Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Kováres. Laltás-J egyzélk. 482 LaMi*jegfték, Kovács. Kovács Hermina, tisztv., Kispest, Thurzó-köz 9. — Hilda Ágnes, bank tisztv., V, Klotild-u. 4. — Hugó, m. tisztv., VII, Czobor-u. 27. — Hugó, dr., ügyvéd, V, Arany János-u. 24. — Hugóné, özv., mag., IV, Mária Valéria-u. 3. — Hugóné, özv., magánzó, V, sas-u. 4. — I. Dezső, (Kováts), dr., banktisztv., VII, Elemér­utcza 35. — I. Kálmán, tkpt. igazg., V, Vilmos császár-út 36/38. — Ida, rt. tisztv., I, csorbái út 7. — Ignácz, bankbiz., V, alkotmány-u. 3. Tel. T 149-66. — Ignácz, banktisztv., VII, király-u. 103. — Ignácz, borügynök, VI, Lehel-u. 33. — Ignáoz, bőrkeresk., Újpest, szt. Gellért-u. 23. — Ignácz, háztul., Rpalota, Szilágyi-u. 1. — Ignácz, házügynök, Újpest, kolozsvári út 47. — Ignácz, háztul., Psztlőrincz, gyömrői út 6. — Ignácz, hordókeresk., VII, Elemér-u. 17. — Ignácz, ny. főügyészs. főigazg., V, újpesti-rakpt., városi ház. — Ignácz, gyermekruhakeresk., VI, király-u. 42. — Ignácz, hiv., V, bank-u. 4. — Ignácz, keresk., utazó, VIII, Mária Terézia-tér 6. — Ignácz, kertész, X, harmat-u. 8108. — Ignácz, könyvelő, VII, aréna-út 9. — Ignácz, magánzó, VI, Frangepán-u. 4. — Ignácz, máv. nyugd., VIII, Pál-u. 6. — Ignácz, ny. pta altiszt, Pesterzsébet, Kálmán-u. 24. — Ignácz, pta s.-ellenőr, VIII, József-u. 15. — Ignácz, rendőr, Kispest, Batthyány-u. 73. — Ignácz, szabó, VIII, nagyfuvaros-u. 27. — Ignácz, szatócs, VIII, szigetvári u. 25/6. — Ignácz, szövő m., Psztlőrincz, gyömrői út 6. — Ignácz, dr., ügyvéd, VIII, József-krt 33. Tel. 370—16. — Ignácz Lajos, dr., ügyvéd, VII, kertész-u. 23. — Ignáczné, özv., kozmetikus, VII, Rákóczi-út 86. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, lovag-u. 3. — Ignáczné, özv., mag., Pesterzsébet, Nagy S.-u. 19. — Ignáczné, özv., nőiszabó, VII, Károly-körút 9. — Ildikó, (Kováts), magántisztv., II, Margit-krt 3. — Ili Zsuzsánna, (Kováts), artistanő, VI, Szabolcs­utcza 29. — Illés, vili. kocsivez., X, Asztalos Sándor-u. 14. — Ilona, banktisztv., X, Endre-u. 6/6. — Ilona, (Kováts), mag., Újpest, Ajiponyi A.-u. 60. — Ilona, visontai, (Kovách), mag., IX, Ráday-u. 63. — Ilona, magántisztv., IX, Bakáts-tér 2. — Ilona, magántisztv., Rpalota, szentmihályi u. 2. — Ilona, pta és táv. kezelő, VII, Péterfy Sándor-u. 38 — Ilona, pta s.-ellenőr, X, Juranics-u. 13. — Ilona, szatócs, Rpalota, Imre-u. 161. — Ilona, szöv. tisztv., IX, üllői út 109/6. — Ilona, tanárnő, VI, üteg-u. 13. — Ilona, tanító, VIIÍ, örömvölgy-u. 44/6. — Ilona, (Kovách), főv. szaktanító, X, Pongrácz­út 17. — Ilona, tanítónő, IX, Ráday-u. 15. — Ilona, áll. tanító, III, Zsigmond-u. 68. — Ilona, (Kováts), varrónő, VII, nefelejts-u. 57. — Ilonka, tisztv., VI, Vörösmarty-u. 5l/a. — Imre, ács m., VII, Rákóczi-út 60. — Imre, ny. alezredes, VI, király-u. 54. Tel. T 219-14. — Imre, (Kovách), áll. vas. főfelügy., II, csalogány­utcza 50. — Imre, id., (Kováts), asztalos, VIII, Magdolna-u. 47. — Imre, banktisztv., VII, Jósika-u. 27. — Imre, banktisztv., V, Pannónia-út 9/a. — Imre, czipész m., Kispest, üllői út 55. — Imre, czipőfelsőrészkészítő, Kispest, Rákóczi-u. 28. — Imre, dohánykisárús, V, váczi út 38. Tel. L 962-74. — Imre, építési* munkavez., V, Csáky-u. 6. — Imre, felügy., VI, rózsa-u. 90. — Imre, főv. hiv., Újpest, László-tér 1. — Imre, füszerkeresk., VÍ, rózsa-u. 78. — Imre, gépészmérnök, VÍ, rózsa-u. 90. — Imre, háztul., Kispest, Kossuth-u. 149. — Imre, háztul., Pesterzsébet, Széchenyi-u. 16. — Imre, háztul., Psztlőrincz, József,-u. 27, — Imre, keresk., VII, Bethlen-u. 43. — Imre, keresk., IV, Károly-körút 1. — Imre, nagykeresk., VII, muránvi u. 36/38. — Imre, keresk., II, garas-u. 8. Tél. L 903—66. — Imre, kísérletügvi főigazg., I, Attila-u. 39. — Imre, kórházi gépész, I, Hieronymi-út 1. — Imre, kovács m., VI, váczi út 117. — Imre, magánzó, VIII, Tisza Kálmán-tér 22. — Imre, nyomdász, VI, szív-u. 43. — Imre, ny. máv. ellenőr, Rpalota, Erzsébet-u. 16. — Imre, máv. ellenőr, Rpalota, Irinyi puszta, — Imre, ny. máv. ellenőr, VIII, práter-u. 59ja. — Imre, ny. máv. felügy., VI, Teréz-krt 27. — Imre, ny. máv. főkalauz, Pesterzsébet, Valéria­utcza 35. — Imre, máv. nyugd., Báthory-u. 76. — Imre, máv. s. tiszt, VII, aréna-út 8. Kovács Imre, mérnök, VIII, Kisfaludy-u. 13. — Imre, mész. és hentes m., VII, szövetség-u. 41. — Imre, min. főszámvevő, Kispest, Árpád-u. 28. — Imre, müsz. hiv., III, Lajos-u. 39. — Imre, műszerész, VIII, Madách-u. 22. — Imre, dr., orvos, VIII, német-u. 45. — Imre, ostornyélkész. m., Psztlőrincz, Szemere-u.lö. — Imre, pénzbeszedő, VI, szív-u. 43. — Imre, pta altiszt, VI, király-u. 60. — Imre, pta gépkocsivezető, X, Endre-u. 7. — Imre, rendőr, VII, Thököly-út 51. — Imre, rendőr, V, váczi út 60. — Imre, rendőrfelügy., Kispest, murányi u. 4. — Imre, rendőrfőtörzsőrmester, X, Ihász-u. 9. — Imre, rt. tisztviselő, V, akadémia-u. 7. — Imre, rt. tisztv., VII, Dembinski-u. 8. — Imre, szabó m., Pesterzsébet, Béla-u. 42. — Imre, nőiszabó m., Pesterzsébet,Vörösmarty-u. 19. — Imre, ny. százados, I, daróczi út 5. -— Imre, tanár, X, maláta-u. 7. — Imre, textilkeresk., VI, Andrássy-út 4. — Imre, városi altiszt, Kispest, Nagy S.-u. 99. — Imre, vendéglős, VÍII, Baross-u. 47. — Imre, vili. kalauz, VIÍ, abonyi u. 4. — Imre, vili. kalauz, I, csóka-u. 5. — Imre, vili. kocsivezető, X, bánya-u. 24/32. — Imre, vili. kocsivezető, VII, Dembinski-u. 43. — Imre, vili. kocsivezető, I, Horthy Miklós-út 65. — Imre, vili. szerelő, VIÍ, őrnagy-u. 10. — Imre Károly, oki. gazdász, X, villám-u. 27. — Imréné, özv., fodrász m., III, Vérhalom-dülő 6366. — Imréné, háztul., Pesterzsébet, ároksor-u. 9/c. — Imréné, kereskedő, Pesterzsébet, határ-út 98. — Imréné, özv., magánzó, VII, rózsa-u. 3/5. — Imréné, magánzó, IX, Ráday-u. 7. — Imréné, özv., min. nyugd., III, bécsi út 257. — Imréné, (Kovách), özv., nyugd., I, koronaőr-u. 12. — Imréné, özv., oki. szülésznő, VIII, Baross-u. 27. — Imréné, özv., oki. szülésznő, VIÍI, Rökk Szilárd­utcza 33. — Imréné, özv., szülésznő, IX, Telepy-u. 25. — Imréné, tisztviselő, Csepel, magyar-u. 7. — Imréné, özv., varrónő, VIÍI, szigetvári u. 16. — Irén, magánzó, VI, Szinyei Merse-u. 18. — Irén, óvóképző nevelő, VII, szegényház-tér 7. — Irén, pta s. ellenőr, X, Juranics-u. 13. — Irén, szöv. tisztv., Psztlőrincz, holló-u. 12. — Irén, tisztviselő, VII, Kazinczy-u. 8. — Irén, tisztviselő, X, Szapáry-u. 30. — Irma, magánzó, VÍI, huszár-u. 4. — Irma, magántisztv., Újpest, nyár-u. 88. — István, madi, ny. alezredes, IX, Ráday-u. 9. — István, állampénzt, altiszt, Pesterzsébet, Nagy Sándor-utcza 107. — István, áll. altiszt, IX, Lónyay-u. 13/a. — István, asztalos, VIII, Dugonics-u. 7. — István, asztalos m., VII, ízabella-tér 2. — István, bankaltiszt, V, nádor-u. 20. — István, bankaltiszt, I, úri u. 17. — István, banktisztv., IX, mester-u. 21. — István, banktisztv., V, Pannónia-u. 9ja. — István, bányamérnök, VI, Vilma királynő-út 38. Tel. T 149—73. — István, bérkocsitulajd. IX, gát-u. 17. — István, betűszedő, IX, Czuczor-u. 5. — István, czipész, VII, Bethlen-u. 21/23. — István, czipész m., III, Csatárka-dűlő 5581/2. — István, czipész, VÍII, kálvária-u. 24. — István, czipész m., III, laktanya-u. 9. — István, czipész m., IX, remete-u. 5. — István, czipőfelsőrész készítő, Kispest, Kisfaludy­utcza 6. — István, czipőfelsőrészkész., Újpest, király-u. 10. — István, déli v. főkalauz, I, enyedi u. 14. — István, déli v. tisztv., I, enyedi u. 10. — István, (Kováts), detektív, VIII, Baross-u. 47. — István, detektív, Psztlőrincz, állami telep 118/7. — István, építési munkavez., VI, hajós-u. 37. — István, építésvezető, VIII, szigony-u. 31. — István, (Kováts), festőművész, VÍ, rózsá-u. — István, filmgyári művez., VII, Hernád-u. 28. — István, fodrász m., VIII, Illés-u. 11. — István, fodrász m., VII, Rottenbiller-u. 44. — István, dr., fogorvos, VI, Teréz-körút 24/6. Tel T 237—44. — István, földmíves, Csepel, fő-út 76. — István, főrendiházi altiszt, I, Bercsényi-u. 3. — István, főv. altiszt, Pesterzs., Csallóköz-u. 14. — István, főv. isk. altiszt, I, Diana-u. 4. — István, főv. tisztv., VIÍI, fiumei út 4. — István, főv. tisztv., III, határ-u. 2. — István, fürdő m., I, kékgolyó-u. 5. — István, füszerkeresk., Kispest, Álmos-u. 55. — István, füszerkeresk., I, Virág Benedek-u. 3­— István, gépész, Kispest, Zsigmond-vkrt 5. — István, géplakatos, Újpest, Baross-u. 85. Kovács István, gyógyszerész, I, Horthy Miklós-út 21. Tel. J 368—57. — István, gyógyszerész, Kispest, Széchenyi-u. 6. — István, háztulajd., VI, maglya-u. 82/a. — István, háztul., Pesterzsébet, Damjanich-u. 17/a — István, háztulajd., Pesterzsébet, magyar-u. 34. — István, háztul., Pesterzsébet, Vas Gereben-u. 61. — István, hentes és mészáros m, Rpalota, Baross-u. 1. — István, hivatalnok, VIII, sárkány-u. 8. — István, (Kováts), katonai tisztv., X, Hungária­körút 289. — István, kelmefestő, III, Lajos-u. 63. — István, keresk., VI, Dessewffy-u. 36. — István, kereskedő, VI, váczi út 51. Tel.L914—67. — István, kertész, I, Tamás-u. 18/20, — István, kertész, III, vihar-u. 16. — István, kocsmáros, IV, Veres Pálné-u. 42. — István, kórh. főápoló, VII, Bethlen-u. 18/20. — István, kovács m., IX, bokréta-u. 12. — István, kőműves, VII, István-út 5. — István, lakatos m., VÍI, Peterdy-u. 3. — István, lakatos, VÍ, gömb-u. 39. — István, magánhiv., X, Hungária-krt főv. bérh. — István, magántisztv., VII, Péterfy Sándor-u. 23. — István, magánzó, Csepel, József-u. 44, István, magánzó, III, tavasz-u. 6. István, máv. altiszt, Kispest, Hunyadi-u. 49. — István, máv. főkalauz, Kispest, zborói köz 7. — István, máv. főművezető, Rpalota, forgó-u. 10. — István, máv. fűtőmester, újpest, király-u. 26, — István, máv. s. tiszt, VI, szt László-u. 26. — István, máv. nyugd., Rpalota, Klapka Gy.-u. 34. — István, máv. vonatkis., Pesterzs., Kálmán-u. 14. —• István, (Kováts), mechanikus, IX, remete-u. 30. — István, min. altiszt, V, alkotmány-u. 12. — István, miniszt. kapus, V, Markó-u. 16. — István, molnár, VI, fóti út 23. — István ,ny. mozdonyvez., Pestújh., körvasút-sor 29. — István, munkavezető, X, maláta-u. 14. — István, müesztergályos, II Batthyány-tér 4. — István, ifj., műsz. tisztv., VIII, Dugonics-u. 7. — István, müsz. tisztv., Pesterzs., néfelejts-u. 23. — István, műszerész.Pesterzs., Vörösmarty-u. 107. — István, műszerész m., III, tavasz-u. 21.* — István, művezető, II, Margit-krt 27. — István, nyugdíjas, I, Karácsonyi-u. 6. — István, dr., orvos, I, átlós-út 22. — István, dr., orvos, IV, Károly körút 12. — István, pénzint. alkalmazott, V, Széchényi-u. 10. — István, pü. tan., VII, Komócsy-u. 43. — István, (Kováts), pénzint. altiszt, VIII, Baross­utcza 47. — István, pta altiszt, I, Petényi-u. 20. — István, pta altiszt, Kispest, fő-u. 66. — István, pta altiszt, Kispest, sárkány-u. 9. — István, pta altiszt, Psztlőrincz, Bem-u. 3. — István, (Kováts), pta főtiszt, VIII, Baross-u. 129. — István, pta müsz. s. ellenőr, VII, bíbor-u. 5. — István, dr., pta fogalmazó, Pestújh. Thököly-u. 25. — István, dr., pta főfelügy., X, Pongrácz-út 7. — István, dr., ny. pta igazg., VIII, Mátyás-tér 14. Tel. 372—82. — István, ptpt. számtan., II, Batthyány-u. 49, — István, raktárnok, IX, angyal-u. 36. — István, raktárnok, Újpest, szt Gellért-u. 23. — István, rendőr, VÍIÍ, Illés-u. 4. — István, rendőr, VI, szt László-u. 58. — István, rendőr, Pesterzs., Árpád-u. 7. — István, rendőr, Psztlőrincz, állami telep 17/4. — István, rendőr, Újpest, szt Gellért-u. 4. — István, rendőrellenőr, Pesterzs., család-u. 15. — István, rendőrfelügy. h., II, halász-u. 1. — István, ifj., sebészeti műszerész, VI, fóti u. 23. — István, szabó, II, Margit-rkp. 53. — István, szabó m., III, kerék-u. 6. — István, szénüzletes, VI, bajnok-u. 13. — István, szöv. tisztv., Psztlőrincz, áll. telep 184/2. — István, (Kovách), tkptári tisztv., VIII, Baross­utcza 48. — István, tanító, Kispest, Petőfi-u. 13. — István, vitéz, ny. tiszthely.,VIII, Horánszky-u. 7. — István, tisztv., X, delej-u. 33. — István, tisztv., X, külső jászberényi út 11. — István, tisztv., VII, Thököly-út 58. — István, tisztv., Pestújhely, Nándor-u. 26. — István, tisztv., Újpest, ősz-u. 39. — István, ny. titkár, Pestújhely, Ilona-u. 13. — István, dr., tvsz. bíró, VÍ, szív-u. 2. — István, tvsz. díjnok, X, belső jászberényi út 23. — István, ügynök, VI, rózsa-u. 75. — István, dr.,ügyvéd, IV, aranykéz-u. 3. Tel. T 276-51. — István, hév. altiszt, Pesterzs., Vörösmarty-u. 98. — István, vendéglős, IX, Kinizsy-u. 16. — István, vili. kalauz, Újpest, aradi u. 7. — István, vili. kalauz, IX, gyep-u- 19. — István, vili. kocsivez., VII, dohány-u. 104.

Next

/
Oldalképek
Tartalom