Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - A) - Ház- és Telekjegyzék

r Víziváros. Ház- éi telekjegyzéb. 58 II. Kerület. Országút. 14 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó gyár r.-t. 13572 15 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó­gyár r.-t. 13550 16 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó­gyár r.-t. 13572 17 Ruzicska Pál 13549 18 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó­gyár r.-t. 13571 19 Neuhauser Ferencz és neje '13548 20 Rothammer Nándorné és b. társai 13570 22 Rothammer Nándorné és b. társai 13598 24 Medve-u. 46. 26 Horváth-u. 19. Garas-utcza. (Országút és külterület.) 1 Trombitás-út 3. 2 Trombitás-út 5. 3 Szalay Dezsőné 13062 4 Lang Gusztáv és neje 12090 5 Herczog Lipót és neje 13063 6 Dr. Hampel Antal és neje 12086 7 özv. Merza Lajosné 12097 8, 10 Szegő Béla 12091 9 Fillér-u. 22. 11 Marczibányi tér 3, 4. 12 Lukács Emil és b. társai 12093 14 Hűvös Marczell és neje 12094 16 Fillér-u. 14. 20 Fillér-u. 2 l/a. 22 Soó Bálint és b. tsai 12115 24 Góczi Lajosné és b. társai 12116 26 Góczi Lajosné és b. társai 12117 28 Góczi Lajosné és b. társai 12118 30 Góczi Lajosné és b. I társai 12119 32 Gyulai János és b. társai 12120 Griil -Baba*utcza. (Országút és külterület.) 1 Kardos Ferencz és neje 14497 2 Török-u. 14. 4 Hodányi Lajos és neje 13445 6 Kovaltsik Ilona 13446 8 Weisz Károly és neje 13447 10 özv. Lechner Józsefné 13448 [12 Acsay József és neje 13449 14 Mlcsosh Jánosné 13450 16 Telekközvetitő és in­gatlanforgalmi r.-t. 13451 18 Telekközvetitő és in­gatlanforgalmi r.-t. 13430 !8 Telekközvetitő és in­gatlanforgalmi r.-t. 13432 18 Telekközvetitő és in­gatlanforgalmi r.-t. 13452 18 Mecset-u. 14. 13429 18 Mecset-u. 14. 13431 20 Telekközvetitő és in­gatlanforgalmi r.-t. 13453 22 Schnertsik István és neje 13454 Wiegand Ede és neje 13455 Kocsis Lajos 13456 Paróczay Vilmos és neje 13457 Hegedűs Mártonné 13458 Kelemen Henrik és neje 13459 Dr. Kövesi Mór és neje Hofstättner József 13460 13461 Gimnázium-utcza. (Víziváros.) 1 Magyar tanulmányi alap 14195 1 M. kir. kincstár 14196 1 M. kir. kincstár 14197 1 Magyar tanulmányi alap 14198 1 Magyar tanulmányi alap 14199 1 M. kir. kincstár. 14200 1 Magyar tanulmányi alap 14201 1 Magyar tanulmányi alap 14203 1 Magyar tanulmányi alap 14204 1 M. kir. kincstár 14205 1 Magyar tanulmányi alap 14206 2, 4 Magyar tanulmányi alap 14214 6 özv. br. Hatvany Deutsch Józsefné 14208 y Magyar tanulmányi alap 14202/2 Magyar tanulmányi alap 14202/2 Fővárosi közmunkák tanácsa 14216 Fővárosi közmunkák tanácsa 14215 Gyorskocsi­utcza. (Víziváros.) 1 Batthyány-tér 5, 6. 2, 4 Iskola-u. 31. 3 Batthyány-tér 4. 4, 5 Batthyany-tér 3. 6 Iskola-u. 33. 7 Batthyány-u. 2. 8 Háry Eleonora 14124 10 özv.Binder Lőrinczné 14123 11 özv. Werner Adolfné és b. társai 13879 11 özv. Werner Adolfné és b. társai 13880 12 Wéber Nándor és Vilma 14122 13 Fő-u. 58. 14 Batthyány-u. 4. 15 Fő-u. 60. 16 Dr. Fritz Kálmán és b. társai 13886 17 Fő-u. 62. 18 Csalogány-u. 6. 19 Városi ingatlan r.-t. 13872 20 Dósa József 13841 21 Fő-u. 66. 22 Wirker Béla és b. társai 13842 23 Fő-u. 68. 24 Fonó András és b. társai 13843 25 M. kir. kincstár 13867 26 Kresselbauer Béla és b. társa 13844 28 Forró András és test­vérei 13845 30 Aibeck Vilmos és neje 13846 32 Jeney Bálint és neje 13847 34, 36 Kelemen Sándor és b. társa 13848 38 Weiszkopf Jakab és b. társai 13864 40 Kiss Ignácz és neje 13863 42 Bartalits Sándor es b. társai 13862 44 Németh Béla és neje 13861 46 Dr. Györgypál Do­mokos és neje 13860 48 Kacsa-u. 10. Hadapród-utcza, (Külterület.) 2 Hidegkúti út 33, 35. 3 Pasaréti út 66. 4 Földhitelbank r. ;t. 11618/7 5 Hetényi Jenő és neje 116149/1 6 Földhitelbank r, 8 Földhitelbank r. 10 Földhitelbank r. 12 Pasaréti út 68. Hidegkúti út Benczédi Irma -t. 11618 6 -t. 11618/5 -t. 11618/4 11614/25 11614/26 Halász-utcza. (Víziváros.) 1 Dr. Éber Antalné 14418 2 Dr. Barna Ignácz­féle alapítvány 14415 Hattyú-utcza. (Víziváros.) 1 Weisz János Antal ós neje 13923 2 Reuland Viktor és neje 13944 3, 5 Budapest sz. főv. 13924 3/a, 5/a Budapest szék. főv. 13925 4 Batthyány-u. 37. 6 Batthyány-u. 39. > 7 Méhn Antal és neje 13927 8/a Toásó Pál és neje 13941/2 8/6 Urbán Sándor és neje 13941/2 9 Trincsicsi Dániel és neje 13928 10 Varga Ernő és neje 13940 11 Dr. Harrer Ferencz 13929 12 Dr. Holländer Kon­rád és neje 13939 13 Özv. Martin Ottóné 13930 14 Özv. Leykam Gusz­távné 13938 15 Lutyhén József és neje 13933 17 Grimme József és neje 13934 21 Csalogány-u. 46,48. Házmán-utcza ­(Külterület.) 1 Budakeszi út 11. 2, 4 Farkas Gyula és neje 11572 3 Wagner Marczel és Julián 11570 5 Havas Miksa Mihály és neje 11569 6 Sebők Gyula 11573 7 Pintér József és neje 11568 8 Dr. Gangéi Ödön és neje 11574 9 Henrik Istvánné és b. társai 11567 10 Fuchs Leóné 11575 11 Neumayer Fülöpné 11566 12 Özv. dr. Balogh Lászlóné 11576 13 Erdei Henrik Dezső 11565 14 Pasaréti út 36. 15 Erdei Henrik Dezső 11564 17 Erdei Henrik Dezső 11563 H éj a-utcza. (Külterület.) 1 Bedő Ottó 12590 2, 4 Tövis-u. 25. 3 özv. Baráth Kálmánné í és b. társai 12583 ! 5 Budapesti kertészeti r.-t. 12582 i 6 Tövis-u. 36. 7 Budapesti kertészeti r.-t. 12581 ! 8 Kovács Lajos és b. társa 12602 j 9 Budapesti kertészeti r.-t. 12580 ! 10 Lendir András és b. társai 12601/2 í 11 Schildorfer Mária 12579 12 Özv. dr. Bodor Zsig­mondné és gyermekeil2600 1 13 Schildorfer Ferencz és b. társai 12578 14 Dr. Bodor Ferencz és neje 12599 15 Dr. Toldy Elemér 12577 16 Hofbauer Károly és b. társai 12598 17 Dr. Toldy Elemér 12576 18 Bogár-u. 39. 19 Budapest szék. főv. 12575 20 Sarú-u. 8. 21 Dr. Kövesy Rezső 12364/2 21 Dr. Újlak Ödön 12364/2 22 Bimbó-u. 103. 23 Schäffer Sándor 12352 25 Bimbó-u. 105/a. Ilenger-utcza. (Országút.) 1 Pállfy-u. 1. 2, 4 Pállfy-u. 3. 3 Zsigmond-u. 4. 5 Zsigmond-u. 6. 7 Zsigmond-u. 8. 9 Zsigmond-u. 10. 11 Zsigmond-u. 12. 13 Zsigmond-u. 14. 15 özv. Szendy Béláné és b. társa 13498/2 Hidász-utcza. (Külterület.) 1 Hidegkúti út 5. 2 Hidegkúti út 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 3 özv. Cohner Ferenczné és b. társai 11603 5 Hajós Mihály és neje 11602 7 Özv. Cohner Ferenczné és b. társai 11601 9 Péchy Lajos és neje 11600 11 Dr. Szebehelyi Jenő és b. társa 11599 13 Dr. Issekutz Béla 11598 15 Özv. Cohner Ferenczné és b. társai 11597 17 Pasaréti út 48. Hidegkúti út. (Külterület.) (L. az I. kerületet is.) 1, 3 Dr. Varjas István 11595/2 5 Özv. Papp Jánosné és b. társa 11604 7, 9, íl, 13, 15, 17, 19, 21, 23 M. kir. kincstár 11607/2—2 33, 35 Budapest szék. főv. 11619 37/a Özv. Kellner Györgyné és b. társai 11620 37/6 Pasaréti út 72/6. 39 Ancsini Viktorné és b. társa 11624/2 41 Pasaréti út 76. 43 Pasaréti út 78. Dr. Dénes István ós neje 11614/9 Krausz Frigyes 11614/20 Róth Miksa 11614/22 Róth Miksa 11614/22 Domus ingatlan r. -t. 11614/23 Domus ingatlan r.-t. 11614/25 Horvátli-utcza. (Víziváros.) 1 Kacsa-u. 31. 2 Tarján Vilmosné és b. társai 13637 3 Mandl Ödön és b. társai 13609 4 Vajda Henrik és b. társai 13636 5 Schäffer Sándor és neje 13610 6 Özv. Färber Józsefné 13635 7 Haszmann József és b. társai 13611 8 Varga Imre és neje 13634 9 Pártos Lipótné és b. társai 13612 13614 13631 13615 10 özv. Götz Jánosné 13633 11 Varga Irén ós testvérei 13613 12 Dr.Horváth Mihályné 13632 13 Braun Konrádné 14 Sauer József és gyermekei 15 Schleisz Pál 16 Gödel Adolf és neje 13630 17 Özv.Éberling Jánosné és b. társai 13616 18 Engler Sámuel 13629 19 özv. Ehrenstein Her­manné 13617 20 Schmöller Lajos 13628 21 Ganz-u. 19. 22 Manner István 13627 23 Ruzicska Pál és neje 13547 24 Zechmeister Henrikné 13626 25, 27 Ruzicska Pál és neje 26 Olasz Imre és b. társai 28 Babicz Ignácz és gyermekei 29 Ruzicska Pál 30 Dr. Török Tiborné és b. társai 31 Királyhegy-u. 8. 32 Bastins János és b. társai 34 Özv. Szabó Lajosné és b. társai 36. Dr. Vázsonyi Jenő 38 Margit-körút 40. 13546 13625 13624 13545 13623 13622 13621 13620 Huufalvy-utcza. (Víziváros.) 1 Ilona-u. 6. 2 Dr. Seiberth Sándor és neje 14065 3 Ilona-u. 8. 4 Dr. Veress Endre és neje 14064 5, 7 Ilona-u. 10, 12. 6/a Fejér Vilmosné 14063 6/6 Lazemovics Brúnó 14062 8 özv. Miklósy Fe­renczné 14061 9 Bélák Loránd és neje 14071 10 Grünwald Mórné 14059 11 Koeszler Ernő 14072 12 Grünwald Mórné 14058 13 Gr. Keglevics György és neje 14073 14 Ostrom-u. 1. 15 Ilona-u. 22. 17 Ilona-u. 24. 19 Ilona-u. 26. 21 Ostrom-u. 3. Hunyady Jáuos­út. (Víziváros.) (L. az I. kerületet is.) 1 M. kir. államvasutak nyugd. intézete 14338 2 Br. Guttmann Vil­mosné és Henrik 14359 3 Fő-u. 6. 4, 6, 8 Complexum r.-t. lakóházak és telkek megszerzésére 14340 5, 7 Dembits Gyula és neje 14328 9 özv.Terbócz Istvánné 14315 10 Koronghy Gyuláné 14342 11 Dr. Déchy Aladár és neje 14314 12 Klein Dénes és neje 14345 14 Kurschák József és b. társai 14346 15 Reitter Rudolf 14234 16 özv. Zander Lászlóné 14347 17 Özv. dr. Bán Ágostonné 14233 18 Dános László és neje 14349 19 Salamon Andor 14232 20 Özv. Pál Józsefné 14350

Next

/
Oldalképek
Tartalom