Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaság o k. 255 Különféle részvénytársaságok. Felsőmagyar országi czukoripar részvénytársaság. Oberungarische Zucker-Industrie­Actiengesellschaft. (Y, Dorottya-u. 6. — Tel. 53—71, 53—77.) Igazgatóság: gr. Andrássy Géza, gr. Andrássy Sándor, gr. Sztáray Sándor, hg. Thurn-Taxis Sándor, br. dr. Ma­darassy-Beck Marczell, dr. Freund István, Freund Emil, Elbogen Richárd, Elbogen Hugó, Strohschneider Ferencz, Dvorák János, Spacek József, Svoboda Károly, Schick Viktor. Felügyelő-bizottság : Turánszky László, dr. Beményi­Schneller Lajos, Harmatta Andor, Perutz Arthur, Schwarz János. Feiten és Guilleaume kábel-, sodrony- és sod­ronykötélgyár részvénytársaság. Feiten & Guilleaume Kabel-, Draht- und Drahtseilfabrik Ung. Actiengesellschaft. (I, budafoki út 60. — Tel. Józs. 84—31, 84—32, 84—33, 84—34.) Igazgatósági tanács: Guilleaume Miksa elnök, Berg­mann János, Fellner Henrik, Püspöki Emü, Stransky Félix, Tolnay Kornél. Felügyelő-bizottság: Gaszner Pál elnök, Saint-George Rezső, Sommsich Miklós. Igazgatók : Knaur I. Eichárd, Laskus Oszkár, Thomas Arthur, Wicar Beinhold. Aligazgatók: Luib Kálmán, Beichart Géza, Lang Ottó. Fémipari és brikettező részvénytársaság felszámolás alatt­(V, Vilmos császár-út 32. — Tel. 127—04.) Felszámolók : dr. Busztin Gyula, dr. Heller László, Magyar Pál, dr. Badó Gyula. Fém-, játékárú- és faipari részvénytársaság. (H, Donáti-u. 40—42. — Tel. 98—03.) Igazgatóság: Kőszeg Henrik, Komor Gyula, Krausz Henrik, Fleischmann Emil. Felügyelő-bizottság: dr. Katona Zsigmond, Vas Andor, Biczó András. Fémkereskedelmi részvénytársaság. Metallhandels Actiengesellschaft. (V, Korall-u. 5. — Tel. 150-84, 102—01.) Igazgatóság: Singer Jenő, Kalmár Berthold, Knapp Miksa, dr. D°bay Aurél, Magyar Pál, Kálmán Henrik, Apor Elemér. Felügyelő-bizottság: Klein Lipót, Kálmán Sándor, Kandó Gyula, Leitersdorf Ede. Czégvezetők : Eisenbach Miksa, Földes József. Ferenczvárosi versenypálya részvénytársaság. (IX, Bákos-u.. 11. — Tel. Józs. 52—32.) Igazgatóság: dr. Springer Ferencz elnök, dr. Helvey Tivadar alelnök, dr. Cseley József, dr. Gregersen Endre, dr. Hecht Ernő, Horváth József, Hűvös Iván, Mattyók Aladár, Zwack Lajos. Felügyelő-bizottság : dr. György István, Herz Lajos, Járitz Gyula, dr. Machlup Henrik. Ferrolignnm részvénytársaság. (IV, szerb-utcza 2,) Igazgatóság: Antal László, Eckhardt Vilmos, dr. Lázár Andor, Verzár Kálmán, Szörcsey József, Tóth József, dr. Zsolnay Oszkár. Ferrovía gyáripari kellékek kereskedelmi r. t. (V, országház-tér 16—17. — Tel. 30—59.) Igazgatóság: Rácz Hermann, Rácz Manó, Glaser Gyula. „Fides" bizományi árúcsarnok részvénytársaság. (VH, hársfa-u. 42.) Igazgatóság: Lederer Henrik elnök, dr. Hegedűs Gyula, dr. Virányi Lajos, dr. Fodor Sándor, Fodor Sándor. Ügyv. igazgató: Fodor Sándor. Filmia részvénytársaság. Filmia-Actiengesellschaft. (VIH, Rákóczi-út 61.) Igazgatóság : Ney Dániel, Fried Hugó, dr. Fried Leó. Filmszállitási részvénytársaság. (VH, akáczfa-u. 5. — Tel. Józs. 118—73, 118-72.) Igazgatóság: Fejér Ottó elnök, Guthard Tódor, Kovács Emil, Guttmann Manó, Farkas Manó, Horovitz Richárd, Erdős Vilmos, dr. Rajner Béla, Ferenczi Sándor. Felügyelő-bizottság: Budas Jenő elnök, dr. Beichert Bezső, Pásztory M. Miklós. Ügyv. igazgató: Angyal Géza. Jogtanácsos : dr. Bibáry Géza. Finomított vacnum olajok kereskedelmi részvény­társaság. Handels Actiengesellschaft für raffinirte Vacuum-Oele. (IX, Lónyay-u. 54. — Tel. Józs. 49—27.) Igazgatóság: szapári Baitz Károly, Novak Sándor, Klement Béla, dr. Klement Lajos igazgató. Felügyelő-bizottság: Baumann Antal elnök, Balogh Mihály, ar. Horváth Sándor. Fischer I. juta, textil és árúforgalmi r. t. (V, nádor-u. 31-33. — Tel. 129—00, 31—57.) Igazgatóság: Fischl Simon, W-ahl Vilmos. Fischer Péter és társa részvénytársaság. (IV, Calvin-tér 3. — Tel. Józs. 19—24.) Fiókok: VH, Bákóczi-út 78. Tel. Józs. 16—25., IV, vám­ház-körút 8. Tel. Józs. 61—89.) Igazgatóság: Lángos Zs. Nándor, Halom Imre, Endrei Dezső, Simonyi Albert. Felügyelő-bizottság: Forgács Alfréd, Kálmán Ármin. Czégvezető: Kiss Béla. Fischer Simon és Társai részvénytársaság. (V, bécsi-utcza 10. — Tel. 16—44, 105—33, 148-09.) Igazgatóság : Spitzer Miksa elnök. Fischer Géza vezér­igazgató, Fischer Ernő, Fischer Ödön, Weisz Miksa, Hajdú Zoltán alelnök, Erney Károly, dr. Paupera Ferencz, dr. Kónyi Hugó, Friedmann Ernő. Felügyelő-bizottság : Dulcz Antal, dr. Vámbéry Busz­tem, Schönthal Oszkár. Fischer vacuum részvénytársaság. (VH, dob-u. 90. — Tel. Józs. 10-72, 60—88.) Igazgatóság: dr. Weisz József, Leblang Andor, dr. Csukási Manó, Takács István. Felügyelő-bizottság: Fischer György, Grosz László. Kird Zoltán. Vezérigazgató: Fischer Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom