Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - A) - Ház- és Telekjegyzék

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 35 I. Kerület, Krisztinaváros. 73 Országh örökösök 6901 75 Haich Károly 6902 77 Tschögl Henrik és neje6903 79 Özv. Medits Ferenczné 6904 81 Wittmann János és neje 6905 83 Oleschak R. Albert 6930 85 özv. Plessko Istvánné és b. társai 6931 87 Dr. Czékus Miklósné 6932 89 'Kossuth Lajos és neje 6933 91 Weidinger Lajos 6969 93 Schwannauer Sándor és fiai 6970 95 Kollár Gábor és neje 6971 97 Deutsch Albert és Béla 6972 99 Építési és kertészeti r.-t. 7070 101 Szabó János Pál 7069 105 Koronaör-u. 17. 107, 109 Első magyar rész­vény serfőzde 7615 111 Budapest székes­főváros 7614/2—7614/20 113 Gr. Bethlen Ödön 7612 115 Dr. Bodnár István és b. társai 7604 117 Kneitner Ferencz és neje 7603 119 Karátsonyi u. 1, 121 Gr. Karátsonyi Guido által alapított bánlaki hitbizomány 7600 123 Dr. Aldássy Antal és József 7599 125 Socziális Missió tár­sulat 7598 127, 129 Socziális Missió társulat 7597 131 Krisztina-tér 4. 133 Krisztina-tér 9. 135 özv. Fekete Ferenczné és b. társa 7221 137 Hartmann József és b. társai 7220 139 Rüblein Irén és b. társai 7219 141 Deutsch Lajos és neje 7218 143 Halász Béla és neje 7217 145 Özv. Rummer Károlyné és b. társai 7216 147 Gellérthegy-u. 16. 149 Herzig Ilona 7212 151 Szatala Emil és neje 7211 153 Bohn Károlyné és b. társa 7210 155, 157 Mansfeld Ottóné és b. társai 7208 159 Möller István 7207 161 Bábay Bay Sándor 7206 163 Kádár Lajos 7205 165 Konyhakertészeti r.-t. 7204 167 Balassa Zsigmond és neje 7203 Dr. Török Lajos és neje 7325 Krisztina-tér. (Krisztinaváros.) , 1 Budai polg. Casino 7173 2 Hrehuss Pál és neje 7172 3 Auguszt E.József 7079 4 Budapest szék. főv. 7596 5 Mészaros-u. 1. 6, 7 Stark Ferencz 7224 8 Dr. Stipánics Elek 7225 9 Pakányi Ferencz és neje 7222 Budapest-Krisztina­városi róm. kath. egy­ház 7542 Kruspér-utcza. (Tabán és Kelenföld.) 3 Erczbruker József és neje 5532 4 Komjáthy Istvánné 4121 5, 7 Bauer Mór és neje 5531 6, 8 Fedorcsák János és neje 4120 9 Leheti örökösök 5530 10 Bizony Emil 4119 11 Budafoki út 14. 12 Budafoki út 16/18. Közmunkák tanácsa 4116/2 Kuruczles. (Külterület.) Madarassy Gáborné 10911/2 Hárshegyi gazdasági r.-t. 10931 Dr. Wenczel Tivadar és b. társai 10934 Jézus társaság magyar rendtartománya 10937/3 Nova közlekedési és ipari r.-t. 10999/3 Rubletzky István és neje 10999/2 Nagy Béla 10999/2,4 Zlinszky Béla és neje 11056 Szablya János és neje 11062 özv. Hamza Ágostonné és gyermekei 11083 Közmunkák tanácsa 11006/2 Markó Elekné és gyermekei 11100 özv. Melocco Péterné 11135 Simon Károlyné 11139 Knruczlesi út. (Külterület.) 1 Kálmán Lehel és neje 10943/2 és 10943/2 2 Budakeszi út 30. 3 Budakeszi út 45. 4 Budakeszi út 47ja. 5 Labancz-út 43. 6 Labancz-út 47. 8 Fornheim Zsigmond 10973 10 Özv. Kovács Gyu­láné 10974/2 10 Fellegi Józsefné 10974/2 11 Fackh Józsefné 11016 12 Sándor Márkusné 10975/2 12 Sándor Márkus 10975/2 12 Urbán János és b. társa 10975/3 13,15 ifj. Hornyánszky Viktor és b. társa 11017/2 13, 15 Budapest szé­kesfőváros 11018/3 14, 16 Rupp László és b. társa 10936 17 Ángyán Béláné 11019 18, 26 Hárshegyi út 5/7. 19 Balázs Mátyás 11020 20, 22 Hárshegyi út 9. 21 Rupp Lenke és Ilona 11022 23 Weiszfeld Vilmos és neje 11024 25 Rupp Lenke és Ilona 11025 27 Till Gergely 11027 29 Szeher-út 34. 31, 33 Szégner Józsefné és b. társai 11029 35 Dr. Bródy László és neje 11031/4 37 Varga Gyuláné 11032 39 Krausz S. Zsigmond és b. társa 11033/2, 2 41 Dr. Keresztes Gyula és neje 11034/2, 2 43 Hüvős Ivánné 11035/2, 2 45 Dr. Rónay Károlyné 11036/2, 2 47 Dr. Rónay Károly 11037 49 Gödöny József 11038 51 Széher-út 56. Fővárosi pénzalap 11028/2 Kútvöl gy. (Külterület.) Budapest szék. főv. 10138 Budapest szék. főv. 10145 Budapest szék. főv. 10146 Budapest szék. főv. 10157 Oláh Ferencz és neje 10159 Dr. Madarász Géza és b. társai 10160 Hoffmann Sándor és neje 10161 Dr. Hoffmann Sándor és neje 10162 Özv. Rabetz Istvánné és b. társai 10175 Budapest szék. főv. 10178 Budapest szék. főv. 10180 Geiger Gyula és neje 10182 Bazsó Alajos és neje 10183 Kuthv József 10184 Kuthy József 10185 Paulai Szent Vinczéről nevezett irgalmas nő­vérek 10188 Magyarországi irgalmas nővérek társulata 10189 Paulai Szent Vinczéről nevezett irgalmas nő­vérek 10190 Özv. Várszeghy Jánosné és b. társai 10198 Eberl Alajos és b. társai 10206 Közmunkák tanácsa 10208 Közmunkák tanácsa 10210 Özv. Várszeghy Jánosné és b. társai 10212 Geleta János és neje 10218 Paulai szent Vinczéről nevezett irgalmas nő­vérek 10219 Budapest szék. főv. 10249 König Antal és neje 10275 özv. Schultz Jakabné 10282 Gaál Lajosné 10307 Gaál Lajosné 10310 Br. Harkányi Jánosné 10312 Gaál Lajosné 10314 Baumgartner és Rosti r.-t. 10316 Ligeti Dezsőné és b.tsai 10319 Debacher Pál és b. tsai 10323 Özv. Walter Jánosné és b. társai 10330 Nemes Anna 10345 Czéh Péter és b. társai 10349 Czéh Péter és neje 10351 Özv. Balogh Józsefné és b. társai 10352 Havir János és testvérei 10353 Engel Ármin és neje 10354/2. 2 Takács Mária 10358/2 Váradi Mórné 10359 Budapest szék. főv. 10360 Magyar országos bank r.-t. és b. társa 10380/2 Levin Miklós és neje 10380/3 Komlós Samu és b. társa 10384 Komlós Samu és Gyula 10385 Apor Albert és b. társa 10386 Kovács Nándor János és neje 10387 Czimler Jakab és neje 10388 Magyar országos bank r.-t. 10388 Komlós Samu és Gyula 10389 Fővárosi pénzalap 10391/3 Kútvölgyi lit. (Külterület.) 1 Retek-u. 56. 2, 4 Hieronymi-út 1. 3 Budakeszi út 4. 5 Budapest szék. főv. 10169 6 Budapest szék. főv. 10137 6 je Klose Ferencz és b. társai 10725 7 Budapest szék. főv. 10170 8 Budapest szék. főv. 10164 9 Budapest szék. főv. 10171 10 Budapest szék. főv. 10165 11 Virányos-út 2. 12 Budapest szék. főv. 10166 13 Lorx Viktorné 10728 14 Budapest szék. főv. 10167 15/a Tóth Pál Istvánné és gyermekei _ 10724 15/6 özv. Enders Ödönné és gyermekei 10723 15/c özv. Gáspár Dénesné és b. társa 10722 16 Budapest sz. főv. 10168 17 Virányos-út 8. 18 Özv Lejkam Gusz­távné 10173 líT Vámos Samu és neje 10719 20 Özv. Rabetz Istvánné és testvérei 10174 21 Dr. Légrády Ottó 10717/2 22/a Fischer Jenő és b. társa 10176 22/6 Fischer Jenő és b. társa 10177 23 Dr. Légrády Ottó 10716 24 Nagyőszi József és b. társa 10179 25 Hybl Vilmosné és b. társai 10715 26 Winkler József 10191 27 Schmideg Leo és neje 10668/2 27, 29 Nagy őszi Ferencz 10668/2 28 Kollár Lajos 10192 30 Pély Károlyné 10193 31 Dr. Áron Géza 10667 32 ifj. Hoffer János és neje 10194/5 33 Frank Ferencz és neje 10666/2 34 Özv. Várszeghy Jánosné és b. társa 10196 35 Székely Ilona és b. társai 10665 36 Nagy Lajos és b. társai 10199 37 Szőnyi József és b. társai 10663 38 Dr. Kuzma Gyula 10200 39 Zircen Janka-u. 4. 40 Walter Adolfné 10201 41 Horváth Ilona 10661 42 Déviaczky János és neje 10202 43 Lázár Pál és b. társai 10660 44 Oett Aladár és b. tsa 10204 45 Forgács József Ká­rolyné 10659 46 RomcsicsáViktória 10203 47 kisk. Kertész Ilona 10609 48 Urbán Tibor 10373 49 Steinbach Gábor 10607 50 Dr. Lénárd Egonné és b. társai 10379/2 51 Steinbach Gábor és neje 10606 52 Dr. Zimányi Dániel 10380/2 53 Steinbach Gábor és neje 10605 54 Wagner Ferencz és b. társai 10391/2 54 Magyar országos bank r.-t. 10391/2 55 özv. Egerzeiger Jó­zsefné és b. társai 10595 56 Özv. Vanaus Józsefné és gyermekei 10392 57 Dr. Jakabházy János 10594 58 Merke József és neje 10394 59/a Gál Imréné 10593 59/a kisk. Győrffy Mária és Emil 10592 59jc Steffanits Istvánné 10584 60 Dr. Schwartz Vilmos 10395 61 Fuchs Emil és neje 10591 62, 64 Komlos Samu és Gyula 10396 63 kisk. Sztukits Endre 10590 65 Dr. Strausz Menyhért 10576 66 Dr. Kruk Elemér 10403 67 Wéber Rezső és neje 10577 68 Kálmán Iván és neje 10404 69 Ziesler Jakab és neje 10578 70 Engel Ármin 10405 71 Sztudinka Ottó 10575 72 Czinege-út 6. 73 Starek Lajos 10566 74 Menczer Adolf és neje 10408 75 Huber Lőrincz és b. társai 10564 76 Budapestvidéki kő­szénbánya r.-t. 10409 77 Borvendég Ferencz és neje 10563 78 Béla király-út 49. 79 Hovanetz Ferencz és neje 10561 80 Béla király út 51. 81 Czeiler András és b. társa 10560 82 Béla király-út 53. 83 Kulcsár Richárd és neje 10559 84 Béla király-út 55. 85 Kulcsár Richárd és neje 10558 87 Kulcsár Richárd és neje 10557/2 87 Kulcsár Richárd és neje 10557/2 89/a Lária Lászlóné 10551 89/6 Lária Lászlóné 10550 91/a Kriszta Ferencz és b. társa 10549 91/6 Kriszta Ferencz és b. társa 10548 93 Jasper János 10545 95 Kriszta Ferencz és b. társa 10544 97 Vértes Ágostné 10543 99 Vértes Ágostné 10542 101 Simkó Károly 10540 103 Béla király-út 57. — Fővárosi pénzalap 10194/4 — Fővárosi pénzalap 10194/6 — Fővárosi pénzalap 10194/7 — Cziprián Jánosné 10729/2 Kürt-utcza. (Tabán.) 1 Budapest székesfőváros 6311 Labancz-út, (Külterület.) Dr. Láng Lajos és neje 10987/2 Martoncsik József és neje 10996/2 1 Budakeszi út 23/a, 6. 2 Lepke-u. 5. 2, 4 Budakeszi út 25. 3 Walther Józsefné 10996/2 5 Hoffmann testvérek 10995 6 Niedermann Josefina 10953 7 Szepesi Dezső és neje 10994 8 Budakeszi út 29. 9 özv. Schiffer Mórné és b. társai 10993 10 Dr. Entele Ferencz 10955 11 özv. Schiffer Mórné 10992 12 Budakeszi út 33. 13 Herczog István és b. társa 10991 14 Rosenberg Jenő 10957 15 Lukács József és neje 10990 16 Meister Izidorné 10958 17,19 Dr. Prahács Gézáné és b. társa 10989 18 Budakeszi út 39. 20 Budakeszi út 41. 21 Frumm Erzsébet 10988 22la Özv. Dr. Róna Sá­muelné 10961/2 22/6 Budakeszi út 45. 24 Budakeszi út 47/a. 25, 27 Reinacher Ottó 10986 26 Budakeszi út 47/6. 29 Dr. Faragó István 31 Budapest sz. főv. 10984 33 Budapest sz. főv. 10983 35 Walkó Lajos és b. társai 10982 37 Walkó Gizella és b. társai 10981 39 Walkó Lajosné és b. társai 10980 41 Kisznerá Zsigmond 10979 43 Dr. Gáspár Arthur 10978 47 Holl Hermina 10972 49 Szécsen Antalné 10969 51 Bernardt Győző 10967 53 Wágner Ödön és neje 10966 55 Follért Károly és neje 10965 57 Budakeszi út 49. 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom