Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Czipószek. Czím-jegyzék. 722 Czím-.jegyzék. Czipészek. Nuszka Béla, VI, Izabella-u. 84. Nuszpl János, VIII, József-u. 35. ttyűry N. J. mű- és orthopadozipész Budapest, VI. ker., 8zondy-utcza 25. sz. Fájós lábakra gyógyczipőket készít. Nyeső Mátyás, VI, szt László-u. 136. Oblath Béla, VII, Alpár-u. 9. Obrafta József, VIII, Berzsenyi-u. 4. Obratil Ferencz, I, budafoki út 51. Oelschläger Károly, VII, szövetség­utcza 5/7. Oesterreicher Ferencz, VI, hajós-u. 24. Oláh János, VIII, aggteleki u. 10. Olasz Ferencz, VI, Hungária-krt 103. „ — Lajos, VIII, nap-u. 11. Oravecz Gyula, II, halász-u. 18. Orbán Sándor, VII, aréna-út 70. — Sándor, IX, Márton-u. 8/a. Oremusz Ödön, II, zárda-u. 34. Orlicsek József, III, föld-u. 57. Ormos Mór, VIII, Baross-u. 66/68. Tel. J 375—21. Orosz Béla, I, tárnok-u. 10. — László, VII, Grassalkovich-u. 9. Oskó Géza, IV, Kammermayer Ká­roly-u. 8. Tel. L 965—09. Osvald István, VII, aréna-út 52. öhlmacher Adolf, VI, rózsa-u. 78. Pachinger János, VIII, kún-u. 7. Páczer József, VIII, népszínház-u. 31. Paisch Venczel, III, mókus-u. 12. PaizB József, VI, angyalföldi út 38. Pákozdi Dávid, V, csáklya-u. 4. Pál Antal, II, zárda-u. 26. — István, III, újlaki rakpart 3/4. — József, VIII, Lujza-u. 27/29. Páll József, IX, telepi u. 2/6. Pálfy Imre, V, Szalay-u. 3. Pallér Albert, VII, király-u. 55. Pálmai Sándor, VI, Teréz-krt 29. Palócz Márk, VI, Szondy-u. 79. Páncz János, VIII, Baross-u. 38. Pánczél Károly, VII, Csengery-u. 12. Panitza Ádám, III, laktanya-u. 23. Pápay Nándor, I, Horthy Miklós­út 56. Paperger Egerbert, VIII, alföldi u. 5. Papp András, I, Döbrentei-u. 16. — József, I, szem-u. 2. — József, VIII, Déry-u. 14. — József, IV, Veres Pálné-u. •— Lajos, VI, felsőerdősor 48. — Mihály, IX, tűzoltó-u. 80. — Miklós, IV, Királyi Pál-u. Pászthory László, I, budafoki út 53. — ésCsebis, I, Horthy Miklós-út 15ja. Pásztor Jenő, IV, Kossuth Lajos-u. 7. Pasztyrik Jánosné, özv., VI, szív­utcza 50. Patkó János, VIII, Táncsics-u. 6. Pavlik János, VI, babér u. 82. Pechó János, I, Böszörményi-út 11. — József, VIII, nagyfuvaros-u. 20. Peek József, VII, Barcsay-u. 8. Pécsy Bálint, I, Zsolt-u. 11. Pege Lajos, IX, kén-u. 3. Pékárcsik János, VII, hajtsár-út 135. Pelczéder Gyula, IX, Ernő-u. 32. Percze János, VIII, József-krt 30/32. Perényi József, VI, király-u. 50. — Mór, VII, Károly-körút 19. — Mór rt., V, gróf Tisza István-út 9. Tel. T 259—68. Perfect czipőgyár, VI, király-u. 50. Pergel József, IX, mester-u. 18. Pernek András, IX, üllői út 19. Perzsely István, VI, Izabella-u. 91. Péter Gáspár, VI, szt László-u. 2. Pótersz Ignácz, VIII, szigetvári utcza lö/a. Peti Sándor, VII, István-út 4. Petrics Antal, X, somfa-u. 3. Petrik Frigyes, VIII, gólya-u. Petrilla Miklós, IV, magyar-u. Petró Andor, VII, Garay-u. 32. PetrovicB Géza, VI, fóti út 3/c. — Kálmán, V, Vág-u. 19. —•Kálmán, IX, Ernő-u. 20. Petrovszky Ferencz, VI, jász-u. 63. 16. 18. 33. 44. Petshauer Adolf, VII, Cserhát-u, 24. Petschauer Miksa, VII, király-ú. 13. Petrucz Lázár, IV, váczi u. 73. Petz Péter, I, Fery Oszkár-u. 21. Pfeifer Mihály, V, korall-u. 9. Pfeiffer Márton, VI, Podmaniczky­utcza 81. Piatrik József, VI, szt László-ut 99. Pieler Pál, VI, Frangepán-u. 37. Pika Dániel, VI, aréna-út 140. Pillarik Lajos, VII, Bethlen-u. 3. Pintér József, VIII, bérkocsis-u. 25. — Lajos, VIII, német-u. 8. — László, VI, Jókai-u. 3. — Mátyás, VI, szív-u. 69. — Mihály, VII, Cserhát-u. 21. — Vilmos, IX, Ferencz-krt 32. Piros Lajos, VI, szív-u. 47. Pittner Ferencz, VI, Izabella-u. 72/a. Pirtyák János, V, visegrádi u. 39. Planéta József, VI, rózsa-u. 82. Plastyák Vilmos, VI, szt László-u. 13. Pluhar Ferencz, I, városmajor-u. 57. Pócza Miklós, VII, Várna-u. 9. Poczik István, X, halom-u. 34. Poduska Péter, VII, hajtsár-út 42. Poklemba János, VIII, nap-u. 9. Polacsek József, IV, molnár-u. 10. Poleszák István, VIII, koszorú-u. 23. Polka Sándor, VII, Rottenbiller-u. 35. Pollák Artúr, VII, Károly-körút 19. — Ede, VI, Csengery-u. 58. — M. Marczell, VII, Károly-körút 7. — Miksa, VI, Vasváry Pál-u. 7. — Mór, IV, Semmelweis-u. 12. — Vilmos, VIII, bérkocsis-u. 20. Polónvi János, I, Attila-krt 29. Polyák György, I, költő-u. 9. — Lajos, V, Lipót-krt 13. Polyik István, X, kerepesi út 112. Pongor J., IV, váczi u. 10. Pongrácz Bernát Béla, X, füzér-u. 18. — Sándor, VI, Szondy-u. 23. Pónya Gáspár, VII, Ilka-u. 20. — Lajos, IX, Ferencz-krt 3. Popper Jakab, VII, dob-u. 23. Porcseller Antal, IX, üllői út 65. Pordán Gyula, I, Királyhágó-u. 26. Porhammer Józsefné, özv., VIII,Rökk Szilárd-u. 16. Porkoláb Bálint,VI, váczi út 133. Porpáczy Viktor, VI, figyelő-u. 8. Poszt Antal, VIII, sárkány-u. 16. Pottyondi István, IV, papnövelde­utcza 4/6. Praczner Kálmán, I, Ráth György­utcza 8. Prandorfi Mihály, II, Toldi Ferencz­utcza 74. Preisach József, I, Krisztina-tér 3. Preiszer Vilmos, VIII, Kenyérmező­utcza 6. Pressburger Károly, VIII, Karpfen­stein-u. 3. Princzenthaler Árpád, VII, nefelejts­utcza 33. Profonter József, VIII, Erdélyi-u. 13. Prohászka János, X, vaspálya-u. 2. Prohut János, III, szépvölgy-u. 64. Puchinger Antal, VII, Wesselényi­utcza 17. Puha György, VII, nagymező-u. 28. Pulika Miklós, VIII, óriás-u. 37. Punk József, III, bécsi út 65. Purjesz Sámuel, VIII, vas-u. 15/a. Pur mann Jenő, IX, üllői út 21. Puss Ferencz, VIII, Kisfaludy-u. 1. Pusztaj János, VIII, Baross-u. 4. Pusztai Lajos, X, kerepesi út 100. — Lajos, VII. dob-u. 97. Raák József, IV, eskü-út 6. Rába Gvula, VII, mexikói út 8. Rabanelc Imre, VII, király-u. 25. — Kálmán, IX, Ráday-u. 7. Rácz Ernő, VIII, Erdélyi-u. 12. — Gyula, VII, angol-u. 32. — Gyula, VI, Bulcsu-u. 21. — István, IX, bokréta-u. 15. — János, VIII, Madách-u. 14. — Lajos, IX, Ráday-u. 15. Rádai Simon, VIII, Rökk Szilárd­utcza 12. Radics Mihály, VII, dohány-u. 26. Radó J. Jenő, IV, váczi u. 16. Radványi József, I, budafoki út 10/6. Raffai Lajos, V, Széchenyi-u. 8. 31. 47. 43. 14. 26. Rák Ferencz, IV, Királyi Pál-u. 16. Rákóczy Béla, IX, soroksári út 38/40. Rákos Ármin, VI, ó-u. 5. Rakovszky József, I, Greguss-u. 12. Rasics Marton, X, kőbányai út 42. Rázga János, VII, Jósika-u. 28. Reichmann Mór, VII, Peterdy-u. Rechnitzer Márkus, VIII, futó-u. Reich Ignácz, III, Zsigmond-u. — Lipótné, özv., VI, Lehel-u. — Mór, VII, király-u. 53. Reif Ferencz, II, kapás-u. 46. Reinhardt Mór, VII, István-út Tel. J 342—56. Reiter Alajos, X, liget-u. 44. Remes Vendel, X, Gergely-u. 23. Rémi József, V, Dorottya-u. 8. Rex Salamon, VII. Rottenbiller-u. 24. — S. VII, király-u. 9. Ribarik Dezső, VII, Péterfy Sándor­utcza 41. Richter és Gyukli, VIII, kőris-u. 23. Riegler István, VIII, Baross-u. 28. — József, VIII, Magdolna-u. 42. Rigó Kelemen, VI, Andrássy-út 72. Ring Jenő, VII, király-u. 87. Roba Ferencz, II, Szilágyi Dezső­tér 4. Robicsek Sándor, II, Zsigmond-u. 20. Rolly Lászlóné, özv., V, Béla-u. 4. Román József, III, kiskorona-u. 52. Rónai András, VI, rózsa-u. 87. — István, IV, Irányi-u. 5. Rosenberg Antal,VII,Thököly-út 100. — Ignácz, VI, angyalföldi út 17. — Jakab, VI, Szabolcs-u. 7. — József, VI, nagymező-u. 34. Rosenblath Ábrahám, VII, nefelejts­utcza 25. Rosenfeld S., VI, király-u. 70. — Jenő, VI, Bulyovszky-u. 35. Rosenthál Simon, VII, Csengery-u. 7. Rosenzweig Bernáth, VIII, József­utcza 51. Rosta Lajos, X, bánya-u. 6. Roth Béláné, IX, Ranolder-u. 28/6. — György, VII, amerikai út 19. — Henrik, IV, Türr István-u. 6. — J., VII, Miksa-u. 2. — Izidor, VII, Rákóczi-út 56. — Izsák, VII, Rombach-u. 10. — Kálmán, X, czeglédi út, .4^-pavil­lon (új városi ház). — Lajos, IV, Veres Pálné-u. 5. — Márk, VI, ó-u. 30. — Sándor, VI, nagymező-u. 36. Rothaus^ky Mátyás, II, kacsa-u. 18. Rothenstein Hermann, VIII, Baross­utcza 98. Rothberger Vilmos,VI, Izabella-u. 67. Rottenstein Hermann, VII, nagy­diófa-u. 12. Rozman Elek, X, fehér-út 7504. — Ödön, X, belső jászberényi-u. 41. Roztozsnik József, IX, mester-u. 32. Rózsa Gyula, VII, dohány-u. 16/18. Tel. J 126—41. Rozsnyai Teréz, VI, kazár-u. 4/6. Rónai Ferencz, II, Zsigmond-u. 4. Rubinstein Gábor, VI, Csengery-u. 72. Rudovits István, VIII, Szerdahelyi utcza 18. Ruhig László, VII, Garay-u. 23. Rumann Dezső, VIII, Békés-u. 3. Rumon Dezső, VIII, József-krt 33. Rusz Vincze, VII, Klauzál-u. 33. — testvérek, VII, Erzsébet-krt 15. Ruszinka Ferencz, IV, Irányi-u. 7. Rusznák János, VIII, vas-u. 3. Ruzicska Nándorné, IX, Ferencz-u. 3. — Venczel, IX, telepi-u. 6/8. Ruzita János, IV, szerb-u. 17. Ruzsicska Márkus, VI, Mohács-u. 13. Rytkó Viktor, VII, Garay-u. 23. Sáfár Károly, VIII, kisfuvaros-u. 5. Sághy Lajos, VI, gr. Zichy Jenő-u. 34. Sági Imre, III, apát-u. 32/6. — Imre, I, Horthy Miklós-út 57. -r- Lukács, III, vörösvári u. 146/a. Salamander czipőárú rt., IV, kecske­méti u. 19. «Salamander», IV, Kossuth Lajos-u. 2. Salamon Béla, VIII, Pál-u. 6. — Béla, VIII, József-krt 69. — József, V, Lipót-krt 12. — Sándor, VII, dob-u. 41. Salczinger János, VI, aradi u. 18. Salgovics István, IX, Tompa-u. 23. Salzer Péter, III, föld-u. 45. Sándor J. Károly és fia, VII, Csányi ­utcza 6. Sand Leó, VI, Podmaniczky-u. 43. Sándor József, I, budafoki út 81. — Miklós, VI, kazár-u. 10. Sárdy Géza, I, Greguss-u. 5. — Lajos, I, Döbrentei u. 12. Sárik Ferencz, II, fő-u. 7. Sárkány Árpád, IV, sütő-u. 2. Sarudy Péter, VIII, Rökk Szilárd­utcza 7. Sass Mihály, VII, Hernád-u. 31. Sattler Salamon, VII, Rombach-u. 13. Schall Antal, V, Kálmán-u. 21. Scharnagl István, II, kacsa-u. 13. Schäffer Ferenczné, özv., VI, Petne­házy-u. 57. Schärer Jakab, VI, Vörösmarty-u. 41. Sehenck József, IX, Ferencz-u. 8. Schenkel Izsák, VIII, Dobozi-u. 3. Schiff Adolf, VIII, bérkocsis-u. 32. Schild Ármin, VIII, Rákóczi-út, 53. — Mihály, X, hölgy-u. 21. Schildmayer Károly, VI, szent László­utcza 135/c. Schiller Miksa, VIII, Szilágyi-u. 1/6. — Lajos, VI, jász-u. 70. Schiverhardt Ignácz, X, Egressy­út 87. Schlenker Antal, IV, molnár-u. 19. Schlesinger Mihály, V, Lipót-krt 9. — Róbert, IV, eskü-út 3. — Fischl, VII, dob-u. 36. Schlotter János, IX, gr. Haller-u. 22. Schmauderer Károly, VIII, Visy Imre-u. 15. Schmelczer József, III, berkenye-u. 7. Schmidt Ferencz, VII, Jósika-u. 14. — János, IX, Ferencz-tér 9. — Mihály, IX, üllői út 109. Schmied Lőrincz, VII, Thököly-út 17. Schnadenberger Ferencz, VII, Bar­csay-u. 8. Schneider Károly, I, major-u. 3. — Márton, I, Lenke-út 13,473/74. hr. Schnézinger Mihály, VII, Lengyel­utcza 12­Schnitzler Ábrahám, VII, nefelejts­utczä 25 — Bernát, VI, király-u. 98/a. Schofhauser István, VII, murányi utcza 48. Schöffer Sándor, VII, kertész-u. 32. Schön és Lusztig, V, Deák Ferencz­utcza 8. — testvérek, ifj., VI, hajós-u. 1. Schönfeld Ede, IX, Ráday-u. 20. Schönberger Ignácz, III, pacsirta­mező-u. 20. Schönfeld Lipót, VII, levente-u. 2. Schönvizner Lipót, VI, Hungária­körút 79. Sehrecker Mór, IV, váczi u. 35. Schuch Gusztáv, IX, Kinizsy-u. 23. Schultz Béla, VIII, futó-u. 20. Schwalb Illés, IX, Ráday-u. 5. Schwarcz Bernát, VII, akáczfa-u. 64. — Bertalan, VIII, Madách-u. 10. — Dávid, VII, nefelejts-u. 8. Schwarcz Illésné, özv., V, gróf Tisza István-u. 11. Tel. T 281-59. — Jakab, VI, Hunyadi-tér 4. — Jakabné, özv., V, Falk Miksa-u. G. — Jenő, VI, csanádi u. 15. — József, VIII, nagytemplom-u. 10. — József, VI, Teréz-krt 1/c. — József, I, budafoki út 15ja. Schvarcz Lipót, VII, Thököly-út 14. Schwarcz Lipót, VI, Eötvös-u. 19. Schwarcz Márton, VI, Hungária­körút 87. Schwarcz Salamon, VII, Thökölv­út 20. — Salamon, X, belső jászberényi út 8. Schwartz Emánuel, V, Falk Miksa­utcza 17. — Gusztáv, VI, ó-u. 1. Schwarz Ignácz, VI, Szinnyei Merse­utcza 5. SchwaTtz Salamon, VI, Paulay Ede­utcza 11. Schwarzwald Leó, VI, Vasváry Pál­uteza 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom