Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Rendelő intézetek. 241 Rendelő intézetek. dr. Müller Ferencz, VI, Palócz-u. 5. 2—3-ig. dr. Márkus Gyula, VI, Hungária-körút 69. 2—3-ig. dr. Fischer Arnold, VI, Hungária-körút 81'a. 2—3-ig dr. Révész Zsigmond, VI, Petneházy-u. 19. 2—3-ig. dr. Megele Ödön, VI, Rákospalotai-úti munkástelep 427. 2-3-ig. dr. Ernszt Ernő, VI, váczi út 115. 8—9-ig. dr. Haas Simon, VI, váczi iát 97. 9 -10-ig. VH. kerület. dr. Bergsmann Jakab, VH, Wesselényi-u. 18. 728— 4-ig. dr. Jellinek Adolf, VH, kertész-u. 29. 723-7',4-ig. dr. Szántó Manó, VH, kertész-u. 43. 2—3-ig. dr. Glass Izor, VH, akáczfa-u. 4. 2—3-ig. dr. Himmler Izsó, VH, Klauzál-tér 9. 2—3-ig. dr. Surányi Lipót, VH, Erzsébet-körút 15. 2-3-ig. dr. Grosszmann Artúr, VH, szövetség-u. 38. 2—3-ig. dr. Sebestyén Ödön, VTt, Almássy-tér 9. 2—3-ig. dr. Stern Ignácz, VH, dohány-u. 92. 2-3-ig. dr. Peregi István, VH, Rákóozi-út 78. V^ -723-ig. dr. Révész Vilmos VH,Rottenbiller-u. 30.723 -724-ig. dr. Hartmann Vilmos, VH,Damjanich-u. 39.7^3-4-ig. dr. Bordosi Fülöp Andor,VH, Baross-tér 14.11—12-ig. dr. Lehr József, VH, István-út 18. 722—723-ig. dr. Neu Tivadar, VH, István-út 47. 2—3-ig. dr. Borbély Mihály, VH, Rottenbiller-u. 5/c. 2—3-ig. dr. Fürst Márton, VH, Bethlen-u. 29. dr. Pauncz Ernő, VII, Péterfy Sándor-u. 44. 2-3-ig. dr. Horacsek János, VH, Thököly-út 5. 12 -1-ig. dr. Rosenfeld Viktor, VH, Murányi-u. 1. 2-3-ig. dr. Kerekes Ödön, VH, Thököly-út 87. 2-3-ig. dr. Groll László, VH, Ida-u. 2­dr. Matkovics Károly, VH, gyarmat-u. 78, dr Kővári Sándor, VH, Erzsébet királyné-út 21. 3­4-ig. dr. Medgyessi Gábor, VH, kerepesi-út 28-725—726-ig. dr. Stössel Lipót, VEI, Thököly-út 167. 2-3-ig. dr. Markovics Mihály, VH, Thököly-út 159. 2—3-ig. dr. Szilágyi Tróger Albert, VH, Mogyoródy-út 89. VIH. kerület. dr. dr. dr. dr. 24-ÍÉ dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. -3-ig. Schneemayer Márton, VHI, József-u. 2. 2­Weigand Sándor, VIH, Pál-u. 5. 2-3-ig. Pék Lajos, VIH, Hunyadi-u. 16. 728-729-ig. Fábry László Alajos, VIH, Ullői-út 52/6. 728­'Sebő Henrik, VIH, kun-u. 12. 2-3-ig. Angyal Vilmos, VIH, aggteleki-u. 11. HL em. 5 Bartha Andor, VIH, Rákóczi-út 61. félemelet. Turchányi Béla, VIH, kender-u. 10. 2-3-ig. Révész László, VIH, Sándor-u. 17/ft. 2-3-ig. Scholtz Károly,VHI, főh. Sándor-tér 4. 2-3-ig. Tarnóy Gyula, VIH, népszinház-u. 17. H. em. 4 Walter Andor, VIH, József-körút 30. Lukácsy József, VIH, Mátyás-tér 5. 1—2-ig. Szatmáry István, VIH, Mátyás-tér 5/&. Waszary István, VIH, kőris-u. 28. HL em. 5. Tüdős Sándor, VIH, Orczy-út 40. fsz. 4. Weinberger Ármin, VIH, práter-u. 45. 2-3-ig. Soós Sándor, VIH, Baross-u. 87/a. HL em. 5. Fuchs Vilmos, VIH, práter-u 59ja. 2-3-ig. Csánky Tibor, VIH, Illés-u. 4. 8-9-ig. Tóth Gábor, VIH, Baross-u. 129. 2-3-ig. Szász Hugó Géza, VIH, kálvária-tér 19. Fischer Sándor, VIH, Baross-u. 109. 2-3-ig. IX. kerület. dr. Bilkei Papp Zoltán, IX, Lónyay-u. 54. H. 11. dr. Klein Márk, IX, soroksári-út 70. 2 - 3-ig. dr. Kenyeres Artúr, IX, soroksári-út 144. 12—l-ig. dr. Zahler Emil, IX, üllői-út 95. 729-7210-ig. dr. Singer Bálint Lajos, IX, Mester-u. 53. I. em. 3. 8—9-ig. dr. Makay Attila, IX, üllöi-út 65. 2-3-ig. dr. Révész Gyula, IX, Ranolder 30. 2-3-ig. dr. Cseley Gabriella, IX, mester u. 51. dr. Schulhoff Miksa. IX, üllői-út 105. 2-3-ig. dr. Mihalicsek Aurél, IX, üllői-út 101. dr. Epstein Manó, IX, soroksári-út 45. 2-3-ig. dr. Értékes Ferencz, IX, soroksári-út 84. dr. Schmiedt Adorján, IX, Kinizsy-u. 27. 2-3-ig. X. kerület, dr. Wieser Ervin, X, Óhegy-u. 28. dr. Dsida Sándor, X, harmat-u. 12. 2—C-ig. dr. Székely Géza. X, állomás-u. 18. 2-3-ig. dr. Dorn Géza, VH, kerepesi út 39. dr. Stöckl Rezső, IX, Mária Valéria barakktelep 78. ép. 10. ajtó. 3—4-ig. dr. Hesz Jenő, czeglédi úti új városi ház I. ép. I. em. 12. rendelő : D. pav. fszt. 6. dr. Gábori Ignácz, X, kápolna-u. 5. dr. Sághy Ignácz, X, hölgy-u. 6. 1—2-ig. dr. Pruzsinszky István, X, liget-u. 40. Czím- és lakásjegyzék 1S28. I. dr. Tornay János, X, Rákosfalva, Keresztessy-út 14. dr. Világhy Károly, X, Rákosfalva, kerepesi-út 42. !-3-ig. dr. Kiss Ernő, X, Auguszta-telep 3—4-ig. dr. Szabó László, X, Simor-u. 9. 3—4-ig. Újpest. dr. Szabó József, megyeri-út 19. 2-3-ig. dr. Oszmann Mór, Árpád-út 11. 2-3-ig. dr. Kulka Gyula, Árpád-u. 83. 2-3-ig. dr. Dvorzsák Rudolf, nádor-u. 2. 3—4-ig. dr. Erdélyi Ede, Csengery-u. 2. 3—4-ig. dr. Klein Miksa, Árpád-út 63. 3 - 4-ig. dr. Gundhart-Tibor, Árpád-út 64. 2-3-ig. dr. Héderváry Ernő, István-tór 20. 2-3-ig. dr. Viktora Gusztáv, Erzsébet-körút 82. 3—4-ig. dr. Halász László, Andrássy-út 19. rendel: váczi út 35. '—3-ig. dr. Györffy Ferencz, Lőrincz-u. 28. 3—4-ig. dr. Steiner Henrik, váczi út 35. 2-3-ig. Kispest. dr. Schützenberger Endre, Wekerle-telep, Taksony­utcza 5. 8—9-ig. dr. Bánó István, Wekerle-telep, Előd-u. 11. 2-3-ig. dr. Pittner László, Wekerle-telep, Baross-u. 65. 7^9— 20, dr. Szutrély Barnabás, Wekerle-telep, Zoltán-u -4-ig. dr. Gergely Sándor, Kispest, fő-u. 8. 8—9-ig. dr. Borzsák Endre, üllői út 186. 7-8-ig. dr. Séthy Ernő, Árpád-út 43. 728-729-ig. dr. Séthy Ernőné, Árpád-út 43. 8—9-ig. dr. Balázs Gyula, Petőfi-u. 4. 8-9-ig. di-. Mike József, Árpád-út 89. 8-9-ig. Pesterzsébet. dr. Barabás Arnold, Erzsébet-u. 71. 2-3-ig. dr. Vincze Jakab, Hunyadi-u. 32. 8-9-ig. dr. Adler Károly, Vécsey-u. 17. 2 -3-ig. dr. Balczó Géza, Klapka-tér 1. 2—4-ig. dr. Horváth Zoltán, Kossuth Lajos-u. 36. dr. Hegyi József, kertész-u. 53. 2—3-ig. dr. Váll József, csillag-u. 17. 729—7210-ig. dr. Jan dl Lajos, Budafok, dr. Dorogi Benjamin, Budafok (ideiglenes). Pestszentlőrincz. dr. Dóra József. dr. Benyó József. dr. Krompaszky Endre. Rákospalota, dr. Petróczy Miklós, dr. Pápay Lajos, dr. Mandl Henrik, dr. Duschinszky Miksa, dr. Marczloff Kamilló. dr. Csányi Barna. Csepel. dr. Elek Pál. dr. Steiner Vilmos, dr. Bárdos Elemér. Pestújhely, dr. Lőwei József, 2-3-ig. dr. Katz Lajos. Rákosszentmihály, dr. Tóth Pál László, Mária-u. 39/a. dr. Virághy István. IV. Járulékosztály (járulékkivetés, folyószámla­vezetés, behajtás). Vezető: Czenger Szevér főszám­tanácsos. V. Számvevőség (számfejtöség, házipénztár, köny­velés). Számfejtőség. Vezető: Józsa Andor számtaná­csos, címzetes főszámtanácsos. Házipénztár. Vezető: Dusnoki József számellenőr. Könyvelőséf. Vezető: Gonda Miklós számtanácsos. VI. A Pénztár saját kórháza. (VII, Bethlen-tér 1. - Tel. J 328-72.) Főorvosok: dr. Schütz János, egyet, magántanár, belgyógyász; dr. Csohány János nőgyógyász ; dr. Bartha Gábor, egyet, magántanár, sebész. VII. Segédhivatal (iktatás, kiadmányozás, irat­tározás, írógépek). Vezető: Earakovich Ferencz, iroda­főtiszt. Törökbál inti Tüdőbeteg-Szanatórium. Igazgató főorvos: dr. Lénárd Dezső. Szanatóriumi gondnok: Metz Ferencz, számtaná­csos. Házi gyógyszertár. Felelős vezető: Körösmezey Lajos, oki. gyógy­szerész. Rendelő: VII, Bethlen-u. 16/18. b) Budapesti Kereskedelmi Beteg­ségi Biztosító Intézet. (Ferenc József-Pénztár. VII, Bethlen-tér 1. — Tel. J 328—72, 323—01.) Elnök: dr. Zsembery István. Igazgató: dr. Zalán István min. tanácsos. Másodigazgató: Barcza Artúr. Főorvos: dr. Szaszovszky László. Főorvoshelyettes: dr. Tóth Jenő. I. Elnöki osztály (ált. igazgatás, személyzeti stb. ügyek). Vezető: Horacsek Vilmos számtanácsos. II. osztály (nyilvántartás). Vezető: Hahn Albert számtanácsos. III. osztály (segélyezés). Vezető: Réceei Imre titkár, Sennowitz Béla számtanácsos (nyáron Balatonlellén go dnok). c) MÁV. Betegségi Biztosító Intézet. (A IV. osztály kebelében. VI, Andrássy-út 73. — Tel. T 264-60.) Osztályvezető: dr. Vidra Gergely, főfelügyelő. Osztályvezetóhelyettes: dr. Tüske Jenő, fő­felügyelő. Rendelő és kórház: VI, Podmaniczky-u. 111 — Tel. L 999-99. Igazgató-főorvos: dr. Pásztor Sándor, főfelügyelő. Vezető osztályorvosok: Belgyógyászat: dr. vitéz Csik László, dr. Zsig­mondy Zoltán. Bőrgyógyászat: dr. Sellei József, dr. Hlatky Tivadar. Fülgyógyászat: dr. Madi-Kovács Ferencz. Fogászat: dr. Rottenbiller Ödön, dr. Merk Pál. Gége-, orr- és torok: dr. Kellermann Emil. Gyermekorvos: dr. Perényi István. Ideggyógyászat: dr. Frey Ernő. Kór (szövettan: dr. Puler Lajos. Laboratórium: dr. Doctor Károly. Nőgyógyászat: dr. Windisch Ödön. Ortnopädia: dr. Horváth Mihály. Röntgen: dr. Hrabovszky Zoltán. Sebészet: dr. Czukor István, dr. Szegvári István, dr. Skoff Tibor. Szemészet: dr. Schulek Alfréd, dr. Barlay János. Tüdőgyógyászat: dr. Markó Viktor, dr. Pásztor Sándor. Urologia: dr. Boros Ernő. Vízgyógyászat. Zander: dr. Moll Károly. d) Duna-Száva-Adria Vasúttársa­ság Betegségi Biztosító Intézete. (I, Mészáros-u. 19. — Tel. T 127—26.) Elnök: Pogány Sándor kormányfőtanácsos, vezér­Alelnök: dr. Harmath József igazgatóhelyettes. Főorvos: dr. marsovai Marsovszky Pál egészségügyi főtanácsos. Ügyvezető: Kazal Béla főfelügyelő. Ügyvezetőhelyettes: Hoffer István főintéző. Rendelőintézet: I, Mészáros-u. 19. Járóbetegek részére rendel: dr. Schöller Károly orvosi tanácsadó. Kezelőorvosok: dr. Schulmeister Máiton I, Attila­körút 32.; dr. Jakubovich Lajos II, Szász Károly-u. 4.; dr. Dubay Miklós II, Fő-u. 41.; dr. Rédly Sándor I, Maros-u. 30.; dr. sárói Szabó János I, Krisztina­körút 59. 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom