Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Ti 7ár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 79 I. Kerület. Krisztinaváros. *23 Szentháromság-u. 11. 24 Özv. Pap Henrikné és birtoktársai 2162 25 Oeffner Ferencz és An­tal 2243 26 Özv. Forster Emiiné, és birtoktársai 2163 27 Dr. Medve Zoltán 2241 28 Szentbáromság-u. 4. 29 Kiss András 2240 30 Walther Ernőné és Keller Janka 2246 31 Dr. Bochkor Károlyné 32 33 34 -35 36 37 38 39 40 41 42, 43 45 46. 47 49 51, 52 54 55 58 60 62 64 68 70 72 Gróf Sztáray Sándor 2247 Lampel Vilmos és neje 2238 gróf Széchenyi Vik­torné 2248 Dulovics Mórné, szül. Koppy Mária 2237 Dr. Bigler Györgyné 2249 Br. Csolich Ernesztin, Natália, Leontina, Me­lánia 2236 Jótékonysági női egyl. 2250 Dr. baáni Gombár Ti­vadar 2235 Dr. Székely József 2251 Dr. Baumerth Gyuláné 2274 , 44 eróf Vay Gáborné 2252-53 Gróf Károlyi Antal 2273 Idb. Palkovics Ede és neje 2272 48, 50 Bástya-sétány 30. M. kir. államkincstár 2271 M. kir. államkincstár 2269 53 Országház-u. 30, 32. Kéthelyi gróf Hunyady Károly és Ferencz kk. 2256 56 Bástya-sétány 32. M. kir. államkincstár 2267 Özv. Asbóth Jánosné 2258-59 Ifj. gr. Zichy Jánosné és birtoktársai 2261 Esztergomi érsekség 2262 66 Sz. Benedek-rendi skót apátság 2263 Dr. Ary Pál és Elvira 2264 Özv. Beck Benedekné és birtoktársai 2265 Nándor-tér 5. Üveges-köz. (Tabán.) 3 Horgony-u. 8. Üveges-utcza. (Tabán.) (Megszűnt.) Vadorzó-utcza. (Külterület.) 1 Nieger Károly és kisk. Irón 7258hf 2 Völgy-utcza 22. 3 Nieger Károly és kisk. Irén 7258/« 4 Ifj. Holtzspach Nándor 7253Ildii, 2, 7253/2« 5 Günther Pál és neje 7258líd 6 Magyar érték és ipar­bank r. t. 7253/«, 7253/26 7 Sicher Márkus Miksa 7258he 8 Hidegkúti út 109/a. 9 Sicher Márkus Miksa 7258/yfc, 3 11 Sicher Márkus Miksa 7258hb, 2 13 Bevilagna Vilmos és neje 7258//b, 1 15 Hidegkúti út 109/6. Vaj da-uteza. (Tabán.) (Megszűnt.) Váli utcza. (Külterület.) 1 Fehérvári út 60, 62, 64/a, 64 6. 2 Fehérvári út 58. 3, 5 Bercsényi u. 21. 23, 25. 4 Krebs János és neje 13470/9/ 6 Kelenföldi telekértéke­sitő r.-t. 13470/9 g 8 Kelenföldi telekértéke­sitő r.-t. 13470/9 l 10 Kelenföldi telekértéke­sitő r.-t. 13470/9 m 12 Kelenföldi telekértéke sitő r.-t. 13470/9 p 14 Verpeléti út 13. "Váralj a-utcza. (Volt Lógody utczának eg része.) (Tabán és Krisztinaváros.) 1 Özv. dr. Heinrich Bé­láné 1734 2 Kilényi Hugó 1776// 3 Kokesch Lajos és neje 1737 4 Fröhlich Albin 1774, 1775 5 Attila-u. 9. 6 Pellérdi Brázay Zoltán 1772, 1773 7 Attila-u. 7. 8 Tüsky József és neje 1771//, 1771/2 9 Özv. Spanner Fer.-né 1742 10 Dr.Zandegiacomó Mar­zer Kálmán és b. társa 1769, 1770 11 Attila-u. 1, 3. 12 Grosschmid Benő és neje 1767, 1768 13 Szent János-tér 2. 14 Magy. kir. államkincs­tár 1762.1763/2. 1764//, 1764/26, 1765,1766 15 Szent János-tér 1. 16 Palota-tér 10. 17 Szent János-tér Ma. 18 Ybl Miklós-tér 2, 3, 4, 5, 6. 19 Attila-körút 2. 20 Magyar Szent Korona 798/2, 799// 21 Attila-körút 4. 22 Apród-u. 5. 23 Attila-körút 6, 8, 10. 24 Apród-u. 7. 25 Attila-körút 12. 27 Attila-körút 14. 29 Attila-körút 16. 31 Attila-körút 18. 33 Attila-körút 20. 35 Attila-körút 22. 37 Özv. Kabon Józsefné 766 39 Attila-körút 26. 41 Attila-körút 28. 43 Attila-körút 30. 45 Attila-körút 32. 47 Attila-körút 34. 49 Szarvas-tér 1. Várfok-utcza. (Krisztinaváros.) (L. H. kerületet is.) 2 Lovas-út 41. 4 Lovas-út 39, 40. 6 Mátray-u. 2. 8 Mátray-u. 1. 10 Dr. Szász Gézáné és b. társai 1934// 12 Dr. Szász Gézáné 1935 14 Halász Imre 1936, 1937/« 16, 18 Küntzl Alajos és neje 1938/3, 1938/4 20 Krisztina-körút 16. 22 Budai izr. hitközség 1939/65 24 Főv. közm. tanácsa 1939/64 26 Főv. közm. tanácsa 1939/63 28 Krisztina-körút 8, 10. Varga-utcza. (Tabán.) 1 Budapest szfőv. kö­2 Kereszt-u. 11 3 Kereszt-u. 13. Várkert-rakp. (Tabán, 1. H. kerületet is.) 7 Döbrentei-u. 2, 4. 8 Döbrentei-u. 6. 9 Kégl Paula s Gabriella 940 10 Döbrentei-u. 10. 11 Deutsch Károlyné, sz. Berger Zsófia 946 12 Görög keleti szerb püs­pökség 949—51 13 Döbrentei-u. 16. 14 Döbrentei-u. 18. 15 Döbrentei-u. 20. 16 Döbrentei-u. 22. 17 Döbrentei-u. 24. 18 Döbrentei-tér 1. Váró skut i-tíl. (Külterület.) 1 a Özv. Wirker Béláné 8986 / 1/6 Özv. Wirker Béláné 8986/2 2 Suloky Istvánné, szül. Nerfeld Eizsébet 9021/2, 9022//, 2 3 Müller József és neje ^ 9013//—2 4 Schulcz Jakab és neje és b. társai 9021// 5 Bányai Lajos és neje 9011 6 Autritter József 9020 7 Bányai Lajos és neje 9010 8 Heimle András és neje 9019/3, ab 9 Ehrenfeld Lajos és neje 9009//—2 10 König Antal 9019//—2 11 Özv. Arbespauer Mi­hályné 9008//—5 12 Hieber Márton és neje és König Antalné 9018 13 Back Fülöp 9007//, 2 14 Özv. Herbász Antalné és Harnischfeger Istv. 9017 15 Béla király-út 11. 16 Özv. Herbász Antalné és Harnischfeger Istv. 9015 17, 19 Béla király-út 9. 18 Kren István és neje és b. társa 9043/2, 3 6 20 Bene Kálmánné 9043//—3/a 21 Amtmann Géza és Hor­váth Sándor és neje 9004 _ Kormos Jakab 9036 23 Özv. Linzbauer Fülöpné és b. társai 9003/2 24 Csellár István és neje 9039, 9040//—2 25 Beck Antal és neje 9002h, 9002/2, 9002/3 26 Csákváry János és neje 9041//—2 27 Hoffmann János és b. társai 9045// 28 Sztanyó József és neje 9042//, 2/6, //« 29 Béla király-út 3la. 30 Supka Jánosné 9042/2 «, 9042/2 6// 6 31, 32 Béla király-út 1. Városmaj or­utcza. (Krisztinaváros.) 1 Krisztina-körút 97. 2 Kék golyó-u. 1. 3 Szántó Albertné és b. társai 1607//, 2 4 Budapesti szervitarend szerzete 1472—73 5, 7, Sárváry testvérek 1604-1605 6 Schwartzer-féle szana­tórium r. t. 1474—75 8 Kunst Bóbertné és b. társa 1476—7/ 9 Blinczinger Gottlieb és neje 1602, 1603// 10 Komlós Jenő 1478—79 11 Jókay Sándor és neje 1601//, 1601/2 12,14 Kisk. Horánszky Nán­dor 1480-81 13 Weisz József 1598 15 Hervich Miklós és neje 1596, 1597// 16 Gunszt Miklós és neje 1482-83 17, 19 Özv. Abaffy Gyu­láné 1594-95 18 Özv. Pap Lajosné 1484—85 20 Takács József és b. társai 1486—87 21 Hermann Gusztáv és b. társai 1592—93 22 Lencz Gyuláné és b. társai 1488—89 23 Haszmann István és neje 1590/2, 1591 24 Hállay Ferenczné 1490—91 25 Ujházy Árpád 1588—89// 26 Fleischl Sándor és b. társai 1507/19 a—d

Next

/
Oldalképek
Tartalom