Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Eerék gyártó. Lakás-jegyzék. 637 Lakás-jegyzék. Keresztes. Kertvay Józsefné, özv., magánzó, n, iskola-u. 56. Keruska Ferencz, vállaik., Erzsébetf., Nagy Sándor­utcza 749. Kerverits Zsigmond, mázoló in., Y, Borbolya-u. 7. Kéry, (Kéri). — Aladár, (Kéri), mérnök, YH, Gizella-út 49. , — Alajos, szabó s., I, Krisztina-krt 99. — Antal, kereskedő, I, Horthy Miklós-út 150. — Gábor, (Kéri), épitész, VHI, Orczy-út 38. — Gerzson, (Kéri), asztalos s., I, badacsonyi u. 24. — Gyula, szerkesztő, X, Simor-u. 11/13. — Gyuláné, özv., p. és táv. kiadó,YHI, József krt 58. — Ignácz, báztulajd., X, Kada-u. 19. — Imre, eszterg., H, lövőház-u. 17. — Imréné„özv., báztulajd., X, Apaffy-u. 12. — János, tszéki biró, I, győri út 2/c. x — Jánosné, özv., mag., X, harmat-u. 10. — Jenő, lakatos, IX, Lónyay-u. 7. — Jenő, (Kéri), malomhivatalnok,V, Lipót-körút 13. — József, (Kéri), czipész m., Erzsébetf., Dessewffy­utcza 72. — József, (Kéri), bérlő, V, Falk Miksa-u. 6. Tel .97-28 — Károly, dr., rend. s. fogaim., IX, Lónyay-u. 25. — Károlyné, özv., házfelügy., I, tábor-u. 2. — Lajos, (Kéri), kovács m.,'I, Attila-u. 12. — Lajos, dr., ügyvéd, I, fehérvári út 44. — Lipót, (Kéri), hivatalnok, VH, Almássy-tér 12. — Mihály, raktárnok, X, Alkér-u. 30. — Mihály, (Kéri), rendőr. Hl, Flórián-u. 13. — Miklós, (Kéri), dr., Ítélőtáblai biró, H, bimbó-u. 9 — Oszkár, (Kéri), keresk., VH, Almássy-tér 12. — Pál, géplakatos, YI, figyelö-u. 8. — Sándor, (Kéri), tanerő-ügynök, VH, király-u. 73. Kerz Márk, szabó m., V, Csáky-u. 3. Kerzinger József, építőm., YH, Wesselényi-u. 35. Kerznár Irén, hivatalnok, I, Krisztina-körút 147. — Lajos, festő s., IV, remete-u. 5. Kese Ilona, dohánytőzsdetul., VI, Szabolcs-u. 16. Kesegic József, művezető, X, Asztalos Sándor-u. 12. Keserű, (Kesserü), — András, vendéglős, VH, Wesselényi-u. 63. — Antal, postaaltiszt,_ VH, Péterfíy Sándor-u. 26. — Antalné, özv., magánzó, VHI, koszorú-u. 24. — Bálint, dr., orvos, IX, gyáli út 1. — Béla, fürdőmester, H, tillér-u. 11/a. — Béla, (Kesserü), dr., honv. ezredorv., I, Horthy Miklós-út 15/a. — Béla, min. irodafőtiszt, I, mártonhegyi út. 61. — Ferencz, főv. altiszt, IV, váczi u. 53. — Géza, főv. kézbesítő, VI, jász-u. 113. — Gyula, főv. mezőrendőr, VI, jász-u. 113. — István, (Kesserü),vk.alezredes, IX, közraktár-u. 24. — István, pt. ellenőr, H, fillér-u. 11/a. — Lajos, postás, Kispest, Árpád-u. 127. — Lajos, dr., törv. elnök, IV, szerb-u. 2. — Miklós, gyógyszerész, IX, soroksári út 38. — Pál, mérnök, VHI, Baross-tér 9. — Sándor, bankszolga, H, fiUér-u. 85. — Zoltán, (Kesserü), dr., honv. főhadn. hadbíró, IV, Kaas Ivor-u. 9. Kesjár Mária, tanitónő, YH, Czobor-u. 54. — Pál, közs. tisztv., VH, Czobor-u. 64. Kesler 1. Keszler. Késmárky Dezső, rend. s. felügy., I, Attila-krt 28. — Gézáné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 33. — Gyula, fodrász, VI, dalnok-u. 27. — Lajos, kőműves m., IX, Kada-u. 34. — Bezső, hiv., VH, dohány-u. 80. Késmárszky Lajos, ev. s. lelkész, VI, Szondy-u. 79. — Sándorné, özv., magánzó, IX, üllői út 11—13. Kesoma Imre, színházi zenész, I, Gellérthegy-u. 39. Késői Béla, postafőfelügyelő,VH, Sajó-u. 5la. Kesselbauer Ágoston, 'mérnök, H, Zsigmond-u. 9. — Albert, nyugd., !, márvány-u. 25. — Károly Albert, ifj., magánhiv., VH, Ilka-u. 22. — Oszkár, pü. titkár, I, márvány-u. 25. — Sándor, pénzint. főtisztv., Hl, Zsigmond-u. 7. Kesserü 1. Keserű. Kessl Anna, hivatalnok, Y, alkotmány-u. 31. Kessler 1. Keszler. Kestenbaum 1. Kesztenbaum. Kestler 1. Kesztler. Kész János, vendéglős, Újpest, Beniczky-u. 11. — Jenő, főmérnök, VI, Podmaniczky-u. 24. — László, nyugd., I, kuruczlesi út. 8. — Lázár, hiv., I, Városmajor-u. 18. — Bózsika, tanitónő, VHI, tavaszmező-u. 10. — Szerén, hiv., H, Irma-tér 3. Keszák Nándorné, ö?v., nyugdijas,VHI, üllői út 68. Keszelényi Gézáné, magánzó, IV, Kaplony-u. 5. Kesselgruber Károly, lakatos s., VH, szövetség-u. 13. Keszeli Tiborné, magánzó , Y H, Damjanich-u. 10. — Zsigmond, biv. szolga, Vili, népszinház-u. 18. Keszer Ferencz, pt. altiszt, Kispest, Hungária-út 21, Keszey Ferencz, hiv., VI, gr. Zichy Jenő-u. 14. — József Bezső, műs zer ész, I, alkotás-u. 11. — Mihály, czipész s., VH, Izabella-u. 10. — Vincze, vendéglős, VH, Bákóczi-út 44. Keszi Istvánné, özv., magánzó, V, Zápolya-u. 22. — Molnár Ambrus, kalapos, X, k. jászberényi út 3. Keszits Antalné, özv., mag., H, Toldy Ferencz-u. 35. — Márkné, özv., magánzó, H, Batthyány-u. 18. Készl Ferencz, magánzó, Vlil, futó-u. 28. Keszler 1. Köszler alatt is. Keszler, (Kesler, Kessler). — Aladár, keresk. s., VI, Teréz-krt 50. — Alajos, kárpitos s., I, sashegyi út 5. — Albert (Kessler), jóvátételi biz. titkár, IV, váczi utcza 78. Tel. 50—10. — Albert, (Kessler), tanár, I, Szt.-Gellérthegy-u. 81. — Amália, szinésznő, VI, Dessewffy-u. 20. — Antal, üzletvezető, VH, Bka-u. 36. — Antalné, özv., magánzó, Y, Lipót-körút 13. — Béla, bankképv. és ingatlanforg. iroda, Újpest, István-út 10. Tel. 169—01. — Béla, közp. cselédszerző, Újpest, Arpád-út 45. Tel. 148—60. — Dávid, bizt. ügynök, VII, Elemér-u. 22. — Dezső, műszerész, AT, Izabella-u. 38. — Emánuel, hiv., YH, dohány-u. 71. — Ernő, munkavezető, VTH, Eszterházy-n. 20. — Ernő, gyárigazg., V I, S zondy-u. 24. — Erzsébet, varrónő, YH I G yulai Pál-u. 12. — Ferencz, mészáros m., Vili, Sze'rdahelyi-u. 13. — Ferencz, szabó, VH, angöl-u. 3. — Géza, aranyműves s., VH, holló-u. 11. I — Géza, hivatalnok. VH, Elemér-u. 17. — Géza, kávépörkölő, VI, gróf Zichy Jenő-u. 15. Tel. 22- 08. — György, szabó, VH, Izabella-u. 23. — Gyula, főv. főtiszt, Kispest, Batthyány-u. 57. — Gyula, ifj., gépgyári tisztv.,Kispest,Kisfaludy-u.89. — Gyula, szabó m., Y, bálvány-u. 16—18. — Hermann, kiskeresk., VH, nagydiófa-u. 32. — Ignácz, ügynök, VH, Elemér-u. 17. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Teréz-krt 34. — Ilona," operaházi tag, VH, Izabella-u. 48. — Irén, zenetanitónő, YH, akáczfa-u. 9. — István, magánhiv., V, Lipót-körút 13. — Jakab, czipSgyári vezető, YIH, Tisza Kálmán-tér 14. Tel. Józs. 75—08. — Jakab Dezső, vendéglős, VTH, Teleki-tér 9. — Jakabné, özv., magánzó, VI, gyár-u. 10. — János, szobrász, VH, mexikói út 52. — Jenő, bádogos m., VI, ó-u. 36. — Jenő, keresk. s., VI, Teréz-krt 6. — Jenő, dr., orvos, VI, Teréz-krt 17. Tel. 159-84. — Jenő, (Kessler), tisztviselő, VHI, Dobozi-u. 17. — József, bádogos s., VH, angol-u. 3. — József, detektív, IV, vámház-krt 2. — József, keresk., VI, gyár-u. 10. — József, keresk. s., VH, Kazinczy-u. 10. — József, tanár, V, alkotmány-u. 16. — Károly, őrnagy, Y, ügynök-u. 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom