Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - B

Bieder man n. Lakás-jegyzék. 1294 Lakás-jegyzék. Bierl ing. Béni József, ker., Kispest, üllői út 129. — Kornél, dr., magánhiv.. YIH, Baross-u. 47. — Samu, keresk. s., YH, Bákóczi-út 32. Beniac Igor dr., ügyv. jel., YI, aradi u. 28. Benicek István, paprikakor., VHI, Déry-u. 6. Benics, (Benits). — György, (Benits), ezredes, II, Heltai Ferencz-u.26. — János, lakatos, Kispest, határ-út 16. — János, szabó, VHI, vas-u. 18. — Nándor, kávéfőző, Will, Bezerédi-u. 3. — Olga, hiv., IX, soroksári út 44. — Oszkár, (Benich), ügynök, VIH, Bezerédi-u. 10. — Péterné, özv., magánzó, IX, soroksári út 44. Beniczky Árpád, nyug. sótárnok, I, budafoki út 22. — Árpád Béla, szabó m,, VIH, losonczi u. 19. — Béla, áll. tisztv., I, Enyedi-u. 10. — Géza, nagybirtokos, I, úri u. 12. Tel. 115/95. — Henrik, p. és táv. s. ellenőr, Újpest, Damjanich­utcza 3. — Jánosné, pénztárosnő, YH, kisdiófa u. 16. — Károly, háztul., Újpest, Lőrincz-u. 107. — Lukácsné, (Beniczki), özv., mag.,YHI,Baross-u.97. — Mihályné, mapánzó, YI, Ándrássy-út 5. — Ödön, főszerkesztő,VHI,muzeum-u.5.Tel. 133—59. — Pálné, özv., magánzó, YIH, práter-u. 63. — Péter, szolgabíró, Kispóst. Eggert-u. 77. — Sándor, hivatalnok, YI, Vörösmarty-u. 53. — Sándor, nyug. irodakez., VTH, lllós-u. 34. — Tamás, rend. főfelügy., I, Fortuna-u. 8. — Zoltán, hivatalnok. IV, Kossuth Lajos-u. 15. Benihauer Sándor, máv. nyugd.,V, berzenczei u. 55. Bénik Etelka, főv. polgári iskolai tanitónő, X, har­mat-u. 10. Béninger Jakabné, özv., magánzó,YIH, fecske-u. 8. Benisch Artúr, dr., középisk. tanár, I, győri út 14. — Irén, hivatalnok, VI, Izabella-u. 71. — József, gyári tisztv., VHI, aggteleki-u. 19. — József, hivatalnok, VH, Almássy-tér 12. — Matild, tel. kezelőnő, YI, bajnok-u. 11. — Miksáné, özv. magánzó, YIH, aggteleki u. 19. — Paula, tanítónő, H. Margit-krt 44. — Teréz, kávémérő, VIH, fecske-u. 25—27. Benischek Borbála, varrónő, IX, Lónyay-u. 27. Benits, 1. Benics. Benitzgi Károly, asztalos m., YH, Jósika-u. 5. Benjámin Albert, hivatalnok, IX, remete-u. 30. — Dávid, magánzó, IX, remete-u. 30. — Benjámin Ferencz, hirlapiró,VH, Péterfy Sándor­utcza 42. — Ferencz, irnok, V, visegrádi u. 7. — Frigyes, ügynök, YH, murányi u. 32. — Gyula, szabó m., IX, remete-u. 30. — Izidor, órás s., Vili, Yay Ádám-u. 8. — Jakabné, özv., varrónő, VH, Peterdy-u. 11/a. — Katalin, magánzó, I, badnagy-u. 38. — Miksa, hivatalnok, VI, Teréz-krt 6. — Mór, magánzó, YH, király-u. 13. — Pál, szabó m., YH, Peterdy-u. 33. Benk Ántal, mázoló m., H, szegényház-u. 17. — Györgyné, özv., magánzó, H, biai u. 13. — Károly, dijnok, H, fazekas-u. 24. Benka György, szabó, V, Csáky-u. 7. — Jolán, oki. óvónő, YIH, Bezerédi-u. 3. Benke Aladár, mészáros m.,YIH, kálvária-u. 21. — Anna, varrónő, VH, franczia-út 45. — Balázs, főv. polg. isk. igazg., YI, nagy János-u. l/a. — Bertalan, magánhiv., V, váczi út 146. — Dezső, czipész m., VI, dalnok-u. 1 lb. — Ferencz, Ítélőtáblai biró, X, Szabóky-u. 24. — Ferencz, szabó m., YIH, Luther-u. 1/c. — Gyuláné, özv. magánzó, IV, Irányi-u. 1. — I. József, keresk., V, Erzsébet-tér 5. — Ilona, gépírónő, I, Yárosmajor-u. 33. — Bona, polg. isk. tanitónő,VI,Yörösmarty-u. 49 51. — Imre, szűcs m., IX, soroksári út 6. — Imre, dr., ügyvédjel., VH, dohány-u. 57. — István, ny. posta alt., Erzsébetf., Imre-u. 5. Benke István, rendőreik,VHI, alföldi u. 16. — Istvánné, özv., magánzó, VH, Damjanich-u. 52.. — János, rendőreik, Kispest, Hungária-út 32. — Jánosné, özv., magánzó, IX, Vendel-u. 20. — Jenő, keresk. s., VHI, Csepreghy-u. 1. — József, honv. hadnagy, IX, gyep-u. 56. — Józsefné, özv., gyüm. keresk., IV, régi posta-u. 4­— Lajos, gyári alkalm., H, fazekas-u. 26. — Lajos, dr., ügyvédjel., VIH, üllői út 64. — Miklós,Orsz.Közp.Hitelszöv.tisztv., VHI,üllői út 4­— Sándor, pü. min. tisztviselő, IV, Irányi-u. 1. — Tibor, hiv., H, bimbó-u. 79. Benkei Mór, közjegyző s., VI, Izabella-u. 39. Benkeő 1. Benkő. Benkert Dezső, kir. mérnök,VI, nagy János-u.l/a. Benkes Ferencz, férfiszabó m., VHI, Luther-u. 1/c. — István, czipész m., X, czeglédi út, városi ház 12.. — István, magánzó, YI, felső erdősor 16. — József, postai alkalm., I, csap-u. 4. Benkhard Adolf, műszaki rajzoló, I, Csörsz-u. 15. — Ágost, festőm., iparisk.tan., I, lágymányosi u.17/6. — Ágost, nyugd. főv. számvevő, H, Toldy Ferencz­utcza 3fi. — János, kereskedő s., Y, váczi út 166. Benkner Kálmán, keresk. s., VH, Wesselónyi-u. 47. Benkó Ágostonné, özv., mag., I, Bercsényi-u. 5. — Andor, p. ü. fogalmazó, IX, üllői út 59. — Anna, hivatalnok, VH, Péterfy Sándor-u. 51. — Antal, nyomdász, E., viola-u. 10. — Béla, építésvezető, YIH, Eszterházy-u. 22. — Béláné, kezelőnő, I, átlós-út 11. — Ede, tanitó, Y, berzenczei u. 22—24. — György, főtisztv., I, Bercsényi-u. 50. — Gyula, épitész, I, Lenke-út 65. — Gyula, magánhivatalnok, VIH, fhg Sándor-u. 25*. — Gyula, min. tanácsos, IX, üllői út 59. — Gyula, tanár, VHI, fhg Sándor-u. 25. — Ignácz, czipész m., VIH, fhg Sándor-u. 5. — István, fuvaros, P. Sz., Lőrincz Bercsényi-u. 42. — Istvánné, özv., magánzó, H, Horvát-u. 30. — János, géplakatos, P. Sz. Lőrincz,Bercsényi-u. 42­— János, máv. altiszt. VH, Péterfy Sándor-u. 51. — Jánosné, özv., magánzó, VHI, szigetvári u. 27. — József, gépész, Y, váczi út 174. — József, női szabó, IV, váczi u. 81. — Józsefné, szülésznő, IX, Márton-u. 8la. — Kálmán, min. irodatiszt, Hl, Zsigmond-u. 43. — Károlyné, magánzó, IX, remete-u. 3. — Koszta, bankhivatalnok, IV, molnár-u. 14. — Lajos, pénzügyi fogaim., IX, Lónyay-u. 41. — Margit, postahivatalnok, VH, Rákóczi-út 38. — Mihály, asztalos, IX, liliom-u. 28. — Mihály, magánzó, Kispest, fő-u. 59. — Mihály, min. tisztv., VH, Bottenbiller-u. 37/6. — Mihályné, özv., vendéglős, VI, szent László-u. 164­— Mór, ügynök,VH, Péterfy Sándor-u. 15. — Pál, czipész m., V, Széchenyi-u. 8. — Péter, kártyafestő, YH, nefelejts-u. 65. — Budolf, banktisztviselő, YI, szerecsen-u. 1. — Sándorné, özv., székfonó, IX, angyal-u. 33. — Yilmos, magánhiv., YI, Teréz-krt 18. — Yilmos, szabó m., YH, Wesselényi-u. 20. Benkoffszky Pálné, özv., nyugd., IX, Tompa-u. 17/6. Benkovits, (Benkovics). — Ferencz, (Benkovics), föpinczér, IH, Lukács-u. 6. — Gábi, (Benkovics), hiv., Y, sólyom-u. 20. — Gyula, (Benkovics), kerékpár keresk., Újpest, Árpád-út 99. — Imréné, özv., (Benkovics), háztul., Újpest, gyár­utcza 4. — István, (Benkovics), férfi szabó. VH, Wesselónyi­utcza 10. — István, postaaltiszt, Kispest, Zsigmond-krt 2. — Istvánné, magánzó, YI, röppentyü-u. 6. — Kálmán, (Benkovics), m.-hiv.. Újpest, József-u. 8.. — Lajos, (Benkovics), ács m., Újpest, nádor-u. 15. — Márton, ügynök, V, Csáky-u. 49.

Next

/
Oldalképek
Tartalom