Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - S

Schmidt. Lakás-jegyzék. T05 Lakás-jegyzék. Schnadenbergör. Schmidt Márton, bizt. pénzbeszedő, VI, hajós-u. 39. — Márton, építő m., I, budaörsi út 80. — Márton, dr., főgimn. tan., II, iskola-u. 18. — Márton, idb., háztul., III, hévizi u. 53. — Márton, könyvnyomdász, II, hattyú-u. 10. — Márton, pinczem., IV, Semmelweis-u. 15. — Mátyás, borbély m., Vl, gyöngyösi út 24. — Mihály, áll. nyugbéres, X, állomás-u. 17. — Mihály, (Schmid), banktisztv., I, Hegyalja-út 13. — Mihály, betűszedő, X, Juranics-u. 32. — Mihály, czipész m., IX, üllői út 109. — Mihály, czirkuszigazg., VI, mutatványos-tér 21. (Városliget) — Mihály, kőműves m., IX, soroksári út 92. — Mihály, id., magánzó, Csepel, Erzsébet-u. 16. — Mihály, máv. nyugd., X, liget-u. 20. — Mihály, min. altiszt, I, táltos-u. 6. — Miklós, munk. bizt. tisztv., I, verpeléti út 10. — Miklós, czégvezető, VII, Kemény Zsigmond-u. 4. — Miklós, hírlapíró, IV, Kossuth Lajos-u. 3. Tel. J 454—40. — Miklós, szatócs, Pesterzs., Nagy Sándor-u. 102. — Miksa, bútor- és régiségker., I, mányoki út 11. — Miksa, fogtechnikus, VII, Rákóczi-út 6/8. — Miksa, szíjgyártó, VIII, Rákóczi-út 25. — Nándor, keresk. ügynök, VIII, gólya-u. 22. Tel. J 414—43. — Nándor, pénzint. alig., I, Otthon-utcza 15. Tel. J 413—00. — Nándor, ny. püőri főfelügy., I, Bercsényi-u. 15. — Nándor, pii. tan., VIII, József-u. 15. — Nándor, szabó m., VIII, szigetvári u. 16. — Nándor, szobafestő, VI, Eötvös-u. 44. — Nándor Ferencz, (Schmid), szöv. rakt., II, ostrom­utcza 25. — Nándorné, magánhiv., VII, Baross-tér 1. — Olivér, magántisztv., X, halom-u. 40. — Ottó, (Schmitt), magántisztviselő, VII, Thököly­út 11. — Ottó, szíjgyártó m., VIII, nagy templom-u. 6. — Ödönné, (Schmid), özv., mag. II,, csalogány-u. 55. — Ödönné, özv., pénztáros, VI, nagymező-u. 68. — Pál, főgimn. tanár, VII, Garay-tér 19. — Pál, kocsmáros, III, bécsi út 4609. — Pál, szabó m., II, Batthyány-u. 49. — Pálné, özv., főv, nyugd., I, táltos-n. 3. — Pálné, özv., háztul., II, medve-u. 6. — Pálné, magánzó, VII, Damjanich-u. 41. — Rezső, ifj., ezüstműves, VIII, Eszterházy-u. 18. — Rezső, gazdász, VIII, Baross-u. 113. — Rezső, irodai altiszt, VIII, tömő-u. 62. — Rezső, könyvelő, III, ürömi u. 36. — Rezső, magánzó, VIII, Eszterházy-u. 18. — Rezső, (Schmitt), tisztv., VII, István-út 16. — Riohárd, (Schmid), malomtul., VIII, tavaszmező­ntcza 1. — Richárd, pipametsző, VI, Teréz-krt 20. — Róbert, keresk., I, Horthy Miklós-út 34. — Róbert, operaházi tag, VI, szív-u. 8. — Rudolf, czipőfelsőrészkészítő m., VIII, Karpfen­— stein-utcza 18. — Rudolf, DGT. tisztv., II, Batthyány-u. 28. — Rudolf, üzletvezető, I, enyedi u. 3. — Sándor, bádogos m., Pesterzs., Vörösmarty-u. 103. — Sándor, (Schmitt), főv. tan., IX, gubacsi út, városi lakás. — Sándor, fűszer keresk., I, budafoki út 81. — Sándor, háztul., Rpalota, Eötvös-u. 111. — Sándor, magántisztv., VII, Gizella-út 49. — Sándor, szabó m., IV, magyar-u. 42. — Sándor, számtiszt, VIII, futó-u. 42. — Sándor, ügynök, V, berzenczei u. 51. — Sándor, dr., ügyvéd, V, visegrádi utcza 9. Tel. T 216—56. — Sándorné, dr., özv., nyugd., VIII, üllői út 52jb. — Sebestyén, magánzó, I, Döbrentei-u. 2. — Stefánia, főv. tan., IX, mester-u. 1. — Stefáor, szabó m., VI, Szabolcs-u. 7. — Tamás, asztalos m., Vl, Vilmos császár-út 39. — Tamás, pta s. tiszt, VIII, Déry-u. 3. -— Teréz, dohányárus, I, hidvég-u. 4. — Teréz, tanítónő, VII, Péterfy Sándor-u. 47. — Teréz, tisztv., Kispest, Pannónia-u. 18. — Tiboldné, dr., özv., dohányárus, VI, szív-u. 53. — Tibor, főv. tisztv., VIII, práter-u. 46. — Tivadarné, özv.. rt, hiv., VI, Vilmos császár-út 39. — Viktor, serfőző, X, kolozsvári u. 51. — Viktorné, virágüzlet tul., VII, király-u. 95. — Vilma, fehérn. varrónő, I, Horthy Miklós-út 32. — Vilmos, borkeresk., VIII, Berzsenyi-u. 2. — Vilmos, keresk., I, ménesi út 13. — Vilmos, mérnök, Vili, rigó-u. 4. — Vilmosné, özv., magánzó, IX, Mihálkovics-u. 7. — Vilmosné, özv., rt. hiv., VII, Szabó József-u. 14. — Zoltán, vár. ptári ell., Rpalota, Batthyány-u. 14. Schmidtbauer, 1. Schmidbauer. loV.S<Hr,av7<Sfc TOO« JÉ JLJ Schmidthammer Ármin, rt. czégvez , VI, Csengery­utcza 82. József, rt. raktárnok, VI, Csengery-u. 82. Schmidthäuer Antalné, áll. nyugd., I, Döbrentei-u. 12. Tel. T 153—29. Gyula, müvez., Psztlőrincz, állami telep 157/5. Lajos, orgonaművész, I, Orlay-u. 10. Tel. J 398-93. Schmidtkó Ferencz, ny. honv. ezredes, I, Krisztina­körút 81. Schmied, 1. Schmiedt. Schmieder Istvánné, özv., mag., VI, Liszt Ferencz­tér 7. János, ny. tkpt. könyvelő, I, koronaőr-u. 8. József, keztyüs m., Rpalota, Toldy-sor 14. József, (Schmider), üzemfelügy., III, üröm-u. 20. — Mihály, (Schmider), faeszterg. m., II, kacsa-u. 22. Schmiederer Antal, munkavez., X, füzér-u. 38. — Flóriánná, özv., magánzó, VIII, gólya-u. 50. János, id., háztul., Újpest, Kossuth-u. 41. János, magánhiv., Újpest, Corvin-u. 10. — József, magántisztv., Újpest, Kossuth-u. 41. Schmiedhoffer Béla, gépész, III, óbudai gázgy. telep. Gyula, dr., igazg., fobakteriologus, VII, Hungária­körút 244. József, tisztv., IX, Koppány-u. 17. — Vilmos, (Schmidhofer), vendéglős, II, fő-u. 8. Schmiedl, 1 Schmidl. Schmiedt, 1. Schmidt alatt is. Schmiedt (Schmied). — Adolf, főv. altiszt, Újpest, Deák-u. 85. — Alajos, főgimn. tanár, III, Zsigmond-u. 70. Berta, (Schmied), keresk., IV, aranykéz-u. 5. Dezsőné, özv., áll. tanítónő, Psztlőrincz, áll. telep 12/16. Edéné, (Schmied), özv., háztul., Kispest, Bocskai­utcza 28. Ferencz, háztulajd., Újpest, Deák-u. 85. Gizella, szöv. tisztv., Kispest, Peterdy-köz l/a. — Gotthard, (Schmied), mérnök, Űjpest, Árpád-út 11. Gyula, máv. felügy., Kispest, fó-tér 13. Gyula, (Schmid), máv. kocsivizsg., Pesterzsébet, Rudolf-utcza 11 — Henrik, máv. fékező, Pesterzsébet, Gábor-u. 4. — István, (Schmid), kút m., Kispest, Bocskai-u. 16. István, máv. hiv., Űjpest, Corvin-u. 6. István, (Schmied), máv. kalauz, Kispest, Laczffy utcza 3. — I. Lajos, vasárukeresk., VI, bajnok-u. 19. János Antal, (Schmied), hiv., VI, bajnok-u. 15. Jánosné, özv., magánzó, VIII, kőris-u. 9. Jenő, (Schmid), dr., ügyv. ir. vez., VIII, salétrom­utcza 8. József, lómészáros m., Kispest, varju-u. 8. József, önk. tűzoltó, Vili, örömvölgy-u. 44/6. Józsefné, (Schmied), özv., mag., Psztlőrincz, Tass-utcza 7. Kálmán, (Schmied), írógépszaküzlet tulajd., VI, Dessewffy-utcza 26. — Károlyné, (Schmied), özv., mag., VIII, Illés-u. 16. — Katalin, (Schmied), varrónő, VI, diós-u. 3. — Lajos, (Schmied), czipész m., Psztlőrincz, üllői út 153/a. — Lajos, (Schmied), vendéglős, VII, mexikói út 5. — Lőrincz, (Schmied), czipész m., VII, Thököly-út 17. — Lőrinczné, özv., pta nyugd., VII, Dembinski-u. 46. — Mihályné, háztul., Újpest, Bocskay-u. 21. — Rezső, vésnök m., Psztlőrincz, Ond-u. 18. — Sámuel, (Schmied), részletügynök, VI, Hungária­körút 81 ja. — Venczel, (Schmied), szabó m., IX, Tompa-u. 12. — Vilmos, (Schmied), magánhiv., I, aranykakas-u. 35. Schmier Béla, szöv. üzl. vez., Kispest, Jókai-u. — Bernát, fa- és szénkisker., VIII, aggteleki u. 11. — Ottó, magánzó, I, Gellérthegy-u. 1. Schmifferer Ferencz, mészáros, Kispest, Rákóczi­utcza 163. Schmigl Ferencz, kádár, IX, kén-u. 3. Schmikáll Ferencz, kocsifényező, VII, bosnyák-u. 7. Schmikl Frigyesné, özv., mag., II, trombitás-út 6. — Rezső, tpt. tisztv., VII, Sajó-u. 5ja. Tel. J 420—42. Schmiller Rezső, papírkeresk., I, alkotás-u. 18. Schmiringer Mihály, czipész m., X, lengyel-u. 15. Schmitcsek János, Vili. ellenőr, I, mohai út 19. — János, rendőr, X, Egressy-út 117. Schmitt, 1. Schmidt. Schmitta Mária, szöv. tisztv., VII, akáczfa-u. 37/39. Schmittál József, hajós főkapitány, Rpalota Vasváry Pál-utcza 17. — József, nyomd, hengerkészítő, VI, aradi u. 57. — Józsefné, magánzó, IX, üllői út 113. — Józsefné, vendéglős, iX, Ernő-u 6/6. — Károly, hajóstiszt, VII, dohány-u 81. Schmittely Géza Sz., ny. hírlapíró, II, tövis-u 5. — József, hírlapíró, VI, lovag-u. 6 Schmitter Frigyes, érczöntő m., IX, gr. Haller-u. 88 -— Frigyes, rézöntődé, Űjpest, ősz-u 46. Schmitter János, háztul., Csepel, védgát-u 39/6. Károly, rézöntődé, Újpest, ősz-u. 46. Schmitterer Béla, banktv., X, belső jászberényi út 5. József, magánzó, Kispest, Rákóczi-út 163 Schmitz Ferencz, mázoló m., III, Lajos-u. 158. Károly, háztul., Psztlőrincz, József-u 29. Károly, pta főtiszt, I, Horthy Miklós-út 80, Tel. J 431—53. László, pta főtiszt, I, Horthy Miklós-út 80 Manóné, özv., nyugd., VI, király-u. 42. — Pál, keresk., I, Döbrentei-tér 9. — Rezső, dr., honv. száz., hadbíró, V, verpeléti út 5. — Róbert, nemz. zenede tan., opera zenekari tag, VI, szív-uteza 8. Simon, máv. főfelügy., VII, Jósika-u. 25. Schmitzer Olga, szabónő, VI, füleki út 18. Schmitzerer Elemér, banktisztv., IV, párisi u. 2. Schmitzler János, könyvelő, II, zivatar-u. 2. — Károly, ny. huszár ezr., II, fő-u. 52. Schmogravits Gusztáv, hiv. altiszt, V, süllő-u. 5. Schmok Imréné, özv., mag.,IX, bokréta-u. 23. Schmolik Bódog, máv. ny. főmozd. vez., III, kis­korona-uteza 86. Schmoling Dezső, asztalos, VI, Reitter Ferencz-u. 92. József, kelmefestő, VI, Laudon-u. 5. Schmolka, 1. Smolka. Schmoll Béla, főv tanító, IX, bokréta-u. 23. Daisy, magánzó, IV, városház-u. 3/5. Endre, százados, IX, gr. Haller-u. 7/9. Gizella, bizt. tisztv., VIII, práter-u. 33. Imréné, özv., nyugd., VIII, kőris-u. 30. Irén, áll. tisztv., II, vérmező-út 4. Schmotzer Béla, ny. őrnagy, I, Greguss-u. 3. Tel. T 101—18. Béláné, magánzó, I, Greguss-u. 3. — Ferencz, ny. áll. ptári tan., Pesterzs., templom­utcza 15. György, dr., orvos, egyet. tan. s., I, márvány-u. 27. — Györgyné, özv., áll. nyugd., II, Mária-tér 5. János, kőműves, Pesterzsébet, templom-u. 15. János, pü. nyugd., VIII, nap-u. 19. Lajos, ny. máv. főfelügy., I, márvány-u. 27. Schmölcz András, ny. máv. főrakt., Kispest, Tisza Kálmán-utcza 9. Schmöller József, ptpt. tisztv., III, szentendrei út 31. Schmőr Gyula, dr., kúriai bíró, IX, Rákos-u. 11. Hugó, gyógyszerész, III, Zsigmond-u. 43. Oszkár, tisztv., Űjpest, Lőrincz-u. 91. Schmuck Ferencz, ifj. bizt. tisztv. IX, Szvetenay • utcza 12. Ferencz, pta altiszt, IV, váczi u. 36. Henrik, levelező, VII, Rombach-u. 5. Károly, lovász, VII, nefelejts-u. 23. — Mátyás, szabó, IX, viola-u. 11. Schmuckler Adolf, magánzó, I, Ybl Miklós-tér 5. József, műszaki altiszt, I, Ybl Miklós-tér 5. Lipótné, nőikalapdíszítő, VI, mozsár-u. 12. Schmuckmayer Adolf, főkántor, VII, Kazinczy-u. 30. — Ignácz, aranyműves m., VII, Dembinski-u. 33. Schmullers György, hajógyári nyugd., III, szentendrei utcza 61. Schmura Gyula, betűszedő, VII, Cserhát-u. 3. — Lajos, asztalos m., Kispest, Berzsenyi-u. 7. Viktor, hiv., VII, Péterfy Sándor-u. 17. Schmutz Anna, hivatalnoknő, VIII, kőris-u. 11. Izsák, fémkeresk., VIII, tömő-u. 44.Tel. J 302-51. — Rezső, dr., honv. száz. hadbíró, I, verpeléti út 5. Vilmos, rt. felügy., III, bécsi út 86. Schmutzer Kató, fűszer keresk., VI, Liszt F.-tér 10. Schmutzler Nándor, üzletvez., IX, Kinizsi-u. 5. Ödön, műszerész, VII, Rottenbiller-u. 21. Schmükert Károly, vízv. szerelő, VI, Petneházy-u. 25. Schmülze Pál, nyugd., V, Zápolya-u. 26. Schnabel, 1. Haas-Schnabel alatt is. Schnabel (Schnabl). — András József, szemfödő ker., I, Gellérthegy-u. 11. — Árpád, (Schnabl), keresk. ügyn., VII, dohány-u.60. — Dezső, rt. tisztv., VII, dohány-u. 66. — Edéné özv., magánzó, II, Krisztina-körút 8/10. — Frigyes, pénzszekrény-gyáros, I, verpeléti út 4. Tel. J 393—49. — Gáspár, (Schnabl), zongoraoktató, Pestújhely, kör­vasút-sor 14. — János Ferencz, (Schnabl), gyümölcskeresk., IX, Kinizsi-u. 3. — József, ny. pta főfelügy., VII, nefelejts-u. 13. — József, zongoramester, VII, telep-u. 25. — László, (Schnabl), máv. s. tiszt, Rpalota, Széchenyi­utcza 14. — Miksa, (Schnabl), rt. tisztv., V, alkotmány-u. 18. — Mórné, (Schnabl), özv., mag., VII, király-u. 21. — Pál, délivas. altiszt, I, bors-u. 24. — Sámuelné, özv., háztul., VII, dohány-u. 16. Schnableger Ferencz, művez., II, Battfiyány-u, 28. Schnadenberger Ferencz, czipész m., VII, Barcsay­utcza 8. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom