Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

1. rész - A) Kerületek, utczák, utak, terek és dűlők jegyzéke

Budapest székesfőváros kerületei, 12 utczái, utai és tereinek jegyzéke. "Kulcsár-utcza, LEI, Óbuda. (Óbudai rakpart 20. sz.-tól Lajos-utc za 1 89. sz.-ig.) D. n. Kún-utcza, Yin. (Tisza Kálmán-tér 17. sz.-tól Teleki-tér 25. sz.-ig.) F. V. Kúria-utcza 1. Curia. ^Kuruczles (dülő), I. Kuruczlesi út, I, Kuruczles, Virányos. (Zugligeti ut 15. sz.-tól hárshegyi út 7. sz.-ig.) A. III. Kút-utcza, II, Országút. (Tudor-utcza 12. sz.-tól zivatar­utcza 3. sz.-ig.) C. H, C. III. Kúttó-dülő, X. H. VH. Kútvölgy (dülő), I. A. IV. Kútvölgyi i\t, I, Kútvölgy, Virányos. (Retek-utcza 56. sz.-tól Béla király-út 55, sz.-ig.) B. IV, A. IV. Küküllő-utcza, 13, Pasarét. (Budakeszi út 7/b. sz.-tól pasaréti út 26. sz.-ig.) B. III. Külső jászberényi út, X, Óhegy, Téglagyár-dülő és Keresztúri dülő. (Belső jászberényi út 47. sz,-tólrákos­keresztúri határig.) I. V. **Kürt-utcza, I, Tabán. (Attüa-köriít 11. sz.-tól árok-utcza 26. sz.-ig.) D. V. Labancz-út, I, Kuruczles. (Budakeszi út 23. sz.-tól buda­keszi út 47/d. sz.-ig.) A. III. Laborfalvi-út, VI, Alsó rákosi rétek. (Mexikói úttól Rákos-térig.) F. n, F. HI, G. II. Laezkovich-utcza, IX, Báránylegelő. (M. á. v. összekötő vasúttól soroksári út 31, sz.-ig.) E. VII, F. VH. Ladányi-utcza, X, Fehérúti dülő, Felső rákosi rétek. (Rákosi úttól máv. körvasútig.) I. V. Lágymányosi utcza, I. Kelenföld és Gellérthegy. (Fehér­vári út 44. sz.-tól dunapartig) D. VI, E. VI. Lahner-utcza, IX, Lóversenytér-dülő. (Üllői út 135. sz.-tól Ivánka-utczáig.),G. VII. Lajos-utcza, IH, Újlak, Óbuda. (Zsigmond-tér 7. sz.-tól Szentlélek-tér 1. sz.-ig.) I). IE, IX III. Lajtha-utcza, V, Vizafogó. (Újpesti rakparttól párkány­utczáig.) E. H. Laktanya-utcza, Hl, Óbuda. (Hajógyár-utoza 1. sz.-tól szentendrei utcza 55. sz.-ig.) IX I. Laky Adolf-utcza, VII, Herminamező. (Gyarmat-utcza 18/d. sz.-tól Erzsébet királyné-útjáig.) G. Hl. Lánozhid-köz, H, Víziváros. (Várkert-rakpart 1. sz.-tól sikló-utcza 2. sz.-ig.) D. V. Lánczhíd-tér, H, Víziváros. (Megszűnt, Clark Ádám-tér lett.) D. V. Lánczhíd-utcza. H, Víziváros. (Clark Adám-tér 3. sz.-tól Ybl Miklós-tér 1. sz.-ig.) D. V. Lant-utcza, I, Vár. (Uri utcza 62, sz.-tól bástya sétánv 35. sz.-ig.) C. IV. Lapos (dülő) X. G; V, H. V. László-utcza, IH, Óbuda. (Majláth-utcza 42. sz.-tól kerék­utcza 35. sz.-ig.) D. I. Latorcza-utcza, V, Vizafogó. (Újpesti rakparttól párkány­utczáig.) E. H. Laudon-u.,VI. (Király-u. 20. sz.-tól Révay-u. 9. sz.-ig.) E. V. Laufenauer-utcza, I, Kelenföld. (Lenke-úttól hamzsabégi útig.) C. VI, C. VH. Laura-út, I, Istenhegy. (Béla király-út 16. sz.-tól fülemile­út 3. sz,-ig.) A. IV, A. V. *Lavotta-utcza, X, Óhegy. (A magyar kerámiái gyár r.-t. telepétől maglódi útig.) Lázár-utcza, VI. (Vilmos császár-út 17. sz.-tól hajós­utcza 10. sz.-ig.) E. IV, D. IV. ^Leányvár-utcza, III, Lőpormalom. (Malom-tértől monos­tori út 41. sz,-ig.) Lógszesz-utcza, VIII. (Tisza Kálmán-tér 21. sz.-tól köz­temető-út 7. sz.-ig.) F. V. Lehel-utcza, VI, Lőportár-dülő. (Ferdinánd-tér 1. sz.-tól Hungária-körút 88. sz.-ig.) E. IH. F. III. Lejtő-út, I, Németvölgy. (Németvölgyi ároktól sashegyi út 25. sz.-ig.) B. V, B. VI. **Lelencz-utcza, I, Tabán. (Lepke-utcza 3. számtól.) D. V. Lelkész-utcza, m, Újlak. (Bécsi út 32. sz.-tól Karmelita­utcza 10. sz.-ig.) C. IH, C. n, D. n. Lendvay-utcza, VI. (Bajza-utcza 17. sz.-tól aréna-út 96. sz.-ig.) E. IV, F. IV, F. in. Lengyel-utcza, X, Alsó rákosi rétek. (Hajtsár-út 75/d, sz.-tól vezér-utczáig.) H. in, H. IV. Lenke-út, I, Kelenföld. (A Dunától a déli vasútig.) C. vi, D. vn, D. vi, E. vn. Lenkey-utcza, IX, Lóversenytér-dülő. (Gr. Haller-utcza 29. sz.-tól Markusovszky-út 8. sz.-ig.) F. VI, F. VH. **Lepke-utcza, I, Tabán. (Gyökér-utczától szikla-u.-ig. D. V. Lévai-utcza, II, Törökvész, iFillér-utcza 41. sz.-tól al­vinczi rit 18. sz.-ig.) B. IH. Levél-utcza, H, Rézmál. (Zárda-uto7i 57. sz.-tól Bólyai­utcza 20. sz.-ig.) C. ILI. Levente-utcza, VI, Erdőtelkek. (Hungária-kőrút 109. sz.-tól röppentyű-utczáig.) E. H. Liget-tér. X, Ligettelki dülő. (Kápolna utcza 2/a. sz.-tól hölgy-utcza 1. sz.-ig.) H. VI. Liget-utcza, X. Ligettelki dülő. (Korponai utcza 9. sz.-tól harmat-utcza 9. sz.-ig.) H. VI, I. VI. Ligettelki (dülő), X. H. V, I. V. Liliom-utcza, IX. (Soroksári út 10. sz.-tól üllői út 51. sz.-ig.) E. VI. Linczi-lépcső, U, Viziváros. (Ostrom-utcza 3. sz.-tól Batthyány-utcza 24. sz,-ig.) C. IV. Lipót-körút, V. (Rudolf-tér 2. sz.-tól Berlini-tér 5, 6. sz.-ig.) D. IV. Lipótmezei iit, I, Kuruczles, Nyék. (Zuhatag-út 36. sz.-tól Széher-út 75. sz.-ig.) A. II. Lippsy György-utcza, VHI, (Práter-utcza 59/c. sz.-tól Lósy Imre-utcza 3. sz.-i/.) F. VI. Lipthay-utcza 1. Báró Lipthay-utcza. Lisznyai-utcza, I, Tabán és Krisztinaváros. (Tigris-utcza 2. sz.-tól kör-utcza 14/a. sz.-ig.) C. V. Liszt Ferencz-tér,VI. (Mozsár-utcza 11. sz.-tól mozsár­utcza 18. sz.-ig.) E. IV. Lógodi-utcza, I, Krisztinaváros. (Alagút és alagút-utcza 1. sz.-tól Vérmező-út 16, 18. sz.-ig.) C. IV, C. V, D. V. Lomb-utcza, VI, Angyalföld, Erdőtelkek. (Csongor-utc/.a 4. sz.-tól Tomori-tér 1. sz.-ig.) E. I, E. II. Lónyay-lépcső, n, Viziváros. (Fhg Albrecht-út 2. sz.-tól király lépcső 1. sz.-ig.) D. V, C. V. Lónyav-u., IX. (Ferdinánd bolgár király-út 13. sz.-től Boráros-tér 2. sz.-ig.) E. VI. Loránt-út, I, Istenhegy. (Istenhegyi út 81. sz.-tól Diana­utcza 10. sz.-ig.) B. V, A. IV, B. IV. Losonczi u., VHI. (Szigony-u. 2. sz.-tól Illés-u. 1. sz.-ig.) F. VI. Lósy Imre-utcza, VHI, (Szigony-utcza 16/a. sz.-tól Lippay György-utcza 1. sz.-ig.) F. VI. Lötz Károly-utcza, H, Pasarét. (Budakeszi út 19. sz.-tól pasaréti út 42. sz.-ig.) A. Hl. Lovag-utcza, VI. (Nagymező-utcza 41. sz.-tól gyár-utcza 20. sz.-ig.) E. IV. **Lovarda-utcza, I, Krisztinaváros, Vár. (Szt György-tér 4. sz.-tól Váralja-utcza 2. sz.-ig.) C. V. Lovas-iít, I, Krisztinaváros. (Palota-úttól ostrom-utcza 2. sz.-ig.) C. IV, C. V. Lóvásár-utcza, VHI, X, Temetődülő. (Kerepesi út 5. sz.-tól Juranics-utcza 6. sz.-ig.) F. V. Lóversenytér (dülő), IX. G. VH. I Lőcsei út, VI és VH, Alsó rákosi rétek. (Egressy-úttól ; Laborfalvi-útig.) G. n, G. HT, H. in. I *Lőpormalom (dülő), IH. Lőportár (dülő), VI. E. IH, F. HL Lőportár-utcza, VI. (M. államvasút nyugoti p. u.-tól váczi út 19. sz.-ig.) E. IH. Lövőház-utcza, H, Országút. (Margit-körút 89. sz.-tól Marczibányi-tér 1. sz.-ig.) C. IV. Lövölde-tér, VI, VH. (Király-utcza 105. sz.-tól Rotten­biller-utcza 66. sz.-ig.) E. IV. Ludoviceum-utcza, VHI. (Üllői út 78/a. sz.-tól öröm­völgy-utcza 17/b. sz,-ig.) F. VI. Luiza-utcza, VHI. (Teleki-tér 7. sz.-tól Baross-utcza 120. sz.-ig.) F. V. Lukács-utcza, IH, Újlak. (Újlaki rakpart 32. sz.-tól Lajos-utcza 9. sz.-ig.) D. III. Luther-utcza, VHI. (Rákóczi-út 57/b. sz.-tól Tisza Kál­mán-tér 29. sz.-ig.) F. V. Madách-utcza. VEH. Mátyás-tér 9. sz.-tól kalvária-tér 22. sz.-ig.) F. V. Madarász-utcza, VI, Angyalföld és Felső bikarét. (Tomori­tértől máv. körvasútig.) E. I, F. I. Madárhegy (dülő), I, A. VH.

Next

/
Oldalképek
Tartalom