Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - W

Wein ber ge r. Lakás-jegy ssék. 910 Lakás-jegyzék. W ei nha rdt. 14. Weszely Ferencz, czégvez., VIII, Balassa-u. 7 — Ferencz, (Wessely), tűzoltó, VI, fóthi út 23. — Ferencz, dr., kir. járásbíró, VII, murányi u. 51. — Ferencz, máv. tisztv., VII, Elemér-u. 22. — Ferencz, (Wessely), szabó m., V, Vilmos császár­út 54. — Ferenczné, özv., háztulajd., X, bánya-u. 38. — Ferenczné, (Wesely), özv., mag., VI, Izabella-u. 90. — Gézáné, (Wessely), özv., dr., mag., II, rét-u. 5. — György, min. főigazg., IX, Lónyay-u. 11. — Gyula, kocsilakatos, VIII, práter-u. 61. — Gyula, tkpt titkár, VIII, múzeum-krt 18. Tel. J 366—50. — Gyuláné, özv., áll. nyugd., VII, aréna-út 9. — Hedvig, zenetanár, VIII, szigetvári u. 24ja. — Henrik, kemigrafus, V, Dorottya-u. 11. — I. Miklós, droguista, VIII, József-krt 80. — Imre, (Wessely), szatócs, VII, dohány-u. 69. — István, keresk., IV, váczi u. 9. * — István, vállaik., Pesterzsébet, Szemere-u. 5. — Jakab Antal, szöv. tisztv., I, Fery Oszkár-u. 23 — János, hentes m., VIII, Madách-u. 38. — János, kovács m., IX, gr. Haller-u. 36. — János, min. osztálytan., IX, Lónyay-u. 11. — János,(Weszeli), gyári vasöntő m., Csepel, Ferencz utcza 3. — Jenő, (Wessely), dr., orvos, V, Lipót-krt 29. Tel. T 150—50. — Jenő, szöv. üzletvez., II, török-u. 6. — József, ny. máv. főellenőr, Űjpest, szabadkai u. 13. — Kálmán, (Wesely), czukrász m., IV, Veres Pálné­utcza 14. — Károly, (Wessely), mag. tisztv., VIII, Baross-u. 53. — Károly, (Wessely), szerelő m., X, liget-u. 30. — Károlyné, özv., papirkeresk., VII, Kazinczy-u. 35 — Lajos, áll tisztv., X, Pesti Gábor-u. 15. — Lajos, (Wessely), könyvelő, VII, kertész-u. 23. — Lénárd, háztulajd., Csepel, mező-u. 6. — Lipót, ltémigrafus, V, Dorottya-u. 11. — Mária, fodrász, VII, nefelejts-u. 27. — Mátyás, (Wesely), mag., IV, Veres Pálné-u — Mátyás, háztulajd., Csepel, Erzsébet-u. 2/6. — Mátyásné, (Weszeli), özv., háztulajd., Csepel, Ferencz-utcza 3. — Mór, (Wessely), mag., VI, Vörösmarty-u. 75. — Mórné, (Wessely), özv., nyugd., I, Kruspér-u. 5/7. — Nándor, máv. alkalm., Vll, aréna-út 9. — Ödön, dr., egyet, tanár, VI, Podmaniczky-u. 10. Tel. T 112—85. — Pál, (Wessely), dr., ügyvéd, IX, Bakáts-tér 2. — Paula, könyvelő, VIII, Teleki-tér 3. Samuné, (Wessely), mag., VI, király-u. 28. — Sándor, s. titkár, IX, Lónyay-u. 22. — Samuné, özv., mag., VI, király-u. 28. — Tibor, (Wesely), bankhiv., VI, sziv-u. 16. — Tibor, dr., földbirt., IV, Veres Pálné-u. 26. Tel. J 340—16. — Valter, (Wessely), dr., ezredesorvos, II, rét-u. 5. — Vilmos, (Wessely), gyári üzemvez., Csepel, gyártel. — Vilmos, (Wessely), iparművész, VII, nefelejts­utcza 61. — Vincze, ny. máv. tisztv., V, Wahrman-u. 13. Weszerle Ádám, kemenczeépítő m., III, kiskorona­utcza 33. Weszle József, máv.-nyugd., X, máv. északi főműhely. — Teréz, varrónő, X, máv. északi főműhely. Weszler Bernát, nyugd., VII, Hernád-u. 45. — Ferencz, keresk. ügynök, Pesterzsébet, Baross­utcza 98. — József, ingatlan ügynök, Pesterzsébet, Kmetty­utcza 11. — Lászlóné, özv., háztulajd., Pesterzsébet, Kmetty­utcza 11. — Oszkár, villanyszerelő, VII, akáczfa-u. 56. — Pál, magántisztv., VIII, üllői út 60. — Sándor, máv. nyugd., Pesterzsébet, Kossuth L.­utcza 51. Wesztenbaum Edéné, özv., mag., VI, hajós-u. 29. Weszter, 1. Veszter alatt is. Weszter (Wester). — Antal, pta s. ellenőr, VIII, Dugonics-u. 15. — Antal, pta műszerész, VII, Elemér-u. 4. — Béla, dr., magánhiv., V, Pannónia-u. 2/c. — Béla, (Wester), mag. tisztv., Újpest, Kossuth-u. 2. — Jakab, czipész m., VII, Elemér-u. 4. — Károly, fogtechnikus, VII, István-út 45. — László, banktisztv., V, ügynök-u. 18. — Sándor, dr., közs. főorv., Pestújhely, Serényi János-utcza 32. Wesztermayer, 1. Westermayer. Wesztfried Ignácz, zöldségker., VI, Szondy-u. 30. Wesztwinkel Ferencz, pta altiszt, III, pacsirtamező­utcza 33. Weszycki Reinhold, gyárigazg., X, Gergely-u. 27. — József, mérnök, X, Gergely -u. 27. Wéthy Alajos, ny. ezredes, VIII, szigony-u. 34. Wetler Adolf, gazdáik., VI, Eötvös-u. 47. Wetrich György, id., háztulajd., Pesterzs., lósika­utcza 16/a. Wetro, 1. Vetro alatt is. Wetro Gyula, ny. őrmester, X, kőbányai út 42. Wetschka, 1. Vetschka alatt is. Wetschka Pál, ny. bankirodatiszt, VI, Vörösmarty utcza 46. Wetschl Henrik, máv. nyugd., III, Lajos-u. 141. Wettendorfer Vilmos, hírlapíró, I, nárczisz-u. 17. ^ — Vilmosné, mag., V, Katona József-u. 28. " Wettengl (Wettengel). — Alfréd, (Wettengel), honv. utászhadnagy, II, fő-utcza 71. — Leona, távbeszél ellenőr, IV, vámház-krt 8. — Matild, ny. pta ellenőr, IX, Rákos-u. 2. Wettenstein József, dr., orvos, VII, Damjanich-u. 35 Tel. J 409—32. Wettermann István, szabász, VI, király-u. 28. Wettin István, magántisztv., VI, Andrássy-út 89. — Jenő, tisztv., VI, Szinyei Merse-u. 28. Wettitz Józsefné, özv., mag., VII, Peterdy-u. 5. Wettl Gyuláné, özv., háztulajd., Rpalota, Dugonics utcza 6. Wettmann Simon, tanár, VIII, József-krt 36. Wettstein Andrásné, westersheimli, özv., dohánykis­árús, I, Naphegy-u. 19. — Béla, lovag, bankfőellenőr, VII, Damjanich-u. 19 — Gyuláné, özv., áll. nyugd., I, országhaz-u. 4. — János, kir. követségi tan., I, országház-u. 4. Tel. L 962—95. — Jenőné, özv., mag., X, Juranics-u. 13. Wetzel, 1. Vetzel alatt is. Wetzel Ernő, min. tanácsos, II, fő-tér 1. — György, festőművész, V, Vilmos császár-út 76. Wetzenfeld Lajos, rt. igazg., VI, Dessewffy-u. 13. Wetzer Mátyás, szính. portás, VIII, Rákóczi-út 21. Wetzler, 1. Vetzler alatt is. Wetzler Adolf, szatócs, Pesterzsébet, Ilona-u. 5. — Árpád, építési rajzoló, VII, Wesselényi-u. 20. — Árpád, tisztv., VII, dob-u. 20. — Emil, magántisztv.,VIII, József-krt 81. — Fülöp, fodrász m., VII, Wesselényi-u. 20. — Fülöp, ócskavaskeresk., VII, dohány-u. 84. — Géza, vili. kalauz, VI, Erzsébet királyné-út 84. — Gusztávné, özv., rt. hiv., VI, kartács-u. 13. — Ignácz, ügynök, VII, rózsa-u. 18/6. — József, sapkakészítő, VII, Csengery-u. 9. — Lipót, nyomdász, VIII, aggteleki-u. 12. — Richárd, keresk., IX, Ernő-u. 5. Weulinger Józsa, áll. tanítónő, Pestújhely, Tátra-u. 28 Weut Károly, mozdonyvez., Kispest, Bercsényi-u. 33. Wewerka, 1. Veverka alatt is. Wewerka József, szűcs m., Psztlőrincz, Batthyány­utcza 171. Wexler, 1. Wechsler, Wexner Gerson, bőrkeresk., VI, király-u. 112 Weyde, 1. Veyde alatt is. Weyde Gyula, ny. min. irodafőigazg., I, bécsi kapu­tér 7. Weyer Gyula, máv. s. tiszt, Rpalota. Erzsébet-u. 2. — Jenő, női szabász, V, Wekerle Sándor-u. 19. Weymann, 1. Weimann. Weymelka József, p. ü. főtanácsos, III, fő-tér 1. Weyner, 1. Weiner. Weywoda Ede, hajózási irodatiszt,VII, murányi u. 22. Edéné, özv., mag., VII, murányi u. 22. Ferencz, autószerelő, VII, murányi u. 22. Wezák János, keresk., VII, murányi u. 26 Weziö Ottokárné, varrónő, V, nádor-u. 17. Wiandt András, felügyelő, IX, Máriássy-u. 4/6. — Henrik, géplakatos, Csepel, József-u. 5. — János, munkafelügyelő, Pesterzsébet, hajnal-u. 14. Wiberál István, bádogos és szerelő, I, enyedi u. 14. — József, nemz. szính. világítási felügy., IX, üllői út 69. Wicar, 1. Vikár alatt is. Wicár Reinhold, gyárigazg., I, ménesi út 67. Tel. J 386—24. Wicharát Mihály, asztalos m., III, bogdányi út 18. Wichlein Gyuláné, dr., magánzó, VIII, vas-u. 6. Gyula, dr., vegyészmérnök, VIII, vas-u. 6. Wichlidaí Miklós, esztergályos m., Újpest, Lőrincz­utcza 13. • Wichlinghoff Gyuláné, özv., mag., VIII, Rákóczi­út 51. Wichmann Ede, isk. igazg. tanító, I, úri u. 39. Józsefné, háztulajd., Űjpest, tavasz-u. 44. Wichnalek József, magánzó, III, szőlőkert-u. 46. Rozina, magánzó, III, Remetehegy-u. 1936. hrsz. Wichnay Lajos, min. számvizsg., VII, akáczfa-u. 27. Wichodovszky Márton, czipész m., III, vörösvári u. 64 Wichs 1. Wiksz. Wichter Gábor, szatócs, VII, nefelejts-u. 24. — Imre, szatócs, Rpalota, Andrássy-u. 18. Wichtl Antalné, özv., háztulajd., II, Lévai-u. 11. Wichtl Ferencz, könyvkeresk., I, alkotás-u. 15. Wiek Fülöp, ifj. füszerkeresk., Pestújhely, Ándrássy­út 24. — Fülöp, ingatlanforg. ügynök, Pestújh., Adria-u. 26. — Imre, gépmester, VI, Szabolcs-u. 3ja. — Károly, raktárnok, VI, Szabolcs-u. 3ja. — Katalin, magántisztv., V, Csáky-u. 38, — Lajos, tpt. tisztv., I, Csörsz-u. 35. Wicke Géza, szöv. hiv., VI, Hungária-krt 81/6. Wickenhauser Ferencz, máv. főfelügy, I, Királyhágó­utcza 2. Wickhardt István, művezető, III, szentendrei út 65. — Mihály, csónakkészítő, III, filatori dülő 6249. Wickl János, hivatalnok, VI, Hungária-krt 81. — Lőrincz, nyugdíjas, VII. Bethlen-u. 8. — Mária, fővédonő, VII, Bethlen-u. 8. Wicsik Ilona, varrónő, I, Kende-u. 17. Wicsits Józsefné, hivatalnok, VII, Peterdy-u. 3. Wiczkovits István, háztulajd., I, Sasad-dülő 12,184/12. Wida, 1. Vida alatt is. Wida Gyuláné, özv., nyugd., III, Lajos-u. 92. — József, ny. számvevő, I, labancz-út 2. Widder, 1. Vider alatt is. Widder (Wieder). — Adolf, (Wieder), csemegekeresk.,VII, Baross-térl5. — Aladár, dr., gyógyszerész, VI, lövölde-tér 5. — Andor, dr., ny. áll. főtiszt,Kispest, SzilágyiE.-u.16. — Ármin, rt. igazgató, VII, Wesselényi-u. 4. — Béla, (Wieder), dr.,ügyvéd, VIII, Baross-u. 92. — Béláné, özv., mag., IV, Veres Pálné-u. 10. Bel­városi penzió. — Bódog Felix, rajztanár, VI, Teréz-krt 22. — Emil, banktisztv., VI, Székely Bertalan-u. 22. — Ernő. banktisztv., VII, Klauzál-u. 10. — Erzsébet, tanító, V, Katona József-u. 28 — Frigyes, rt. tisztv., V, sziget-u. 40. — Géza, rt. igazg., VI, Teréz-krt 38. — Győző, dr., ügyvéd, VI, aréna-út 108. — Gyula, magántisztv., V, ügynök-u. 10. — Gyula, dr., ügyvéd, V, Arany János-u. 10. Tel. T 159—17. — Henrik, gabonaügynök, X, Arany János-u. 10. — Henrik, pohárköszörűs, VII, Cserhát-u. 16/18. — Henrikne, magánzó, VI, gr. Zichy Jenő-u. 35. Hermanné, özv., mag., VI, nagymező-u. 51. Hugó, egészségügyi czikk keresk., VII, Damjanich­utcza 52. Hugó, (Wieder), szénügynök, VI, szív-u. 13. Ignácz, rt. igazg., VII, Erzsébet-krt 15. — Ignácz, szabó m., VII, Klauzál-tér 14. Ignáczné, özv., mag., III, nád-u. 1. Jakab, pálinkamérő, VI, király-u. 20. Jenő, keresk., Villi, Magdolna-u. 20. Jenő, magánzó, III, sütő-u. 2. József, (Wieder), tanító, VII, dob ;u. 33. — Józsefné, özv., mag., VIII, Vay Ádám-u. 8, — Károlyné, özv., mag. V, űjpesti rkpt 5. — Lajos, dr., ügyvéd, V, Klotild-u. 22. — Lajosné, özv., mag., V, visegrádi u. 11/a. Lipót, (Wieder), textilügynök, VI, aradi u. 31. Lipótné, (Wieder), özv., mag., VII, dohány-u. 78. Manó, kézműárúkeresk., VII, király-u. 65. Miklós, rt. tisztv., VIII, Baross-tér 4, Miklós, dr , ügyvéd, VII, Klauzál-tér 14. Mór, férfiszabó, VIII, Baross-tér 4. — Mór, dr., rt. tisztv., VII, Erzsébet-krt 15. Mórné, özv., háztulajd., V, báró Aczél-u. 3. Mórné, özv., mag , VI, Benczur-u. 7. — Salamon, gimn. tanár, VII, István-út 40. — Salamon, gy. felvigyázó, X, maglódi út 18. — Samu, rt. igazgató, IV, Kossuth Lajos-u. 19. — Sámuel, földbirtokos, VII, nefelejts-u. 62. — Sámuelné, (Wieder), fodrász, V, nádor-u. 17. Sándor, gyógyáruügynök, VI, Eötvös-u. 23/a. Teréz, (Wieder), mosódatulajd., VI, szív-u. 13. — Zsigmond, magántisztv., VII, Wesselényi-u. 47. — Zsigmondné, özv., mag., V, sziget-u. 40. Widel Pál, szerelő, VI, fóti út 27. Widermann, 1. Wiedermann. Widi Irma, tisztv., Űjpest, József-u. 29. Widischi Rajmund, mázoló m., VIII, fiumei út 12/a — Rezső, szobafestő m., VIII, nagytemplom-u. 21 r Widlacsek Antal, vas- és fémkeresk.,Űjpest, Beniczky­utcza 11. Widmann Izrael, zsibárus, VIII, Lujza-u. 1/6. Widrédi Sándorné, özv., mag., VII, Rombach-u. 3. Widt Jolán, min. kezelő, VIII, Teleki-tér 5. Widumánszky Stefánia, áll. tisztv., VIII, József-u. 5. Wieber Adorján, ny. tábornok, V, sziget-u. 40. Wiedemann Blanka, áll. tanítónő, VIII, Mária-u. 23. — Ferencz, bőrkeresk., VI, mozsár-u. 12. József, magánhiv., VIII, Elemér-u. 5. — József, pta s. tiszt, I, fürj-u. 15/a. — Kató, tisztv., VIII, József-krt 15. Lajos Dózsa, tpt. tisztv., VIII, Vay Ádám-u. 6. Wieder, 1. Widder.

Next

/
Oldalképek
Tartalom