Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - F

Furulyáé. Lakás-jegyzék, 194 Lakás-jegyzék. Fülöp. Fillér György, vili. vas. ellenőr, I, hidegkúti út 4/d. — József, vámhiv., Kispest-, fő-tér 9. — Klára Marg.t, hiv., VIII, Magdolna-u. 20. Filhnger Dénes, ügynök, IX, Bakáts-tér 2. — Dezső, magántisztv., I, Horthy M.-út 88. — Károly, keresk. isk. igazg., I, Horthy Miklós-út 88. — Margit, áll. hiv., II, Hunyady J.-út 12. — Nándor, ptatiszt, II, fő-u. 2. — Sándorné, magánzó, I, Horthy M.-út 20. Fillip, 1. Filip. Filhpovics, 1. Filipovits. Filó Ágostonné, özv., mag., IX, gát-u. 25. — Ferenczné, özv., nyugd., I, Áladár-u. 14. — Gyuláné, ny., IX, mester-u. 32. — Hennkné, özv., nyugd., II, Hunyady János-út 17. — Irén, m. tisztv., Újpest, nyár-u. 68. — István, magánhiv., VII, kerepesi út 36. — István, nőiszabász, I, s^t János-tér 4. — János, egy. tanár, s. V, hold-u. 15. — János, dr., gyógyszerész, VIII, Mátyás-tér 3. Tel. J 324—72. — Jánosné, özv., háztul., VIII, Mátyás-tér 3. — József, dr., özv., főv. tanító, VIII, József-u. 52. — Károly, rk. plébános, X, Simor-u. 49/53. — Lajos, szabó m., VI, bajnok-u. 21. — Lajos, szobafestő, VIII, losonczi u. 3. — Mihály, háztul., Rpalota, Arany J.-u. 92/104. — Mihályné, özv., mag., VIII, fiumei út 3. — Tibor, oki. mérnök, II, Hunyady János-út 17. — Vilma, színésznő, VIII, fiumei út 3. Filós Ilona, szöv. pénztárnok, Kispest, Dobó K.­utcza 23. Filótás Ferencz, ny. huszár ezredes, I, orbánhegyi út 4/a. Tel. T 281—25. — iBtván, főv. nyugd., III, zápor-u. 86. — Istvánné, háztul., Pesterzsebet, szabadság-u. 12. — István, máv. s. t.szt, IX, gyáli út 15. — István, vili. ellenőr, Űjpest, szt Gellért-u. 4. — János, fogtechn.kus, Újpest, Károlyi-u. 30. — János, rendőr, III, iLskorona-u. 22. — Mihály, müsz. tisztv., VII, Hermina-út 25. Fiiser Károlyné, özv., mag., VIII, nap-u. 10. — Tibor, banktisztv., VIII, nap-u. 10. Filszeker Zsigmond, szűcs m., IV, papnövelde-u. 8. Tel. J 453—97. Filtz Ehz, nyelv tanárnő, II, erőd-u. 12. Filut Beimsch, posztóker., VII, akáczfa-u. 25. — G. Hermann, ócskaruha keresk., VIII, Dobozi-u. 3. Filz Mátyásné, öz., háztul., VIII, Dugomcs-u. 6. Filzner József, ny. máv. ellenőr, VIII, Gyulay P.-u. 16. Fim György, vendéglős, IX, soroksári út 70. Fimkó József, pta ellenőr, VII, Elemér-u. 38. Fin Abel, keresk., VII, aréna-út 29. — József, szabó m., VIII, práter-u. 29/6. Fmacsek Józsefné, özv., mag.,I V, molnár-u. 28. Fináczv Béla, dr., felsővisói, min. tan., II, lánczhíd­utcza 2. Tel. T 281—38. — Ernő, dr., egy. tanár, I, Attila-u. 67. Finágl Gyula, mészáros, Pesterzsébet, Valéria-u. 26. Finák, József, rendőr, Rpalota, Attila-u. 10. Fináli Ernőné, magánzó., VI, Reitter F.-u. 3. Finály, 1. Kendi-Finály alatt is. Finály Alexandr.'ó, kékfestő-üzlet tul., IV, váczi u. 79. — Árpád, dr., ügyvéd, III, szentlélek-tér 9. Tel. J 622—70. — Dezső, dr., ügyvéd, IV, bástya-u. 22. Tel. J 401-62. — Ernő, gyár.gazg., VI, Andrássy-út 99. Tel. L912-60. — Gábor, dr., kendi, gimn. igazg,,VI, Munkácsy-u. 26. — Henr.kné, özv., dr., kendi, ny.,VIII, Baross-u. 87/a. — Hugóné, özv., mag., III, bécsi út 267. — I. Jenő, kárpitos m., VI, Podmaniczky-u. 63. — István, dr., kendi, főmérnök, IX, Lónyay-u. 41. Tel. J 399—39. — Józsefné, özv., háztul., III, Miklós-u. 1. — Károly, Lipót, magánzó, IV, szép-u. 3. — Lajos, kendi, min. tan., VIII, Baross-u. 87/a. Tel. J 433—70. — Róbertné, füzőkészítőnő, VI, Szondy-u. 33. — Sándor, kárpitos m., VI, Szív-u. 16. — Zsigmond, fa- és szénkeresk., III, laktanya-u. 19. Tel. J 623—44. — Zsigmond, sertés bizom., X, Gergely-u. 1. Fincieky István, raktárnok, IV, váczi u. 83. Fincza József, rendőr, Kispest, sárkány-u. 29. Finda Dezső, munkavédelmi titkár, VÍII, Táncsics­utcza 5. — Ernő Zoltán, rend. tisztv., VII, Dembinski-u. 30. — Jenő, tisztv., IX, Bakáts-tér 3. — József, ny. máv. ellenőr, VII, Dembinski-u. 30. — László, vámtiszt, VIII, Táncsics-u. 5. Finder Simon, szatócs, VIÍI, koszorú-u. 22. Findl Béla, máv. pályafelv., X, Asztalos S.-u. 1. Findler Frigyes, vésnök, VIÍ, síp-u. 14. Findling Samuné, özv., mag., VI, Andrássy-út 37. Findra Györgyné, özv., élelmiszer keresk., Újpest, Arany-u. 15. 15/®. 2. Findrich Jósefin, bizt. társ. tisztv., II, Toldy F.-u. 66, Findura Mihály, keresk. üzletvez., V, Zrinyi-u. 9. Fingenauer András, gyári ell. II, Batthyány-u. 31. — Gizella, szöv. tisztv., II, törökvész-diiló 6848. Finger Alfréd, áll. számvevőszéki v. tan., I, csap-u. 1, — Frigyesné, özv., műszaki üzlettul., VI, hajós-u. 41, Tel. T 216—49. — Gyula, bizományos, VI, hajós-u. 41. — Imre, czukrász m., VII, ,holló-u. 15. — Lajos, rt. tisztv., IX, Lónyay-u. 45. — Lajos János, ügynök, í, Bertalan-u. 20. Tel, J 385—51. — Oszkár, kir. Ítélőtáblai bíró, II, Margit-krt 31/33, — Rózsa, háztul., VI, hajós-u. 41. Fingerhuth Ferencz, géplakatos m., Csepel, zsák-u. 10, — Izsák, mag., VI, Paulay Ede-u. 20. Fingerlos Gyula, bélyegraktári hiv., III, zápor-u. 25, Fingier Istvánné, özv., mag., III, szőlőkert-u. 31. Fmher Artúrné, mag., VIII, Orczy-út 8. Fini Jenő, keresk., IV, váczi u. 79. Finián Mátyásné, özv., mag., X, Orczy-út 33. Finiász Lajos, szabó, VII, nefelejts-u. 45. Fininszky János, igazg., VI, Lázár-u. 18. Finitzer Fülöp, mag., I, Bertalan-u. 20. Fink Arthur, pénz. int. tisztv., VII, mexikói út 52/a, — Bernátné, özv., háztul., I, Gellérthegy-u. 3. — Hermann, borbély m., VIÍ, Csányi-u." 7. — Hermann, keresk. utazó, VÍI, király-u. 25. — Ignáczné, özv., mag., VIII, Rákóczi-út 73. — Jánosné, özv., háztul., I, Bercsényi-u. 9. — József, dohánygyári oszt. vez., Pesterzsébet, család­utcza 20. — József, fehérnemű tiszt. IX, Tompa-u. — Károly, házt., Rpalota, Arany J.-u. 61/87. — Oszkár, banktisztv., VII, Ilka-u. 9. — Oszkár, nyug. banktisztv., VI, Benczur-u — Rudolf, tisztv., VI, gömb-u. 32. Finkelstem Adolf, mag., VII, király-u. 73. — Adolf, ügynök, IX, Lónyay-u. 18/6. — Árpád, hiv., Vll, király-u. 43/45. — Dezső, asztalos m., VI, szív-u. 40. — Józsa, nőiszabó, V, vigadó u. 5. Tel. T 249—20. — Olga, hiv., VI, Székely Bertalan-u. 22. — Oszkárné, özv., halkeresk., IX, Lónyay-u. 18/6. — Róza, mag. hiv., Újpest, Árpád-út 30. Finkenczeller Ferencz, kádár m., X, bánya-u. 31. Tel. J 360—07. — Ferenczné, özv., háztul., X, bánya-u. 31. — József, kádár m., X, Salamon-u. 5. Finkey Andor, tisztv., VIII, tavaszmező-u. 8. — Ferencz, dr., koronaügyész h., I, győri út I. — Zoltán, könyvelő, VIII, tavaszmező-u. 8. Finkler Henrik, rt. hiv., VI, Eötvös-u. 6/6. — Leóné, özv., mag., V, Vilmos császár-út 52. — Miksa, keresk. ügynök, V, Vilmos császár-út 52 — Samu, nagyker., VII, kisdiófa-u. 7. Tel. J 126-84. Finn Abel, magánzó, VII, aréna-út 29. Finna Ferencz, mag. tisztv., IX, Ferencz-krt 44. — Istvánné, özv., mag., I, Horthy M.