzán Béla/ X, füzér-u. 6. Szobapadlóbeeresztők KERBER HENRIK féregmentesítés cyánnal, ablak-, la­kástisztítás, padlóbeeresztés, sző­nyegporolás, megóvás, javítás-, tisz­títás- és bútorberaktározási vállalat VIII., Nap-utcza 29. Tel. J 303-86 Lásd hirdetést! „PAX" szobapadló beeresztő vállalat VI., VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 17. Telefon: Teréz 261—06. A legjobb POLOSKAIRTÓ CYANGÁZZAL, EGÉR- ÉS PATKÁNYIRTÓ, lakástakarító STANDARD IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 17. FÉLEM. Telefon: József 428—20. Szobrászok a) Épület- és sirkőszobrászok. Asztalos János, IX, dandár-u. 17. Fischer Antal,VII, Hungária-krt 38jd. Fleischl Károly, VI, Szinyei Merse­utcza 1. Gádor István, I, mohai u. 2. Horvai János, II, Lévai-u. 1/3. Kottász József, VII, dob-u. 110. KOHN ARNOLD Czégtulajdonos KOVÁCS RÓBERT MŰVÉSZI SÍRKÖVEK VII. kerület, Károly-körút 15. szám Telefon : József 4IB—08. 874

Next

/
Oldalképek
Tartalom