Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Ti 7ár. Tabán. Ház­és telekjegyzék. 70 I. Kerület. Krisztinaváros. Piroska-utcza. (Krisztinaváros.) 1 Tigris-u. 53. 2 Tigris-u. 55. 3 Ács Géza és neje 1352/7 4 Özv. Stasiák Jenőné és kisk. Aranka 1354/2 5 Kazal Károly 1352/6 6 Knoll Lajos 1354/3 7 Walitsek János és neje és b. társai 1352/5 8 Knoll Lajos 1354/4 9 Eaicbl Károly és neje 1352/4 10 Knoll Lajos 1354/5 11 Némethy Józsefné 1352/3 12 , Simonides Géza és neje 1354/0 13 ülés Gyula és neje 1352/3 14 Knoll Lajos 1354/7 15 Zsolt-u. 1, 3. 16 Aladár-u. 9/5. Piski-atcza. (Tabán.) 1 Főv. közm. tanácsa 924 2 Attila-körút 56. Plósz Lajos-u, (Külterület.) 1 Ménesi út 71, 73. 2 Ménesi út 75, 77. 3 Dr. Plósz Sándor 13372 4, 6 Dr. Plósz Sándor 13373 5 Dr. Plósz Sándor 13380 7 Dr. Plósz Sándor 13379//, 2 8 Dr. Plósz Sándor 13376 9 Dr. Plósz Sándor 13378//, 2 10 Ménesi út 81. 11 Dr. Plósz Sándor 13377 12 Özv.Dötzer Lipótné 13395/3 13 Dr. Hutyra Fer. 13385// a 14 ifj. Orezy Gyula 13395/2 b 15 Dr. Hutyra Ferencz 13386/2 16 ifj. Orczy Gyula 13395/2« 17 Dr. Plósz Béla és neje 13387/2 18 Hegyalj a-út 42. 19 Héder Sándor és neje 13388// 21 Ifj. Dr. Plósz Sándor és b. társa 13588/2 Poprádi át. (Külterület.) 1,3 Dobogó-út 44. 2 Dobogó-út 42. 4 Hirschler Mór czég 15362//-4 5 Bpest székesf. közön­sége ^14740 6 Saxlehner András czég 14661-14665. 14680-14685. 14687 89, 14690//—e, 14691, 14724//—c, 14725//-//, 14726//, 14735/2«, 14735/25, 8 Saxlehner András czég 14690/7, 14724/7, 14725/«, 14726/2,14727- 14733, 14734//, 2,14735//, 14735/2,c, 14735/3,c, 14735/4 10 Saxlehner András cáég 14738//, s„ 14739//—*! 12 Saxlehner András czég 14758-14761 14 Saxlehner András czég 14752-14757 16 Saxlehner András czég 14748-14751 18 Saxlehner András szég 14744-14747 20 Saxlehner András czég 14742, 14743 Pösinger-maj or. (Külterület.) Metzger Antal és neje és b. társai 11019 Winkler Jakab és b. tsai 11021 Hesz Mátyásné 11023, 11024// Mayer Márton és neje 11029 Hafner Mátyás 11036—11038 Albecker Benedek 11040,11047, 11048 Ifj. Michelberger Fer. 11041 Baader testvérek 11045 Schmidt József 11050 Kisk. Schmidt Jakab 110 1 Weber Sebőné 11059, 11060 Linder Ferencz és neje 11064 Deigner János 11072 Häuser Péter és b. társai 11073, 11074 Kisk. Hafner Ferencz és b. társai 11079, 11080//,2 Kindtner Mátyásné és b. társa 11083 Kisk. Bóth József és b. társai 11084, 11085 Metzger Antal és neje és b. társai 11090 Schmidt Szilveszter 11093, 11094 Eberhardt Antalné és tsa 11095—11096 Troli Gyula és b. társai 11098//, 2, 3 Winkler Erzsébet 11100, 11101 Spachmann Márton és Já­nos 11103 Weiler Oszkárné 11119, 11120, 11126,11128 Madarász György ésneje 11122 Dr. Nizsnyánszky Istv. 11127 Szabadi József és b. tsai 11133 Müller Józsefné és b. társai 11134 Dr. Nizsnyánszky István 11140—11144 Halász Józsefné és b. társai 11147 Halász Józsefné és b. társai 11148—11151 Halász Józsefné és b. társai 11152—11154 Herczog Yincze és neje és b. társai 11157—11160, 11161//, 2 Mayer József és b. társai 11162 Konrád Pálné és b. tsai 11168 Daxhammer Mátyásné és Winkler József 11169 Hafner Mátyás 11173//, 2 Eitzenhőfer András és b. társa 11180 Gander Mátyás és neje 11181 Ebner Antalné és Helli Ferencz 11185 Ebner Antalné és Helli Ferencz ' 11186 Osztián Antal 11190 Greiner Adolfné, sz. Frank Jozefa 11209/2, 11210/2, 11211-16, 11139, 11145, 11146. 11207, 11208, 11209//, 11210// Albecker Sándor és b. társai 11219 Ifj. Ebner Mátyás 11225 Eberhardt Józsefné és b. társai 11227 Ifj. Ebner Mátyás 11230 Priclle Kornélia, utcz a. (Külterület.) 1 Fehérvári út 94. 2 Fehérvári út 92. 3 Pásztor Béla 13650/4, 13654/3 4 Dávid József és neje 13650/5, 13654/4, 13655/5 5 Yágó testv. czég 13655/6 Promontori út. (Megszűnt. Budafoki út lett.) Báth György-u, (Krisztinaváros és külterület.) (Yolt Birsalma-utcza.) 3, 5. Décsi Albert és b. társai 1456/27 Alkotás-u. 11. Iváncsik János és neje 1456/22, 23 Dr. Gonda Henrik 1456/24 Kékgolyó-u. 11, 13. Waldmann Mór és neje 1456/25 Schwartzer-féle szana­tórium részv. társ. 1506// Kékgolyó-u. 20. Schwartzer-féle szana­tórium részv. társ. 1506/2 Kékgolyó-u. 15/a. Fleischl Sándor 1507//6 «Budapest, Kékgolyó­utcza 15. sz. házépítő szövetkezete» czég 1458/4 Fleischl Sándor 15071-15 Heinrich Hermina 1458/3 a Fleischl Sándor 1507//2 5 Fleischl Sándor 1507 7/ Orsz. birói és ügyészi egyesület 16508/9908 Csaba-u. 24 b. Orsz. birói és ügyészi egyesület 16507/9908 SzafkaManó 9800/3/«, 3/5 L. Farkas Mártha ós b. társai 16506'9908 Szafka Manó 9800/4 Dr. Mándi Ede és neje 16504/9908 BraunJenőésneje 9799/6/5 Dr. Báth-Végh István 16502/9906 Farkas Imre és neje 9799/6 c Géczy Imre és neje 1, 29 Farkas Imre és neje 9799/6 5 30 Dr. Tury Sándor és neje 16495/9906 32 Dr. Petz István 16494/99Öf 34 Dr. Márkus Dezső i6493/9906 36, 38 Vas Ferencz és neje 9905 40 Makay Dezső és neje és b. társa 16462/9805 42 Özv. Tóth Gáspárné . 16461/9805 44 S. Stancsich Árpádné 16460/9805 46 Dobrovics Viktor és b. társai 16459/9805 48 Dr. Berger Bezső és neje 16458/9803 50 Csapó Ferencz 16457/980" 52 Kovács Arthurné 16456/9803 54 Dr. Odor Imre és neje 16455/9803. 56 Dr. Zelenka Lajos és neje 16454/9803 58 Özv. Bacher Jakabné és b. társai 9814 & 60 Özv. Bacher Jakabné ós b. társai 9814 7 62 Kompolthy Ottó 9816'3 a 64 Hegedűs Paula 9817.7 66 Kis Svábhegyi út 52. Rege-út. (Külterület.) 1 Ozv. Simonits Béláné , 9338/20«, b 2 Rosenberg Ármin 9338is, S 3 Özv. ifj. Keller Antalné és b. társai 9338/23«, b 4 Aigner Sándorné és b. társa 9338/« a, 5 5 Magy. vasúti forg. r. t. 9340/4­6 Magy. vasúti forg. r. t. 9339,/ 7 Magy. vasúti forg. r. t. 9340/3 8 Magy. vasúti forg. r. t. 9339/2­9 Magy. vasúti forg. r. t. 9340/2 10 Magy. vasúti forg. r. t. 9339/3 11 Magy. vasúti forg. r. t. 9340// 12 Magy. vasúti forg. r. t. 9339/5­13 Karthauzi-u. 16. 14 Dr.RosemberszkyÖdön 9339/6-7, 9403,7« 15 Agancs-út 22. 16 Agancs-út 17. 17, 19 Svábhegyi fogasker. vasút r. t. 9412/23 18 Magy. vasúti forg. r. t. 9412/zo, 9412/// 20, 22 Magy. vas. forg. r. t. 9412/s, 9412/> 21 Magy. vasúti forg. r. t. 9412//7 23 Magy. vasúti forg. r. t. 9412//6 24 Magy. vasúti forg. r. t. 9412/7 25 Magy.vasuti forg. r. t.,9412//5 26 Magy.vasuti forg. r.t. 9412/4 27 Hegyhát-út 17. 28 Hegyhát-út 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom