Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - S

Spind hub er. Lakás-jegyzék. 746 Lakás-jegyzék. Spitzer. Stahler Sándor, főszerelő, IX, Mária Valéria-telep 23/192. Stahulják József, építési rajz., I, fürj-u. 23. Stahurszky László, zongorahang., VIII, Kisfaludy ­utcza 9. Staibl Andor, kir. szab. bíró, I, Hegyalja-út 8. Staics Mátyás, keresk., IX, Imre-u. 2. Staindl Ágoston, ifj., műsz. tisztv., X, Simor-u. 4. Stajsits Sándor, betűszedő, X, vaspálya-u. 32. Stalla Lajos, papírügynök, VIII, József-u. 54. — Márton, nyomdai művezető, VIII, József-u. 54. — Márton, if'j., tisztv., III, szőlő-u. 45. Stallenberger István, főv. tisztv., X, delej-u. 6. S taller, 1. Stahler. Stallmann Gyula, máv. s. tiszt, VII, hársfa-u. 3. Stalmach (Stallmach). —- Ágoston, máv. tisztv., Kispest, sárkány-u. 25. — Alajos, (Stallmach), banktisztv., Kispest, Báthory ­utcza 33. — Béla, (Stallmach), magánhiv., Kispest, Báthory­utcza 89. — Géza, tisztviselőnő, Kispest, Kossuth-u. 12. —- György, (Stallmach), tisztv., Kispest, Báthory-u.33 —- Gyula, autószerelő, Kispest, Szigligeti-u. 28. — József, műszerész, pta s. tiszt, VIII, Tisza K.-tér 1. — Sándor, ifj., magántisztv., Kispest, Báthory-u. 68. Stallmann Gyula, máv. áll. felv., VII, hársfa-u. 3. Stalovetz József, tisztv., VIII, József-u. 27. Stam József, pü. számvizsg., VI, kartács-u. 13. Stamber Salamonné, rövidáru keresk., VIII, Kenyér ­mező-utcza 6. Starnberger Árminné, özv., szénkereskedő, VIII, Luther-utcza I/o. közjegyző, V, Erzsébet-tér 15. kölcsönkönyvtár tulájd., VI. Ferencz, dr., kir. Tel. T 212—45. Hugóné, dr., özv Teréz-körút 32. Imre, dr., kórh. orvos, VIII, vas-u. 3. Jenő, ny. ptpt. főellenőr, VIII, práter-u. 34. Józsefné, özv., mag., VI, Szondy-u. 67. — Pál, vegyészmérnök, VIII, vas-u. 3. —- Pál Andor, dr., kir. közjegyző, V, Erzsébet-tér 15. Salamonné, dr., özv., mag., V, visegrádi u. 11 ja. Sámuel, (Stammberger), dr., orvos, VIII, Rókus­kórház. Sándor, bankhivatalnok, V, Erzsébet-tér 15. — Sándor, értékpapirkeresk., V, Zápolya-u. 36. Stamel József, bérkocsis, IX, tűzoltó-u. 46. Stamler Ferencz, magántisztv., Rpalota, Dugonits­utcza 5ja. Ferencz, detektív, I, Ballagi Mór-u. 8. József, ny. pta táv. altiszt, VII, murányi u. 51. Sándor, magántisztv., Rpalota, Dugonits-u. Íja. Sándorné, özv., háztul., Rpalota, Dugonits-u. Íja. ,'tamm Géza, magánhiv., VIII, német-u. 6. tammel István, háztulajd., I, bürök-u. 19. 'tammer Józsefné, ny. főv. tan., X, Orczy-tér 37. Zsigmond, kávés, VII, akáczfa-u. 54. ^tamoray János, bankigazgató, X, család-u. 30. tampa László, százados, II, csalogány-u. 50. tampach Lajosné, özv., varrónő, VIII, József-krt 25. Margit, varrónő, III, pusztaszeri út 31. Stampár Lőrincz, czipész, II, br. Lipthay-u. 0. Stampay József, nőiszabó, IV, Semmelweis-u. 7. Sándor, el. isk. igazg., X, román-u. 2. 'tampf Béla, fűszerkeresk., I, enyedi u 11. Józsefné, özv., mag., I, győri út 13. tampfel, 1. Stampfl. Stampfer Ede, keresk. ügyn., VIII, Rákóczi-út 73. — Gabor, kereskedő, II, halász-u. 2. I. Zsigmond, szatócs, I, Krisztina-krt 101. József, kereskedő, II, halász-u. 2. — Kálmán, bizt. tisztv., II, Hunyadi János-út 5/7. — Mártonné, özv., keresk., II, Hunyadi J.-út 5/7. Sándor, pta altiszt, III, Lajos-u. 139. Sándor, rt. tisztv., VII, Károly király-út 9. Stampfl (Stampfel). — Ferencz, (Stampfel), háztulajd., Kispest, Kis­faludy-utcza 57. — Gusztáv, művezető, Kispest, Apaffy-tér 3. — Jánosné, özv., főv. főkezelőnő, VIII, práter-u. 28. — József, (Stampfel), hentes m., VIII, kender-u. 10. — Mihály, magántisztv., X, delej-u. 31. Stamusz Istvánné, özv., mag., Psztlőrincz, áll. telep 107/9. — János, máv. nyugd., Pvpalota, Bocskay-u. 3. Stanajlovits Gábor, ügynök, VIII, Gyulai Pál-u. 12. Ulászló, stanogorai, kat. főelőadó, X, Hungária­körút 254. Stancó József, gyári üzem vez., Csepel, posztógyár Stancsics Mihályné, özv., ma^, VIII, német-u. 36. — Ödön, művezető, X, Paskal malom. Stancsik János, főv. főtisztv., IX, mester-u. 55/57. — József, szobrász m., VIII, Dugonics-u. 2/6. — Józsefné, özv., magánzó, VIII, Dugonics-u. 2/6. Stancsu József, magánzó, VI, Bulyovszky-u. 17. Stancsuj Mihály, kertész, I, sasad-dülő, őrház. Stancz Imre, raktári kezelő, X, mogyoródi u. 115. — Mihály, asztalos, X, mogyoródi u. 115. Stanczel, 1. Stanzel. Stand (Staudt). — Anna, (Standt), rt. tisztviselő, Pesterzsébet, ker­tész-utcza 73. — Hedvig, pta s. ellenőr, VII, Ilka-u. 26. — István, (Standt), magántisztv., Pesterzs., Pölten­berg-utcza 91. — János, (Standt), müsz. tisztv., VI, szív-u. 8. — Jánosné, dr., magánzó, I, Schweidel-u. 41. — Jánosné, (Standt), özv., ny. tanítónő, VI, szív-u. 8. — Kálmán, ny. főv. tisztv., X, Juranics-u. 34. — Kálmánné, özv., dr., nyugd., VI, Vilma kir.-út 28. — Samuné, özv., mag., I, Horthy Miklós-út 84. — Sándor, áll. tisztviselő, VIII, Baross-u. 30. — Sándor, magánhiv., X, állomás-u. 18. — Sándor, (Standt), mérnök, VI, Szondy-u. 96ja. Standach Alfonsné, br., özv., magánzó, IV, Veres Pál-u. 34. Standhammer Ignáczné, özv., mag., VI, rózsa-u. 84. — János, műsz. tisztv., VI, rózsa-u. 84. Standi Ágoston, főmüvez., X, Simor-u. 4. Standler Gyula, gépszíjgyártó, X, újhegyi út 43. Standner Adám, ügynök, VI, Teréz-krt 33. Stanefl István, háztulajd., Pesterzsébet, Lehel-u. 21. Stanek Erzsi, magánhiv., Újpest, Lőrincz-u. 28. — Ferencz, dr., áll. gépgy. titk., VIII, József-krt 66. Ferencz, katonai rendőr, VIII, kőris-u. 9. Ferencz, munkavez., VIII, koszorú-u. 6. Ferenczné, özv., mag., VII, aréna-út 34. Győző, gépészmérnök, X, liget-u. 38. Henrik, pta altiszt, I, csend-u. 16. János, főmolnár, VIII, kőris-u. 9. Jánosné, özv., nyugd., I, csend-u. 16. József, főmolnár, V, Klotild-u. 10. Stanesku Gyula, fűszer- és csemegeárú ügynök, VII, Wesselényi-utcza 49. Tel. J 366—76. Stanfel József, hentes m., VIII, víg-u. 29. Stanga János Albert, szobrász, VIII, Rökk Sz.-u. 31. József, tejgazd. gépkeresk., II, Keleti Károly-u.26. Tel. T 111—12. Lajos, titkár, VIII, Jázmin-u. 26. Stange Károly, főv. tan., VII, Garay-u. 24. — Lajos, érczöntő m., VIII, tömő-u. 60. Stangel (Stangl). Fülöp, dr., orv., IX, Ráday-u. 40. György, szerszámlakatos, VI, szív-u. 50. Gyula, (Stangl), ny. tan., Psztlőrincz, Bókay Árpád-utcza 208. Jánosné, özv., mag., VIII, örömvölgy-u. 44/6. Jenő, czipész m., Újpest, Deák-u. 101. Jónásné, (Stangl), özv., mag., V, kádár-u. 8. József, rt. üzletvez., VII, Erzsébet-krt 56. József, (Stangl), vendéglős, VI, Teréz-krt 15. — Kornél, vendéglős, V, Rudolf-rkpt 8. Lajos Istvánné, özv., (Stangl), czukrász m., II, Margit-körút 7. Tel. T 111—81. Ottó, (Stangl), tisztv., I, hengermalom-út 45/47. Stangliczky Józsefné, özv., mag., VII, Gizella-út 49. Stanics, 1. Sztanics alatt is. Stanics József, áll. díjnok, VIII, német-u. 38. — József, szabó m., VI, nagymező-u. 52. Stanicsek Aladár, vili. kalauz, X, Asztalos S.-u. 14. Stanisovszky József, nyomd., III, szentendrei u. 12. Stankó Henrik, lánczgyáros, VI, Forgách-u. 19. Tel. L 913—36. Stankovits, 1. Sztankovits alatt is. Stankovics (Stankovits). — Adorján, (Stankovits), főv. tisztv., VIII, alföldi utcza 16. — Béla, czipészkellék keresk., VI, Csengery-u. 62/«. — Béla, háztulajd., Kispest, fő-u. 127. — Eugénia, (Stankovits), zenetanár, VIII, Rákóczi­út 82. — Ferencz, betűszedő, V, Garam-u. 28. — István, gyári előmunkás, Csepel, József-u. 73. — Józsefné, (Stankovits), özv., mag., Kispest, Thurzó-köz 9. — Manó, (Stankovits), magánzó, I, Bercsényi-út 3. — Margit, magántisztv., VIII, szüz-u. 3. — Miksa, (Stankovits), szobrász, VIII, örömvölgy­utcza 44ja Stancsár Miklósné, özv.. magánzó, Pestsztlőrincz, áll.!—Szilárd, (Stankovits), igazgató, IV,eskü-tér 5. Tel telep 163/4. j J 449—94. Stancsics Árpád, háztulajd., Kispest, rózsa-u. 65. Stankovszky János, min. tan., VII, hársfa-u. 41. — Béla László, ptpt. számvizsg., VII, István-út 38. j— Leona, tanítónő, IX, gr. Haller-u. 8/10. — Györgyné, magánzó, Kispest, rózsa-u. 65. —Sándor, magánzó, VI, Paulay Ede-u. 46. — Gyula, szabó m., VIII, víg-u. 24. IStankow László, főv. tisztv., VII, abonyi u. 19. iStanó Emil, gyári művezető, VI, váczi út 19. Stanróczky Lajos dr., gyógyszerész, VIII, József ­körút 41. — László, tisztv., V, révész-u. 11. Stanzel (Stanzl, Stanczel). — Béla, tisztv., Kispest, Corvin-krt 19. — Ferencz, zálogh. közvetítő, X, kápolna-u. 9. — Gyula, mintakészítő művez., VIII, örömvölgy-u. 1. — Henrik, (Stanzl), magánzó, VI, szív-u. 2. — József, bérkocsitulajd., IX, tűzoltó-u. 46. — József, hentes m., Kispest. Hunyadi-u. 24/«. — József, sütő m., IX, bokréta-u. 31. Tel. J 332-86. — Konstantinná, özv., sütő m., VII, Garay-u. 21. Tel. J 324—18. — Tivadarné, magánzó, VI, besnyői u. 13. — Zsuzsánna, magántisztv., IX, Ernő-u. 7. Stanzer Anna, fehérvarrónő, X, liget-u. 40. — Elza, női kalapüzlet tul., VIII, Baross-u. 72. — József, ny. máv. vésős, X, liget-u. 40. Staok Béla, ág. h. ev. tan., X, Pongrácz-út 17. Starch Andor, folyamőr kapit., IX, gyáli út 15/«. Staréic Illés, máv. főmozdonyvez., IX, Ráday-u. 56. Stárck, 1. Stark. Starcz Jakab, kárpitos m., VIII, Karpfenstein-u. 35. — János, kéményseprő m., IV, vármegye u. 5. — Pál, bőrőndös, VIII, Eszterházy-u. 20. Starczer Károly, műsz. hivat., I, Mikó-u. 1. Stardelberger Hermanné, özv., főv. tanítónő, 111, újlaki rakpart 44. Starecz János, útépítő m., VI, szt László-u. 28. Starek József, máv. felügy., Psztlőrincz, Hadffy-u. 39. Lajos, háztulajd., I, kútvölgyi út 73. Tivadar, háztulajd., Rpalota, Dessewffy-u. 87. Starhof Samu, utazó, VI, Vörösmarty-u. 73. Staritzbichler Nándorné, IV, Kaplony-u. 7. Stark (Starck). Ádám, szabó m., VII, Klauzál-tér 10. Adolf, bérfavágó, tüzifakeresk., V, ügynök-u. 7. Adolf, keresk., VIII, üllői út 52/6. — Adolf, nyomdai müvez., VI, Izabella-u. 92. — Adolf, pta és táv. főfelügy., IX, Ernő-u. 24. — Adolf, ügynök, VIII, népszínház-u. 51. — Aladár, máv. nyugd., VIII, Mátyás-tér 12. — Andor, (Starck), dr., középisk., igazg., VI, Székely Bertalan-utcza 2/c. — András, vámgyakornok, VIII, nap-u. 18. — Antal, fűszerügynök, IV, Kristóf-tér 8. — Antal, ny. máv. főell., II, kút-u. 3. — Antalné, özv., magánzó, VI, Szinyei Merse-u. 7. — Ármin, fakeresk. képvis., V, Falk Miksa-u. 10. — Árminné, özv., czipész müh. tulajd., VI, Paulay Ede-utcza 44. — Arnold, tőzsdeügynök, VI, szív-u. 54. — Árpád, magánhiv., V, Lipót-krt 15. — Árpád, dr., ügyv., VI, hajós-u. 32. Tel. T 148—36. — Béla, dohánykisárus, VII, szövetség-u. 10. — Béla, rt. igazg.,VIII, Rákóczi-út 11. Tel. J 420-99. — Béla, tanító, I, Csaba-u. 30. — Bernát, magánzó, VIII, Rákóczi-út 51. — Bernát, vállalkozó, VII, István-út 31. — Dávid, ügynök, VII, akáczfa-u. 38. — Dezső, banktisztv., V, hold-u. 6. — Dezső, hiv., Pesterzsébet, Bem-u. 24. — Emil Antal, bankczégvez., V, Báthory-u. 7. — Endre, magánhiv., IX, Ferencz-tér 12. — Ferencz, ezredes, I, Horthy M.-út 32. — Ferencz, rt. tisztv., VI, Eötvös-u. 23/6. — Ferencz, szőnyegszövő, VI, Csengerv-u. 66. Tel. L 966—79. —• Ferencz, szöv. osztályfőnök, I, Krisztina-tér 7. — Ferencz, utazó, VI, Kazár-u. 5. — Ferenczné, özv., áll. nyugd., VIII, práter-u. 74. — Ferenczné, özv., magánzó, III, San Marco-u. 52. — Géza, bankczégvezető, IX, üllői út 109/6. — Gizella, szöv. pénzt., Pesterzs., Bem-u. 24. — Gizella, szabónő, VII, Rottenbiller-u. 4/6. — Győző, könyvelő, IX, Ernő-u. 24. — Gyula, dr., orvos, I, országház-u. 12. — Gyula, tisztviselő, VI, Csengery-u. 84. — Gyuláné, özv., magánzó, VI, Csengery-u. 66. — Henrik, háztulajd., Pesterzsébet, Aulich-u. 13. — Henrikné, (Starck), magánzó, II, csalogány-u. 21. — Hermann, keresk., VII, Izabella-u. 5. —• Hugó, ny. főfelügyelő, VII, dob-u. 72. — I. Imre, szabó m., VII, szövetség-u. 36/6. — Ignácz, vaskereskedő, VII, király-u. 13. — Ignáczné, özv., magánzó, II, török-u. 6. — Imre, mázsa m., Csepel, József-u. 37. — Imre, köztisztviselő, VIII, üllői út 52/6. — István, banktisztviselő, IX, soroksári út 158. István, gázgv. szerelő, VII, Ilka-u. 6. István, kőműves, VIII, szigetvári u. 24jc. Izidor, zsibárus, VIII, Illés-u. 12. Jakab, magántisztv., IX, Lónyay-u. 11. Jakab, magánhiv., VI, hajós-u. 24. — Jakab, mészáros, VIII, Tisza Kálmán-tér 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom