Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - H

Hol schm ach er. Lakás-jegyzék. 1649 Lakás-jegyzék. Holzweber;.. Hauser, (Hausser, Hauszer, Hauzer). — Béla, tanár, VHI, népszinház-u. 31. — Bernát, magánhiv., VI, rózsa-u. 95. — Elemér, gépgyári titkár, H, Szász Károly-u. 6. — Emil, közs. állatorvos, Erzsébeti., János-u. 16. — Emma, dr., orvos, VI, lovag-u 22. — Ernő, főmérnök, VIH, Kisfaludy-u. 28/a. — Ernő, kéményseprő m., B.-Palota, Bocskay-u. 68. — Fer.,(Hauzer), főv. isk. igazg.,VH,Wesselényi-u.52. — Ferencz,hentes, Vlil,koszoru-u.5. Tel. JÓZS.36—27. — Ferencz, keresk. s., IX, bokréta-u. 27. — Ferenczné, főv. tanitónő, VH, Wesselényi-u. 52. — Ferenczné, (Hauz er) ,özv. ,korcsm., VI, kerekes-u.32 — Ferenczné, (Hauzer), özv.,magánzó,VI,rózsa-u.63. — Géza, utazó, Vili. József-u. 8. — Gézáné, özv., magánzó, Vili, József-u. 20. — Gyula, háztulajd., IH, Miklós-u. 16. — Gyula, keresk. utazó, VHI, Pál-u. 2. — Gyula, magánzó, H, Pálffy-tér 5. — Gyula, máv. hiv..VHI, kerepesi út 5. — Gyula, szabó, VII, Rombach-u 11. — Gyuláné, tőzsdetul., VI, Szondy-u. 22. — Henrik,paszománygomkötő,B.-Palota, Imre-u.75. — I. Lipót, kereskedő, VB, rózsa-u. 38/a. — Ignácz, pénzbeszedő, IV, képiró-u. 6. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Csengery-u. 84. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Bajza-u. 42. — Ilona, színésznő, VH, dohány-u. 28. — Irma, varrónő, VHI, Baross-u. 48. — István, bádogos m., Erzsébeti., Kölcsey-u. 13. — István, háztul., IH, kiskorona-u. 28. — István, lakatos, Kispest, Thököly-u. 20. — Izabella, hivatalnok, VI, hajós-u. 48. — Jakabné özv,, szülésznő, VH, Bethlen-u. 3. — János, kir. tan., nyug. vas. igazg., H, bogár-u. 4. — János, korcsmáros, Újpest, Bercsényi-u. 2. — János, zenész, VI, szent László-u. 13. — Jánosné, özv., magánzó, VILI, práter-u. 39. — Jenő, m. kir. vámtiszt, IV, Veres Pálné-u. 14. — József, (Hauszer), asztalos, Erzsébeti., szarvas­utcza 12. — József, keresk., VIH, József-krt 13. — József, magánzó, VI, Eötvös-u. 11. — József, pénzbeszedő, V. Lipót-krt 1. — Józsefné, özv., háztul., IH, Majláth-u. 64. — Kálmán, hivatalnok, H, tölgyfa-u. 8. — Károly, gázműv. tisztv., I, átlós-út 14. — Károly, ifj., hálókocsiellenőr, I, átlós-út 14. — Károly, kávés, V, Lipót-krt 19. — Károly, ifj., magánhiv.. V, pozsonyi út 4Id. — Károly, postaaltiszt, VIH, kisfuvaros-u. 8. — Krisztina, keresk., I, alkotás-u. 29. — Lajos, (Hauszer), ifj., magánh., IV, régi posta-u. 7. — Lipót, keresk. s., VH, Elemér-u. 32. — Lipót, magánhiv., V, sziget-u. 25. — M Margit (Hauszer), iparisk. tanitónő, V, alkot­mány-u. 6. — Manó, M. F. T. B. ellenőr, H, tölgyfa-u. 8. — Manóné, özv., magánzó, V, Csáky-u. 7. — Mária, háztulajd., IH, kerék-u. 18. — Mária, hivatalnok, VI, hajós-u. 43. — Mariska, telefonkezelő, IX, tüzoltó-u. 3. — Nándorné, özv., nyugdíjas, H, fő-u. 73. — Ödön, máv. irodakezelő, Vili, Mosonyi-u. 10. — Pál, esztergályos m., IX, viola-u. 43. — Paula, kéményseprő m., I, Fortuna-u. 23. — Bóza, tanitónő. VIH, József-krt 31/a. — Budolfné, özv., (Hausser), nyugdíjas, I, úri u. 3. — Sámuel, keresk.,VHI,Va.v Adám-u. 3. — Sándor, ékszerész, V, Lipót-körút 28. — Sándorné, özv., magánzó, VI, szt László-u. 13. — Simon, keresk. képv., VI, Szondy-u. 42/c. — Simon, magánhiv., IX, mester-u. 21. — Tivadar Frigyes, mérnök, H, Borbolya-u. 5. — Vilma, kéményseprő m„ I, Fortuna-u. 23. — Vümosné, özv., magánzó, VH, kertész-u. 37. Hausinger Ferencz, máv. hiv., X, liget-tér 2. Ozim- és lakásjegyzék. 191(3. Hausinger Kálmán, ifj., korcsm.,VH, Klauzál-tér 16. — Sándor, magánhiv., VH, nefelejts-u. 53. Hauska Lipót, szobafestő m., Újpest, virág-u. 5. Hausknecht 1. Hauszknecht. Hausladen Tivadar, r. t. osztályfőnök, IX, Lónyay­utcza 18/6. Hausleitner Józsefné, özv., magánzó, IH, szőlő-u. 47. Hausler Claire, magántanitónő, VI, rózsa-u. 63. — Dávid, nőiszabó, VH, kisdiófa-u. 10. Häusler 1. Heisler. Hausmaninger Tivadar, százados, hadapr. isk. tanár, H, medve-u. 15. Hausmann 1. Hauszmann. Hausner, (Hauszner, Hauzner). — Adolfné, (Hauzner), özv., mag.,V, visegrádi u. 24. — Antal, (Hauzner), gyári hiv. VHI, kálvária-tér 5. — Arthur, bornagykeresk., I, fehérvári út 16. — Dezső, hivatalnok, VH, kertész-u. 38. — Dezső, magánhiv., VH, Izabella-tér 1. — Dezső, (Hauzner), tkpt. tisztv., I, Bercsényi-u. 5. — Emil, (Hauszner),min. kodatiszt, IX, páva-u. 32/a. — Ferencz, hirlapiró, IX, üUői út 41. — Ferencz, tojáskereskedő, VIH, nómet-u. 41—43. — Frigyes, oltárépitő, IV, váczi u. 51. — Gizella, (Hauszner), varrónő, IX, gr. Haller-u. 22. — György Miklós, (Hauszner), főv. hivatalnok, IX, tüzoltó-u. 33/6. — Hermanné, özv., szülésznő, VILI, Kisfaludy-u. 3. — Ignácz, kereskedő s., IX, üllői út 41. — Ignácz, napidíjas, V, ügynök-u. 7. — Ignácz, ügynök, VH, dob-u. 34. — Ignáczné, üzletvezető, IX, Lónyay-u. 58. — István, (Hauszner),p. ü.irodatiszt, IX, gróf Haller­utcza 22. — János, (Hauszner), hív., IX, páva-u. 32/a. — János, (Hausner), magánhiv., IX, páva-u. 32la. — József, bőrkeresk., VI, Eötvös-u. 34. — József, (Hauszner), építész, VHI, Mosonyi u. 1. — József, kereskedő tisztv.,VI, Kmetty-u. 19. — Józs.-né,(Hauszner),özv.,nyugd.,IX,grHaller-u.22. — Károly, ifj., hivatalnok, I, fehérvári út 19/a. — Károly, magánzó, I, fehérvári út 19 a. — Lipótné. özv., magánzó, VH, alsó erdősor 18. — Margit, magánzó, I, fehérvári út 15. — Mihályné, özv., magánzó,V,Vilmos császár-út 40. — Bezső, tisztviselő, I, fehérvári út 19/a. — Sándorné, özv., magánzó, IX, üllői út 41. — Schneier, kereskedő, VIH, Tisza Kálmán-tér 23. — Simon, magánhiv., IX, mester-u. 21. — Vilmosné, magánzó, V, Vilmos császár-út 51. — Zsigmond, raktárnok, VH, Izabella-tér 1. — Zsófia, özv., magánzó, V, Arany János-u. 9. Hausser 1. Hauser. Hausstädter Perencz, ács m., R.-Palota, Dessewffy­utcza 69. — Ferenczné, özv., magánzó, P. Sz. Lőrincz, Wlas­sits Gyula-u. 127. Hausvater János, nyomdász, VIII, Lujza-u. 26. — József, keresk., VI, Hegedűs Sándor-u. 21. — Károly, kereskedő, VI, Vörösmarty-u. 44/a. — Lőrincz, bőröndös m.,VHI, futó-u. 9. Hauswirth Dávid, gondnok, VH, sip-u. 12. — Ödön, (Hausvirth), szobafestő m., VIH, Hunyadi­utcza 48. Hausz, (Haus). — Adolfné, özv., magánzó, IV, koronaherczeg-u. 3. — Bertalan, magánhiv., YH, kisdiófa-u. 4. — Géza, (Haus), p. ü. min. szt., H, szegényház-u. 15. — Irma, (Haus), állami tanitónő, VI, aréna-út 126. — István, borbély, IV, Veres Pálné-u 31. — Lajos, (Haus), könyvelő, VH, Erzsébet-krt 42. — Rezső, magánhiv., VI, aréna-út 126. — Zsigmondné, (Haus),özv., nyug., VI, aréna-út 126. Hauszbek 1. Hausbeck. Hauszek Mihályné, özv., magánzó,VH, István-út 67. Hauszer 1. Häuser. Hauszka Fer.-né,özv.konyhakertész, VI,palócz-u. 1512 104

Next

/
Oldalképek
Tartalom