-út 23. — S. Ödön, villanyszerelő, I, Horthy M.-út 23. Finoechi Cezáre, háztul., Pesterzsébet, Nagy S.-u. 28. Finszter Ferencz, halász m., Űjpest, Tinódy-u. 5. — Hermann, (Finster), magánhiv., IX, pipa-u. 4. — Istvánné, (Finster), özv., nyugd., Psztlőrincz, Bókay-utcza 113. Finster-Forster Hermann, magántisztv., I, Gellért­hegy-utcza 29. Finta Albertné, varrónő, VIII, szigetvári u. 19. — Gergely, szobrászművész, VI, Bajza-u. 44. — Imre, magántisztv., I, verpeléti út 7. — Istvánné, özv., áll. nyugd., IX, soroksári út 38/40. — János, vili. kalauz, I, kuruczlesi út 1. — Jánosné, özv., mag., I, Berényi-u. 1. — József, dr. pénzint. tisztv., VII, Károly-krt. 9. — Krisztina, magánzó, VI, aradi u. 11. — Lajos, magántisztv., I, verpeléti út 7. — Sámuel, szobrászművész, VI, Bajza-u. 44. — Sándor, nyugd., Kispest, Hunyaai-u. 89. — László, főtörzsőrmester, VIII, gólya-u. 35. Finthe Irén, pta ellenőr, VII, aréna-út 64. Fintor István, czipész, VIII, Mátyás-tér 12. Finy Béla, vitéz, százados, IX, üllői út 135. — Jenő vállalkozó, IV, Petőfi Sándor-u. Tel. T 249—33. Finyás József, bérkocsis, VI, Szondy-u. 30. Fiók Ferencz, pta altiszt, Pestújh., Molnár V.-u. 40. Fiola János, pta müsz. s. ellenőr, III, Lajos-u. 191. Fior Péter, háztul., Pesterzs., Wesselényi-u. 3. Firbás Margit, polg. isk. tan., IX, Ráday-u. 18. Fircsa Béla, terv. művész, VIII, népszínház-u. 37. — Béláné, főv. polg. isk. tan., I, alkotás-u. 23. — Jánosné, özv., hiv., IX, közraktár-u. 28. Firganek Vincze, pü. becslőtiszt, IX, Lónyay-u. 17. Firics Emil, szerszámlakatos m., Csepel, "fő-út 97. Firinger Pál, rendőr, VIII, nap-u. 20. Firk Józsefné, özv., háztul., Pestújh., Apolló-n. 26. Firkala János, szertáros, VI, lovag-u. 13. Firko Juliska, hiv., IV, Veres Pálné-u. 11. Firnberg Dávid, banktisztv., VIII, Baross-u. 78. Firneisz János, banktisztv., II, horvát-u. 9. — Károly, betűszedő, I, mészáros-u. 66. Firnigl Ádám, háztul., Csepel, Árpád-u. 3. — István, lakatos m., Csepel, alsó János-u. 15. — Istvánné, özv., magánzó, VIII, Magdolna-u. 36. — Jakab, földmíves, Csepel, pesti út 24. — Jakabné, özv., háztul., Csepel, községház-u. 12. — János, háztul., Csepel, Erzsébet-u. 30. — Józsefné, háztul., Csepel, Erzsébet-u. 12. — Mihály, kőműves, Csepel, pesti út 26. — Szilveszter, kőműves, Csepel, pesti út 26. Firon Béláné, özv., áll. nyugd., II, medve-u. 8. — Béláné, oki. gyógyszerész, II, medve-u. 8. Firsch Gyula, háztul., Pesterzsébet, Thököly-út 13. Firstinger Sándor, szerelő, Űjpest, nádor-u. 4. Firtinger Gyula, főkönyvelő, I, Csaba-u. 28. — Károlyné, özv., kegydfjas, IX, gyep-u. 11. — Rezsó, hajmunka készítő, I, zámori út 16. Firtkó István, fakoporsógyáros, VIII, szűz-u. 5/7. Tel, J 324—54. — Józsefné, asztalos m., VIII, óriás-u. 6/8. Firtl András, háztul., Rpalota, iskola-u. 29/31. Fisauer István, czipész m., I, csóka-u. 5. Fisch Adolf, szállodás, VII, Rákóczi-út 72. — Albert, magántisztv., VÍI, Dembinski-u. 48. — Alfréd, ügynök, VI, Szondy-u. 95. — Andor, rt. tisztv., I, Krusper-u. 5/7. — Anna, nőiszabó, VI, Lázár-u. 13. — Anna, rt. tisztv., VII, Vörösmarty-u. 15. — Árpád, czipész, VIII, Bezerédi-u. 3. — Ede, szobafestő, Újpest, tavasz-u. 46. — Emil, oki. vegyészmérn., IV, Kaas Ivor-u. 9. — Farkas, festékkeresk., II, ostrom-u. 14. — Ferencz, magántisztv., Pesterzsébet, Nagy S.-u. 12. — Ferenczné, özv., mozitulajd., VI, állatkerti út 10. — Fülöp, papirkeresk., VIIÍ, óriás-u. 5. — Gyula, magánzó, VI, állatkerti út 10. — Henrik, ny. máv. felügyelő, V, Falk Miksa-u. 15. — Henrikné, özv., magánzó, VII, király-u. 75. — Ignácz, rt. főtisztv., V, Falk Miksa-u. 5. — Jakab, korcsmáros, VÍ, Vasváry Pál-u. 4. — Jakab, magántisztv., IV, Petőfi-tér 4. — Jakab, utazó, VII, dob-u. 82. — Jenő, banktisztv., VIII, Orczy-út 8. — Jenő, ny. banktisztv., í, Mátray-u. 9. — Jolán, varrónő, Újpest, tavasz-u. 46. — József, bizt. tisztv., VIÍ, akáczfa-u. 20. József, főpinczér, VIII, Hunyadi-u. 48. — József, hiv., VI, Liszt Ferencz-tér 14. — József, rt. hiv., VII, Rottenbiller-u. 29/a. — L. Gusztáv, czipész m., VI, Andrássy-út 92/94. — Lajos, háztul., Pesterzsébet, Nagy Sándor-u. 12. — László, ingatl. ügynök, Pesterzs., Nagy S.-u. 12. — Manó, utazó, VIÍ, Garay-tér 16. — Márk, vad- és baromfikeresk., IX, liliom-u. Iß. Tel. J 345—01. — Miksa, ügynök, I, verpeléti út 7. — Mór, férfiszabó, VI, Paulay Ede-u. 5. — Mórné, özv., magánzó, VI, aradi u. 17. — Pál, színész, Újpest, tavasz-u. 46. — Salamon, fakeresk., VII, Rombach-u. 11. — Sámuel, edénykeresk., VII, király-u. 75. — Sándor, czipőügynök, Pesterzsébet, Kende-u. 33. — Sándor, háztulajdonos, Újpest, virág-u. 39. — Sándor, könyveíő, I, Kruspér-u. 5'7. — Vilmos, magánzó, I, Kruspér-u. 5/7. — Vilmos, tőzsdebizományos, VI, Teréz-krt 33. Fischbach Ferencz, operazenész,VII, Dembinski-u. 36. Fischbein Adolf, keresk., VI, Vörösmarty-u. 55. Aliz, szabónő, IX, Lónyay-u. 40. — Dezső, keresk., VÍ, Dessewffy-u. 5. — Gábor, asztalos m., VII, Almássy-tér 17. — Gerzon, férfiszabó, VIIÍ, fhg Sándor-u. 17. — Hermanné, özv., mag., ÍX, Lónyay-u. 40. — Jolán, tisztv., VI, Vörösmarty-u. 55. Kálmán, tőzsdefutár, VII, holló-u. 8. Mártonné, özv., mag., VI, Székely B.-u. 22. — Salamon, magánzó, VI, Podmaniczky-u. 4. — Sámuelné, özv., földbirt., V, Géza-u. 1. — Sándor, hív., VII, aréna-út 19. — Sándor, bőrgyáros, IX, Ferencz-krt 26. — Sándor, máv. felügyelő, VI, Székely B.-u. 22. Fische Ignácz, dr., elmeorvos, VII, dohány-u. 22/24. Fischel, 1. Fischl. Fischer Ábrahám, czipész m., VII, Rombach-u. 3. Ábrahám, nyomdatul., VI, Vasváry Pál-u. 7. Ábrahámné, özv., keresk., Űjpest, király-u. 28. Ábrahámné, özv., mag., VI, Eötvös-u. 34. — Adolf, bizt. int. igazg., V, újpesti rkpt 3/6. — Adolf, fuvaros, VIII, népszínház-u. 42. Adolf, kárpitos m., I, Bercsénvi-u. 6. — Adolf, keresk., VII, telep-u. 27. Adolf, lóügynök, VII, Komócsy-u. 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom