Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8fJfí Különféle részvénytársaságok. Grosz és Weisz részvénytársaság. (III, bécsi út 100. - Tel. T 201—76.) Igazgatóság: Eakovszky István, Vágó Gyula, Vágó Károly, dr. Krausz Sándor, Klein Géza, Angyal József, Piskacek Richárd. Czégvezetők: Hatschek Gyula, Kempfner Albert, Steiner Lipót, özv. Erdős Dánielné. Groszmann Samu borkereskedelmi részvény­társaság. (VI, Lázár-u. 16. — Tel. L 911—78.) Igazgatóság: Grossmann Samu, Schwarcz Jenő, Wendt János. Grünbaum Béla, gomb, fonaláru és rövidáru kereskedelmi részvénytársaság. (VII, Huszár-u. 10 — Tel. J 425-94.) Igazgatóság: Reich Sándor, Grünbauin Béla. Gula épitő és ingatlanforgalmi részvény­társaság. (VI, Teréz-körút 3. — Tel. L 902-45.) Igazgatóság: Károlyi Sándor, Kotsis Endre, Győrfi Lajos, Gottfried Adolf, br. Pongrácz Henrik. Gummiáru fogorvosi gép és kereskedelmi részvénytársaság. (VH, Miksa-u. 15. — Tel. J 422-21.) Igazgató: Koródy József. Guttmann Béla kötött- és szövöttáruk keres­kedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (IV, Petőfi Sándor-u. 6.) Felszámolók: Bradt Géza, Eóna Sándor, Róna Miksa. Günsberger B. és fia részvénytársaság. (Főtelep : Nagyvárad. — Fiók: V, Vörösmarty-tér 3. Tel. L 995—34.) Képviselő: Krausz Ede. Gyapjuárukikészitő és kereskedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (V, Wekerle Sándor-u. 19. — Tel. T 119—69.) Felszámolók: Haász Károly, Milenkovics Milán. Gyapjú- és posztóipar részvénytársaság. (I, naphegy-u. 21.) Igazgatóság: Kádár Gusztáv, Popper Ödön, Farkas Mihály. Gyapjuipar részvénytársaság. (V, balzsam-u. 23. — Tel. L 914—57.) Igazgatóság: Braun Manó, Fürst László, Fürst Béla, dr. Földes Zoltán, Fürst István. Gy ap j u központ rész vény tár s as ág, felszámolás alatt. (IV, városház-u. 14.) Felszámolók: Weisz Fülöp, Altmann Gyula, dr. Metzler Jenő. Kovácsy Béla, Kammer Hugó, dr. Gutt­mann Emil, Túrán Oszkár. Gyárianyag és olaj beszerző részvénytársaság, felszámolás alatt. (V, akadémia-u. 3.) Felszámolók: Podhorszky László, Szurday Róbert. Gyáripari kellékek kereskedelmi részvény­(V, országház-tér 16—17.) Igazgatóság: Rácz Hermann, Rácz Manó. Gyarmati és Újhelyi üvegkereskedelmi részvénytársaság. (VH, Garai-u. 13.) Igazgatóság : Barna Bertalan, Loránd Henny, Krani­mer-Kászonyi Károly, Gyarmati Artúr, Újhelyi Adolf. Gyógy- és vegyárugyár részvénytársaság. (IV, muzeum-krt 5. — Tel. J 403—21.) Igazgatóság : Strausz Pál, Barnabás Pál, Hauer D. Dezső, KállayUbul, dr. Juhász Mihály, dr. Bajor Ármin. Nádasdi Vilmos, Sándor Ernő. Gyógyfürdők és gyógyintézetek részvény­társaság. (V, Vilmos császár-út 36.) Igazgató: dr. Lakatos Miksa, dr. Lakatos Viktor, dr. Lakatos Zoltán, Cesare Finzi, dr. Gastiglioni Artúr, Lakatos Béla, Sgalitzer Oszkár, Freud Miksa. Gyógyfogászati müvek részvénytársaság. (IV, szerb-u. 3.) Igazgatóság: Fenyvesi Menyhért, Fenyvesi Meny­hórtnó. Czégvezető: Fischer Andor. Gyógynövény-, likőr-, rum- és sósborszesz­üzem részvénytársaság. (VI, Andrássy-út 10.) Igazgatóság: Taby Géza, Borsody Sándor, Szalai József, Fejér József, dr. Nagy Kázmér. Gyorsáru gyűjtő részvénytársaság. Eilgut Sammeldienst-Actiengesellschaft. (V, mérleg-u. 13. — Tel. T 132—55.) Igazgatóság: Fejér Ottó, dr. Tormay Géza, Erney Károly, dr. Rainer Béla, Heynau Károly, Sipos Ármin, Guthard Tódor, dr. Senn Ottó, Prihradny Kálmán, dr. Tasnádi Nagy András, Tasnádi Szüts András, Vákár Artúr. Felügyelő-bizottság: Balázs Leó, Strowsky Lajos, Rajner Zoltán. Gyorsküldöncz szolgálatot teljesitő részvénytársaság. Messenger Boy Company Limited. (VH, döhány-u. 29.) Igazgatóság: Hirsch Zoltán, Hirsch Zoltánné, Gyön­gyi Izsóné. Felügyelő-bizottság: Gyöngyi Izsó, Hönig Arturné, Balogh Kálmán, Höchert Russy. Ügyvezető-igazgató: Hirsch Zoltán. Gyoszház részvénytársaság. (V, Zrinyi-u. 1.) Igazgatóság: dr. Biró Pál, ifj. dr. Chorin Ferencz, dr. Fenyő Miksa, Fellner Henrik, Fodor Ferenc, báró Kornfeld Mór, Gschwindt Ernő, br. Neumann Károly, Popper István, Surányi Béla, Szurday Róbert, Vida Jenő, Wein Károly, Weiss Fülöp, Tolnay Kornél, Vanden Gyula. 'Végrehajtó-bizottság: dr. Biró Pál, ifj. dr. Chorin Ferencz, dr. Fenyő Miksa, báró Kornfeld Mór, Surányi Béla, Veith Béla, Weiss Fülöp. Czégvezető: Kovács Arnold. » Gyöngyösi czementárugyár részvénytársaság. (VI, Vilmos császár-út 7.) Igazgatóság: Bákos József, Singer József, Somogyi László, Leimdörfer Ferencz. Czégvezető: Lévay József, Fodor Károly. Gyöngyös-visontamelléki mintaszőlő-telep. (V, Vilmos császár-út 22.) Igazgatóság: Predor Ferencz, Csépay József. Gyöngyösi szénbánya és téglagyárak részvénytársaság. (VIH, Német-u. 45.) Igazgatóság: Silbermann József, Erdős Jenő, Sil­bermann András, Silbermann Dezső. Győrffy és Wolf fémárugyár részvény­társaság. (Pesterzsébet, Török Flóris-u., VI, gyár-u. 4. Tel. J 333—33.) Igazgatóság: Szűcs Géza, Győrffy Kornél, Tolnay Kornél, elnök, Fodor Zsigmond, Szende Fülöp, dr. Pe­rényi István, Epstein Egon, hg. Odescalky Károly, ügyv. igazg., dr. Bohrer Aladár, Hámos Róbert, Bacher Adolf, Szüllő Árpád. Czégvezető: Pocsátkó József. Győri ipartelepek részvénytársaság. Győrer Industrieanlagen Actien-Gesellschaft. Naamlooze Vennootschap Győrsche Industriebedryven. Etablissements Industrieis á Győr Société Anonyme. Industrial Establishments at Győr Company Limited. (V, nádor-u. 22. — Országos Központi Hitelszövetkezet.) Igazgatóság: Szodfridt József elnök, Nagel H. Já­nos, Steffens F. Henrik, dr. Kovács Dezső, AsbóthEmil, Ladányi Jenő. Czégvezetők: Hellebronth Antal, dr. Tury Gergely, Laner Bichárd. Felügyelő-bizottság: Holbay Ede, Kovács János, dr. Kullniann Lajos, Szekeres Emil, Than Ferencz. Vezérigazgató: Lauer Richárd. Czégjegyző: Plochmann Pál. Győri pamutfonó gyár részvénytársaság. (IV, Mária Valéria-u. 1.) Igazgatóság: Selmerzy József, Szomernitz Emil, Selmeczy "Viktor. Győri textilművek részvénytársaság. Gyártelep : Győr. (Iroda : V, Wekerle Sándor-u. 20. — Tel. T 117—92.) Igazgatóság : Drucke Géza, Fleissig Sándor, Magyar Pál, Nádas Gyula, dr. Németh Károly, Székely Ferencz, Steiner Sándor, dr. Goldberger Leó, Herbert Artúr White, dr. Görgey István, dr. Raik Ferencz, dr. Ugrón Gábor. Felügyelő-bizottság: Biró Sámuel, Komlós Pál, Kronstein Mátyás, Sándor Alfonz, Sebestyén Hugó, Kertész Pál, Ottlik György. Czégvezető: Haasz István. Gyufaárusitó részvénytársaság. (VI, Andrássy-út 102. — Tel. T 206—73 és T 158—81.) Igazgatóság: nagyhantai dr. Dobay Aurél alelnök, Brandt Róbert, nagyabonyi Fehér Miksa, dr. Fürth Ernő, dr. Heinrich Antal, Lakner Adolf vezérigazgató, Reisner Artúr, Szana Zsigmond, Heller Róbert, Spitzer Armin, Mayer Benő, Magyar Pál, dr. Badó Gyula, dr. Hegedűs Lóránt. Felügyelő-bizottság: Baierle Leó, Reisner Béla, Tauber Dezső. Czégvezetők: Sándor Gyula, Vidor Ernő. Gyümölcs, mezőgazdasági termény­kereskedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (V, Rudolf-rakpart 7.) Felszámolók: Baumann Béla, Friedländer Jenő. Gyümölcsszesz ipari és értékesitő részvény­társaság, felszámolás alatt. (V, alkotmány-u. 23.) Felszámoló: Tuchmann Lipót. Haas Károly kereskedelmi részvénytársaság. (V, akadémia-u. 6.) Igazgatóság: dr. Marschalkó János, Haas Károly, Luzattó György. Czégvezetők: Servátzy Mátyás, Somló Imre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom