Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - J

Jesz enszky. Lakás-jegyzék. 1733 Lakás-jegyzék. Jobbágyi. Jausz Jenő, magánhiv., VIH, kálvária-tér 18. Jautner Ervin, dr., ügyvédjel., IV, szarka-u. 4. Javidoff János, újságíró, VII, holló-u. 12. Javolits János, nyug. p. ü. fótan., I, országház-u. 19. Jávor Albert, könyvelő, VI, aradi u. 62. — Endréné, özv., nyugdijas, VII, Garay-u. 50. — Ernő, máv. irodakezelő, Kispest, Csabaköz 5. — Gyula, máv. kalauz, R.-Palota, Bethlen-u. 17. — István, magánhiv., VIII, József-u. 69. — István, nyugdijas, III, Lajos-u. 41. — József, máv. kábel m., n, tór ök-u. 10. — József, máv. alkalmazott, VIII, práter-u. 66. — Lehel, tszéki albiró, VH, Garay-u. 50. — Mari, énekesnő, VIH, József-krt 10—12. — Mihályné, magánzó, IX, Rákos-u. 4. — Miklós, r. t. tisztv., VI, aradi-u. 62. — Pál, festőművész, VH, aréna-út 80. — Sándor, magánhiv., VI, Csengery-u. 52. Jávorcsánszky Eerenez, czipész, ATH, futó-u. 34. Jávori 1. Jávory. Jávorka Engelbert, szabó, VHI, práter-u. 39. — János, magánzó, VI, nagymező-u. 35. — Margit, irnok, V, Vilmos császár út 20. — Mária, ékszerkeresk., VII, Klauzál-u. 11. — Sándor, dr., nemz. m. őr, I, Váralja-u. 10. — Vincze, fa-és szénkeresk., Újpest, Csokonai-u. 15. — Zsigmond, asztalos m., IX. Kinizsy-u. 7. Jávorniczky Jenő, dr., számellen., VIH, József-u. 9. Jávorszky Antal, czipész m., VIH, Mária Terézia­tér 16. — Béla, asztalos m., IV, magyar-u. 11. — Béla, máv. hív., VIH, Kenyérmező-u. 3/a. — Ernő, trvRZ. hiv., VH, kertész-u. 20. — Erzsébet, hivatalnok, VIH, Baross-u. 99. — Gusztávné, özv., magánzó, VH, Garay-tér 18. — Gyula, czipész in., VIH, Baross-u. 92. — Károly, mérnök, VI, váczi út 87. — Sándor, r.-t. hivatalnok, Újpest, Deák-u. 22. — Szilárdné, özv., nyugdijas, I, Eortuna-u.18. — Titusné, özv., nyugdíjas, II., Donáti-u. 40—42. Javorus János, vendéglős, VHI, Karpfenstein-u. 19. Jávory Aranka, tanitónő, VI, Szondy-u. 18. — József, (Jávori), hivatalnok, VH, Klauzál-u. 26. Jawetz Saló, magánhiv., VH, király-u. 9. Jazis Józsefné, br., magánzó, VIH, bérkocsis-u. 26. Jázmer Osvakí, magánzó, VI, Hegedűs Sándor-u.24. Jázsay Edéné, özv., magánzó, VIH, József-krt 62. Jeán Arthur, vasúti ellenőr, VH, Thököly-út 4. Jeaneska Dezső, főhadn., H, hidegkúti út, hadap. isk. Jeanplang Győző, tanár, H, íazekas-u. 14. Jech Antal, háztulajdonos, IH, szőlő-u. 68. — Ferencz, hentes m., VIH, szigetvári u. 25lb. — József, czipész m., IH, kisczelli u. 38. Jechl Ferencz, főmérnök, I, Attila-u. 61. Jeck Péter, fodrász m., VI, Podmaniczky-u. 9. Jeckel 1. Jekel. Jeckl 1. Jekel. Jecs 1. Jets. Jecsny Imre, nyomdász, IH, Lajos-u. 171. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Tar-u. 10. Jecsovits János, festőművész, H, Margit-krt 7. Jécsy Károly, magánzó, IX, Tompa-u. 7. — Károlyné, özv.. nyugdíjas, X, füzér-u. 34/a. Jeczés Sándor, czipész m.,VIH, Tisza Kálmán-tér 27, Jedacsek Ferencz, pt. műszerész,VI, felső erdősor 9. Jedicska Mihály, nyug. jző, VHI, Baross-u. 122. Jedik Józsefné, özv., fuvaros, I, csorbái u. 158. Jedlacsek Mátyásné, özv., mag., VIH, német-u. 23. Jedlicska Ferencz, hivatalnok, VI, Vilmos császár­út 17. — Ferenczné, özv., magánzó, I, váli u. 4. — János, épitő m., VH, Grassalkovich-u. 4. — Jánosné, özv., magánzó, IV, hajó-u. 2. — Jenő, dr., ügyvédjei., VHI., József-u. 35—37. — József, gyógyszerész, IX, tüzoltó-u. 3. Jedlicska Jászkura Jenő, dr., újságíró, ATH, Mária Terézia-tér 13. Jedlinsky Ignáczné, magánzó, VI, Andrássy-út 84. Jedlovszky István, nyomdatul., IX, Ferencz-u. 5—7. — Ödön, gázműv. oszt. főnöke, VIH, kun-u. 7. Jedovszky Leó Ignáczné, magánzó, VI, Frangepán­utcza 4. Jeftics Bozsidár, dr., ügyvéd, IV, molnár-u. 47. Jeítimir Petrovic, keresk , H, Donáti-u. 10. Jegelny Ferencz, min. számellenőr, IH, Miklós-tér 2. Jéger 1. Jäger. Jeges Sándor, máv. gyak., I, fehérvári út 38. — Sándor, újságíró, VIH, Rökk Szilárd-u. 29. Jegesi Jánosné, özv., magánzó, VH, dob-u. 6. — Józseí, színházi zenész, VH, Hernád-u. 32. — Sándor, hivatalnok, AT, aréna-út 38. Jégetszky Józseíné, magánzó, VH, szövetség-u. 3. Jegg Imre, kereskedő s., VIH, kisstáczió-u. 4. Jégner Pál, számszéki ellenőr, I, alkotás-u. 7la. Jegnicz Ilona, tanitónő, V, szent István-tér 15. Jegyernik Béla, nyomdász, K., Kossuth Lajos-u. 164. Jegyinák Jánosné, mag., VI, dalnok-u. 19. Jehl Ferencz, főmérnök, I, Attila-u. 61. — János, mosóint. tulajd., VH, Dembinski-u. 33. Jehlicska Ferencz, dr., egyet, nyilv. rendk. tanár, IV, szép-u. 5. Jéhn Antal, kövező m., R -Palota, Dugonich-u. 25. — György, czipész m., VH, Hernád-u. 19. Jehring Károlyné, özv., mag., I, csurgói út 21. Jeihn Mária, magánzó, IV, Ferencz-József-rkprt 16. Jeisel Oszkár, raktárnok, VI, lovag-u. 5. Jeitelesz Adolfné, özv., magánzó,VI, Teréz-körút 31. — Hermann, mosódatul., V, sziget-u. 15/6. — Jakab, fehérnemütiszt., V, sziget-u. 16. — Józsefné, özv., magánzó, VI, bajnok-u. 16. — Vilmos, tőkés, VI, sziv-u. 16. Jekel Frigyes, dr., min. s.-fogalm., III, zöldmáli út 47. — Lajosné, özv., magánzó, H, Toldy Ferencz-u. 2. — Márton, kovács m.,IX, Márton-u. 14/a. — Péter, dr., miniszt. oszt. tan., H, tudor-u. 7. Jekelíalussy Lajosné, özv., földbirt., IX, Bakáts-tér 2. Tel. Józs. 200. — Pál, min. s.-vegyész, VH, Damjanich-u. 44. — Sándorné, özv., földbirtokos,VII,Damjanich-u.44. — Zoltán, cs. és kir. kamarás, kir. kívánd, biztos, H, lánczhid-u. 6. Tel. 42—53. Jekelius Erich geológus, VI. Teréz-krt 24/6. Jékey Ilona, földbirtokos, VIH, népszinház-u. 8. — Károly, p. ü. tanácsos, I, Krisztina-körút 8/10. — László, földbirt., VIH, Baross-u. 43. — Zsigmondné, özv., magánzó,IV, Veres Pálné-u.10. Jekim Gusztáv, keresk., I, Attila-u. 7. Jekovits Hermann, magánhivatalnok, ATI, Kazinczy­utcza 13. Jele Frigyes, keresk. tanácsos, ATH, népszinház-u. 23. — Ottmár, szabó m., ATI, Vörösmarty u. 3/a. Jelei Béla, távírász, X, vaspálya-u. 6. Jelencsich Erzsi, hivatalnok, ATI, szövetség-u. 45. Jelenfíy Ferencz, tanár, T, átlós-út 11. Jelenics Antal, raktárnok, H, fő-u 58. — István, férfi szabó, AT, fürész-u. 63. Jelenik Gyula, háztulajdonos, VH, dob-u. 55. Jelenka Sándor, mázoló, ATH, Szerdahelvi-u. 16. Jelenszky Ignácz, szabó m., IX, Ferencz-krt 34. — Kálmán, jegyző, ATI, Erzsébet-körút 34. Jelentsik István, honv. százados,ATI,Dembinski-u. 44 — Józsefné, magánzó, VHI, fhg Sándor-u. 30/«. — Lajosné, (Jelencsik), özv., magánzó, Kispest Deák Ferencz-u. 13. Jelenz 1. Jellenz. Jeles Jenő, dr., ügyvédjel., IX, Ráday-u. 31. Jelésy István, dr., közjegyzőh., ATH, Rökk Szilárd­utcza 37. Jelfy Ferencz, könyvelő, ATI, Rákóczi-út 42. — Gyula, hírlapíró, IX, üllői út 61. — Jánosné, dr., özv., mag., ATH, Józseí-krt 13. — Matild, tisztv., AT, király-u. 76. Jeli 1 Jely. Jelik Jánosné, özv., háztulajd., Újpest, Árpád-út 81.

Next

/
Oldalképek
Tartalom