Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - E) - IV. Festőművészek

Építészek. 638 Festőművészek. Szendrő és Bajor, VIII, Kisfaludy ­utoza 40. Tel. J 302—66. Szentessy József, I, alma-u. 7. Tel. K 503—53. Szentgyörgyi Gyula, V, Mária Valéria­utcza 19. Tel. L 988—79. Szentpály János, IX, angyal-u. 29. — Károly, IX, Mátyás-u. 11. Szerenchy Géza, VIII, Mária Terézia­tér 14. Tel. J 332—05. Szeszlér Sándor, I, győri út 14. Szigeti Pál, IV, Deák Ferencz-tér 3. Szilágyi Ignácz, VII, Deinbinski-u. 18. — Lajos, VII, Bethlen-u. 31. Tel. J 310—41. Szilárd Frigyes, VII, aréna-út 17. Szilvinyi Hugó, Pestszentlőrincz, Petofi-utcza 6. Szondi József, I, mohai út 29. Szőts (nagygyőri) Imre, I, Horthy Miklós-út 15/6. Tel. J 433—38. Szuchy János, VI, aradi u. 29. Tel. T 276—05. Sztits Jenő, VII, kertész-u. 28. Tel. J 429—43. Takács Árpád, VI, Bajza-u. 5ja. Takáts és Szilágyi, VII, Dembinski­utcza 18. Tamás József, V, Lipót-krt 22. — Vilmos, VII, Thököly-út 44. Tarcsay Pál, I, Nagy Sándor-u. 31. Tel. T 131—02. Tárnok Géza, VIII, Hunyadi-u. 13. Tel. J 303—07. Tausz Alfréd, VII, Thököly-út 145. Tel. J 394—24. Tauszig Béla, V, váczi út 32. Tel. L 966—76. Tenzel András, I, Kruspér-u. 5/7. Thier Szabó Manó, VII, Columbus­utcza 36/a. Tel. J 396—82. Tihanyi Imre Ferencz, I, Horthy Mik­lós-út 80. — Oszkár, VI, Podmaniczky-u. 43. Tel. T 210—25. Tóásó Pál, II, hattyú-u. 8. Tel. T 266—64. Tomits Miklós, I, Halmi-u. 17. Tel. J 233—62. Tóth Imre, V, visegrádi u. 180. — József, IV, szervita-tér 8. Tel. T 258—12. Tömpe Károly, VII, telep-u. 2. Török Ignácz, I, Ballagi Mór-u. 6. Tőry Emil és Pogány Móricz, VIII, Baross-u. 21. Tscheuke Hermann, VIII, József­körút 37/39. Tel. J 329—41. Tyroler József, VI, Szondy-u. 55. Udvardy Géza, I, Krisztina-krt 83. Ungár Nándor, VI, nagymező-u. 28. Unger Lajos, V, Vécsey-u. 5. Tel. T 284—90. Uy Károly, I, győri út 1. Tel.T 260-28. Vadas Béla, II, Markovics Iván-u. 4. Tel. L 995—13. — és Vértes, V, alkotmány-u. 12. Vágó Ármin, VI, Andrássy-út 24. — Imre, V, Kálmán-u. 21. — Pál, II, Margit-krt 31/33. — testvérek, VI, Andrássy-út 24. Tel. T 273—93. Vaits Sándor, VIII, Baross-u. 77. Tel. J 425—01. Vajkai Károly Pál, V, Pannonia-u. 21. Vámos Imre, VI, bajnok-u. 12. Varga Ignácz, III, Drugeth-u. 3. — Jenő, II, Buday László-u. 2. Varjas Gyula, V, visegrádi u. 16. Várnai Alajos, I, Horthy M.-út 136. Tel. J 338—82. Varsa Lajos, V, Vécsey-u. 5. Vellauer Károly, I, Incze-u. 9. Vermes József, IX, üllői út 21. Vida Artúr, VIII, vas-u. 5. Tel. J 304—17. Vladár Pál, I, Greguss-u. 12. Vogel Jenő és Weidlinger Andor, VII, Rákóczi-út 36. Tel. J 418—13. Vojtka József, IV, múzeum-krt 15. Tel. J 373—87. Wachsler Ignácz S., X, kerepesi út 23. Wachtel Elemér, IV, városház-u. 4. Waczula Rezső, IX, Ráday-u. 22. Wagner Lajos, VII, nagydiófa-u. 16. — Marczel, I, Döbrentei-u. 20. Wagner Márton, IX, Rákos-u. 11. Tel. J 320—97. — Sándor, VIII, Bezerédy-u. 11. Wahl Frigyes, V, Csáky-u. 21. Tel. L 900—37. Waltherr Gida, VIII, Conti-u. 25. Tel. J 411—11. Wastel Ferencz, I, Krisztina-krt 34. Wax Andor, VII, Ilka-u. 32. Weigand József, V, kádár-u. 6. Weil Lipót, I, naphegy-u. 11. Weimess Márián, II, zárda-u. 18. Tel. T 140—20. Weinreb Fülöp, VI, Vilmos cs.-út 63. Tel. L 969—69. Wellanschitz Alajos, V, bálvány­utcza 22. Wellisch Győző, III, zápor-u. 4/6. Tel. T 150—66. — Gyula, VI, király-u. 88. — Sándor, VI, király-u. 88. — Tibor, VI, Teréz-krt 12. Tel. T 259—26. Wensky Nándor, IX, bokréta-u. 12. Tel. J 356—33. Werner Frigyes, II, vitéz-u. 2. — Károly, VI, váczi út 87. Tel. L 995—22. Wihart Ferencz, VII, Columbus­utcza 5/6. Tel. J 350—97. Wirth Ferencz Nándor, Újpest, rózsa­utcza 61. Wittinger Ferencz, VI, aréna-út 60. Wohl József, VI I, István-út 61. Zachari László, I, lágymányosi u. 20. Zeisler István, IV, Ferencz J.-rkpt 12. Tel. J 458—46. Zenker Alajos, VI, Benczur-u. 27. Ziegler Géza, I, Krisztina-krt 8/10. Zilahi-Balogh Gyula, I, bártfai u. 32. Tel. J 444—53. Zwikl András, III, Kenyeres-u. 43. IV. Festőművészek. Aba-Novák Vilmos, I, csillagvölgyi utcza 3. Abonyi Ernő, VIII, futó-u. 20. Aczél Henrik, VI, aradi u. 22. Aggházyné Balló Mariska, Rákos­palota, villasor 6. Ágota Imre, VI, aradi u. 64. Albert Ferencz, I, szirtes-út 20. Áldor János László, I, Horthy M. út 36. Tel. J 331—51. Ambrus Manó, VII, szövetség-u. 38. Antal József, VI, Bajza-u. 23. Arányi T. Mária, IV, papnövelde­utcza 2. Árkay Tessza, I, alma-u. 1. Artner Mädy, IX, Ferencz-tér 1. Asztalos Gyula, IV, váczi u. 51. Bachmann Károly, Újpest, Zrinyi­utcza 5. Bacsa András, I, Ábel Jenő-u. 13. Baky Albert, VII, murányi u. 53. Balázs Gyula, IX, Tompa-u. 15/a. Bálint Árpád, VII, király-u. 105. — Rezső, VIII, népszínház-u. 32. Balló Ede, VI, Vilma királynő-út 32. Tel. T 208—86. — Mariska, Rákospalota, villasor 6. Bánáti Nagy Lászlóné, VIII, nap­utcza 10. — Schwezák József, VI, Bajza-u. 23. Bánk Ernő, VI, Szondy-u. 90. Bánovszky Miklós, VI, Bajza-u. 23. Bányai Oszkár, VII, Elemér-u. 23. Baranszky E. László, VIII, kőris­utcza 6. Barcsay Jenő, VI, Andrássy-út 71. Bardócz Árpád, VI, Kmetty-u. 29. Barkász Lajos, II, pasaréti út 128. Barta Ernő, VIII, Baross-u. 127. — István, I, Kruspér-u. 3. Bäsch Andor, VI, Vilma királynő­út 38. — Árpád, X, százados-u. 3/13. — Gyula, VI, Vilma királynő-út 31. Tel. J 322—38. — Mihály, X, százados-u. 13. Bató József, VIII, Mária Terézia­tér 2. Battha Miklós, VI, Andrássy-út 71. Bauer Erzsébet, I, Mészáros-u. 10. — István, VII, alsóerdősor 5. Baumhorn Olga, VI, nagymező-u. 23. Bay Alajos, VIII, fhg Sándor-u. 2. Bayer Ágost, VII, akáczfa-u. 59. Beanár János, VI, aréna-út 58. Belányi Viktor, II, Zsigmond-u. 9. Benczúr Béla, IX, üllői út 105. Bene Lajos/ III, kisczelli-u. 23. Benjamin Hermann, V, koráll-u. 6/8. Benkő Ilona, IV, egyetem-tér 5. Beődi Balogh Gábor, VIII, Baross­utcza 100. Berán Gyula, II, zárda-u. 34. Berkes Ántal, VIII, József-u. 12. Bernhardt Ágost, I, lágymányosi utcza 17. Biedermann Ilona, IX, üllői út 11. Biher Gyula, ifj., I, Vinczellér-u. 42. Biró József, VIII, Mária Terézia-tér 8. Boenun Klára, VII, nefelejts-u. 17. — Ritta, I, kékgolyó-u. 15. Boldizsár István, V, Személynök-u. 7. Tel. L 921—35. Bornemissza Géza, I, Bercsényi-u. 6. Boros Gyula, VIII, Luther-u. 3. Borsos István, II, Hunfalvy-u. 9. Borszéky Frigyes, IV, Veres Pálné­utcza 19. Tel. J 366—49. Boruth Andor, VI, felsőerdősor 3/a. Borzássy Béla, VI, Reitter Ferencz­utcza 75. Bosznay István, VI, Andrássy-út 71. Bölcskey (N.) G. Gézáné, V, Falk Miksa-utcza 32. Brenner Nándor, IX, Bakáts-u. 2. Bruck Hermina, I. Döbrentei-u. 10. Brüll Aladár, V, Zoltán-u. 9. Bundschuch Ottó, VII, kerepesi út 38. Burger Lajos, II, fő-utcza 11. Burghardt Rezső, I, kelenhegyi út 12. Bükkerti Mariska, VII, telep-u. 3. Cakó (gelencei) Rudolf, VIII, Baross­utcza 86. Conrád Gyula, II, Margit-krt 5/a. Csaba Imre, IX, Bakáts-u. 8. Csabai Ékes Lajos, V, Katona József ­utcza 41. Csalány Béla, VII, Peterdy-u. 4. Csanki Dénes, II, Margit-krt 67/6. Csapó Jenő, VI, Kazár-u. 10. — Márton, VII, telep-u. 69. Cseley József, VIII, üllői út 70. Csengerv Ibolya, VI, Andrássy-út 71. Cser Karoly, X, százados-u. 3/13. Csermely János, V, Falk Miksa-u. 22. Cserna József, VII, lövölde-tér 2. — Károly, I, győri út 14. Csík Jolán, VI, Kmetty-u. 19. Csillag József, I, országház-u. 22. Csizmadia István, III, pacsirtamező­utcza 32. Csók István, II, Hunfalvy-u. Csóka István, VII, István-út 81. Csont Ferencz, VIII, kőfaragó-u. 5. Csukássy Elemér, VIII, fiumei út 21. Csulak Elemér, VIII, aggteleki-u. 2. Czeucz János, VII, Peterdy-u. 39. Czigány Dezső, X, százados-u. 3/13. Dabis (F.) Róza, VIII, Pál-u. 2. Dané Gyula, VI, Lehel-u. 14. Dános Dávid, Újpest, József-u. 5. Deák Ebner Lajos, II, fő-u. 49. Décsy Etel, VIII, Orczy-út 35. Deli Antal, VI, Bajza-u. 23. Dellien Edith, I, Tapolcsányi-u. 5. Dely Alice, VII, Thököly-út 27. Dénesné Kovacsics G., VII, Ilka-u. 9. Déry Béla, VIII, múzeum-u. 5. Tel. J 398—29. Dietrich Adolf, I, Orlay-u. 2/6. Dióssy Antal, III, Zsigmond-u. 70. Dobay Ferencz, VII, Peterdy-u. 39. Dobrovicz Péter, IX, mester-u. 23. Dogen Árpádné, VII, városligeti fa­sor 26. Domanovits József, I, Attila-krt 56. Domcsek Lajos, VII, Columbus-u. 2. Donáth József, II, Veronika-u. 2. Dörre Tivadar, VI, Szondy-u. 42. Dudits Andor, I, kelenhegyi út 12/14. Tel. J 332—14. Éder Gyula, II, Szilágyi Dezső-tér 2. Edvi Illés Aladár, I, fürj-u. 32. — Illésné Karády Etelka, I, fürj­utcza 32. Edvi Illés Jenő, VIII, bérkocsis-u. 19. — (aradi) Illés Ödön, VIII, tavasz­mező-u. 1. — Illés Ödön ifj., II, Ilona-u. 8. — Illés Panni, VII, Rákóczi-út 10. Egerváry Potenkim Ágost, Rákos­palota, fő-út 72. Egry József, VI, rózsa-u. 75. Egyed Erma, VI, aréna-út 49. Ékes Lajos, V, Katona József-u. 41. Emánuel Béla, I, Horthy Miklós-út 88. Ernőd Aurél, IX, üllői út 121. Endréné Debreczeni Bárány Margit, V, tükör-utcza 5. Endrey Sándor, V, alkotmány-u. 27. Tel. T 101—37. Englerth Emil, VI, Andrássy-út 129. Tel. T 103—59. Erb Arnold, V, hold-u. 15. Erdélyi Ferencz, VIII, nagytemplom­utcza 18. Erdey Viktor, VII, dohány-u. 57. Erdős Lajos, VIII, Déry-u. 16. Erdőssy Béla, VI, Andrássy-út 71. Erős Andor, VII, Dembinski-u. 39. Erőss László, III, Gül-Baba-u. 36. Fábián Béla, II, Donáti-u. 12. Falb Ender, VI, Hungária-krt 100. Faludy Margit, VI, Anker-köz 1. Falus Elek, V, Deák Ferencz-u. 18í. Fanta Alkony István, I, fürj-u. 6. Farkas István, VI, Izabella-u. 65. Fasching Antal, Újpest, vasut-u. 16. Feiks Jenő, I, mányoki út 8. Tel. J 365—74. Fejér Sándor, V, személynök-u. 7. Fekete Oszkár, VI, Lehel-u. 14. — Zoltán, I, Bertalan-u. 22. Fényes Adolf, VI, nagymező-u. 8. Fesztiné, J. Róza, VII, aréna-út 7. Fischer Edith, V, Aulich-u. 3. — Edvin, I, Csaba-u. 7/c. Fodor (N.) Olga, VI, király-u. 42. Fonó Lajos, IX, soroksári út 38/40. Földes Imre, VII, dohány-u. 57. Frankovszky Adriánne, I, Kemenes­utcza 6. Fried Pál, VII, síp-u. 6. Friedlinger Jenő, VII, Rottenbiller­utcza 6/c. Friedmann (Sz.) Margit,VI,Andrássy­út 33. Frimm (Körmendi) Ervin, V, Falk Miksa-utcza 20. Gaál Ferencz, VI, Andrássy-út 83. Gábor Mór, X, százados-u. 3/13. Gachal (Eölvedy) József, I, Mészáros­utcza 10. Gadányi Jenő, I, bors-u. 16. Galla Endre, Újpest, viola-u. 10. Gallé Fibor, III, Lajos-u. 92. Gámán (P.) Edith, V, vigadó-u. 5. Gara Arnold, I, Attila-körút 2. Garzó Berthold, VIII, práter-u. 9. Gáspárdy Armand, VII, Thököly-út 27. Gebhardt Alajosné,özv., VIII, Ba ross-u. 124. — István, III, vörösvári u. 116. Gehl Zoltán, III, Zsigmond-u. 38/40 Geiger Richárd, VI, Eötvös-u. 29 Tel. 140—98. Gellért Géza, VIII, szeszgyár-u. 7. Gerber Magda, V, hold-u. 6. Gergely Imre, I, kelenhegyi út 12. Gerlóczy Gedeon, VII, Erzsébet-kn Germány Elemér, IX, Ferencz-krt 13 Gerstenberger Mátyás, VIII, óriás utcza 42. Gerster Károly, I, kelenhegyi út 23 Glatter Ármin, I, kelenhegyi út 12. — Gyula, I, budafoki út 9/11. Tel J 386—06. Glatzné, Wildner Mária, I, somlói Ú1 24. Glück Károly, V, Rudolf-tér 1. Goebel Jenő, VI, Bajza-u. 23. Gombos Lily, VI, Bulyovszky-u. 40 Grabovszky, Emil, IV, egyetem-u. 5 Gregersen Hugó, VI, Bajza-u. 32. Grimsperger Ernő, I, győri út 14. Gróf (Zentai) József, VI, Bajza-u. 23 Grósz (S.) Mária, V, akadémia-u. 6 Gulácsy Béla, VI, felsőerdősor 12. — Lajos, VIII, rigó-u. 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom