Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - A) - Ház- és Telekjegyzék

-Tő 78 efváros. Ház* és telekjegyzék. 183­VIII. Kerttlet. Józsefváros 36/6 Rumpelles Jánosné 7209/a/2 36012 38, 40 Kéler István 7205, 7208 36013 42 Orczy-út 16. 44/a Dr. László Ferencz és neje . 7203[4 36018 44/6 Kriegl Ágoston és b. társai 7203/3 36019 46 Schlesinger Mór és b. társai 7203/2 36020 48 Budapest székesfőv. 7202/6', 7/1 36021 50 Budapest székesfőv. 7202/4 36028 52 Budapest székesfőv. 7202/3 36029/1 54 Orczy-út 4. Pál-utcza. 1 Mária-.u. 52. 2 Rábolt Béla és b. tsai 5510, 5512, 5526, 5527 14 36790 3 Dr. Papp Bagány István 5510, 5512, 5526, 5527/2 36793 4 Rábolt Béla és b. tsai 5510, 5512, 5526, 5527 13 36789 5 Ádámy József és neje 5510, 5512, 5526,' 5527/3 36794 6 Báró Strallendorff Bru­nóné-féle népnevelési alap 5510, 5 512, 5526, 5527 7—12/c_ 7 József-körút 71, 73. 8 József-körút 69. 36788 Práter-utosBa, 1 József-körút 80. 2 József-körút 78. 3 Füzesséry Ilona és b. társai 6873 36397 4 Brém Ferencz és b. társai 6868 35649 5 Perl Ödön és b. tsai 6875—6879 6880/6, 6888—6881 6 36396 7 Perl Ödön és b. tsai 6876—6880 6 6879/6, 6881—6884 5 36395 8 Bene és Weisz 6866, 6867 35650 9 Dr. Gonda Dezső és neje 6885 36394 10 Kisfaludy-u. 25. 11, 13, 15, 17 Budapest székesfőv. 6886, 6887^6888, 6903 36381 12 Kisfaludy-u. 28/6. 14 Özv. Linz Józsefné és b. társai 6831 35662 16 Löcherer Béláné 6828 35663 18 Mogyorossy János és neje . 6827 35664 19 Danczig Jakabné és b. társai 6905 36380 20/a Schober Ferencz és ' b. társai 6826/6 35665 20/6 Markovits Márton és neje 6826/a 35666 21 Hunyadi u. 36. 22 Singsi Simon és Rudolf 6755 35682 23 Danzig Jakab és neje 6907 36356 24 Budapesti Hentes-ipar­testület 6754/6 35683 25 Dr. Hirsch Teofilné 6908 36355 26 Pozsgay Endre és neje 6754/a 35684 27 Zimmermann György és b. társai 6935 36354 28 Grünfeld Jakab és neje 6744 35695 29/a Földes Zoltán és neje 6936/2 36326 29/6 Popov Milivoj 6936/2 36325 30 Görög László és neje 6743 35696 31 Magyar Labdarugók Szövetsége 6938 36324 32 Feuerer Anna és b. társai 6742 35697 33 Özv. Eisner Oszkárné 6939 36323 34 Wahl József és b. társai 6735 35709 35 Özv. Fuchs Ferenczné 6940 36322 36 Petrovits György 6734 35710 37 May Irén és Ilona 6993/6 36291 38 Özv. Juhász Sándorné és b. társai 6733/6 35711 39 Özv. Weisz Pálné és b. társai 6994 36290 40 Kremnitzky László és neje , 6733/« 35712 41 Peringer Ádám és neje 6996/a 36289 42 Öriás-u. 17. 43 Óriás-u. 19. 44/a Dr. Halász Ferencz és neje 6658/6 35746 44/6 Székely Mózes és neje 6658/a '35747 45 Danzig Jakab és neje 6997 36247 46 Schwartzmann Ignácz és neje 6656 35748 47 Schätz József és b. társai 7000 36246 48 Jász Dezső és b. tsai 6655/a 35760 49/a Szilágyi Mihály és neje 7001/6 36245 49/6 Gólya-u. 31. 50 Varga Dezső és b. társai 6654 35761 51 Rehberger Mór és neje 7070 36227 52 Rosenberg Miklós és neje 6653 35762 53 Deutsch Zsigmond 7071 36226 54 Rosenberg Miklós és neje 6652 35763 55 Reichenfeld Károly és neje 7072 36225 56 Tamásy Dezsőné 6651 35764 57 WernerJános 7074 36224 58 Ozukor Béla^ 6650 35765 59la Turszky Béla és b. társai 7075/2 36126 59/6 Budapest székesfőv. 7075(2 36124 59/c Józsefvárosi bérház r.-t. 7075/3 36122 60 Szigony-u. 14. 61 Krempels Józsefné 7076/a 36118 62 Petrik József 6612 35779 63 Sándor József és neje 7116/a 36116 64 Csepreghy Béláné és b. társai 6611 35780 65 Demkó Vidor és neje 7117 36115 66 Seidner Miksa és neje 6608 35781 67 Róth Dániel és b. tsai 7118 36112 68 Büchler Bertalan és neje 6607/a 35782 69 Havas Hugó és b. társai 7119 36111 70, 72 Franki Izidor és b. társai 6602, 6604 2 35829 71 Illés-u. 15. 74 Özv. Fischer Bernátné és b. társai 6602, 6604 2 35830 76 Grünfeld Jenő és neje 6600/a/2 35831 78 Szigetvári u. 25/6. 80 Szigetvári u. 22. 82 Dr. Rácz Arthurné 6597 35848 84 Kiltz Jakab és b. tsai 6596 35839 86 Vigdorovics Hermann 6595 35840 88 Illés-u. 13. I lákoczi-tér. 1 József-körút 34. 2 Löwensohn Gyula és neje 6145/2 35898 3 Özv. Martin Vilmosné 6146 34899 5 M. kir. kincstár 6147,6148 34900 6 Magántisztviselők orsz, nyugdíjegyesület 6149,6150 34907 7 Német-u. 32. 8 Gonda Henrik 6088 34924 9 10 Reinhardt János 6068 34926 14/a Özv. Weisz Mihályné és b. társa 6072/a 34927 11 B. Kovács Arthúr 6072/6 35928 12 Dr. Schermann István 6073 34929 13 Tóth Aladárné és b. társa 6080 34875 14 Geyer Péter és Hen­rik 6108 34872 15 Német-u. 31. 16 Fischer Ede és neje 6112 34869 17 Ungerleider Mór 6113 34868 18 József-körút 30—32. 19, 26 Budapest székesfőv. 6081—6087, 67104—6107 34877 Budapest székesfőv. 6067 34940 líákoczi-út. (Lásd a VII. kerületet is.) 1 Nemzeti Színházi or­szágos alap 5294 36557/2 3 Nemzeti Színház 5295 36557/1 5 Glück Frigyes és János 5296 36556 7 Stern Károly 5297/a/2 36555 9 Stern Gyula 5297/a/2 36554 11 Salgótarjáni kőszén­bánya tisztviselőinek nyugdíjalapja 5405/a/6 36547 13 Klenovits Béla György 5406 36546 15 Vezsenyi Jánosné és b. társai 5407 36545 17 Stern Gyuláné és b. társai 5410/6 36544 16 Hulitius Jánosné és b. társai 5411 36509 21 M. kir. Államkincstár 5412 36508 23 Kohn Menyhért és neje 5413 36507 25 Özv. Péchy Andorné 5414 36506 27 Budapest székesfőv. 5632 36437 29 Dr. Morvay Jenő és b. társai 5633 36435 31, 33, 35 Gyulai Pál-u. 2. 37 Népszínházi alapít­vány 5731/6 36404 39 József-körút 2. 41 Magyar orsz. közp. takarékpénztár 5733/c 34657 43 Hotel Palace szálloda r.-t. 5734 34645 45 Dr. Grauer Vilmos 5736 34644 47 Özv. Szabó Józsefné és b. társai 5737/a 34643 49 Hauer Rezső és neje 5737/6 34642 51 Aedificium épitő r.-t. 5738 34641 53 Dr. Erős Lajosné és b. társai 5739 34640 55 Magyar ált. ingatlan­bank 5740, 5741 34639 57/a/6 Luther-u. l/a/6/c. 59 Budapesti bérház r.-t. 5829 34628 61 Magyar ált. ingatlan­bank r.-t. 5833 34627 63 Haraszty Lily és Sándor , 5834 34626 65 Stern Ármin és b. társai 5838 34625 67 Kenyérmező-u. 2. 69 Magyar ált. ingatlan­bank 5841 34611 71 Auspitz Pálné 5846 34612 73 Magyar ált. ingatlan­bank r.-t. 5847 34613 75 Magyar leszámitoló­és pénzváltóbank 5855/6 34601 Reyiczky-utcza. 1 Budapest sz.-főv. 5352, 5353 36744 2 Eszterházy-u. 44. 3 Özv. Bérezik Árpádné 5351 36738 4 Özv. gróf Széchényi Antalné 5358 36575 5 Gróf Bánffy György \ 5348 36737 v. 6,/Gróf Károlyi Gyuláné 5359 36578 7 Gróf Bánffy György 5344 36736 8 Mikszáth Kálmán-tér 1. 9 Jézus Szive egyház­község 5342 36734 9 Jézus Szive egyház­5343 36735 Rigó-utcza. 1 József-körút 31. 2 József-körút 33. 3, 5 M. kir. kincstár 6192 35228 4 Buttykai László 6201 35219 6, 8 Német-u. 49, 51. 10, 12 Friedmann Adolf és neje 6197, 6198/a 35216 14 Kolbinger József 6196/a 35215 16 Baross-u. 62—64. Rozgonyi-utcza. 1 Örömvölgy-u. 50. 2 Örömvölgy-u. 48. 3 Orczy-út 8. 4 Budapest székesfőv. 720216,7/2 36022 6 Budapest székesfőv. 7202/6, 7/3 36023 8 Orczy-út 10/a. Ilökk Szilárd-u. 1 Corvin áruház r.-t. 5635 36432 2 József-körút 3. 3 Corvin áruház r.-t. 5636 36430 4 József-körút 5. 5 Donath Árminné 5660 36461 6 Deutsch Albert és neje 5664 36428 7 Guttmann Adolf és neje 5658 36462 8 József-körút 9. 9 Ujságüzem könyv­kiadó és nyomdai r.-t. 5657 36463 10 Dr. Alexy Lajosné 5667 36427 11 Beér László 5656 36464 12 Dr. Plesch János 5668/a 36426 13, 15 Budapest székes­főváros 5654, 5655 36465 14 Beregi Sándor és neje 5670 36425 16 Konmer József 5671 36424 17 Schmiedlechner Józsa és b. társai 5653 36466 18 József-körút 19. 19 Bumpa Ferencz és b. társai 5652 36467 20 Braun Illés és neje 5674, 5679 a/6 36423 21 Bien Sándor 5651 36468 22 Fehérváry Celestin 5675/6 36422 23/a Sándor-tér 3. 23/6 Léderer Arthúr és .-^Károly 5606/a 36658 \ 24 /Dr. Vécsey Eszter és b. társai 5676/6 36421 25 Gózony István és b. társai 5605/a 36680 26 Magyar országos ipar­iskolai alap 5677 36420 27 Kiss Kálmán és neje 5604 36679 28 Özv. Haszlinszky Ká­rolyné 6138 36685 29 Br. Horváth Gedeon 5603 36678 30 Bartek Mária és b. társai 6139, 6140 36688 31 Dr. Gaál Endre 5602 36677 32 József-körút 35. 33 M. kir. államkincstár 5601 36676 34, 36 József-körút 37, 39. 35 Luby Pálné 5600 36675 37 Özv. Wagner Emiiné 5599 36674 38 József-körút 41. 39 Báró Vécsey Terézia 5598 36673 . 40 József-körút 43. 41 Mareszky Margit és Mária 5597 36672 42 József-körút 45. 43 József-u. 20. Stáhly-atcza. 1 Goldmann Jenő és Oszkár 5630 36438 2 Rákóczi-út 27. 3 Gyulai Pál-u. 3. 4 Rákóczi-út 28. 5 Özv. Weisz Mihályné és Márton 5642/a 36451 6, 8 Gyulai Pál-u. 2. 7 Budapest székesfőv. 5641 36457 9 Budapest székesfőv. 5640 36458/1 10 Flór-u. 4. 11 Budapest székesfőv. 5639 36458/2 12 Rökk Szilárd-u. 3. 13 Lantos r.-t. 5638 36459 15 Dr. Altstädter Izidor és László 5659 36460 17 Rökk Szilárd-u. 5. Salétrom-utoza. 1 József-körút 34. 2/a Rákóczi-tér 2. 2/6 Józsefvárosi raktár­ház 6145/2 34897

Next

/
Oldalképek
Tartalom