Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Ke llerman n. Lakás-jegyzék. 1782 Lakás-jegyzék. Kemenczky. Kerény Dávid, betűszedő, DJ, pacsirtmező-u. 24—26. — Ignáczné, özv., magánzó, V, Lipót-körút 5. — Mór Emil, igazgató, V, Lipót-körút 21. KerényiBéla, főv. kezeíőtiszt, ID, Zsigmond-tér 11. — Dezsőné, özv., magánzó, YD, Damjanich-u. 18. — Ede, magánhiv., YI, Bajza-u. 44. — Gyula, máv. felügyelő, IV, egyetem-u. 1. — Hermin, szinésznő, I, Attila-u. 37. — Hugó, tanár, YBI, Baross-u. 121. — Ignáczné, szinésznő, VI, Hermina-út 43. — Irén, tanitónő, I, Mészáros-u. 56/5. — János, hiv. kezelő, YID, rigó-u. 3. — József, máv. hiv., D, Donáti-u. 9. — Kálmán, postatiszt, IV, Veres Pálné-u. 30. — Lajos, dijnok, V, koráll-u. 10. — Lajos, nyugdijas, VDI, losonczi u. 17. — Nándor, tanitó, Újpest, vasut-u. 6. — Ottó, főv. tisztv., I, Mészáros-u. 56lb. — Bezső, főv. pénztárnok, I, Mészáros-u. 56/5. — Sándor, hivatalnok, VI, Szondy-u. 55. — Zoltán, dr., orvos. H, Krisztina-körút i. Kerese Gábor, kir. Ítélőtáblai biró, VDI, Szentkirályi­utcza 22. — György, dr., ügyvéd, VDI, József-körút 70. — Tibor, dr., min. s.-fogaim., IX, páva-u. 32/a. Keresedy Endre, dr., ügyvédjel., D, Szász Károly-u. 6. Kereskedő János, nőiszabó m., V, nádor-u. 15. Kereskényi Jenő, kereskedő, V, Budolf-tér \ r Kereső Lajos, cs. és kir. főhadn., D, fő-u. 79. Kereszt Ervin Károly, zenetanár, D, Batthyány-u.25. Keresztély Domokos, csendőrőrm., IX, Báday-u. 7. — Károly, asztalos m., ID, timár-u. 2. — Sándor, zongoragyáros, VI, Vilmos császár út 21. Keresztény Andor, hivatalnok, VD, Károly-körút l. — Béla, magántisztv., VILI, aggteleki-u. 15. — György, dr., gyáros, V, visegrádi u. 66. — Gyula, dr., orvos, IV, magyar-u. 30. — Gyula, postafőtiszt, VD, nefelejts-u. 58. — István, fémjelző főtisztv., TV, muzeum-krt 35. — István, füszerkeresk., D, lánczhid-u. 2. — István, kefekötő m. B.-Palota, szentmihályi-út 21. — János, gazdatiszt, P. Sz.Lőrincz, br. Bánffy Dezső­utcza 27. — Jánosné, özv., magánzó, ID, cserepes-u. 4. — József, betegs. ellenőr, VID, József-u. 20. — Károly, műszerész, ID, Lajos-u. 37. — Sándor, pénzbeszedő, P. Sz. Lőrincz, üllői út 101. Keresztényi Gyula, magántisztv., IV, bástya-u. 3. — Pálné, özv., magánzó, IX, Szvetenay-u. 12. Keresztes Antonia, hivatalnok, VI, Izabella-u. 80. — Árpádné, özv., magánzó, X, család-u. 34. — Artúr Zoltán, honv. huszárszázados.IX,gyep-u.50. — Bálint, postaaltiszt, VI, Bulcsu-u. 21. — Béla, dr., tszéki albiró, VD, Dembinski-u. 48. — Berta, postakezelő, V, Csáklya-u. 8. — Dénes, kovács m., VID, práter-u. 59/a. — Ede, szálloda igazg., VI, Teréz-krt 39. — Ervin Károly, akad. m. tanár, I, Zsolt-u. 11. — Ferencz, betűszedő, VI, aréna-út 132. — Ferenczné, nyugdijas, VID, Rákóczi-út 11. — Gotfriedné, özv.. magánzó, IX, Ferencz-u. 28. — György, asztalos m., I, árok-u. 54. — György Antal, vizsgálóbíró megb. IX, pipa-u. 4. — Gyula, honv. huszárszázados, IX, üllői út 105. — Gyula, magánhiv., V, akadémia-u. 14. — Gyula, műszerész, VI, bajnok-u. 14. — Gyuláné, zongoratanár, VI, nagymező-u. 8. — Irma, postakezelő, VD. Vörösmarty-u. 2. — István, máv. raktárnok, B.-Palota, csillag-u. 4. — István, nagybaczoni,műsz. főtan.,1,Krisztina-tér 3. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, pénzint. tisztv., VI, bajnok-u. 14. — István, postatiszt, VDI, Rákóczi-út 69. — István, zenetanár, V, pozsonyi út 4/5. — Jakab, asztalos m., Újpest, Istvántelki-út 44. — János, min. irodafőtiszt, VD, Bákóczi-út 38. — János, nyugdíjas, Kispest, Zrinyi-u. 52. Keresztes János, postatiszt, VD, István-út 42. — János, szabó m., VID, Gyulai Pál-u. 12. — Jánosné, magánzó, VD, Klauzál-tér 10. — Jánosné, özv., magánzó, I, Kruspér-u. 3. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VD, Peterdy-u. 5. — József, esztergályos m., IX, Báday-u. 55. — József, hivatalnok, IV , muzeum-krt 21. — József, magánhiv., VD, Bem-u. 38. — József, vendéglős, IX, maglódi út 123. — Józsefné, dr., özv., magánzó, D, fő-u. 7. — Kálmán, szobrász, VDI, Baross-u. 17. — Károly, ny. táborn.-hadbiró, D, fő-u. 73. — Károlyné, özv., magánzó, X, kőbányai út 42... — Kornélia, tanitónő, VD, Vörösmarty-u. 10/6. — Lajos, háztulajdonos, VD, Thököly-út 32. — Lajos, honv. százados, D, fő-u. 73. — Lászlóné, özv., hivatalnok, D lövőház-u. 16/6. — Márton, férfiszabó, I, táltos-u. 6. — Mihály, pénz beszedő, D, retek-u. 46. — Miklós Antal, tszéki jegyző, IX, pipa-u. 4. — Róza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Sándor, nyug. min. tanácsos, VI, Szondy-u. 92. — Sándorné, özv.,mag., VDI, Mikszáth Kálmán-tér — Sándorné, magánzó, D, fillér-u. 11 6. — Tódor, mérnök, V, visegrádi u. 66. — Vincze, hivatalnok, IX, Ferencz-u. 13. — Zsigmond, hírlapíró, IX, közvágóhid-u. 15. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné, özv., varrónő, IX, Mihálkovics-u. 17. — Ferencz, dr., ügyvédjel., IX, Ráday-u. 25. — Gábor, (Keresztesig vili. ellenőr, ID, hévizi út 24.. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3. — Gyula, postatiszt, VD, Hernád-u. 12. — Gyula, dr., rendőrkapitány, n, tölgyfa-u. 14. — István, (Keresztesy), magánzó, VID, alföldi u. 16. — Istvánné, özv., varrónő, VID, práter-u. 82. — Jakab, (Keresztesi), máv. nyugd., VT, Bajza-u. 25. — Jánosné (Keresztesi), özv., mag., VID, szigony­utcza 16. — József, hivatalnok. VID, József-u. 28. — József, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Kálmánné, (Keresztesy),magánzó, VID,gólya-u.32. — Károly,(Keresztesi), kárpitos m.,VD,Bottenbiller­utcza 6,'fl. — Károlyné, özv., magánzó, VID, József-u. 20. — Lajos, hivatalnok, VID, fecske-u. 39. — Mihály, (Keresztesi), gyári irodakez. Kispest, We­kerle-telep 1. — Nándor, (Keresztesi), épitési rajzoló, VD, Kövér Lajos-u. 24/a. — Ödön, (Keresztesy), gyáros, VD, szövetség-u. 2 c. — Samu, (Keresztesi), ref. lelkész, VD, Bóna-u. 75. — Sándor, p. táv. s.-ellenőr, I, fehérvári út 21. — Sándorné, özv., kegydijas,VI,Vilmos császár-út 55. — Vilmos, (Keresztesy), irodatiszt, VI, felső erdősor 7. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdijas,VDI, vas-u. 8. — Sándor, dr., ügyvédjel., I, hidegkúti út 107. Keresztúri, (Keresztury). — Béla, (Keresztury), járásb. tisztv., VI, rózsa-u. 98. — Ferenczné, özv., magánzó, X, Juhász-u. 55. — György, (Keresztury), asztalos m., Ujp., ősz-u. 85. — Imre, (Keresztury), czipész m., Kispest, Hunyadi­utcza 7. — István,(Keresztury),főv. kez.tiszt,VID, práter-u.20. — István, (Keresztúry), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. — Jakab Jenő, bankhiv., IX, Banolder-u. 15. — János, ifj., műszerész, Kispest, Csokonai-u. 36. — János, (Keresztury), vendéglős, Kispest, Bákóczi­utcza 42. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 37. — Jenő, (Keresztury), asztalos m., IH, kisczelli u. 54. — József, (Keresztury), ptatiszt, VID, vas-u. 7. — József, tvszéki irodatiszt, V, Klotild-u. 16. — Károly, raktárnok, VI, Vörösmarty-u. 57. — Pál, áll. tisztv., VI, Andrássy-út 79.

Next

/
Oldalképek
Tartalom