Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Sz

Szimonisz. Laliás-jegyzéli. 2404 Lakás-jegyzék. Szírek. Szimonisz Béla. gyógyszerész, IX, gr. Haller-u. 28. Szimonovits 1. Simonovies alatt is. Szimonovits Kár.,ny.honv. liadbizt., ATH, József-u.66. Szimontsik J. János, magánhiv.,VHI, práter-u. 3. Szimper József, szobafestő, IX, üllői út 57. — József, ifj., üzletvez., VHI, Baross-tér 3. Szimrok Jánosné, özv., magánzó, IX, Bakáts-tér 2. Szimstein Sándor, máv. fogaim.,VHI, Bákóczi-út 49. Szimulov Emil, czipész m., Kispest, Hunyadi-u. 24. Szin Ede, keresk., I, Bartha-u. 2. — Edéné, özv., háztulajd., I, Fodor-u. 7. Szinaberg Frida, óvónő, VHI, Tisza Kálmán-tér 2. — Gáborné, özv., magánzó, VHI, Madách-u. 16. — Margit, könyvelő, VTH, Tisza Kálmán-tér 23. Szinai 1. Szinay. Szinák Ilona, tanitónő, VH, Stefánia-út 33. —- Jánosné, özv., háztul., VH, Stefánia-út 33. Szináky Károly, mészáros, VIH, Lujza-u. 18. Szinás Sándor, czipész m., H. ostrom-u. 29. Szinassy János, min. dijnok. VI, Csengery-u. 78. — Józsefné, özv., magánzó, AT, Csengery-u. 78. Szinay 1. Sinay alatt is. Szinay, (Szinai). — Baruch, fa- és szénkeresk., VI, rózsa-u. 97la. — Gyula, földbirtokos, IX, Ferencz-krt 27. — Gyuláné, özv., földbirt., IX, Ferencz-krt 27. — István, (Szinai), szinész, VH, Damjanich-u. 4. — József, (Szinai), magánhiv., VI, Andrássy-út 1. — Lajos, magánhiv., VI, rózsa-u. 97la. — Lipót, (Szinai), szobafestő m., Kispest, Bocskay­utcza 21. — Mór, hivatalnok, VD, Bákóczi-út 32. — Mór, keresk. ügynök, VI, Szondy-u. 28. — Zsigmond, (Szinai), pénzbeszedő,VD, Garay-u.35. Szinberger Dlés, magánhiv., V, ügynök-u. 17. — Simonné, özv, magánzó, VI, dalnok-u. 4. Szincsák Alajos, adóhiv. ellenőr, I, fehérvári út 69. — János, légszeszgy. tisztv., VIH, üllői út 46. — János, magánzó, X, halom-u. 36. — Jánosné, magánzó, IX, Ferencz-krt 12. — Mihálj, ifj., pü. min. tisztv., I, uri-u. 24. — Mihályné, magánzó, AT, hajós-u. 23. Szindhuber Lőrincz, szabó m., IH, bécsi út 72. Szinegh Elemér, p. ti. hiv., IX, Bákos-u. 15. — Györgyné, özv., háztulajd., ATD, tömő-u. 14. — Hona, zongoratanitó, IX, Ferencz-körút 16. Szinek Ernő, dr., kir. jbiró, Erzsébetf., csillag-u. 2. — Lajos, vendéglős, IX, Mátyás-u. 3. Szinell János Károly, magánzó, IV, Havas-u. 3. Szines Elemér, festőművész, VHI. Baross-u. 122. Szinetár Ferencz, utazó, ATI, dohány-u. 16—18. Szinger 1. Singer alatt is. Szinger 1. Zinger alatt is. Szinger Adolf, czipész m.. IH, Lajos-u. 113. — Armin, hivat., IX, Báday-u. 7. — Ferencz, keresk., I, Attila-krt 19. — Ferenczné, özv., magánhiv., VI, hajós-u. 7. — István, postakiadó, VH, Hungária-körút 239. — János, épitészmunkavez., IA T, muzeum-krt 1. — János, magánzó, I, alagut-u. 1. — Károly, tüzoltóőrpar., VDI. köztemető-út 25. — Mór, ékszerész s., VDI, nap-u. 10. Szini Gyula, hirlapiró, VD, Erzsébet-körút 15. — Károlyné, özv., nyugdijas, ATI, Erzsébet-krt 15. — Lajos, (Sziny), hirlapiró, ATD, népszinház-u. 16. Szinir Józsefné. özv., magánzó, I, istenhegyi út 9757. Szinka Alajos, nyugd., AT, bajnok-u. 29. Szinner 1. Czinner alatt is. Szinner, 1. Zinner alatt is. Szinner József, háztulajd.,ATI, Garay-u. 50. Szinnyay József, mérnök, Kispest, Sárközy Pál-u. 9. — László, ny. állatorvos, Kispest, Kossuth L.-u. 15. Szinnyei 1. Szinyei-Merse alatt is. Szinnyei, (Szinnyey). — Ferencz, dr., egyetemi m. tanár, H, lánczhid-u. 6. Tel. Józs. 38—26. — Géza, (Szinnyey), dr., ügyvéd, TV, molnár-u. 24. Szinnyei, (Szinnyey). — György, p. s. ellenőr, Kispest, Kisfaludy-u. 67. — József,dr.,egyet, tanár, B,bimbó-u. 24.Tel. 177—04. — József, dr, orvos, VIH, Baross-u. 41. Tel. Józs. S5. Szinok Zoltán, ref. lelkész, Erzsébetf., Erzsébet-u.81. Szinstsák Gy. Endre, zenetan., ATD, aggteleki u. 17. — János, szöv. ellenőr, VI, gr. Zichy Jenő-u. 41. Szintay Aranka, varrónő, ATI, lövölde-tér 4. — Bálint, vendéglős, V, bank-u. 5. — Dániel, magánzó, Kispest, Zrinyi-u. 40. — Gábor, nyomdász s., VD, lövölde-tér 1. — Irma, postakiadó, ATI. Dembinski-u, 44. — Istvánné, özv., magánzó, VD, Dembinski-u. 44. — Mária, máv. kezelőnő, AT, lövölde-tér 1. Szintner Gyula, irnok, I, dombovári út 7. Szintsák 1. Szinasák. Sziny 1. Szini. Szinyei-Merse Béláné, özv., födbirt.,IX, Kinizsy-u. 19. — Merse Felix, orsz. képv., V, bálvány-u. 16. — Merse József, dr., közig. biró,V, Deák Ferencz-u. 4. — Merse Józsefné, özv., mag.,VH, Damjanich-u. 38. — Merse Pál, festőművész, képzőműv. főisk. igazg., V, bálvány-u. 16. — Merse Bózsi, magánzó, A 7, bálvóny-u. 16. Szinyey 1. Szinnyei. Szinyich Istvánné, özv., háztul., I, németvölgyi út 58. Szioldea Auchedim, honv. alezredes, ATH, Bezerédi utcza 5. Sziorszky Ferencz, üzletvezető, VT, Dessewffy-u. 41. Sziperniczky László, zongorakész.,Kispest, Bákóczi­utcza 31. Szipinger Ferenczné, özv., magánzó, VIH, nap-u. 4. Szipőts Marianna, tanitónő, ID, laktanya-u. 12. Szippl Kálmán, szobrász s., IX, Banolder-u. 23. Szipszer 1. Zipser alatt is. Szipszer Jenő, keresk. alkalm., AT, dalnok-u. 2/&. — Mór, könyvelő, IX, üllői út 21. Szira Bóza, varrónő, ATD, kálvária-tér 18. — Tamás, korcsmáros, VD, murányi u. 4. Sziráczky András,szabó m., Erzsébeti., Kossuth-tér 3. Szirák Istvánné, özv., magánzó, VIH, Baross-u. 133. — Károly, mészáros, VI, rákospalotai út 61. Szirákó Ervin, ügynök, VHI, Rökk Szilárd-u. 10. Sziráky 1. Siráki alatt is. Sziráky, (Sziráki). — Barna, kir. curiai biró, I, kékgolyó-u. 15. — György, (Sziráki), művezető, VID, német-u. 16. — Mária, (Sziráki), magánzó, IX, Lónyay-u. 19. — Márton, tanár, AT, Eötvös-u. 34. — Uszkár, min. számellenőr, VII, Thököly-út 46. — Pál, pü. számvizsg., I, kékgolyó-u. 15. — Vilmosné, (Sziráki), özv., magánzó,VI, dalnok-u.9. Sziránka József, orv., műszerész, VD, dohány-u. 10. Szirányi Albert, cs. és k. őrnagy .ATD, József-u. 16/18 — Andor, honv. min. főszámt., I, böszörményi-út 2. — Irén, tisztv., VID, kálvária-tér 20. — István, dr.,belügymin.tisztv.,VDI,szigetvári u. 22* — Jánosné, özv., háztulajd., ATD, szigetvári-u. 22. — Józsefné, özv., magánzó, I, lovas-út 8. — Olga Róza, napidijas, P. Sz. Lőrincz, Kemény Zsigmond-u. 7. — Sándorné, özv., magánzó, D, fhg Albrecht-út 11. — A 7enczel, nyugdijas, P. Sz. Lőrincz, Kemény Zsig­mond-u. 7. Szirban István, aranylánczkész.,VD, király-u. 27. Szirbek Géza, korcsmáros, IX, Lónyay-u. 15. — István, bádogos m., IX, Lónyay-u. 18. Szirljerleitner József, gépészmérnök, ATH, népsziu­ház-u. 49. Szirbik Sándor, rendőrellenőr, IX, Ferencz-tér 15. Szirch Antal, magánzó, I, ménes i ú t 7. — Imre, mű- és érczöntőgyáros, ATI, Garay-u. 40. — István, földbirt., VH, Rákóczi-út 62. — Jánosné, özv., háztulajd., ATI, Rákóczi-út 62. — Károly, magánzó, VH, amerikai út 8. — Károlyné, özv., magánzó, VH, AVesselényi-u. 65. Szirek 1. Syrek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom