Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - P

Rau sch enber ger. Lakás-jegyzék. 1014 Lakás-jegyzék. Reclinitz er. Pflaumer Ágost, mérnök, IX, Lónyay-u. 43. — Sándor, festőművész, IX, Lónyay-u. 43. Pfléger Győző, műszerész, "VTTT, üllői út 78. — Mihály, szabó, VII. Dembinski-u. 4. — Mihály,szabó m., X. Hungária-krt 253/255. Pfligel Béla, főv. tisztv., VHI, Stáhly-u. 7. Pfliegler 1. Fliegler alatt is. Pfliegler Antal, ny. gépész, VIH, Kisfaludy-u. 40. — Margit, bankhiv., VDI, aggteleki u. 9. Pflock Albert, asztalos, VHI, práter-u. 26. Plug Tibor, hentes, I, táltos-u. 7. Pflum György, ifj., épitő m., Erzsébeti., Kossuth Lajos-u. 51. — György,vendéglős, Erzsébeti, Kossuth Lajos-u.51. — Ferenczné, özv., varrónő, VI,Vilmos császár-út 15. Pflügl János, lakatos, VI, szt László-út 54. Píneiszel Frigyes, vendéglős, VII, István-út 6. — Lajos, fuvaros, Erzsébeti, Erzsébet-u. 15. Pfnisz Lőrinczné, özv., szatócsűzi. tul., VTTT, práter­utcza 69. Szilárd, íüszeres, X, Endre-u. 6la. Píohl Ferencz, főmolnár, V, újpesti rkprt 22/23. Pfoser Károly, magánzó, III, föld-u. 48la. Pfriem Dénes, fővámtiszt, I, Attila-u. 69. — Lénárdné, özv., keresk., Erzsébeti, Nagy Sándor­utcza 24. — Teréz, hiv., I, csipke-út 8976. Píundstein Ádám, borbély m., Újpest, Jókai-u. 6. Pheil Klára, magánhiv., VHI, Kisíaludy-u. 7. Phiestik Andor, máv. műszerész, VI, sziv-u. 13. Philip 1. Philipp. Philipovich 1. Filipovits alatt is. Philipovich, Emil, magánhiv, IX, Bakáts-u. 3. — József, (Phüipovits), pallér, Újpest, Türr István­utcza 32. — Károly, banktisztv., VHI, Józseí-u. 16—18. — Viktor, osztr. magy. bankellen.,I, kelenhegyi út 34. Philipp 1. Filip alatt is. Philipp, (Philip, Phillip). — Aladár, máv. ellenőr, VI, íelső erdősor 25. — Albertné, magánzó, V, Vilmos császár-út 18. — Alfréd, min. titkár, VH, akáczfa-u. 13. — Arnold, malomtisztv., VI, dalnok-u. 2/c. — Arthur, (Philip), bankhivatalnok, H, török-u. 10. — Ede, utazó, VHI, Eákóczi-út 25. — Ernő, (Phillip), dr., ezredorvos,VHI, Baross-u. 57. — Ferencz, áll. tisztv., H, Batthyány-u. 65. — Gyula, téglagyáros, H, csalogány-u. 50. — Gyuláné, nyugd., VHI, kőris-u. 30. — Ignácz, magánzó, H, török-u. 10. — István, szobrászművész, VHI, népszinház-u. 17. Tel. Józs. 21—64. — István, telepfelügyelő, VIH, tömő-u. 56. — István, vendéglős, VH, akáczfa-u. 45. — Jenő, százados, VI, Bulyovszki-u. 4. — Jenő, ügynök, VH, dohány-u. 22. — József, m. kir. operaházi tag, VH, murányi u. 51. — Józseíné, özv., magánzó, V, Dráva-u. 10. — Józsefné, magánzó, VII, dohány-u. 104. — Károly, máv. főmérnök, VI, Izabella-u. 43. — Károlyné, özv., magánzó, VI, király-u. 110. — Károlyné, özv., ma~.. IX, Bakáts-tér 2. — Leó, bőrkereskedő, VI, nagymező-u. 29. — Margit, felirónő, VIH, Hunyadi-u. 33. — Miklós, postatiszt, VHI, Józseí-krt 18. — Mór, ügynök, VI, bajnok-u. 5. — Mórné, (Philip), özv., mag., VH, Kazinczy-u. 10. — Oszkár, ügynök, VIH, népszinház-u. 33. — Bezső, (Philip), festő, V, mérleg-u. 5. — Bichárd, keresk. utazó, VH, Hernád-u. 8. — Bóbert, keresk., VHI, Bákóczi-út 25. Budolf, irattárkez., V, nádor-u. 15. — Samu, keresk., VH, na gyd iófa-u. 27. — Zsigmond, magánhiv,, VIH, kálvária-u. 22. — Zsigmond, m. hiv., VH, nagydiófa-u. 27. Philippi Aladár, dr., cs. és kir. törzsorvos, I, Lipót­mező, hadapródiskola. Philippi Gyula, kapitány, VIH, mosonyi u. 8. — Károly, műszerész, I, Maros-u. 14. — Ödön. (Philippy),dr.,kir.itélőt. biró,VH, jávor-u.3. Philippovits 1. Philipovich. Philipsberg Lipót, hivatalnok, VI, Andrássy-út 79. Phillip 1. Philipp. Phleps Arthur, cs. és k. kapitány, IV, molnár-u. 11. — Gyula Viktor, ny. altábornagy, I, orom-u. 20. Phott, 1. Póth. Piacsek, (Piatsek). — Aladár, máv. pénztáros, I, Horthy Miklós-út 8. — Anna, hivat., I, Horthy Miklós-út 8. -— Bálintné, özv., magánzó, I, Horthy Miklósút 8. — Béla, (Piatsek), irnok, VII, Károly-körút 1. — Edéné, özv., magánzó, V, sólyom-u. 16. — Ferencz, kávés, H, Páíify-u. 1. — Gáspár, asztalos m., Kispest, Tisza K.-u. 15. — Győző, törvényszéki biró, V, sólyom-u. 16. — Jánosné, özv., mag., IX, Báday-u. 37. — Józseí I. p. ü. fővigy., X, szent László-tér 18. — Margit, hivat., I, Horthy Miklós-út 8. Piant Mária, hivataln., VIH, üllői út 70. Piáth Aladár, műíogász, Kispest, Toldy-u. 9. Piatnik Eezső, kártyagyáros, VH, Bottenbiller-u. 17. Tel. Józs. 10-63. Piatrik József, czipész. Erzsébeti, faiskola-u. 9. — József, gépész, X, Óhegy-u. 14. Piatsek, 1. Piacsek. Piavotinszky Lajos, festőművész, VI, Kmetty-u. 17. Piazza Antal, műsz. tisztv., IV, mecset-u. 17. — Antal, épitési rajzoló, VI, felső erdősor 26. — Győző, épitész és épitő m., IH, ürömi-u, 8. — Imréné, özv., magánzó, IX, Ernő-u. 5. — Jenő, máv. művez., VI, Szondy-u. 32. — József, m liiv., VI, Izabella-u. 69. — Nándor, asztalos, VH, István-út 38. — Viktor, gyárigazgató, IH, ürömi u. 8. Pibal Ferencz, betűszedő, IX, liliom-u. 33. Piber István, bérkocsitul., IX. remete-u. 4. Piblinger Ernő, főhadnagy, V, Falk Miksa-u. 9. — József, bank- és tőzsdebiz., H, Batthyány-u. 59. Tel. 139—33. Piccat Jánosné, özv., tanitónő, IV, Semmelweis-u. 8. Picha Károly, művezető, VHI, losonczi u. 21. — Vilmosné, özv., nyugd., VI, Andrássy-út 51. Pichl Károly, magánhiv.,VI, Deák Ferenczrtér 6. Pichler, 1. Pikler alatt is. Pichler Ágoston, gépészmérnök, X, Auguszta-telep, trencséni u. 4. — Antal, nyomdász, I, avar-u. 2. — Bódogné, özv., magánzó, IV, váczi u. 83. — Elemér, operaházi tag, IV, szerb-u. 8. — Ferencz, íényképész s., I, íürj-u. 18. — Ferencz, kereskedő, IX, Banolder-u. 23. — Ferencz, padiókészitő, VIH, nagyfuvaros-u. 25. — Fülöp, mérnök, IX, üllői-út 119. — Gyula, p. ü. szemlész, VIH, Mátyás-tér 16. — Gyuláné, dr., tanitónő, I, Pa uler-u. 19. — Ignácz, közalapitv. tiszt, VILI, Józseí-u. 79. — Ignácz, vizműszerelő, VH, Csengery-u. 15. — Imre, íakereskedő, VH, István-út 40. — J. Eezső, hivatalnok, IV, Szervita-tér 4. — János, keresk. alkalm., IX, Lónyay-u. 99. — Johanna, tanitó, I X, B akáts-tér 5. — Józseí, műépitész, VHI, Kisíaludy-u. 25. — Károly, dr., vasúti főfelügy., VI, sziv-u. 63. — Lajos, keresk., VIH, Gyulai Pál-u. 14. — Lajos, min. osztály tanácsos, X. delej-u. 9. Tel. JÓZS. 40—16. — László, hivatalnok, VI, nagy János-u. 27. — Ödön, hivatalnok, IV, Semmelweis-u. 15. — Bezső, vállalkozó, H, Debrői-u. 7. — Péter, czipész m.„ VTTT nagytemplom-u. 6. Pichlmayer Albert, vendéglős, VHI, bérkocsis-u. 28. — Lajos, ny. főv. hivatalnok, X, Simor-u. 13. Pichner Antal, állampénzt, hiv., IX, Kinizsy-u. 25. Pichovszky Jánosné, özv., mag., IX, Lónyay-u. 42/b.

Next

/
Oldalképek
Tartalom