Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - D

Dietz. Lakás-jegyzék. 1405 Lakás-jegyzék. < Diószeghy. Dietz, (Ditz). — Béláné, özv., magánzó, IX, mester-u. 53. — Elek, sz. főv. tanitó, YB, nefelejts-u. 58. —• Emil, hirlapiró, VIII, Baross-u. 1(5. — Etel, főv. óvónő, YB, kertész-u. 34. — Gyula, (Ditz), gyári űzletvez.,VB,szövetség-u.30/c. — János, it. tálal. tisztv., I, Maros-u. 5. — Károly, dr., rend. fogaim., IX, mester-u. 53. — Lajos, főgymn. tanár, YIB, József-krt 77/79. — Lipót, (Ditz), kereskedő, X, füzér-u. 19. — Miksa, kereskedő, YIB, népszinház-u. 19. — Sándor, gépészmérnök, IX, mester-u. 12. — Tivadarné, özv., magánzó, IX, Bakáts-tér 4. — Yenczelné, özv., nyugdijas, VII, kertész-u. 34. — Vilma, tanitónő, IX, Bakáts-tér 4. Dietzgen 1. Ditzgen. Dietzl Ferencz, dr., orvos, IX, Erkel-u. 11. — Gusztáv, tkp. tisztviselő, Vili, József-körút 87. — József, magánhiv., VIB, József-körút 87. — Józsefné, özv., magánzó, VIB, József-körút 87. — Károly, bornagyker., VI, Andrássy-út 28. — Lajos, közalap., igazg.,VIB, József-körút 87. — Viktorné, özv., magánzó, VHI, József-körút 65. Diewer Náthán, raktárnok, YI, Lehel-u. 17/c. Differ Márk, ügynök, IX, Telepy-u. 2/c. Di Gasperó Henrik, mérnök, máv. ell., VI, Andrássy­út 32. Digel Frigyes, gépészmérnök, I, lágymányosi u. 17/ö. Digon Károly, lakatos, VIB, Orczy-út 24. Dihel Antal, lakatos, VIH, práter-u. 28. Dijnok Aranka, szinésznő, IV, gr. Károlyi-u. 14. Dik 1. Dick. Dikán András, háztul., B., Pázmány-u. 44. — Mária, magánzó, VHI, kender-u. 6. Dikich Sándorné, magánzó, VI, váczi körút 39. Diklics György,cs.és kir.műmester,I,Ballagi Mór-u.4. Dikó Ferencz, háztulajd., R., Bocskay-u. 89. — Imre, kőműves, U., nyár-u. 35. Dikstein Salamon, ékszerész, VH, holló-u. 1. Diláczy Antal, magánzó, IX, bokréta-u. 29. Dilkovszky Ervin, p. és távirda kiadó, IX, gát-u. 3. — Imre, műüveges, IX, gát-u. 3. Dili Ferencz, vésnök, IX, Bakáts-tér 1. — György, férfiszabó m., IX, Báday-u. 15. Diliinger János, nyugdijas, IH, vöröskereszt-u. 23. — József, hivatalnok, VI, ó-u. 42. — Károly, magántisztv., VH, Peterdy-u. 31. Dillmann Antal, áll. becsüs, IX, liliom-u, 50. — Henriette, (Diellmann), hiv.,VH, alsó erdősor 3. — Jakab, magánzó, IH, Zsigmond-u. 90. — Bózsa, stat. hiv., B, Margit-körút 1. Dillmont Frigy., déligyüm. nagyker.,VH, városligeti fasor 37. Dillnberger Béla, kir. főmérnök, II, tulipán-u. 3. — Emil, dr., orvos, I, fehérvári út 35. Dim Károly, hangszerkész., I, tétényi út 13725. Dimb János, vendéglős, I, Döbrentei-u. 2—4. — János, ifj., vendéglős, I, Attila-krt 21. Dimény Eszter, magánzó, K., fő-u. 46. — Lajos, postatiszt, I, Attila-u. 91. — Mózes, p. és táv. titkár, H, lánczhid-u. 8. Dimeth László, szobrász, E., Damjanich u. 112. Dimic Constantin, főhadnagy, IX, gróf Nádasdy laktanya. Dimitrescu Bomulus, drogéria tulajdonos, I, Attila­utcza 14. Dimitrievics Mita, konz. titkár, Y, pozsonyi út 4/c. — Péter, dr., ügyvéd, IV, Kossuth Lajos-u. 13. — Szilárd, (Dimitrivics), min. számell., I, kelenföldi pályaudvar, fűtőház. Dimitrijevits István, utazó, VI. király-u. 16. Dimitrijevity Timótné, özv., mag., IV, szerb-u. 9. Dimitroff Venczel, baromfikeresk., IX, Lónyay-u. 19. Dimon Jánosné, özv., magánzó, IX, Telepy-u. 27. Dimond Bajmonda, tanitónő, VI, váczi krt 19. Dimsits Lázár, műszaki tan., TV, Ferencz József­rakpart 19. Dinanszky Antalné, nyugdijas, IX, Ferencz-körút 7. Dincsér Ignácz, betűszedő, VI, Tar-u. 8. — István, magántisztv., VH, lövölde-tér 2. — József, kőműves m., U., Kálmán-u. 34. Dinczer Benedek, hivatalnok, IH, Majláth-u. 26. Dinczing Tivadar, magánzó, YHI, József-körút 25. Dinda Antal, kárpitos m., I, Városmajor-u. 15. —- Vilmosné, özv., magánzó, E., Kmetty-u. 7. Dindár Béla, lovag, nyugd. főispáni titkár,VB, Dem­binski-u. 48. Dindoffer János, mészáros m.,VH, Klauzál-u. 29. Dindorfer József, lakatos m., P., palotai sugár-út 44. Diner 1. Diener. Diner-Dónes József, hirlapiró, VI, Dessewffy-u. 39. Tel. 93-93. Dines 1. Dien es. Dingár Mór, főpinczér, VH, István-út 37. Dinger Nándor, nyug. tüzérkapit., H, Margit-rkpt 46. Dingfelder Ede, dr., áll. főgy. tan.,I,Városmajor-u. 70. Dingha Árpád, főv. pénzt, aligazg., VEI, Kisfaludy­utcza 28 a. — Arpádné, özv,, magánzó, VI, fóthi út 18. — Béla, dr.,ügyvéd,VIH,német-u.32.Tel. Józs.24—73. Dingisz Jakab, szabász, VEI, Pál-u. 4. Dingi Péter, fodrász, U., váczi út 31/a. Dinhof János, hiv., Ú., Erzsébet-u. 4. Dini Ede, szabász, VI, király-u. 26. — Károly, hangszerész, E, Corvin-tér 1. Dinics László, gépészmérnök, VI, rózsa-u. 86. — Ödön, főv. tanár, V, berzenczei u. 46. — Vidor, bankfőtisztv., IX, Vaskapu-u. 22. Dinjer István, szabó m., V, bálvány-u. 3. Dinka Ferencz, háztulajd., IH, vörösvári u. 68. Dinn Bezsőné, hivatalnoknő, I, fehérvári út 41. Dinner 1. Diener alatt is. Dinner Emil, kereskedő, VE, dob-u. 31. — Mór, ügynök, VE, sip-u. 3. Dinnyés, (Dinyés). — Ferencz, festő, E, fő-u. 9. — János, magánhiv., V, Csáky-u. 8. — János, (Dinyés), szabó m., E., Dessewffy-u. 28. — Károly, (Dinyés), házgondnok, E., Pázmán-u. 28. — Mariska, megyei dijnok, IX, Ernő-u. 4. — Bóza, szülésznő, K., Hunyadi-u. 160. Dinnyési Antalné, özv., magánzó, H, iskola-u. 28. Dinok Emilia, hivat., VEI, Teleki-tér 1. Dinovits Lajos, rövidáruügynök, VII, dob-u. 92. Dintenfász Márton, czipész m., V, kis János-u. 6. Dinyár János, vendéglős, I, Döbrentei-tér 2. Dinyér István, szabó m., IV, Deák Ferencz-u. 19. Dinyó János, háztul., B., iskola-u. 18. Diós János, szabó m., IV, magyar-u. 32. — Lajosné, özv.. magánzó, VEI, kálvária-tér 18. Diósi, (Diósy, Dióssy). — Aladár, (Dióssy), nyug. máv. műsz. hiv., VH, Ba­ross-tér 12. — Béla,(Diósy), dr.,lapsz.,VI,Teréz-krt 37.Tel.47—98. — Ferencz, (Diósy), magánzó, VIH, práter-u. 19. — Imre, (Dióssy), orsszággy. képv.,lV, DeákF.-u. 1 — István, (Dióssy), háztul., E., Wekerle-u. 23. — J. Jenő, min. s.-titkár, H, Batthyány-u. 46. — János, szerszámkeresk., VIE, bérkocsis-u. 16. — József, szállodás, VIH, aggteleki u. 7. — Kálmán, (Dióssy), magánzó, VILI, bérkocsis-u. 16. — Kálm.,(Dióssy), ny. máv. tisztv.,VH, aréna-út 60. — Lajos, (Diósy), háztulajd.,VE, Bottenbiller-u. 6/6. — Lajos, (Diósy), postaaltiszt, K., Sárkány-u. 15. — Lajosné, (Diósy), szülésznő, X, halom-u. 26. — Náthán, máv. főkalauz, VIH, Karpfestein-u. 15. — Pál, (Diósy), művezető, IX, Vaskapu-u. 7. — Sándor, (Diósy), alezredes, VH, aréna-út 80. — Tamás, (Dióssy), magánhiv., X, halom-u. 3. Diószeghy, (Diószegi). — Aladár, honv. főhadnagy, VHI, Kisfaludy-u. 19. — Béla, elemi isk. igazgató, VI, sziv-u. 19 21. — Béláné, elemi isk. tanitónő, VI, Szondy-u. 45. — Béláné, (Diószegi), özv., magánzó, I, táltos-u. 7/9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom