Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - O

Náb ersc hnig. Lakás-jegyzék. 2075 Lakás-jegyzék. Nadernlegusky. Oravecz, (Oravetz). — Lajosné, özv., nyugd., YHI, Mária Terézia-tér 3. — Mária, magántiszt., VI, Terez-krt 44. — Mihályné, (Oravetz), özv., magánzó, V, Személy­nök-u. 3. — Nándor, gépész, VTH, német-u. 40. — Pál, dr., főv.tisztv.,VII, Wesselényi-u. 34. — Sándor, asztalos m., Újpest, ősz-u. 61. — Sándor, nyug. tiszttartó, VII, Damjanich-u. 51. Oravik János, honv. számtanácsos, VD,Thököly-út 85. Oravszky Ferenczné, magánzó, Újpest, Károlyi-u.28 — Kálmán, főv. tanitó, VI, lovag-u. 14. Orba Ferencz, főv. hiv., IX, Calvin-tér 8. Orbai Lajos, nyug. tisztv., VI, szerecsen-u. 15. Orbán Anna, p. és táv. kezelő, I, uri u. 64. — Antal, mérnök, V, pozsonyi út 11 le. — Antal György, szobrász, VII, Ilka-u. 32­— Ármin, gyógysz.,ATn,Baross-u. 129.Tel. Józs. 10/24 — Ármin, hivatalnok, IX, Ráday-u. 14. — Árpád, karnagy, I, márvány-u. 12. — Béla, mérnök, Erzsébetf., Erzsébet-u. 75. — Béla, számgyakornok, VI, Vörösmarty-u. 62. — Benőné, szatócs, IX, viola-u. 4. — Dénes, háztulajdonos, ID, kerék-u. 32. — Dénes, kalapos, X, külső jászberényi út 3. — Dezső, festőművész, VIII, népszinház-u. 47. — Elekné, özv., magánzó, VI, váczi út 101. — Erzsébet, szülésznő, VIII, Baross-u. 78. — Ferencz, ács m., Erzsébetf., Perczel Mór-u. 12. — Ferencz, épitész, tanár, VB, Damjanich-u. 36. — Ferencz, gépész, IX, Szvetenay-u. 12. — Ferencz, nyug. honv. század., IX, Ferencz-krt 20. •— Ferencz, p. és t. tiszt, VBI, práter-u. 59/c. — Ferencz, szobafestő, VH, Columbus-u. 15lb. — Ferencz, vendéglős, VI, mozsár-u. 6. — Ferencz Béla, hiv., B, Szász Károly-u. 3. — Ferenczné, özv., mag., VI, Hungária-krt 113. — Gábor, czipész m., Újpest, Palóczy-u. 3. — Gábor, ifj., szatócs, "VH, Erzsébet kir.-útja 121. — Gábor, dr., ügyvéd, VH, Jósika-u. 26. — Gáborné, özv., magánzó, IX, üllői út 95. — Gézáné, hivatalnok, V, visegrádi u. 12. — Gusztáv, min. számtanácsos, I, Attila-krt 2. — Gyula, borbély, VI, Andrássy-út 66. — Gyula, reálisk. tanár, n, Batthyány-u. 38. — Hugó, magánhiv., H, Vérmező-út 8. — Ilona., tanitónő, VIH, szigony-u. 16/6. — Imre, mészáros, H, hidász-u. 1. — István, honv. főhadnagy, I. alkotás-u. 11. — István, kertész, IX, gát-u. 31. — István, masseur, VIH, Baross-tér 4. — István, ügynök, VTH, Déry-u. 8. — Istvánné, özv., magánzó, I, átlós-u. 92. — Jakab Árpád, hivatalnok, VH. Hernád-u. 5. —- János, asztalos m., VH, kisdiófa-u. 28 b. — János, főv. alkalm., IV, váczi u. 62. — János, gazdálkodó, VH. Thököly-út 1985/90. — János, gyógyszerész, VI, Teréz-krt 37. — János, magánzó, VH, dohány-u. 74. — János, máv. hiv., VH, nefelejts-u. 50. — János, máv. műszerész, VIH, Karpfenstein-u. 18. — János, szabó, III, kiskorona-u. 46. — János, táv. altiszt, VH, murányi-u. 24. — János, udv. számvizsg., I. Ybl Miklós-tér 6. — János, vendéglős, X, kápolna-u. 2. — Jánosné, özv., magánzó, VH. Dembinski-u. 23. — Jánosné, özv..magánzó,Erzsébetf., Józseffhg-u.10 — Jenő, épitész, VI, Podmaniczky-u. 9. — József, fehérneműtisztitó.VH, szövetség-u. 11. — József, gépész, IX, gát-u. 23. — József, hangszerkész., VH, rózsa-u. 36. — József, nyugdijas, VI, Hungária-krt 59/a. — József, tanárjelölt, Ylll, Bákóczi-út 17. — József, tejkeresk., VIH, Illés-u. 5. — József, ügyvédjel., VIH, Szentkirályi-u. 49. — Juliska, magánzó, VH, Péterfy Sándor-u. 32. — Károly, keresk., X. Szigligeti-u. 19. Orbán Károly, postatiszt, H, retek-u. 33. — Károlyné, özv., magánzó, IX, üllői út 109. — Károlyné, özv., mag., Kispest, Berzsenyi-u. 14. — Katalin, gépiró, VI, bajnok-ü. 31. — Klára, hivatalnok, VH, István-út 24. — Lajos, bérkocsitulajd., V, Tisza-u. 6. — Lajos, fodrász m., IX, soroksári út 45. — Lajos, fuvaros, VHI, futó-u. 3. -— Lajos, művezető, VI, röppentyü-u. 39. — László, honvédszázados, IX, üllői út 121. — László, dr., magánhiv., V, bank-u. 4. — László Géza, magánkutató,VH, István-út 29. — Lászlóné, özv., magánzó, I Attila-u. 7. — Leó, posztókeresk., IX, Báday-u. 14. — Margit, gépirónő, V, Lipót-krt 1. — Márton, raktárnok, V, berzenczei-u. 26. — Mihályné, özv., magánzó, I, uri u. 64. — Miklós, magy. áll. présmester, VH, Cserhát-u. 4. — Nándor, magánhiv., VI, Izabella-u. 99. — Pál, honv. százados, IX, üllői út 107. — Péter, szabó m., IX, üllői út 121. — Bóza, hivatalnok, VÍH, Kisfaludy-u. 3. — Sándor, esztergályos m., VHI, Kisfaludy-u. 3. — Sarolta, fodrásznő, VI, Izabella-u. 80. — Vendel, kávémérő, IX, Mátyás-u. 8. — Viktoria, polg. isk. tanitónő, I, kelenhegyi út 20. — Vilmos, könyvelő, IX. Báday-u. 14. — Vincze, tanitó, VHI, József-u. 3. Orbanetz Lászlóné, özv., magánzó, P. Sz. Lőrincz, Ond-utcza 8. Orbay, 1. Eberhardt-Orbay. Orbók Attilla, dr., hirlapiró, I, átlós-út 9. — Gyuláné, özv., ny. tanitónő, H, Zsigmond-u. 12. — József, dr., ügyvéd, V, Katona József-u. 39. — Lóránt, dr., tanár, I, villányi út 34. — Mór, ny. igazgató, I, átlós-út 9. Orboszky Istvánné, özv., mag., IX, Bakáts-tér 2. Orczy Andor, br., főrendiházi tag, földbirtokos, IV, koronaherczeg-u. 12. Tel. 19—98. — Béla, br.,v.b.t.t.,országbíró, IV,Deák Ferencz-u. 1. — Dezső, képviselőházi titkár, IX, Lónyay-u. 17. — Elek, báró, földbirt., IX, üllői út 17. Tel. 53—83. — Gyula, főv. mérnök, IX, mester-u. 1. — Józsefné, özv., magánzó, H, fő-u. 75. — László, korcsmáros, Újpest, megyeri u. 11. — Seraphine, br., özv., főudvarmesternő, I, Ver­bőczy-u. 1. Tel. 153—80. — Zoltán, földbirtokos, V, Erzsébet-tér 8. Ordace Miklós, postafőtiszt, H, retek-u. 71. Ordasi (Ordassy). — András, háztulajd., Kispest, Batthyány-u. 121. — Ernő, pénzbeszedő, VI, jász-u. 129. — Ferencz, (Ordassy), szabó m., ATH, nap-u. 8. — János, (Ordassy), vendéglős, VHI, József-krt 51. — Jánosné, magánzó, VI, Szondy-u. 64. Ordentlich Elek, kereskedő, ATI, dob-u. 24. Ordó István, magánhiv., VH, Iíákóczi-út 64. Ordoczky Béla, máv. mérnök, IX, angyal-u. 15. Ordódy, (Ordódi). — Alfréd, magánzó, IV, reáltanoda-u. 19. — Antal, hirlapiró, I, budafoki út 81. — Béla, máv. mérnök, IX, angyal-u. 24. — Béla, min. oszt. tan., földbirtokos,ATI, Damjanich­utcza 28lb. — Bertalanné, özv., magánzó, ATH, gólya-u. 35. — Ernő, hajózási tiszt, I, fehérvári út 15/a. — Ernő, (Ordódi), honv. főhadn., AT, Teréz-krt 39. — István, nyugdijas, ATH. Rökk Szilárd-u. 27. — János, dr.,techn. iparműv. tan.,ATH,Mátyás-térl4. — Lajos Béla, gyári főmérnök, V, Dráva-u. 4. — László, földbirt. és laptulajd., ATH, József-u. 15. Tel. Józs. 40-66. — Sándor, bankhivatalnok, ATH, József-krt 47. — Zsigmond, dr., orvos, Ylll, József-körút 47. Ordy István, gyári rakt., H, ostrom-u. 31. Orecska Károly, máv. főellenőr, AT, lövölde-tér 4. Orei Jenő, magánhiv., AT, Szondy-u. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom