Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - E) - XIII. Műépítészek - XIV. Orvosok

Otrrosok. 864 Orvosok. Stark András, VII, dob-u. 73, ren­del: 3-5-ig, — Gyula, IX, Ráday-u. 7, rendel: 3-5-ig. Tel. J 364—73. — Janka, VIII, koszorú-u. 17, rendel: 3-5-ig. Tel. J 353—15. Stefaits Géza, I, Krisztina-krt 101. Tel. T 242—21. Steiger Kazal Dezső, IV, bástya-u. 12. Tel. J 380—36. Stein Adolf, VII, Rákóczi-út 26. Tel. J 426—25. — Aladár, VII, Rákóczi-út 26, ren­del : 3-5-ig. — István, VIII, Hunyadi-u. 52, ren­del: 3-7-ig. Tel. J 439—82. Steinberger Adolf, VIII, József-krt 45. Tel. J 321—76. — Sarolta, VI, Teréz-krt 26, rendel: 2—4-ig. Tel. T 109—34. Steiner Gyula, VII, Erzsébet-krt 54. Tel. T 145—57. — Henrik, Újpest, váczi út 35. Tel. L 920—05. — Imre, VII, Damjanich-u. 54, ren­del : 3-4-ig. Tel. J 439—32. — József, VIII, Baross-u. 79, rendel: 2-4-ig. Tel. J 302—24. — József, VII, Erzsébet-krt 56. Tel. J 409—38. — Károly Albert, II, Zsigmond-u. 1, rendel: 3-4-ig. Tel. T 139—19. — Sándor, III, Lajos-u. 70/72. Tel. T 289—18. Steingassner Imre, I, Dániel-út 4. rendel: 3-5-ig. Tel. Z 640—7ö. Stern Árpád, VII, Rottenbiller-u. 4/6, rendel : 3-6-ig. — Brúnó, VII, Baross-tér 14, rendel: 3-5-ig. Tel. J 334—33. — Jenő, VIII, népszinház-u. 19, ren­del : 2-4-ig. Tel. J 343—44. — Leó, V, pozsonyi út 4/6, rendel: 3-5-ig. Tel. L 912—98. Sternberg Aladár, VIII, Rákóczi-út 17, rendel: 1/24-I/26. Tel. J 401—08. — Ferencz, V, nádor-u. 34, rendel: 3-5-ig. Tel. T 241—64. Stettner Ödön, VIII, Rákóczi-út 29, rendel: 3-4-ig. Tel. J 305—88. Stiller Jenő, V, bálvány-u. 4, rendel: 12-1 és 723-5-ig. Tel. T 286—08. Stossmann Rudolf, IV, régi posta­utcza 11, rendel: 3-5-ig. Tel. T 230—11. Stössel Lipót, VII, Thökölv-út 167, rendel: 2-3. Strausz Hugó, VII, Erzsébet-krt 4. Tel. J 318—29. — Tibor, VI, felsőerdősor 11, ren­del : 2-4. Tel. T 141—44. Streicher Tivadar, VII, dohány-u. 39. Tel. J 374—48. Strelinger Lajos, VI, Podmaniczky­u. 16, rendel: 2-4. Tel. T 263—27. — Sámuel, I, Horthy Miklós-út 33, rendel: 1/28-8, 3-4. Tel J 388—05. — Vilmos, VII, Rákóczi-út 12. Tel. J 338—68. Stricker Jenő, V, sas-u. 6, rendel: 3-5. Tel. T 136—00. — Mór,VI hajós-u, 25.Tel.T 211—59. Ströszner Ödön, VIII, kálvária-tér 18, rendel : 2-3. Tel. J 371—07. Stux Sándor, VIII, népszinház-u. 37, rendel: 3-4. Tel. J 408—36. Stühmer Frigyes, IV, reáltanoda­u. 9, rendel: 3-4. Tel. J 322—85. Sugár K. Márton, IV, Kossuth L.­utcza 3, rendel: 2-5. Tel. J 454-82. — Paula, VI, Izabella-u. 45, rendel: 3-6. Sulzer Andor, VI, Vörösmarty-u. 42. Tel. L 979—89. Surányi Gyula, V, honvéd-u. 40. Tel. L 968—12. — Lajos, V, Falk Miksa-u. 22. Tel. T 238—55. — Lipót, VII, Erzsébet-krt 15, ren­del: 2-4. Tel. J 403—26. Surjánszky Ferencz, X, Simor-u. 55. Tel. J 308—51. Susztek Jenő, VIII, Baross-u. 23. Sümegi József, VII, Erzsébet-krt 1, rendel: 2-4. Tel. J 364—42. Szabados Sámuel, IX, Timót-u. 3. Szabadosné, Liesmann Margit, VIII, Hunyadi-u. 30, rendel: 3-4, fog­betegeknek : 4-5. Szabó 1. Sárói-Szabó alatt is. Szabó Aladár, V, Lipót-krt 16, ren­del: V«4-5. Tel. T 112—64. — Géza, VIII, Bezerédi-u. 9. ren­del : 4-5. Tel. J 405—72. — Imre, IX, Ráday-u. 18, rendel 3-4. — Incze, IX, Ráday-u. 18. Tel. J 459—29. — Irma, IX, Ferencz-krt 7, ren­del : 2-5. Tel. J 458—42. — Janka, VIII, József-krt 68. — József, VIII, József-krt 37/39. Tel. J 301—65. — Mihály, IX, Ferencz-krt 24, ren­del: 3-5. Tel. J 385—34. — Tibor, I, Bertalan-u. 22, ren­del: 2-1/24. — Zoltán, VIII, fhg Sándor-u. 2, ren­del : 2-4. Tel. J 384—66. Szabó Hárs Sándor, IV, váczi u. 65, rendel: 3-5. Tel. J 454—09. Szacsvay Gyula, IX, Ráday-u. 8. Tel. J 432—94. Szafir Sándor, V, Falk Miksa-u. 10. Tel. L 969—95. Szakái Sándor, VII, nyár-u. 19, ren­del : 3-5. Szalay Elza, VII, Wesselényi-u. 59. — Jenő, VI, Eötvös-u. 9. sz. Tel. L 972—36. Szántó Ármin, VII, Erzsébet-krt 21, rendel: 10-1, 3-6. Tel. J 421—82. — Jenő, VI, Vilmos császár-út 37, rendel: 3-4. Tel. T 115—97. — József, V, nádor-u. 15, rendel: 4-6. Tel. T 121—71. — Magda, I, budafoki út 20. sz. Tel. J 458—70. — Manó, VII, kertész-u. 43. sz. Tel. T 208—65. — Miklós, VI, Podmaniczky-u. 27. Tel. T 118—07. Szappanos Zoltán, I, Hieronymi-út 1. Tel. 157—33. Szarka Lajos, IX, Bakáts-tér 2, ren­del : 2-5. Szarkássy György, IV, Veres Pálné­utcza 9. Szarvas Félix, IX, Ráday-u. 8, ren­del: 3-4. Tel. J 313—19. — Jenő, IX, Ráday-u. 63. rendel: 2-4. Tel. J 309—30. Szász Anna, VIII, szigetvári u. 22. Tel. J 393—86. — Endre Hugó, VI, Andrássy-út 12, rendel: 10-5. Tel. T 106—60. — Géza, VI, Andrássy-út 49. sz. Tel. T 261—08. — Hugó, VIII, kálvária-tér 19, ren­del : i/al-3. — János, VI, Jókai-u. 10. — Jenő, VIII, üllői út 66/a, ren­del: 3-5. Tel. J 440—67. — Sándor, I, kelenhegyi út 4, (Gel­lért-fürdő.) render: 4-5. Tel. T 283—30. — Sándor, gyércsi, II, Pálffy-tér 4. Tel. T 119—71. — Tibor, V, akadémia-u. 7, ren­del: 3-4. Tel. T 141—36. — Zoltán, V, Falk Miksa-u. 10. Tel. L 992—88. Szaszovszky László, I, Horthy M.­út 32. Tel. J 308—59. Szatmáry Árpád, VIII, Baross-u. 75. — Sándor, VIII, fhg Sándor-tér 4. Tel. J 301—34. — István, VII, dohány-u. 36. Tel. J 460—39. Szebeny Antal, I, Attila-u. 14. Tel. T 240—46. Szécsey Lajos, VIII, Gyulai Pál-u. 2. Szécsi Ernő, V, Rudolf-tér 5. Tel. T 272—17. —- István, VII, István-út 34, ren­del : 3-5. Tel. J 351—63. Szegedi Sándor, VII, király-u. 89. Tel. J 408—00. Szegedy-Maszák Elemér, I, völgy­utcza 25. Tel. Z 640—82. Szegő Árpád, II, Margit-krt 7. — Ernő, (Szeghő), IX, Ráday-u. 43, rendel: 3-5. Tel. J 348—77. Szegő Pál, IV, Haris-köz-u. 2, ren­del : 3-5. Tel. L 993—64. Szegvári György, VI, Podmaniczky­utcza 27, rendel: 2—3. Tel. T 248—60. — István, VII, Erzsébet-krt 12, ren­del : 2-4. Tel. J 429—61. — László, VI, Teréz-krt 4, rendel: 3-4. Székács István, VIII, mária-u. 39. — Pál, VI, Vilmos császár-út 59. sz., rendel : 4-5. Tel. T 137—70 Székely Árpád, I, Krisztina krt 101. rendel: 3-4. Tel. L 989—85. — Elek Gábor, VIII, Szentkirályi­utcza 3. sz., rendel: 10-5. Tel. J 430—34. — Ferencz, VI, Benczur-u. 8. Tel. T 132—09. — Gábor, VIII, Szentkirályi-u. 3. Tel. J 430—34. — Géza, X, állomás-u. 18. sz. Tel. J 364—38. — Gyula, VII, dohány-u. 58/62. Tel. J 368—95. — Imre, VII, Thököly-út 20, ren­del : 3—5. Tel. J 433—86. — István, VI, aradi u. 41. sz. Tel. T 259—49. — József, V, Báthory-u. 10. ren­del : 12-1, 4-5. Tel. T 230—76. — László, II, Margit-krt 2, rendel : 3-1/25. Tel. T 130—26. — Margit, VII, Erzsébet-krt 1, ren­del : 3-5. Szekér Jenő, IX, Ráday-u. 38, ren­del: 1/23-4. Tel. J 352—52. Szél Manó, IV, Királyi Pál-u. 9. Tel. J 372—30. Szemantsik Jenő, VIII, fhg Sándor­utcza 30 ja. Szemere Aladár, VII, király-u. 49. — Béla, IX, Ráday-u. 18. "sz. Tel. J 335—48. Szemkó Barna, III, polgár-u. 4. ren­del : 9-1. Tel. J 622—63. Szemző Ede György, V, nádor-u. 11, rendel: 1/23-4. Tel. L 961—21. — Kázmér, kamjonkai, IV, Irányi­utcza 15. Tel. J 453—66. — Samu, VI, Teréz-krt 27. sz. ren­del: 2-4. Tel. T 256—72. Szénássy József, IX, üllői út 19, ren­del: 3-4. Tel. J 431—94. Szendeffy Aladár, VII, akáczfa-u. 63. Szendrő József, IX, mester-u. 13, rendel: 3-6. Szenes József, VIII, Kisfaludy-u. 19, rendel: 2-5. — Zsigmond, V, Vilmos császár­út 60. Tel. T 109—52. Szente-Geisler Kásmér, VIII, Erdélyi­utcza 19, rendel: 3-4. Szentgyörgyi Ferencz, VI, Andrássy­út 74, rendel: 3-5. — Gyula, VII, murányi u. 8, ren­del: 3-5. Tel. J 399—02. Szentpéteri Gyula, VII, aréna-út 23. Tel. J 350—31. Szeöke, 1. Szőke. Szerb Zsigmond, VI, Teréz-krt 38. Tel. T 117—38. Szikszay Elemér, IX, mester-u. 37, rendel : 3-4. Tel. J 430—58. Szilágyi István, IX, gyáli út 1. — Jenő, VIII, szigony-u. 34. Tel. J 380—20. — Sándor, V, bálvány-u. 19, ren­del: 3-4. Tel. T 231—96. Szilárd Bertalan, I, Horthy M.-út 56. Tel. J 382—49. — Katinka, IX, Ferencz-krt 3. — Pál, VIII, üllői út 26. Szilas Jenő, VII, Erzsébet-krt 22, rendel: 3-6. Tel. J 429—27. Szilassy Elek, VIII, lllés-u. 22, ren­del: 3-4. —• László György, dr., VIII, Luther ­utcza l/a. Tel. J 460—68. Szili Sándor, V, Wekerle S.-u. 22, ren­del : 3-1/25. Tel. T 287—73. Szily Jenő, IV, bécsi u. 5. sz. Tel. T 206—68. — Pál, V, Arany János-u. 10, ren­del : 4-5. Tel. T 245—59. Szinnyei József, VIII, József-krt 63. Te. J 300—85. Szira Zoltán, VII, Péterfy S.-u. 42, rendel: 3-4. Szirmai Frigyes, VIII, Csepreghy­utcza 2, rendel: i/s4—5. Tel. J 422—02. — Nóra, VIII, József-krt 71/73, ren­del: 3-4. — Zoltán, VII, alsóerdősor 10, ren­del: 3-5. Tel. J 351—29. Szirtes Alajos, VIII, múzeum-krt 18, rendel: 9-12, 2-5. Tel. J 432—09. Szlabay Ernő, VI, Andrássy-út 88. Tel. L 985—58. Szlávik Ferencz, II, Batthyány-u. 1, rendel: 3-4. Tel. T 220—58. Szokolóczy-Syllaba Béla, VIII, Csep­reghy-u. 2. Szóld Endre, IX, üllői út 31. Szondi Lipót, IX, Bakáts-tér 3, ren­del : 4-5. Tel. J 312—55. Szőcs Elek, I, Krisztina-tér 8, ren­del: 3-4. Szőke Bertalan, V, Aulich-u. 5, ren­del : 3-4. Tel. T 246—24. — Sándor, dr., (Szeöke), I, Krisztina­körút 155/157. Tel. J 403—63. Szőllős Henrik, VIII, József-krt 22/24, rendel: 3-6. Tel. J 371—50. Szőllősi Aladár, VI, Podmaniczky­utcza 19, rendel : 11-12, 2-6. Tel. L 971—06. — Ernő, VII, Damjanich-u. 58, ren­del: 3-V26. Tel. J 306—41. Szőllősy Lajos, VI, gr. Zichy .Jenő­utcza 3, rendel: 3—4. Tel. T 114—99. Szőnyi Dezső, VII, aréna-út 11/a, rendel: 3-5. Tel. J 380—69. Szőnyiné, Linhardt Melania, V, sas­utcza 27. Szörényi Margit, II, Margit-krt 5/6, rendel: 11-1. — Tivadar, VII, rózsa-u. 8. Sztark Gyula, I, országház-u. 12, rendel: 3-5. Sztolár Ernő, IX, Mária Valéria­telep 14/114. Szukováthy Imre, IX, üllői út 7. Tel. J 310—77. x Szűcs Illés, IV, Vörösmarty-tér 2. Takács István, IV, múzeum-krt 15. Tel. J 432—65. — János, IV, párisi u. 4. sz. Tel. T 270—27. — József, IV, váczi u. 8. —- Margit, IX, mester-u. 38. Takáts Márton, VII, Wesselényi­utcza 58, rendel: 3-5. Tapasztó István, VIII, Mária-u. 39. Tarján Erna, IV, váczi u. 79, ren­del: 3-5. Tel. J 399—83. Tarnói Gyula, I, Nagy Sándor-út 8, rendel: 6—7. Taschek István, I, Horthy Miklós­út 15/d, rendel : 3-4. Tasnády-Székely Béla, V, Klotild­utcza 3. Tasner János, X, belső jászberényi út 2, rendel: 3-4. Tel. J 374—77. Tassy Iván, IX, Lónyay-u. 41. Taub Ilona, VII, nefelejts-u. 58. Tel. J 390—96. Tauber L. Lajos, VII, király-u. 53. Tel. J 421—39. Tauffer Vilmos, VIII, fhg Sándor­utcza 10. Tel. J 304—85. Tausz Béla, dr., IV, Apponyi-térp. Tel. J 449—60. Tauszk Erzsébet, V, visegrádi u. 25. rendel: 3-6. — Jolán, V, visegrádi u. 25, ren­del: 3-6. Téglássy Béla, IV, Kaplony-u. 9, ren­del : 3-5. Tel. J 455—27. J — Tivadar, VIII, aggteleki u. 15 Tegze Gvula, VII, király-u. 13, ren­del : 2-4. Tel. J 428—70. Temesváry Rezső, VII, Erzsébet­körút 32. sz., rendel: 2-4. Tel. J 416—68. Tenczl József, IV, Veres Pálnó-u, 12. Tel. J 379—00. Téri Miklós, I, Krisztina-krt 37, ren­del : 2-3. Thébusz Béla, IV, kecskeméti u. 5, rendel : 3-5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom