Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - Q - R

Pü nkö sti . Lakás-jegyzék. 649 Lakás-jegyzék. Kabinszky. Rákos Pál, építész, VIII, József-u. 61. — Pál, magánhiv., IX, gr. Haller-u. 88. — Rezső, műszaki czikk keresk., IX, gr. Haller-u. 88. — Sándor, magánhiv., IX, üllői űt 91 la. — Sándor, dr., ügyv., VI, király-u. 12. Tel. T 227-77. — Soma, fényképész, I, Horthy Miklós-út 15jd. — Zoltán, rt. számtanácsos, VII, Izabella-tér 2. Rákosi (Rákossy, Rákosy). — Andrásné, (Rákosy), nyugd., VII, Bethlen-u. 14. — Antal, csendőrtiszthelyettes, VIII, Illés-u. 16. —- Árpád, asztalos m., II, fő-u. 53. — Aurélné, özv., magánzó, I, úri u. 36. — Béla, magánhiv., VI, gr. Zichy Jenő-u. 39. — Béla, őrnagy, I. Bercsényi-u. 15. — Béláné, özv., dr., áll. nyugd., I, győri út 1. — Benő, magánhiv., IX, ipar-u. 9. — Bertalan, hivatalnok, VII, Damjanich-u. 38. — Domokos, (Rákosy), gazd. felügyelő, VII, Róna­utcza 45. — Dezső, (Rákossy), nőiszabó, IV, Havas-u. 3. — Elemér, máv. ellenőr, IX, Markusovszky-u. 6. — Endre, dr., hírlapíró, II, lánczhíd-u. 2. — Endréné, (Rákosy), szülésznő, VI, váczi út 131. — Ernő, műszaki irodaiul., V, Csáky-u. 34. Tel. L 965—18. — Ferencz, (Rákossy), máv. s. tiszt, Rpalota, vasút­utcza 27. — Géza, főv. nyugdíjas, V, visegrádi u. 25. — Géza, p. ü. titkár, I, úri u. 36. — György, pta mérnök, II, Keleti Károly-u. 26. — György, vezérkari ezredes, I, dísz-tér Í6. — Gyula, dr., lapszerkesztő, I, Lisznyai-u. 11. — Gyula, magánhiv., I, Béla király-ut 59/61. — Gyula, (Rákosy), ny. rendőrfőtan., IX, üllői űt 101 — Gyula, (Rákosy), ny. tábornok, II, Margit-rkpt 15. — Gyula, (Rákossy), vívómester, IV, Havas-u. 3. — Hugó, keresk., I, Horthy Miklós-út 32. — Ilona, máv. tisztviselőnő, VI, Andrássy-út 64. — Imre, (Rákosy), magánhiv., IX, mester-u. 21. — István, püőri főszemlész, IX, Mátyás-u. 16. — Jakab, tőzsdebizományos, VII, akáczfa-u. 4. Tel. J 361—13. — Jakab, ny. máv. főellenőr, VI, Andrássy-út 64. — Jenő, divatkereskedő, II, Batthyány-u. 13. — Jenő, főrendiházi tag, főszerkesztő, I. Lisznyai­utcza 11. Tel. J 390—89. — Jenő, (Rákosy), ny. tanár, VIII, József-krt 31 /a. — Jónás, áll. nyugd., VII, alsó erdősor 30. — József, munkavezető, VII, Rákóczi-út 86. — József, zálogházi kezelő, VIII, örömvölgy-u. 1. • — Kálmán, ingatlanügynök, VII, Damjanich-u. 38. — Károly, czipész, IX, bokréta-u. 24. — Károlyné, (Rákossy), dohányárus, VIII, nagy­fuvaros-u. 19. — Leó, (Rákosy), ny. százados, III, Lajos-u. 33. Tel. L 910—13. — Margit, főv. tanárnő, VIII, Baross-u. 42. — Mártonné, özv., dr., magánzó, V, Katona József­utcza 39. Tel. T 118—43. — Mihály, tanár, IV, vámház-krt 12. — Nándorné, özv., magánzó, VIII, Baross-u. 42 — Ottó, magánhivatalnok, IX, ipar-u. 9. — Ödön, (Rákosy), főv. tanító, VII, fürész-u. 61. — Ödön, máv. kalauz, Kispest, Álmos-u. 16. — Sándor, magánhivatalnok, IX, üllői út 21. — Sándor, min. számv. tanácsos, I, bécsi kapu-tér 4. — Sándorné, (Rákosy), özv., máv. nyugd., I, fehér­vári út 56/6. — Sándorné, ny. óvónő, I, alkotás-u. 34. — Szidi, színművésznő, VII, király-u. 73. Tel. J 419—83. — Tibor, dr., bankbizományos, VII, Damjanich-u. 3. Tel. J 443—76. — Tibor, ny. tanár, VII, Rottenbiller-u. 35. Tel. J 300--31. — Viktorné, özv., nyugd., I, városmajor-u. 28/c. — Vilmos, nyomdai művezető, I, Fortuna-u. 6. — Zoltán, magánhivatalnok, VII, Rákóczi-út 86. Rakosnyik Józsefné, özv., mag., VIII, fhg Sándor utcza 32. Rakossányi Gyula, ny. albíró,I, Horthy Miklós-út 116. Rakottyai József, asztalos, Kispest, Árpád-u 99. — Józsefné, özv., magánzó, VIII, práter-u. 37. Rakottyey János, fogtechnikus, VIII, szigetvári-u. 16. Rakován Gusztávné, özv., háztulajd., Kispest, Nagy Sándor-u. 75. Rokovánszky János, háztulajdonos, Pesterzsébet, Szé­chenyi-u. 19. Rakovits Jenő, fodrász m., VIII, József-krt 25. Rakovszky Adolf, szatócs, VIII, práter-u. 59jc. — Aladárné, özv., magánzó, IX, Bakáts-tér 2. — Alfréd Sándor, magánhiv., I, Zita királyné-út 16. — Antal, dr., háztulajd., V, Wekerle Sándor-ur'21. Tel. T 345—54. — Antalné, özv., magánzó, VI, Teréz-krt 41. — Aurél, keresk., Újpest, rózsa-u. 41. Rakovszky Béla, ny. máv. irodakez., Rpalota, Föld­váry-u. 106. Dezső, máv. felügyelő, Rpalota, Eötvös-u. 57. Egon, ny. főispán, IX, vámház-krt 15. Endre, főispán, VIII, Baross-u. 47. Gáspár, háztulajd., Kispest, Rákóczi-u. 100. Géza, magánhiv., VI, hunn-u. 4ja. Gézáné, özv., földbirtokos, IX, Boráros-tér 2. György, ny. államtitkár, VIII, József-krt 37/39. György, vezérkari százados, lX, közraktár-u. 12/a. Gyuláné, özv., magánzó, V, űjpesti rakpart 6ja. — Henrikné, özv., magánzó, VII, dohány-u. 47. — Hugó, magánhivatalnok, VII, dohány-u. 47. — István, dr., gyarmatárukeresk., korm. főtanácsos, II, Vérmező út 6. Tel. T 259—72. — István, lakatos m., VII, rózsa-u. 30. — István, nemzetgy. képv., VIII, Szentkirályi-u. 22. — Iván, dr., ny. belügyminiszter, II, nyúl-u. 10. — Izidor, betűszedő, VI, hajós-u. 7. — János, főkönyvelő, VII, István-út 5. — Jenő, ny., huszárezredes, XI, Ráday-u. 32. — József, czipész m., I, Ráth György-u. 6 — Károly, mérnök, IX, Ferencz-u. 8. — László, dr., czégvezető, II, Margit-u. 17. — Menyhért, dr., ügyvéd, VI, Andrássy-út 5. Tel. L 999—48. — Mihály, szabó m., I, Krisztina-krt 8/10. — Miklós, férfiszabó m., VI, Szondy-u. 50. — Róza, ny. tanárnő, VII, nefelejts-u. 63. — Samu, szabó m., VII, Kazinczy-u. 10. — Tibor, százados,VII, Kazinczy-u. 6/6. Tel. J 112-01. Rakovszkyné-Takáts Mária, dr., magánzó, VII, akáczfa-u. 4. Raksányi Antal, igazgató, IX, Lónyay-u. 17. — Elekné, özv., nyugd., I, budafoki út 15/a. — Elemér, közs. főjegyző, Pestújhely, dr. Szűcs István-u. 16. — Gyula, áll. nyugd., VI, Szondy-u. 58. — Gyula, oki. építész, I, virányos út 6ja. — Ilona, pta tisztviselő, I, Grfeguss-u. 7. — István, tisztviselő, Pesterzsébet, Mátyás-u. 5. — Károly, műsz. hivat., Pesterzsébet, Mátyás-u. 5. — Lajos, rajztanár, 1, virányos-űt 6ja. — Lipót, magántisztv., IX, Lónyay-u. 17. — Mihály, czégvezető, Rpalota, Mikes Kelemen-u. 3. — Mihály, nyugd., I, budafoki út 20. — Miklós, hiv., I, budafoki út 15/a. — Zoltán, bankhiv., Pesterzsébet, Mátyás-u. 5 — Zoltán, forg. adóellenőr, I, budafoki út 20. — Zoltán, tvszéki jegyző, Pesterzsébet, Mátyás-u. 5. Rakusz Gyula, dr., műegyet. tanársegéd, VII, mu­rányi-u. 34. Rakuts József, rendőr, Kispest, viola-u. 1. Rakytiák Pálné, özv., maganzó,VII, szövetség-u. 30/a. Ralbovszky Gézáné, özv., magánzó, V, Géza-u. 4. — Mártonné, (Ralbovszki), özv., háztulajd., Pest­erzsébet, család-u. 33. — Wladimir, fv. számtiszt,VIII, Mária Terézia-tér 11. Rálik Lajos, máv. hiv., Rpalota, Batthyány-u. 18. Rálkovics Mihály, építész, VIII, József-krt 31/a. Ramacher János, fodrász m., VII, Rottenbiller-u. 62. Ramadánszky Péter, vas. ellenőr, II, jégverem-u. 6. Ramanov János, dohánytőzsdés, Kispest, üllői űt 149. Ramáh Endréné, ny. pta s.-ellenőr, IX, soroksári út 6. Ramaseder, (Ramaszéder). — Etelka, pta tisztviselő, I, mozdony-u. 48. — István, ny. főv. hivatalnok, VIII, népszínház-u. 16. — János, dr., áll. nyugd., I, Fery Oszkar-u. 48. — János, főv. hivatalnok, I, Fery Oszkár-u. 48. — József, (Ramaszéder), vendéglős, Kispest, Lehel­utcza 2. — Károly, főv. tisztviselő, VIII, fiumei út 6. — Lipót, máv. alkalmazott, VII, Damjanich-u. 2. — Ödön, könyvelő, VIII, fiumei út 6. — Tibor, titkár, VIII, fiumei út 6. Ramaszetter József, művezető, VI, Szondy-u. 94 ;/a. — Róbert, áll. tisztviselő, I, Zsolt-u. 11. Ramay Béla, főv. hivatalnok, IX, Ernő-u. 26. Rambanske Venczel, czégvezető, X, Nyitra-u. 4. Rambauschek Fánny, magánzó, I, pálya-u. 2/6. — Oszkár, magánhivatalnok, I, Ballagi Mór-u. 8. — Rezsőné, özv., magánzó, I, istenhegyi út 46. Ramberger Pál, ügynök, VII, dob-u. 80. Ramburg Hermanné, özv., magánzó, VII, Csányi-u. 8. Ramer (Rahmer, Rammer). — Albert, főmérnök, VI, Andrássy-út 55. — Andor, magánhiv., VIII, örömvölgy-u. 24. — Béla, (Rammer), máv. főmérnök, II, fillér-u. 40. — Elek, dr., tvszéki jegyző, VIII, Rökk Szilárd-u. 35. — Erzsébet, hímzőnő, Újpest, Anonymus-u. 29. — Mihály, (Rahmer), czégvezető, VI, Csengery-u. 45. — Sándor, (Rammer), elektrotechn. vállaik., I, fehér­vári út 52. Rames Ferencz, magánhiv., IX, Ferencz-u. 5/7. Rameszdorfer Gyula, máv. díjnok, Psztlőrincz, Kon­rád-u. 27. Rameszdorfer Róbert, el. isk. igazgató, Kispest Rákóczi-u. 99. Ramhab Gyula, bankhivatalnok, III, kisczelli u. 64. — József, ny. főv. altiszt, III, Pálvölgy 5283. hrsz. Rammer, 1. Ramer. Ramocsa. Emma, főv. tanítónő, VIII, koszorú-u. 30. Ramold József, villanyszerelő, VI, kartács-u. 13. Ramor Alfréd, szobrász m., II, br. Lipthay-u. 7. — Frigyes, mérnöki irodatulajd., I, Maros-u. 14. — L. Sándor, főhadnagy, I, derék-u. 3. — Lajosné, magánzó, II, Keleti Károly-u. 8. — Miksa, mérnök, Pesterzsébet, köztemető-u. 37. Ramosztai András, háztulajd., VI, szt László-u. 95. Rampacher Pál, szab. bíró, VIII, Gyulai Pál-utcza 16. Tel. J 319—09. Rámpái János, gázórakezelő, III, Szépvölgy-u. 24. Ramsberger János, tűzoltó, I, Béla király-út 57. Ramsburg Károly, magánhiv., V, nádor-u. 14. Ramschbauer János, üzletvez., VIII, József-krt 49. Ramschuh Károly, lakatos m., VIII, gólya-u. 33. Ramseyer Ernő, magánhiv., IV, váczi u. 85. Ramsperger János, mészáros m., VII, alsó erdősor 36. Ramul Albert, háztulajd.. Kispest, gyöngyvirág-u. 54. Ran Gyula, villanyszerelő, VIII, Dugonics-u. 23. — R. Erzsébet, tanítónő, VI, Vörösmarty-u. 49. Rana István, pénzbeszedő, VIII, Trefort-u. 4. Ranacher Berta, magánzó, IV, piarista-u. 8. Ranchbauer Ödönné, özv., mag., IX, Ferencz-krt 39. Rancenhofer Hugó, gyáros, I, Karap-u. 7. Rancsek Bertalan, gépmester, VIII, Orczy út 8. Rancz Ilona, varrónő, Újpest, tavasz-u. 33. Ranczinger Ferencz, épületszerelő, IX, Ferencz-tér 2. — János, háztulajd., IV, váczi u. 78. Randé Jenő, min. titkár, Rpalota, Erzsébet-u. 4. Randenszky Nándor, háztulajd., Kispest, Ribényi­utcza 20. Randics Ferenczné, özv., magánzó, III. Lajos-u. 183. Randik János, vízvezetékszerelő, IV, magyar-u. 32. Rándl Árpád, ny. tanár, VIII, Lippay György-u. 2. — János, ifj., magánhivatalnok, X, delej-u. 31. Ranek Gyuláné, özv., nyugd., I, villányi út 12. Rang Mihály, szabó, VII, Wesselényi-u. 18. Ranga József, rendőr, Csepel, védgátdülő 11. — József, tisztviselő, II, magas-u. 4. — József, vili. kocsivezető, VII, lövölde-tér 2. — Lajos, hangszerkészítő, Rpalota, istvántelki út 29. — Sándor, vili. kocsivezető, IX, páva-u. 20. Rangger Frigyes, máv. kovács, X, golgota-út 5. Rangos D. Márkus, magánzó, VI, Hunyadi-tér 8. Ranhecker Antal, méhészeti tárgyak készítése Attila-tf. 91. Ranhoffer Ferencz, bognár m., VII, Várna-u. 8. — József, bognár m., VIII, homok-u. 5. — Sándor, bognár m., VIII, homok-u. 5. — Simonné, özv., háztulajd., VIII, homok-u. 5. Raniszavlyevits György, dr., min. osztálytanácsos, II, fő-u. 7. ' f Ránits Ferencz, gyógyszerészsegéd, VI, aréna-út 150. — Imre, asztalos m., VIII, tömő-u. 54. — L. Kálmán, dr., orvos, X, belső jászberényi út 1. Tel. J 339—06. Rank Rezső, min. oszt. tanácsos, II, Margit-krt 83. Rankel Antal, bankaltiszt, I, pálya-u. 7. — Zsigmondné, (Rankl), özv., nyugd., VIII, práter­utcza 23. Ränker Aladárné, hivatalnoknő, I, Csaba-u. 12. Rankó János, liőnyomdász, II, Margit-u. 21. — József, máv. iroda s. tiszt, ÍX, Mária V.-telep 54. Rankov Szvetozár, szabó m., VIÍ, István-út 45. Rankovits Péter, fogtechnikus, VII, nagydiófa-u. 6. Ránky Elemér, dohányjöv. s. hiv., igazgató, VIII, József-krt 13. Ranosztay Andrásné, özv., háztul., VI, gömb-u. 57. Ranovits Mihály, magánhiv., Rpalota, Fráter Gy.-u. 6. Ranschburg (Ransburg). — Béla, (Ransburg), ny. máv. s. tiszt, VII, Vörös­marty-u. 10/a. — Gusztáv, könyvkeresk., VIII, fhg Sándor-u. 25. Tel. J 140—07. — Jenő András, (Ransburg), üzletvezető, VII, ame­rikai vit 8. — Karolin, (Ransburg), magánzó, III, Zsigmond­utcza 46. — Károly, magánhivatalnok, V, nádor-u. 14. — László, mérnök, VII, Garay-u. 9. — Márk, kalapkereskedő, VI, Kazár-u. 4/6. — Nándor, dr. ügyvéd, VII, Erzsébet-krt 7. Tel. J 326—60. — Pál, dr., egy. rk. tanár, idegorvos, egyészs. főtaná­csos, IV, bécsi u. 1. Tel. T 293—33. — Pál, magánhiv., VII, Ilka-u. 42/a.Tel.J371—90. — Soma, sapkakészítő m. VII, Rákóczi üt 60. ­— Viktor, igazgató, VI, Teréz-krt 12. Tel. L 974—73. Ranschenber József, háztul., Pesterzsébet, Török Flória-u. 14. Ranscher Géza, magánhiv., V, Wahrmann-u. 13. I,

Next

/
Oldalképek
Tartalom