Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - E) - IX. Hites tolmácsok

Hites szakértők. 649 Hites szakértők. Kommer József, VIII, fhg Sáhdor­utcza 6. Tel. J 304—53. Krisztinkovich Béla, VII, Rákóczi­út 20. Tel. J 430—10. Leimdörfer Ferencz, I, Horthy Mik­lós-út 149/151. Tel. J 401—99. Marcsekény Ottmár, I, Horthy Mik­lós-út 116. Medveczky Zsigmond, I, Horthy Mik­lós-út 28. Mód Lajos, II, zárda-utcza 26. Tel. T 291—77, L 973—39. Mueller Félix dr., I, Horthy Miklós­át 65. Tel. J 364—04. Neuwald Ármin, VII, Thököly-út 73. Tel. J 362—73. Nóvák Imre, VI, Andrássy-út 33. Tel. T 103—96. Ocskay Rudolf, VII, Damjanich­utcza 23. Tel. J 322—57. l'rokisch János, IX, tűzoltó-u. 15. Tel. J 433—99. Steinhardt Antal, IV, Calvin-tór 3. Szakán Antal, I, hidegkúti út 43. Szentgyörgyi Gyula, IV, szervita­tér 3. Tel. L 988—79. Szilárd Frigyes, VII, aréna-út 17. Szinte László, IX, mester-u. 5/3. Szőllősy Aurél, VIII, Rákóczi-tér 2. Tel. J 439—90. Tellner Sándor, toronyi, VI, Podma­niczky-u. 71. Thier Szabó Manó, VII, Columbus­utcza 39/a. Tel. J 396—82. Treller Jenő, VI, sziv-u. 39/6. Ullmann Gyula, erényi, lovag, VII, Vilma királynő-út 20. Vojtka József, IV, múzeum-krt 15. Tel. J 373—87. Weimess Marián, II, zárda-u. 18. Tel. T 140—20. Wellisch György Győző, III, zápor­utcza 4/6. Tél. T 150—66. Zauner Alajos, II, Zsigmond-u. 24. Ziegler Géza, I, Krisztina-krt 8/10. Faáru. Andrássy Béla, VIII, Mária-u. 34. Tel. J 365—79. Gaul Károly ifj., VIII, práter-u. 9. Kolos Henrik, VI, Szondy-u. 89. Tel. L 995—97. Gazdasági szak. Deák Tamás, X, szörény-u. 7. Harangy Sándor, VIII, Baross-u. 86. Hegyi Dezső, I, Nagy Sándor-út 3. Tel. T 255—90. Isépy Viktor dr., III, Zsigmond-u. 70. Kaffka Ede, V, Balaton-u. 2. Tel. T 110—16. Katscher Árpád, IV, régi posta-u. 6. Lates Kornél, I, Horthy Miklós-út 65. Ocskay Rudolf, VII, Damjanich­utcza 23. Tel. J 322—57. Gyógyszerészet. Szűts Pál, VI, Deák Ferencz-tér 6. Tel. T 293—01. Zahoránszky Ervin dr., IX, Bakáts­tér 2. Tel. J 380—06. Ingatlan. Hell Zsigmond, VI, aradi-u. 29. Szentgáli Antal, I, Horthy Miklós­út 86. Tel. J 313—36. Ingók becslése. Hamvay Rezső, VIII, kőris-u. á/a. Lázár (Cs.) József, VII, Hernád-u. 33. Schuszter Samu, I, Bornemissza-u. 8. Szász György, VI, Vörösmarty-u. 48. Iparművészet és grafika. Csányi Károly, IX, üllői út 33/37. Nóvák András, VII, Stefánia-út 43. Tel. J 456—40. Siklóssv László dr., VIII, üllői út 14. Tel. J 398—54. Szabó Pvóbert, I, Fortuna-u. 6. Juta és textil. Krummer Géza, II, fazekas-u. 10. Rejtő Gyula dr., VI, Vörösmarty­utcza.44/b. Tel. T 152—62. Steiner Ödön, V, nagykorona-u. II. Kenderáru. Birnbaum László, V, Falk Miksa­utcza 26. Tel. T 231—06. Könyv és irás. Bálint Leó, VII, Damjanich-u. 36. Bodnár Pál, Kispest, Nagy Sándor­utcza 11. Bogyó Samu, VI, Munkácsy-u. 22. Boros Béla, X, elnök-u. 20. Cserey Adolf dr., IV, Verbőczy-u. 14. Erdély Sándor dr., II, Margit-krt 5/6. Tel. T 223—94. Gáspár Károly, VII, aréna-út 11/a. Gergely Jenő, VIII, Mikszáth Kál­mán-tér 2. Görög Samu dr., V, visegrádi u. 17. Tel. T 255—09. Grund Vilmos, IV, Veres Pálnó-u. 24. Havas Miksa, IV, molnár-u. 53. Tel. J 361—35. Horváth Géza, V, Lipót-krt 13. Jalcs Dezső, VIII, Staffenberger­utcza 15. Karch Kristóf, VII, rózsa-u. 8. Tel. J 381—61. Koref Dezső, V, Lipót-krt 11. Koszmovszky Adolf dr., I, Bercsényi­utcza 4. Tel. J 439—95. Laubacher Alfonz dr., VII, Kazin­czy-u. 7. Tel. J 304—61. Maczkó Kálmán, VII, Damjanich­utcza 28/6. Nóvák Sándor if j. VIII, Szentkirályi­utcza 2. Tel. J 425—64. Ocskay Rudolf, VII, Damjanich­utcza 23. Tel. J 322—57. Pályi Gyula, dr., VII, Erzsébet-krt 51. Tel. J 441—86. Pinterics Károly, VIII, József-krt 8. Tel. J 320—33. Pósa Ernő, V, tükör-u. 4. Tel. T 234—38. Sebestyén Manó, IX, üllői út 119. Stolpa Károly, VII, gyarmat-u. 116. Szél Jenő, II, csalogány-u. 55. Tel. T 286—71. Szilágyi Károly, III, föld-u. 65. Szontagh Emil, IX, Ráday-u. 15. Tel. J 335—72. Vargha Gyula, I, Krisztina-krt 167. Zakár Kálmán, IV, Veres Pálné-u. 30. Zakariás István, II, Margit-krt 64/6. Lakatosáru. Munkácsy Gyula, VI, rózsa-u. 39. Tel. J 312—80. Mérnökök. Asbóth Oszkár ifj., II, bimbó-u. 28. Tel. L 961—93. Balogh Emil, V, tükör-u. 5. Tel. L 963—33. Balog József, gerési, VIII, Szentki­rályi-u. 13. Barcsav Oszkár, II, Zsigmond-u. 22. Tel. T 219—65. Braun Ferencz, VI, Szondy-u. 90. Tel. L 995—28. Breuer B. Armand, IV, Apponyi-tér 4. Tel. T 110—89. Czeglódy Endre, VI, Vilmos császár­út 51. Tel. T 297—32. Dubovitz Hugó dr., VI, dévai u. 21. Tel. L 973—59. Farkasfalvi István, VIII, üllői út 66. Fényes Kornél, IX, üllői út 71. Frischfeld Ede, II, tölgyfa-u. 26. Gáli Imre, VI, Szondy-u. 80. Tel. L 974—94. Gaul Károly ifj., VIII, práter-u. 9. Göbl Adolf dr., VI, Teréz-krt 36. Hägen Alfréd, IX, Bakáts-tér 2. Kádár Gusztáv, I, Nándor-laktanya. Kakujay Károly, VI, Szondy-u. 78. Tel. T 153—69. Kis Árpád, VII, Erzsébet-krt 12. Tel. J 384—61. Klégei Sándor, II, fő-u. 59. Kolos Aurél, IX, Bakáts-u. 3. Tel. J 353—58. Korek Aurél, II, Ribári-u. 5. Tel. T 289—62. Kosutány Gyula, I, Bakator-u. 15. Krisztinkovics Béla, VIII, Rákóczi­út 20. Tel. J 430—10. Ladányi Jenő, I, Gellérthegy-u. 1. Tel. J 411—79. Légmán Lothár, VIII, nagytemplom­utcza 25. Lipthay (K.) Károly, VII, Bethlen­utcza 4. Loew Alfréd, V, visegrádi u. 17. Lupán Andor, II, lövőház-u. 11. Mádai Lajos ifj., II, lövőház-u. 15. Meleghy Gyula, VI, felsőerdősor 1. Müller Félix, I, Horthy Miklós-út 6. Tel. J 364—04. Nagy Branyicskai Sándor, VI, And­rássy-út 68. Tel. L 999—73. Neugebauer Viktor, VIII, práter-u. 9. Pfeiffer Sándor, I, Ráth György-u. 18. Réthy Oszkár, II, Zsigmond-u. 20. Scheiber József, IV, vámház-krt 7. Tel. J 458—97. Scheuer Róbert, V, visegrádi u. 14. Tel. T 231—20. Schneider Antal, IX, Bakáts-u. 3. Tel. J 410—81. Sigray István, IV, váczi u. 56/58. Tel. J 366—61. Stürza Károly, VIII, József-u. 45. Szabó Lajos, VII, Klauzál-tér 2. Tel. J 340—93. Szalay Tivadar, VI, Andrássy-út 83. Szászy Lajos, V, Lipót-krt 17. Tel. T 123—66. Szesztay László, I, kelenhegyi út 23/a. Tel. J 300—29. Szilárd Frigyes, VII, Thököly-út 27. Tel. J 340—47. Szunyogh Géza, VII, Damjanich­utcza 56. Takács Győző, VIII, bérkocsis-u. 3. Tel. J 342—39. Tellner Simon, Rákospalota, Árpád­utcza 10. Thann István, I, budafoki út 4 l/a. Tóth Jenő, VII, Damjanich-u. 58. Török László, dr., IV, bécsi u. 5. Tel. T 287—02. Vajda Ödön, I, hantos-út 13. Tel. T 137—69. Verebély Géza, VII, Thököly-út 96/6. Tel. J 381—43. Vető Sándor, I, Pauler-u. 5. Tel. T 244—48. Vladár József, II, fő-u. 59. Zernek Ernő, I, Horthy Miklós-út 18. Tel. J 402—30. Műtárgyak, régiségek. Kállay Tamás, IV, Türr István-u. 4. Tel. L 982—41. Orvosok. Bakody Aurél, dr., I, hidegkúti út 72. Epstein László, dr., VI, Hungária­kőrút 75. Fabinyi Rudolf, dr., lipótmezei elme­gyógyintézet. Farkas Ignácz, dr., V, Zoltán-u. 6. Tel. T 279—55. Hajós Lajos, dr., IV, kecskeméti u. 9. Tel. J 404—32. Hudovernig Károly, dr., IV, piarista­utcza 2. Tel. T 277—08. Kiss Ödön. dr., VIII, József-u. 12. Kluge Endre, dr., VIII, Horánszky ­utcza 8. Tel. J 356—29. Németh Ödön, dr., VI, Izabella-u. 84. Oláh Gusztáv, dr., I, hidegkúti út 72. Ötvös József, dr., VI, Teréz-krt 37. Simonyi Béla, dr., IV, múzeum-krt 13. Tel. J 402—88. Tőzsde és értékpapír. Gergely Jenő, VIII, Mikszáth Kálmán­tér 2. Gunde László, dr.,V, gr. Tisza István­utcza 12. Tel. L 962—18. Vegyészet. Bernauer Zsigmond, IV, Irányi-u. 10. Tel. J 455—39. Dorogi István, dr., VII, Damjanich­utcza 9. Tel. J 326—09. Dubovitz Hugó, dr., VI, dévai u. 21. Tel. L 973—59. Faragó Andor dr., VI, Andrássy­út 83. Tel. T 257—20. Ferentzy József, dr., I, Orlay-u. 3. Tel. J 388—71. Gara Rezső, dr., VI, gr. Zichy Jenő­utcza 30. Tel. L 971—86. Hérics Tóth Jenő, dr., II, debrői út 15. László Ernő, V, bálvány-u. 26. Leopold Arnold, V, akadémia-u. 6. Osztrovszky Antal, X, liget-u. 40. Reitmann Sándor, dr., VIII, aggteleki . utcza 8. Tel. J 322—07. Spiegel Béla, VIII, Rákóczi-tér 6. Szigety Gábor, III, óbudai gázgyár. Szilágyi Gyula, VI, Dessewffy-u. 10. Tel. T 221—87. Szilasy Jakab, dr.,VII, Rákóczi-út 32. Tel. J 418—08. Weiser István, dr., II, Buday László­utcza 5/6. IX. Hites tolmácsok. Bálint Mihály Marczel, (angol), IX, ipar-u. 15. Balkay Dezső, dr., (német, tót, cseh), VIII, Baross-u. 88. Tel. J 352—63. Béndek Zoltán, (német), V, akadémia­utcza 7. Breyer Jenő, (bolgár), VIII, József­körút 27. BüehlerZsigmond, dr.,(horvát, szerb), I, alagút-u. 4. Tel. L 990—97. Cserei Adolf, (tót), I, Verbőczy-u. 14. Dávid Miksa, (német, franczia), VI, Horn Ede-u. 13. Degel Sándor, dr., (német, angol), IV, Veres Pálné-utcza 16. Tel. J 451—13. Delmár Jakab, (angol, franczia, len­gyel, német, olasz, spanyol), V, Wurm-u. 3. Tel. L Ó69—29. Döbrentei Károly, (német, angol, franczia), IV, sütő-utcza 1. Tel. J 371—64. Elek Mór, dr., (német), V, alkot­mány-u. 12. Tel. T 102—76. Fischer Arthur, dr., (horvát, szerb), V, alkotmány-utcza 21. Tel. L 963—60. Geöcze Bertalan, dr., (német, fran­czia, orosz), V, Báthory-u. 19. Tel. T 262—27. Gráber Károly, dr., (német), V, Klo­tild-u. 22. Tel. T 217—32. Gulden Ferencz, (horvát), VIII, Jó­zsef-krt 67. Hampel József, dr., (spanyol), V, Szé­chenyi-u. 2. Herskó Antal, (román), VI, nagy­mező-u. 24. Hollerung Károly, (spanyol), X, Pon­grácz-út 17. Horváth Kornél, dr., (német), I, Királyhágó-u. 2. Tel. L 990—70. Kemény Hugó, (angol), V, Falk Miksa-u. 24. Tel. T 118—34. Lambert Pál, dr., (német, angol, fran­czia), I, Fery Oszkár-u. 23. Lehoczky György, (horvát, szerb), VII, dohány-u. 16. Lénárt Albert, dr., (angol, német), VI, Andrássy-út 10. Tel. T 260—39. Marsik Andor, dr., (német, olasz), III, újlaki rkpt. 44. Tel. L 963—78. Metzger Nándor, ifj., (angol), V, alkotmány-u. 12. Nagyiványi Zoltán, dr., (német, fran­czia, angol), IV, Ferencziek-t.ere 2. Tel. J 386—88.

Next

/
Oldalképek
Tartalom