Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - D

Csernyánsz ky. Lakás-jegyzék. 212 Lakás-jegyzék. Csevey. Demetrovits Károly, lakatop m., VI, aréna-út 140. — Zsigmond, asztalos, Kispest, Álmos-u. 8(5. — Zsigmond, hiv., VIII, népszinház-u. 53. Demhoff Károlyné, özv., nyugd., II, Toldi F.-u. 80. Démi János, m.k.doh.-gyári ügyelő, I,Bercsényi-u,50. Demián 1. Dernján. Demiány Gyula, dr., íőhadn., hadbíró, I, budaioki út 1(5. •— Henrik, magánhiv., VH, Rottenbiller-u. 27/6. — Ilona, hivatalnoknő, VHI, Szentkirályi-u. 22. — Jakab, szabó m., VH, Rottenbiller-u. 29/6. Hemics Mirkó, nagy keresk., VIH, üllői út 68. Hemisch Ferencz, dr., orvos, I, Döbrentei-u. 12-, Demján, (Demian). - Alajosné, özv., magánzó, VH, Rákóczi-út 78. — Árpád, magánhiv., X, liget-tér 2. — Eszter, (Demián). magánzó, VIH, aggteleki u. 19. — Ilona, (Demián), hiv., VH, neíelejts-u. 58. — János, czipőíelsőrészkészitő, V, akadémia-u. 5. — János, dr., orvos, \TH, Rökk Szilárd-u. 29. — Jánosné, (Demián), özv., mag., VHI, Mária-u. 22. — Józseí, rendőr, IX, remete-u. 24. — Lajos, (Demián), magán tisztv., VIH,losonczi u.15. — Lajos, (Demián). műszaki hiv.,VHI,Baross-u. 133. — Zoltán, (Demián), utazó, VILI, aggteleki u. 1. Demjanecz Jánosné, özv.,magánzó,IX,Ferencz-u.21. Demjanovich Emil, dr., íőorvos, Vili, József-krt 14. Tel. Józs. 9-93. Kornél, dr., műtőorvos, VIH, József-krt 14. Tel. Józs. 9—93. Demjén Anna. pt. kiadó, V, József-tér 9. — Cornél, fürdőtulajd., V,,Báthory-u. 22. — Elemér, felső ker. isk. tanár. VH, Bottenbiller-u. 1. — Gézáné, főv. tanácsnok özv., V, Lipót-korút 7. — Istvánné, özv., varrónő, VHI, Mária-u. 5. — János, törvényszéki biró, VH, murányi u. 44. Tel. Józs. 91-79. — Jenő, m. tisztv. VH, Rákóczi-út 82. — Károly, betűszedő, VI, Vörösmarty-u. 58/6. — Lajosné, özv., magánzó, VH, Ida-u. 2. — László, bankintéző, V, csanádi u. 21. — S. Zsigmond, bankíőhiv., n, Margit-krt 7. — Sándor, pt. felügy., V, sziget-u. 16. — Zsigmond, bankcégv., H, Margit-krt 7. Demkó Dezső, vezérigazgató, X, Szabóky-u. 8/10. Tel. JÓZS. 33- 80. — György, kádár, X, kada-u. 8201. — Ilona, hivatalnoknő, V, berzenczei u. 48. — Jakab, czipész m., H, iskola-u. 12. — Jánosné, özv.. nyugdijas, VI, országbiró-u. 38. -— Jánosné, pt. hiv.-nő, TV, régi posta-u. 7. — Józseí, kéményseprőüzletvez., IH, serföző-u. 6. József Árpád,, szatócs, I, márvány-u. 29. — József, vasöntő, VI, váczi út 133. — Kálmán, dr., ny. főgymn. igazg., I, mártonhegyi út 10234. hrsz." — Kálmán, r. t. igazg.,VHI, kálvária-tér 18. — Kálmán, vezérképviselő, I, verpeléti út 10. — Margit, polg. isk. tanárnő, VI, Csengery-u. 54. —- Marcit, B„ tanitónő, V, Berzenczei u. 48. — Miklós, ügyvédjel., I, Gellért-rakpart 1. — Oszkár, min. számellenőr, H, iskola-u. 35. — Tivadar, magánhiv., I, naphegy-u. 39. — Zsigmond, háztul., Újpest, Lőrincz-u. 24. Demkó-Bélánszky Béla, dr., íőv. tiszti orvos, VI, Csengery-u. 54. — Belánszky Gézáné, mag., V, berzenczei-u. 52. —Belánszkv Margit, tanitónő, VI, Csengery-u. 54. Demkovits Ágoston, dr., p. ü. tisztv., IH, Lajos-u. 11. — Józseí, czipész m., VI, röppentyű-u. 9. Demmel 1. Demel. Demmer József, kocsifényező m., VH, Egressy-út 4. — Mátyás, háztul., VHI, Baross-u. 115. Demök Mihály, rendőr, Erzsébetfalva, Csoma-u. 50. Démon Ignácz, magánhiv., VI, Frangepán-u. 6. — István, háztulajd.. Újpest, nap-u. 12/6. Demszky Vilmos, dr., vasúti fogaim., I, Maros-u. 31. Demtsa Pál, háztul., VIH, Hunyadi-u. 5. — Pál, orvos, VH, Hunyadi-u. 5. Demusz Dénes, mag., VH, Izabella-u. 7. — Gusztáv, magánhiv., IX, gyep-u. 12. — Gyula, mag., IX, Ferencz-u. 34. — János, borkeresk., VHI, Karpfenstein-u. 13. — János, magánhiv., VTH, üllői út 24. — János, magánzó, VI, Teréz-krt 5. — Károly, főművezető, B.-Palota, Bocskay-u. 67. — Bichárd, mozdonyvez., R.-Palota, forgó-u. 3. — Maran Nándor, vezérőrnagy, IV, Türr István-u. 5. Demuth Gyula, áll. isk., igazgató, VIH, Szentkiráyi­utcza 47. — Irén, áll. gépírónő, Kispest, Aladár-u. 45. — József, házm., V, Pannonia-u. 7. — Sándor, min. számtan., I, alkotás-u. 18. Dencs Boldizsár, pt. szolga. Kispest, Zsigmond-krt 5. — Lázár, vendéglős, VH, murányi u. 41. — Ödön, mérnök, VH, Izabella-u. 2. — Teréz, tanitónő, VI, Andrássy-út 4. — Viktor, m.-hiv., IV, Kálvin-tér í. Dencsik József, mészáros, VH, aréna-út 7. Dencz, (Denz), — Adolf, min. segédh. íőigazg., II, Zsigmond-u. 12. — Ákos, dr., állami tisztv., I, Németvölgy 12935/22 — Ákosné, dr., magánzó, VI, Bulyovszky-u. 21. — Ferenczné, (Denz), özv., nyugdijas, X,bánya-űlll. Denczeth Dániel, aranymüv., VI, Bajza-u. 46. Denczig István, sertéskereskedő, Újpest, Attila-u. 22. Tel. 27— 07. Dendák Ferencz, fütő, X, rákosi fűtőház. Dendi Nándor, dr., tanár,VH, Hernád-u. 22. Dene Albertné, özv., magánzó, X, vezér-u. 4. — István, vendéglős, Erzsébeti, vezér-u. 19. — László, (Denne), lelkész, IX, Ráday-u. 26. Denefleé Frigyesné, özv., érezverő m.,VH, dob-u. 30. Denenbaum 1. Dennenbaum. Denenfeld Salamonné, özv., mag.,V, visegrádi u. 15. Dénes Adolf, gyári igazg., VI, Petneházy-u. 58—60. — Adolf, hivatalnok, IX, Bakáts-tér 2. — Adolf, keresk., Kispest, Kölcsey-u. 11/«. — Adolf, órás, VH, Hernád-u. 45. — Adolfné, özv., magánzó,VI, Dessewffy-u. 25—27. — Aladár, dr., főmérnök, VH, Damjanich-u. 28/6. — Aladár, gépészmérnök, VH, Elemér-u. 40. — András, magánhiv.. Kispest, üllői út 34. —- Antal, asztalos m„ IX, Ernő-u. 15. — Antalné, özv., magánzó, VH, kertész-u. 16. — Arabella, gyógyszerész, VI, Dessewffy-u. 25—27. — Ármin, keresk. ügyn.,VI, Szondy-u.95. Tel. 165-72, — Ármin, vallástanár. VH, király-u. 103. — vrpád, gyógyszerész, VHI, népszinház-u. 59. — Árpád, gyógyszerész s., VH, nagydióía-u. 19. — Arthur, máv. mérnök, VI, bajnok-u. 1. — Arthurné, özv., mag., VH, Elemér-u. 4. — Arthurné, özv., hivataln., VH, akáczfa-u. 18. — Béla, mérnök, IX, Tompa-u. 15. — Béla, mérnök, VI. Teréz-krt 3. — Béla, vegyész, VH, murányi u. 2. — Bernátné, özv., magánzó, VHI, Józseí-krt 21. —"Berthold, gépkeresk., V, Klotild-u. 22. — Dezső, asztalos, I, böszörményi út 30. — Dezső, épitési, IX, Ráday-u. 34. — Ede, malom hiv., X, Szabóky-u. 22. — Eduárd, malomhivatalnok, IX, Ferencz-krt 43. — Elemér, r. t. igazg.VI, Kmetty-u. 14. — Ernő, hivatalnok, VI, Izabella-u. 82. — Ernő, keresk., V, ügynök-u. 24. — Ernő, ügynök, VB, király-u. 87. — Ferencz, portás, vBl, népszinház-u. 1. — Ferencz, szolga, VHI, Hunyadi u. 39. — Frigyes, r. t. igazg,, VH, aréna-út 80. — Fülöp, czimíestő, VB, nagydiófa-u. 15. — Fülöp, könyv., V, bálvány-u. 21. — Fülöp, ügynök, V, bálvány-u. 21. — Géza, mérnök, VB, nagydiófa-u. 16. — Gizella, háztulajd., VIH, üllői út 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom