Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - T

Szir ia ns z ky. Lakás-jegyzék. 2429 Lakás-jegyzék. S zit te k. Tarray Árpád, magánhiv., IX, Feren z-krt 33. Tarri 1. Tary. Tarri h Lajosné, nyugd.. n, Krisztina-krt 13. Tairó István, fú- és szénke. eskedő, VHI, Ludo­viceum-u. £2. — József, soffőr, VP, Csengery-u. 5. — Kálmán, bognár m., VI, jász-u- (54. — Sándor, máv. kocsirendező, X, kőbányai út 42. Tarródi Lajos, magánzó, YII, Ilka-u. 36. — László, rendőrségi hiv., VII. Ilka-u. 36. Tarsky Tibor, hirlapiró, n, Zsigmond-u. £8. Tarsoly Ferencz, belügymin, dijnok, I, úri u. 30. — Gergely, min. hiv., IX, Lónyay-u. 58. — Győigyné, özv., mag , TV, Ferencziek-tere 4. — István, birósági dijnok, I, úri u. 31. Tartarek Lajosné?, magánzó, VI, Liszt Ferencz-tér 9. Tartarmusz Jenő, magánzó, VI, sziv-u. 56. Tartler Antal, ügynök, VII, losnyák-u. 3. — Jenő, min. irodatiszt, I, Krisztina-krt 127. — Ottó, hiv., V, Pannonia-u. 21. — Vilmos, min. számtanácsos, VII, Eákóczi-út 6. Tartó Lajosné. magánzó, VI, Vörösmarty-u. 48. Tarváczy Imre, keresk. s., VIP, kőris-u. 31. Tary, (Tari, Tarri). — András, korcsmáros, VIII, futó-u. 38. — Endre, főv. műsz. hiv., VII, dohány-u. 71. — Etel Hona, magánhiv., VII, jávor-u. 3. — Ferencz, (Tari), magánzó, IX, Knézits-u. 4, — Imre, (Tari), dr., vallás tanár, VII, Klauzál-u. 23. — István, altiszt, VH, Rákospatak-u. 64. — József, (Tari), postaaltiszt., V, Zrinyi-u. 9. — Károly, (Tarri), ny. máv. felügyelő, 1, alagút-u. 1. — Pál, (Tari), vendéglős, VI, Andrássy-út 32. Tarzó István Endre, nyomdai korrektor, I, holdvilág­utcza 9. Tasch, (Tas, Tass). — Antal, vendéglős, VTH, kálvária-tér 18. — Györgyné, özv., magánzó, X, halom-u. 32. — Irén, tisztv., VH, István-út 44. — József, (Tas), el. isk. igazg., VI, aradi-u. 64. — József, (Tass), szertárnok, I, hidegkúti út 72. — Józsefné, (Tas), tanitónő, VI, aradi u. 64. — Eezső, zongoramester, VH, Bálint-u. 17. — Tóbiásné, özv., mag., H, retek-u. 5. — Vilmos, magánhiv., X, kerepesi út 15. Taschauer Bertalan, hivatalnok, V, Lipót-krt 10. Tascher Jenő, mérnök, I, Kruspér-u. 4. Taschke Bichárd, hivatalnok, IX, soroksári iit 32. — Józsefné, özv., nyugd., Újpest, vasut-u. 12. Taschner, (Tasner). — Antal, fuvaros, IX, soroksári út 74. — Gézáné,(Tasner), özv.,nyugd., VH,Damjanich-u. 56. — György, hiv., Kispest, Hunyadi-u. 123. — János, (Tasner), dr., ezredorvos, X, szállás-u. 7. — János, (Tasner), kőműves m., I, Fodor-u. 10. — Józsefné, özv., magánzó, IX, viola-u. 12. — Lajos, aranyverő, I, Attila-u. 49. — Lajos, magánzó, VD, Elemér-u. 15. — Oszkár, háztulajdonos, IX, viola-u. 19. — Viktor, (Tasner), clr., ügyvéd, IV,Veres Pálné-u. 15. Tascu Sándorné, özv., nyugd., ATD, Pál-u. 6. Tasi 1. Tassy. Táska András, háztul., Újpest, fóthi út 69. — János, füszerkeresk., Kispest, Kazinczy-u. 31. Tasker Jakab, bérkocsiiparos, VID, tömő-u. 52. Taskó Imre, mészáros m., IX, Ferencz-krt 39. Taskovits István, munkav., ID, Perényi-út 5. — János, tanitó, B.-Palota, Imre-u. 18. Tasnády, (Tasnádi). — Gyuláné, (Tasnádi), tanitónő, I, labancz-út 1. — Irén, (Tasnádi), hiv., VID, Szentkirályi-u. 34. — Kálmánné, özv., óvónő, IX, üllői út 41. — Miklós, vendéglős, Erzsébetf., határ-u. 85. — Sándor, főpinczér, IV, bástya-u. 27. Tasner 1. Taschner. Tasoky Károly, posta s.-tiszt, I. Ballagi Mór-u. 6. Tass, 1. Tasch. Tassi 1. Tassy. Tassonyi Ernő, bányamérnök, I, Maros-u. 29. Tassy, 1. Markovyth-Tassi alatt is. Tas^y, (Tassi, Tasy, Tasi, Thassy). — Adám, (Thassy), kir. törvsz. biró,VIH, Horánszky­utcza 25. — Antal, (Tasi), hajóskapitány, V, nádor-u. 38. — Dániel, (Tasi), csendőrszázados, I, böszörményi­út 21. — Elek Mihály, máv. tisztviselő, VD, rózsa-u. 35. — Ernő, (Thassy), dr., ügyvéd, IV, Királyi Pál-u. 4. — Gézáné, magánzó, TV, molnár-u. 38. — Gyula, közúti v. titkár, H, retek-u. 49. — Imre, rendőrellenőr, VIH, Illés-u. 13. — István, (Tasi), háztul., Pestujh:, bosuyák-u. 60. —- János, (Tassi), szűcs m., ViD, nagyfuvaros-u. 26. — János, tejkereskedő. VH, abonyi u. 13. — József, főv. tanár, VI, bajnok-u. 20. — József, (Tassi), főv. tisztv., VI, Eötvös-u. 10. — József, (Thassy), nyug. tanitó, D, Szépvölgy-u. 46. — József, (Tasy), szerszámfakeresk., IX, liliom-u. 22. — Kálmán, földbirtokos, IX, Bakáts-u. 9. — Károly, kertész, P.Sz. Lőrincz, Bókay Arpád-u. 88.. — Károly, ny. képv., iroda főigazg., Újpest, vasut­utcza 31." — Lajosné, szülésznő, X, villam-u. 25. — László, kertész, P. Sz. Lőrincz,Bókay Arpád-u. 88. — Lászlóné, özv., magánzó, V, árbocz-u. 4. — Mária, (Tassi), magánzó, D, retek-u. 49. — Pálné, özv., dr.. magánzó, IX, Lónyay-u. 41/a. — Sándor, (Tassi), áll. napidijas, VI, hajós-u. 39. Tassy-Bets László, dr., hiv., D, lánczhid-u. 2. Taszler Ármin, szerelő, VID, fecske-u. 8. — Józsefné, özv., magánzó, I, böszörményi út 2. Tatai 1. Tatay. Tatalovits Péter, szabó m., IX, Báday-u. 19. Tatár Árpád, előrajzoló, X, delej-u. 31—33. — Béla, dr., főv. tisfctv., X, Kelemen-u. 14. — Dénes, füszerkeresk., VID, Bezerédi-u. 8. — Elemér, műsz. hiv., Újpest, Deák-u. 56 a. — Ilona, varrónő, ATI, dob-u. 71. — Imréné, özv., magánzó, X, kőbányai út 42. — János, dr., ker. orvos, IX, Bakáts-tér 2. — József, faszobrász, VH, alsó erdősor 18. — József, p. ü. biztos, IX, Mátyás-u. 16. — Károly József, magánhiv., I, mozdony-u. 3. — Mihály, napidijas, V, koráll-u. 21. — Sándor, épitész, H, Margit-körút 8. Tatarek György,magánhiv.,VHI, Kemény Zsigmond­utcza 15. — Kálmánné, özv., magánzó, IX, közraktár-u. 12/a. — Lajosné, magánzó, I, alkotás-u. 31. — Ödön, nyug. honv. főhadu.,VI,Liszt Ferencz-tér 9. — Sándorné, özv., magánzó, VID, kőris-u. 5/5. Tatarik Ede, máv. művezető, B.-Palota, Bocskay­utcza 19. — Emil, tanitó, B.-Palota, Pázmány-u. 64. Tatárka Antal, ker. alk., IV, Ferencz József-rkpt 19.­— Ödön Nándor, gyárvezető, IV, sörház-u. 4. Tatay, (Tatai, Tattay). — Adolfné, dr., özv., magánzó, ID, Lajos-u. 33. — Ákos, gyárvezető, ID, Lajos-u. 33. — Andor, gyári hiv., ID, timár-u. 2. — Béla, (Tatai), kárpitos m., VD, kertész-u. 39. — Bertalan,(Tatai),bérkocsiiparos,VD,gyarmat-u.45.. — Boldizsár, vas. hiv., IH, cserepes-u. 4. — Erzsébet, szülésznő, VD, Garay-u. 33. — Ferencz, (Tatai), gépész, I, Döbrentei-tér 13. — Ferenczné, özv., (Tattay), mag., VTH, gólya-u. 22. — István, (Tatai), háztul., B.-Palota, Arany János­utcza 57. — Janka, főv. polg. isk. tanitó, H, zivatar-u. 16. — János.(Tatai ),máv.főmozdonyvez.,VD,aréna-út 15. — János, postaaltiszt, VID, muzeum-u. 9. — Józsefné,(Tatai),özv.,baromfiárus, IX, Báday-u.39. — Julianna, (Tatai), varrónő, VI, hajós-u. 17. — Kálmán, czipész m., I, budafoki út 53.

Next

/
Oldalképek
Tartalom