Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XVI. Sport-egyesületek

Egyesületek. 570 Egye sületek. Henrik, Kánya József. — Titkár: Werner József. — Pénztáros : Knechtl Márton. — Intéző : Zemann József. Sparta atlétikai klub. VI, Teréz-körút 44. — Elnök: dr. Mártonffy Miklós. — Alelnök: Kardos Gábor. — Főtitkár: Vadász István. —Pénztárnok: Szilárd Ele­mér. — Ellenőr : Telkes Miklós. Sportkedvelők köre. (A Magyar bank és keresk. r.-t. tisztviselőinek sportegyesülete.) V, váczi körút 32. Vivó­és tornaterem: V, sziget-u. 10. — Evezősház : újpesti öböl. — Atlétikai és footballpálya : Millenáris verseny­pálya. — Elnök : Rudas Gyula. — Társelnök: Szűcs Bertalan. — Főtitkár: Hallos Bezső. — Titkár : László Emil. — Pénztárnok : Vecsey Nándor. Tátra club. Tátralomnicz. (Palota szálló). — Titkárság: Budapest, VHI, Eszterházy-u. 22.Tel. Józs. 4—78. — Örö­kös tb. elnök: gr. Nákó Sándor.— Igazgatóság : gr.Zichy Géza Lipót, gr. Degenfeld Imre, gr. Széchenyi István.— Tb. főtitkár : Lauber Dezső. — Tb. titkár : Horvátovics Ferencz. «Testvériség» Sport Egyesület. Máv. istvántelki fő­műhely. — Elnök: Hidveger Lajos. — Alelnökök: Vizy Pál, Kőműves István. — Titkár: Róna József. — Pénztáros: Szalay Sándor. Törekvés sport egylet, Budapest, X, kőbányai út 30.— Elnök: Fischer Mór. — Alelnökök: Csanádi Mór, Löwenrosen Károly, Sáfrán Ferencz. — Főtitkár : Pár­tos Gyula. - Főpénztáros : Székely Béla. — Kapitá­nyok : Löwenrosen Károly, Vörös György, Tar István, Bossmann Ferencz.— Footballintéző: Hoffmann Miksa. 2. Evezős- és hajózási egyletek. «Duna» budapesti evezős-egylet. Hl, óbudai rakpart. Tel. 85—17. Elnök: . — H. elnök: dr. Tedescó Lajos. — Alelnök: Keller Béla. — Gazda: dr. Gárdos Félix.— Titkár : Kepes Elek. — Pénztáros : Perl Tivadar. — Szertáros : Gyárfás Lajos. — Műve­zető : Zoltán Emil. — Jegyzők: dr. Nádai Jenő, Ács László. — Egyleti orvos : dr. Komlósi Béla. — Ügyész: dr. Gergely Ernő. «Előre» evezős-egylet. Nyári helyiség: Margitsziget. Tel. 123—81. — Téli helyiség: V, "szabadság-tér, City kávéház. — Elnök: Társelnökök: dr. Fe­kete Károly, dr. Vikár Géza. —Ügyv. alelnök : Herbst Izidor. — Titkár: Konedi Kornél. — Művezető : dr. Barta Béla. — Művezetőhelyettes: Franki Kornél. — Szertáros : Kronberger Arthur. — Pénztáros : Sziklay Géza. Ellenőr: Gyopár Béla. — Háznagy: Berend László. — Jegyzők: Darvas István, Heller Marczell. — Ügyész : dr. Lévai József. Hungaria evezős egylet. Hajóház a Margitsziget pesti oldalán. — Tel. 169—12. — Iroda: V, nádor-u. 24. Hl. 20. - Elnök : Sacelláry György udv. tan.. — Alelnök : Molnár Béla dr. — Igazgató : Hoszú István. — Titkár : dr. Zsembery Gyula. — Pénztáros: Keinz János. — Háznagy : dr. Holl Jenő. — Ügyész : dr. Wehner Jó­zsef. — Művezetők: Manno Miltiades, Kullmann Vil­mos, Baján Artúr. — Mérnök: Szebeny György. — Orvos : Szebeny Antal dr. ifj. «Hunnia» csónakázó-egyesület. Hl, óbudai rakpart. Tel. 42—82. Csónakda : Hl, ó-budai rakpart, a Császár­fürdő előtt. — Igazgatók: Horánszky Gyula, Lisznyay Damó Tihamér, dr. Pásztély Jenő. Királyi Magyar Yacht-Club. — Commodore : gr. Szé­chenyi Emil. - Vicecommodore : Harkányi József, V, visegrádi utcza 3. — Contrecommodore: Mihálko­vits Tivadar. Magyar evezős-egyletek országos szövetsége. H. fö-utcza 81. — Elnök: Fülepp Kálmán. — Alelnö­kök : dr. Perger Ferencz (Budapest) és Mihálkovics Tivadar (Győr). — Ügyv. igazg.: Ábrái Zoltán. — Titkár: Kepes Elek. — Szertáros : Jakabfalvy Ferencz. — Pénz­táros : Martin István. — A szövetség tagjai 1913-ban a «Tiszai regatta szövetség» és 29 egylet. Műegyetemi evezős club. I, műegyetem. — Tanárel­nök : Kovács S. Aladár udv. tan. — Ifjúsági elnök : dr. Lechner Gedeon.— Alelnök: Szechy Dezső. •— Igaz­gató : Schneider Bóbert. — Titkárok: Majer Kornél, Hubcsik József. - Pénztárosok : Svoboda Viktor, Pin­terits Sándor. Nemzeti hajós-egylet. Czimzés: dr. Puria László, H. Margit-krt 26. — A csónakház helye, nyáron : a Margit­sziget pesti oldalán. Tel. 169—50; télen: az új­pesti kikötőben. — Elnök: Fülepp Kálmán. — Igaz­gató : Szandtner Béla. — Jegyzők: dr. Puria László, dr. Nagy Dezső. Művezetők : Kauser F. Jakab, Ghyczy Kálmán. Pénztárnok: Haris Jenő. «Neptun» budapesti evezős-egylet. Nyáron Alsó­Margitsziget. Télen V, Arany János-u. 7. Tel. 77—73. — Elnök : dr. Perger Ferencz. — Alelnök: dr. Szende Béla. — Igazgató: Gallus Béla. — Titkár: dr. Váezy József. — Jegyző: dr. Németh György. — Pénztáros: ifj. Moess Károly. —Szertárnok : Jakabfalvy Ferencz.— Művezető: Bezerédy Elemér. — Gazda: dr. Mészöly László. — Orvos : dr. Zsigmondy Zoltán. Pannónia evezős club. Hl, újlaki rakpart (császár­fürdő előtt). — Tel. 3—65. — Tisztb. elnök: gróf Károlyi Mihály. — Elnök: gróf Károlyi József. — Alelnök : Martin István. — Gazdasági igazg.: dr. Zádor Béla. —­Sportigazgató : dr. Kirchknopf Ferencz. — Titkár: May Jenő. — Jegyző: Alföldy András. — Háznagy : Kéler Andor. — Művezetők: Bányai Béla, Koch Károly, Wiek Lajos. — Szertáros: Schärtlin György. — Pénztáros : Mayer Ferencz. — Ellenőr: Lindmayer Gyula. — Ügyész: dr. Delhaes Bigaud. — A téli időszakban az uszóház az újpesti kikötőben van. (Czim: H, főhg. Albrecht-út 3. Tel. 40—91.) «Sirály» evezős-egylet.V, nádor-u. 31. (Országház kávé­ház). — Elnök : dr. Oppler Emil. — Alelnök: Willoner Zoltán. — Titkár: dr. Jacobi Olivér. — Művezető : dr. Fuchs Jenő. — Szertáros: Oppler Pál. — Pénztáros: Kann Zsigmond. — Ellenőr: dr. Schreyer Jenő. — Gazda: Hertzka Bezső. — (Csónakház : óbudai rakp. — Tel. 494.) «Stefania» yacht-egylet. L. Magyar Yacht-Club. 3. Kerékpár-egyletek. Budapesti kerékpár-egyesület 1882. IV, váczi u. 38. Klotild kávéház. — Elnök : Schweiger Gyula,VII, Dam­janich-u. 25/c. Alelnök : Theil G. Márton. — Titkár: Tarján Elemér, IX, Bakács-u. 1. — Pénztáros: Theil G. Márton. — Háznagy: Schweiger Gyula. — Kapitá­nyok : Boszrucker Lajos, Philipovich Emil. «Condor» kerékpár-egylet. Clubhelyiség : VHI, József-u. 46. (Jajczay vendéglő). Club kávéház: Miénk kávéház, József-körút. — Elnök : Beinstingl Ede — Al­elnökök : Nonn József, Liebezeit Alajos. — Titkár: Péter Rezső. — Pénztárnok: Scliebele Ágoston. «Jóbarát» kerékpáros kör. VHI, szigony-u. 21. (Ven­déglő). — Elnök: Krulich József. - Alelnök: Magyar József. — Titkár: Bisztrovits Ferencz — Pénztárnok: Kevrecsány Gyula. «Kitartás» kerékpárkör.VIH, kisstáczió-u. 1. — Elnök: Pazák Nándor. Alelnök : Kertész Imre. — Titkár: ifj. Bánitzky Pál. — Pénztárnok: Král József. Lehel kerékpáros kör. VI, Tar-u. 8. (Varga-féle ven­déglő). — Elnök: Felmayer Károly. — Alelnök: Pfejl Sándor. — Titkár: Spacsek Gyula. Magyar kerékpáros szövetség. IX, Bakáts-u. 1—3. — Elnök: Tarján Elemér. — Alelnökök: Kosutány Béla, Wachsmann Dezső. Titkár : Teppert Károly. «Vándorkedv» kerékpár-kör. VHI, üllői út 30. (Medikus­kávéház). — Tel. 54—73. — T. elnök : König Ferencz.— Elnök: ÍPopelka Gusztáv. — Alelnök: Kalzer Ödön. — Titkár: Yirgala Lipót. — Jegyző: Szabó Károly. — Pénztárnok: Huray Sámuel. — Kapitányok : Mácsánszky Andor, Vass Aladár. — Háznagy: Wobiczky Imre. 4. Labdarugó és labdaütő (lawn-tennis) egyletek. (L. általános jellegű athletikai és sport- és torna­egvletek alatt is.) Budapesti Golf Club. Titkári hivatal: VIH, Eszter­házy-u. 22. Tel. Józs. 4 78. - Elnök: gr. Karátsonyi Jenő. — Igazgatóság : gr. Zichy Géza Lipót, Csik Imre,

Next

/
Oldalképek
Tartalom