Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

7. rész - IV. Festőművészek

Építészek. 835 Festőművészek. Sziklai Zsigmond, Y, visegrádi-u. 10. Tel. 122—99. Szilágyi Á., 1. Hlavay K. és Szilágyi A. Szilágyi János, YH, Auiazon-u. 13. Szilvényi Hugó, H, Szász Károly-u. 2/4. Tel. 63 —40. Szinte László, IX, mester-u. 5/7. Szivessy Tibor, IV, Deák Ferencz-u. 17. Tel. 152-02. Szondy József, I, mohai út 32. Tel. 126—32. Szőke Imre, V, Pannonia-utcza 21. Tel. 147—89. és 178—46. Szőllősy Aurél és Kauser Andor, VHI, Rákóczi-tér 2. Tel. Józs. 68. Szteliló Ottó, VI, aréna-út 41. Szuchy János, VI, aradi utcza 29. Tel. 76—05. Szvetics József, VHE, vas-u. 16. Takách Béla, H, Margit-rakpart 42. Tel. 125—19. Takáts László, I, Váralja-utcza 10. Tel. 16-66. Tamás és László, VH, Sajó-u. 5la. Tárnok Géza, VHI, Hunyadi-u. 13. Tel. Józs. 3—07. Tauszig Bóla, V, Csanády-u. 7. — és Bóth, Y, Perczel Mór-u. 4. Tel. 44-82. Thomas Antal, H, fény-u. 1. Tigermann Sándor, YI, Izabella-u. 94. Tóásó Pál, VH, bosnyák-utcza 1/6. Tel. 99-42. Tornallyay Zoltán, I, Váralja-u. 10. Töry Emil, műegyet. nyilv. r. k. tanár, VHI, Baross-u. 21. fel. 164—33. Tscheuke Hermann, VHI, József-kőrút 37—39. Tel. Józs. 29-41. Udvary János, I, alkotás-u. 34. Ullmann, 1. Kármán Aladár és Ullmann Gyula. Ungár Jenő.VH, Erzsébet-krt 24. IJnger Lajos, V, Gorove-u. 3. Urbanitzky Bezső, VI, sziv-u. 67. Urbányi Gyula, VHI, gólya-u. 37. Uy Károly, I, győri út 1. Tel. 175—76, Yágányi Sebestyén, IX, Ferencz-krt 2/4. Vágó József, Vin, fhg Sándor-tér 4. — Tel. Józs. 29—81. — László, I, Attila-krt 2/a. Tel. 116—85. — Testvérek, VH, akáczfa-u. 20. Tel. 122—64. Vajda, 1. Gyenes Lajos és Vajda Andor. Vajda Zoltán, V, Csáky-utcza 18/6. Tel. 131—56. Varga Ignácz, IH, pacsirtamező-u. 32. Várnay Alajos, I, Fadrusz-u. 5. Tel. 23-73. Varsa Pál, VH, Erzsébet-krt 24. Tel. 95—11. Vellauer Károly, I, alkotás-u. 35. Tel. 55—52. Vermes József, V, ügynök-u. 19. Tel. j[2 Vida Arthur,Vin, vas-u. 5.Tel. Józs. 417. — József, VH, Damjanich-u. 30. Tel. 156—92. Vidor Emil, VI, Liszt Ferencz-tór 6. — Tel. 13-33. Villányi, 1. Hajós Alfréd és Villányi János. Vogel és Weidlinger,YH, Bákóczi-út 36. Tel. 153—08. Volentik Géza, I, Kende-u. 12. Volkner Rajmond, VH, Garay-u. 29/31. Waclisler Rezső, VI, Bulyovszky-u. 40. Tel. 13—17. Wachtel Elemér, IV, Királyi Pál-u. 11. Tel. 137—54. Waczula Rezső, IX, Báday-u. 22. Tel. Józs. 87. Wagner, 1. Peterek ós Wagner. Wagner Márton, I, átlós-út 11. Wälder Gyula, I, mányoki út 14. Tel. 127—51. Wannenmacher Fábián, n, bimbó-u.15. Wastel Ferencz, I, Krisztina-kőrút 34. Tel. 139-78. Wax Andor, VH, Erzsébet-krt 4. Tel. 105-49. Weidlinger, 1. Vogel és Weidlinger. Weigand József, I, budafoki út 151a. Weil Lipót, I, Naphegy-utcza 11. Tel. 73—02. Weimes Marian, H, zárda-u. 18. Tel. 140—20. Weinwurm Frigyes, VI, Podmaniczky­utcza 27. Tel. 52—69. Wellisch, 1. Schäfer és Wellisch. Wellisch Alfréd, V, országház-tér 4. Tel. 29—68. — Andor,V, országház-tér 4.Tel. 29—68. — Hugó, VI, király-u. 88. Tel. 119—94. — Sándor és Gyula, VI, király-u 88. Tel. 20-60. Weninger, 1. Paulheim István és We­ninger Ferencz. Wensky, 1. Melczer és Wensky. Werner Frigyes, I, budafoki-út 9—11. Wesselv Nándor és István, IX, Ferencz­tér 1.' Wieszner Emil, H, sz ilfa-u. 8 6. Wihartt Ferencz, VHE, Baross-u. 110. Ybl Lajos, VH, Bottenbiller-u. 35. Tel. JÓZS. 26-81. Záborszky Gyula, IX, Báday-u. 52. Ziegler Géza, I, Krisztina-krt 8/10, Tel. 56-05. Zobel F. Ernő, H, széna-tér 1. Zolnay István, VH, telep-u. 9. Zrumeczky Dezső, VHI, Kisfaludy-u. 21. Tel. Józs. 289. Zuschmann János, I, Gellért-tér 4. Zsigmondy Béla, IX, Imre-u. 4. Tel. Józs. 23—77. Zsolnay Ferencz. Hl, Lajos-u. 56. IV. Festőművészek. Aggházy Gyula, VI, Andrássy-út 71. Angyalffy Erzsébet, VH, Thököly-út 27. Aradi Viktor, I, labancz-út 1. Balló Ede, VI, városligeti fasor 26. Tel. 8—86. Bäsch Árpád, X, százados-uti művész­telep. — Gyula, VH, városligeti fasor 31. Tel. Józs. 22—38. Baumgartner Antal, VHI, Baross-u. 87. Benczúr Béla, IX, üllői út 105. — Gyula, VI, Bajza-u. 23. Benkhard Ágost, I, lágymányosi u. 17/6. Bentheim Arthur, I, alkotás-u. 31. Bér Dezső,I,Mészáros-u. 40 .Tel .61—86. Berkes Antal, VI, kartács-u. 27. Besnyő Béla, IV, váczi u. 30. (Haris­bazár 1.) Tel. 22—24. Boemm Ritta, I, kékgolyó-u. 15/a. Bornemisza Géza, I, Bercsényi-u. Borszéky Frigyes, IV,Veres Pálné-u. 19. Bosznay István, H, fő-u. 2. Bruck Hermina, I, Döbrentei-u. 10. Burger Lajos, H, fő-u. 11. Conrád Gyula, II, Margit^körút 5la. Csányi Károly, IX, üllői út 33/37. Csermely János, YttE, népszinház-u. 35. Cserna Bezső, V, nádor-u. 20. Csont Ferencz, X, Orczy-út 39. Czapek Brúnó, H, hattyu-u. 11. Czigány Dezső, X, százados-uti művész­telep. Deák Ebner Lajos, I, Ybl Miklós-tér 3. Demeczkyné Wolf Irma, H, nyul-u. 15. Déry Béla, VIH, muzeum-u. 5. Dörre Tivadar, YI, Szondy-u. 42/c. Dudits Andor, I, kelenhegyi út 12—14. Eder Gyula, I, Kemenes-u. 8. Edvi-Illós Aladár, VI, Andrássy-út 71. Edvi-Illés Ódön, ifj., I, Városmajor­utcza 59. Egry József, VI, rózsa-u. 75. Endrey Sándor. V, alkotmány-u. 27.Tel. 101—37. Englerth Emil, H, apostol-u. 10. Erdei Viktor, VIH, József-u. 23. Erdőssy Béla, VHI, József-körút 77—79. Faragó Géza, V, nagykorona-u. 32. Fehérváry Erzsi,VI, Podmaniczky-u.57. Ferenczy Károly, VI, Lendvay-u. 3. — Valér, VH, Dohány-u. 57. Feszty Árpád, VH, Bottenbiller-u. 46. Fischer Aladárné,dr.,YH, Bákóczi-út 20. Tel. 65—98. — Mór, I, alkotás-u. 31. Geiger Richárd, VI, Eötvös-u. 29. Gergely Imre, I, kelenhegyi út 12—14. Tel. 46-01. Gerster Károly, I, kelenhegyi út 23. Glatter Ármin, I, kelenhegyi út 12 14. Tel. 46—01. Gross Béla, V, Árpád-u. 10. Hadzsy Olga, I, kelenhegyi út 12—14. Háry Gyula, H gyorskocsi-ii. 8. Hatvany-Deutsch Ferencz,br.,H,fő-u. 11 Tel. 25—35. Honti Nándor, VI, Vasváry Pál-u. 9. Horty Béla, I, szirtes-út 5. Horváth Andor, H, bimbó-u. 105. Innocent Ferencz, IV, Veres Pálné-u. 25. Jakobovits Arthur, VI, Andrássy-út 1. Jászai József, VI, Podmaniczky-u. 61. Jendrassik Jenő, Vn, Damjanich-u. 12. Juszkó Béla, VH, Izabella-u. 23. Kacz Endre, komáromi, VI, király­utcza 106. Kacziány Ödön, I, kelenhegyi út 12/14. Tel. 46 01. Kada Alajos, VHI, Bákóczi-tér 10. Kádár Béla, X, százados-úti művész­telep. Kallós Árpád, V, Falk Miksa-u. 17. Kampis János, ifj., I. alkotás-u. 31. Karlovszky Bertalan, VH, városligeti fasor 25. Karvaly József, VHE, népszinház-u. 27. Kató Kálmán, IV, egyetem-u. 3. Keményfi Jenő, V, sziget-u. 38. Kézdi-Kovács László, IH, Keve-u. 48. (Bómai fürdő telep.) Klammer Mariska, I, Mészáros-u. 12. Kőnek Ida, VI, Kmetty-u. 27. Korcsek János, YH. lövölde-tér 1. Koroknyai Ottónó, VI, Szondy-u. 63. Kövér Gyula, VI, Kmetty-u. 15—17. M. Krajna János. I, fehérvári út 38. Krón Jenő, VI, bajnok-u. 12. Kurzbacher Ida, IX, Lónyay-u. 11. Kuszka Jenő, IX, üllői út 121, Lakatos Arthur, I, Attila-krt 2. Lámné Hilbert Hón, YH,Hermina út 8 a. Lohr Ferencz, VH, gyarmat-u. 52. Madarász Viktor, I, kelenhegyi út 12 — 14. Tel. 46-01. Magyar Mannheimer Gusztáv,VI, And­rássy-út 96. Tel. 99—09. Margittay Tihamér, VHI, József-u. 61. r>3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom