Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - T

Sz i rianszk y. Lakás-jegyzék. 2432 Lakás-jegyzék. Sz itt ek . Tauszk Jakab, lakatos m., VH, dob-u. 80. — Jenő, magánhiv., Y, akadémia-u. 5. — Lajos, bánvafeltáró társaság irodatulajdonos, YI, Andrássy-út 41. — Mirkó (Tausk), hirlapiró, YI. mozsár-u. 0. Tauszky Ábrahám, üzletvez., VII. király-u. 13. — Czeczilia, butorszállitó, VI, Teréz-körút G. — Félix, ügynök, VI, Teréz-körút 35. — Ferencz, mérnök, YII, akáczfa-u. 22. — Fülöp, szabász, I. fehérvári út 56/c, — Illés, máv. hiv., YI, Teréz-körút 35. — Izidor, keresk. s., VII, Kazinczy-u. 3i. — Izidorné, butorkeresk., VIII, Szentkirályi-u. G. — Lajos, keresk., VI, Andrássy-út 41. — Miksáné, özv., magánzó. YI, Teréz-körút 6. — Mórné, háztulajd.,VI, szent László-u. 152. — Pál, (Tauszki), hajózási tiszt, II, Dónati-u. 12. — Sámuel, izr. hitoktató, VII, akáczfa-u. 22. — Sándor, bankhiv., YH, akáczfa-u. 22. Tautermann Henrik, keresk. s., Újpest, József-u. 13. Tautigel, Margit, tanárnő, VH, Bethlen-u. 4. Tautphöüs Tivadar, báró, hadbiztos,I,márvány-u. 23, Tautz Dávid, keresk., VD. Hungária-körút 155. Tauzer Mórné, hivataln., VHI. Bökk Szilárd-u. 18. Tavarnai Ernő, máv kalauz, Erzsébetf., határ-u. 74. Tavassy Béla, bankhiv.. VDI, fhg Sándor-u. 2. -«- Kálmán, vasúti hiv.,VID, Mikszáth Kálmán-téri. Tavasz István, magánzó, YD, Károly-krt 11. — József, szijgy. m., Erzsébetf., jász-u. 3. — Károly, magántisztv., I"V, Ferencz Iózsef-rkp. 12. — Lajos, földbirtokos, VI, sziv-u. 20. — Mór, dólivasuti főellenőr, I, márvány-u. 29. — Ödön, sapkás m., YD, Károly-krt 11. — Ödön, dr.. ügyvéd, V, hold-u. 23. Tel. 88—88. — Pál, tisztv., I, Kruspér-u. 6. Tavaszy, (Tavaszi). — József, (Tavaszi), máv. hiv., B.-Palota, fő-út 71. — Lajos, (Tavaszi),magántisztv.,D,csalogány-u. 11/a. — Mária, tanitónő, VI, Bulyovszky-u. 16. — Bózsa, polg. isk. tanitónő, I, Attila-u. 27. Tavi Ferencz, háztul,, Pestujh., Jolán-u. 2. — József, postaaltiszt, V, nádor-u. 19. — Károly, m. kir. bányatanácsos, I, alkotás-u. 32. — Lajos, kir. mérnök, D, Margit-krt 1. Tavik József, hentes m., D, tölgyfa-u. 16. — Józsefné, özv., magánzó, YIH, Bökk Szilárd-u. 7. Tax, (Taks, Taksz). — Antal, utazó, VHI, Vay Adám-u. 8. — Ignácz, (Taksz), műasztalos, X, szállás-u. 34. — Márton, (Taks), könyvelő, IX, Telepy-u. 6. — Nándor, nyomdász, X, román-u. 9. — Sándor, arczképfestő, VHI, szüz-u. 9. Taxis 1. Thurn-Taxis alatt. Taxner 1. Takszner. Tázlár Józsefné, özv., magánzó, IH, föld-u. 32. Tchayan Simon, török főconsul, VI, rózsa-u. G2. Teasdale Márta, zongora tanitónő,VH,Thököly-út 65. — Ottó, ifj., szfőv. tisztv., IX, gyáli-út 21. — Vilmos, nyug. vas. felügyelő, I, pálya-u. 7. Tebeker Sándor, magánzó, V, szabadság-tér 5. Tébely Pál, betűszedő, VHI, József-körút 58. Tébey Gyula, házgondnok, IX, Bákos-u. 15. Tébi Lajos, máv. dijnok, VTH, Bákóczi-út 49. Tebner 1. Thebner. Techel 1. Tehel. Techert Gyula, máv. ellenőr, YH, Thököly-út 162. — János, hentes m., V, vadász-u. 30. — Jánosné, özv., magánzó, V, kádár-u. 6. — József, hentes m., VI, Podmaniczky-u. 19. — József, ládagyáros, YIH, József-körút 77. Tel. Józs. 12—03. Techet Bóbert, mérnök, VIH, Bökk Szilárd-u. 29. Techlár Ferencz, adóli. pénztárnok, X, üllői út 108. Techt Pál, czipész m., X, maglódi út 5. Techter Frigyesné, özv., magánzó, YI, Lázár-u. 5. Técsi, (Técsy, Tétsi). — Erzsébet, (Técsy), magánhiv., VID, Baross-u. 18. Técsi, (Técsy, Tétsy). — Géza, telefonkezelő, VI, csángó-u. 11. — István, (Tétsi), min. számellenör,VI, király-u. 1Q&_ — József, (Técsy), magánhiv., YH, sip-u. 9. — Sámuel, (Técsy), dijnok, Kispest, Szalay-u. 12. — Sándor, (Técsy), főtisztv., I, fehérvári út 21. Técsői Farkas, tanitó, VH, dob-u. 29. Tecze Károlyné, magánzó, I, alagut-u. 1. Tedescó Amália, máv. hiv., VH, Izabella-u. 3G—38.. — Antal, r.-t. igazg., V, hold-u. 15. — Ármin, nyomdai művezető, H, tölgyfa-u. 14. — Árminné, özv. magánzó,VI, sziv-u. 47.Tel. 65—97. — Aurél, igazgató,YI, Podmaniczky-u. 27. Tel. 1—24. — Bernát, nyug. máv. főfelügy., V, pozsonyi út 2/6. — Dezső, háztulajdonos, V, alkotmány-u. 3. — Lajos, dr., ügyvéd, V, pozsonyi út 2/6. — Márton, (Tedesko), kereskedő, V, Csáky-u. 32. — Samu, keresk. s., VD, Kazinczv-u. 6la. — Samuné, özv., máv. kezelő, IX, Erkel-u. 20. — Sándor, utazó, VD, Bottenbiller-u. 66. — Simonné, özv., magánzó, V. Aulich-u. 7. Teér 1. Tér. Teérz Frigyes, műszerész, B.-Palota, Szász Károly­utcza 51. Teész János, czipész, D, hattyu-u. 7. Tógen Antalné, özv., magánzó, VI, fóthi út 22. Téger Béla, tanár, VIH, práter-u. 59/d. Téglás Dezső, orsz. gyűl. gyorsíró, D, zárda-u. 34. — Gábor, nyug. főigazg., iró, I. villányi út 4. — Géza, dr., bír. jegyző, I, villányi út 4. — Györgyné, özv., magánzó, IX, liliom-u. 48, — István, vasúti alkalm., I, avar-u. 2la. — János, czipész m., ATD, losonczi u. 22. — Jenő, tejkeresk., D, Szász Károly-u. 8. — Károly, min. tanácsos, I, Krisztina-krt 155—157. — Mariska, hivatalnok, D, gyor skocsi u. 3. — Sándor vili. vas. ellenőr,YH, Hungária-körút 176­Téglássy Géza, vállalkozó. I, mozdony-u. 7. — István, a szab. tan. ein., min. tan., I, Krisztina­körút 8/10. — János, gyári tisztv., YH, nefelejts-u, 41. — Sándor (Téglási), banktisztv., IX, csillag-u. 4. — Sándorné (Téglási), földbirtokos, TV,Veres Pálné­utcza 21. Tegze Gyula, dr., orvos, ATI. király-u. 13. Tel. 6 45. — Jánosné, özv., nyugdijas, YH, Elemér-u. 35. Tegzes Benő, kifőző, VI, felsőerdősor 56. — Gyula, dr., közjegyzőjel., IV, Veres Pálné-u. 13. — József, magánzó. HL Lajos-u. 109. — Kálmán, szfőv. hiv., IX, Ernő-u. 24. — Károly, jegyző, I, Attila-u. 91. Tehel, (Techel). — Ernő, vili. vállaik., VI, felső erdősor 19/6. — Feiencz, bizt. hiv., YI. király-u. 108. — Lajos, művezető, IH, Zsigmond-u. 25—29. — Mór, épit. vállalkozó, VDI, Tavaszmező-u. 19. — Bóbert, mérnök, V, sziget-u. 2. — Simon, ügynök, VI, Szondy-u. 73. — Vilmos, (Techel), gyárgondnok, VI, váczi út 35. Tehotniczky Simon, posta ellenőr, V, Vilmos csá­szár-út 28. Teiberschek Sándor, hiv., IV, Kossuth Lajos-u. 17.. Teibner Bóbert, mázoló m., VIH, József-u. 74. Teich Arnold, könyvelő, VDI, Bákóczy-tér 17. — Hermina, varrónő, VDI, Teleki-tér 22. — Márkusné, özv., magánzó, VTH, erdélyi u. 17. — Simon, posztóker., VI, szerecsen-u. 33. — Simon, ügynök, VH, dob-u. 49. Teicher Gyula, csapos, IX, gát-u. 36. — Henrikné, özv., magánzó, VI, Szondy-u. 66. — János, asztalos, művezető, Kispest, rózsa-u. 63. — József, könyvügynök, VII, Peterdi-u. 31. — Józsefné, özv., magánzó, VHI, kender-u. 5. Teichert Antal, szatócs, X, bánya-u. 11. — Jánosné, özv., magánzó, IV, Irányi-u. 21. — József, (Teuchert), vas. íeliigy., I, Kemenes-u. 8­Teichmann Ernő, titkár, I, Mikó-u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom