Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Orsz. közegészségügyi tanács. 29 Kórházak. g) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények. I. Egészségügy. a) Országos közegészségügyi tanács 29. lapon. b) Kórházak, klinikák, elmegyógy­intézetek, menhelyek és szegény­házak, gyermekmenhelyek, ren­delő intézetek ___ _ 29. « c) Orsz. központi védhimlőoltó intézet 36. « d) M. kir. művégtaggyár ... ... ... 36. lapon. Magángyógyintézetek 1. I. E) részben. Gyakorló orvosok 1.1. E) részben. Szülésznők 1.1. E) részben. Gyógyszerészek 1.1. E) részben. a) Orsz. közegészségügyi tanács. (A m. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium fönható­sága alatt.) IY, váczi-u. 8. Elnök: dr. Müller Kálmán, báró, min. tan. egy. ny. tan. Alelnök: dr. Liebermann Leó, egyet. ny. r. tanár. Jegyző: Tóth Lajos, h. áll. titkár. Rendes tagok : dr. Bókay János, dr. Bugarszky István, Deér Endre, dr. Dollinger Gyula, dr. Grosz Emil, br. Kétly Károly dr., br. Korányi Sándor dr., dr. Moravcsik Ernő Emil, dr. Preisz Hugó, dr. Tauffer Vilmos, dr. Vámossy Zoltán, dr. Szabó Sándor. Kormányelőadók: dr. Hutyra Ferencz, dr. Scholtz Kornél, dr. Tóth Lajos h. államtitkár. Rendkivüli tagok: dr. Árkövy József, dr. Bánóczy Gyula, dr. Bársony János, Bayer Antal, dr. Dégen Árpád, Farkas Kálmán, min. tan., dr. Feleki Hugó, dr. Fodor Kálmán, dr. Hajós Lajos, Hauszmann Alajos, dr. Hertzka Károly, dr. Imre József, dr. Katona József, dr. Lőw Sámuel, dr. Magyari-Kossa Gyula, dr. Matolcsy Miklós, dr. Mergl Ödön, dr. Mutsenbacher Béla, dr. Nagy Géza, dr. Nékám Lajos, dr. Nóvák Endre, dr. Osváth Albert, dr. Petcz Lajos, dr. Stáhly Ignácz, dr. Tauffer Emil, dr. Tanffer Jenő, dr. Thegze Imre, dr. Tüdős Kálmán, dr. Vadnay Szilárd, dr. Végh János, dr. Weisz Ede. b) Kórházak, klinikák, elmegyógyintézetek, menhelyek és szegény­házak, gyermekmenhelyek és rendelő­intézetek. 1. Közkórházak. A székesfővárosi közkórházak központi igazgatója : dr. Wenhardt János, egyet, tanár, udv. tan. Helyettese : dr. Bäsch Imre, egészségügyi főtan. Titkár: dr. Hollán Henrik. Tel. Józs. 125—99, 108-81. gzt.-Bókus központi közkórház. (VHE, Gyulai Pál-u. 2. — Tel. Józs. 62—39, 126—18.) Igazgató-főorvos: dr. Wenhardt János, a székesfőv. közkórházak központi igazgatója. Igazgató-főorvos helyettes: dr. Purjesz Ignácz, ny. közkórházi főorvos. Főorvosok: dr. Székács Béla, dr. Haberem J. Pál, dr Hültl Hümér, dr. Wenczel Tivadar, dr. Liebermann Leó, dr. Entz Béla. Rendelőorvosok: dr. Krepuska Géza, dr. Lénárt Zoltán. Központi orvosi laboratóriumvezető: dr. Szili Sándor. Halottkém: dr. Stein Adolf, egyúttal a Böntgen­laboratorium vezetője. Adjunktusok: dr. Brósz Sándor, dr. Szeghő Ernő. Alorvosok: dr. Kató Gergely, dr. März Jakab, dr. Fratrits Jenő, dr. Elischer Ernőd, dr. Ilk Viktor, dr. Kacsó László, dr. Kaló Andor, dr. Klein Oszkár. Főfelügyelő: Jankovich Aladár. Felügyelő: Langer Lajos. Kun-utczai liókkórház. (VHI. kun-u. 4. — Tel. Józs. 8—89.) Főorvosok: dr. Bäsch Imre, dr. Kovács József, dr.. Szerb Zsigmond. Alorvosok: dr. Mizslev Károly, dr. Juhász Sándor. Gondnok: Tenk Sándor. Telepy-ntczai íiókkórház. (IX, Telepy-utcza 17. — Tel. Józs. 8-09.) Főorvosok : dr. Borszéky Károly, dr. Báthonyi Beusz Frigyes, dr. Bencze Gyula. Alorvosok : dr. Steingaszner József. Kezelő: Barna Béla. Szent István-közkórház. (IX, gyáli út- 1. — Tel. : Józs. 52—65, 68—35.) Igazgató-főorvos : dr. Hainiss Géza. Igazgató-főorvos helyettes: dr. Dieballa Géza. Titkár: dr. Csukovits Lajos. Főorvosok: dr. Pólya Jenő, dr. Winternitz Arnold, dr. Bitoók Zsigmond, dr. Hasenfeld Artúr, dr. Dieballa Géza, dr. Poór Ferencz, dr. Sarbó Artúr, dr. Hainiss Géza, dr. Szili Jenő, dr. Nádoiy Béla. Rendelő orvosok: dr. Keller Kálmán, dr. Báskai Dezső. Adjunktusok: dr. Skoff Tibor, dr. Eiszenmann Oszkár. Röntgen laboratórium vezetője: dr. Fischer Ernő , Halottkém : dr. Balló József. Alorvosok: dr. Spiegel Béla, dr. Dörflinger János, dr. Keserű Bálint, dr. Göbl Albin, dr. Hegedűs Béla, dr. Theisz Oszkár, dr. Matusikr Bezső, dr. Pfannenwald Mátyás, dr. Zechmeister Oszkár. Gondnok: Török Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom